Uutiset

26 valtuutettua vaatii välttämättömiä palveluita paperittomille Turussa

26 kaupunginvaltuutettua on allekirjoittanut aloitteen, jossa esitetään, että toimialoilla selvitetään paperittomien palveluiden tilanne ja tuodaan lautakunnille käsiteltäväksi, millä toimenpiteillä terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja koulutuksen perusoikeuksia tällä hetkellä toteutetaan sekä miten palvelut voitaisiin järjestää niin, että vältettäisiin "haavoittuvassa asemassa olevien joutumisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ja rikollisuuden uhreiksi" entistä paremmin niin, että turvallisuus ja inhimillisyys kunnassa olisivat mahdollisimman hyvässä tasapainossa.
Uutiset

Vasemmistoliiton valtuutetut: Turun laadittava toimenpideohjelma seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kitkemiseksi

Vasemmistoliiton valtuutetut Anna Mäkipää ja Mervi Uusitalo esittävät, että Turun kaupunki laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kitkemiseksi. Kaupunkiin tarvitaan kaksikon mukaan selkeitä toimintaohjeita ja käytännön toimenpiteitä, jotta häirintä ja epäasiallinen käytös saadaan esiin ja siihen voidaan puuttua. Työpaikoille nimetyt häirintäyhdyshenkilöt voivat osaltaan parantaa tilannetta.