Uutiset

Väitös: Laskemisen sujuvuutta tuettava osana matemaattisia taitoja

Lasten väliset taitoerot laskemisen sujuvuudessa pienenevät toiselta viidennelle luokalle selviää Eija Väisäsen Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöksestä. Toisella luokalla arvioitu laskemisen sujuvuus toimii kuitenkin hyvänä ennustajana samalle taidolle myöhempinä vuosina. Koulussa toteutetuilla matemaattisten taitojen harjoitusohjelmilla voidaan tukea erityisesti ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia lapsia.
Uutiset

Palveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuonna 6,3 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimialoista edelleen voimakkaimmin kehittyivät hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+10,1 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+8,9 %). Myös kuljetuksen ja varastoinnin toimiala ylsi hyvään 6,8 prosentin kasvuun. Maltillisimmin liikevaihto kohosi muun palvelutoiminnan toimialalla (+2,2 %). Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.
Uutiset

Professoriluennoilla esillä syövän hoitopäätökset, koulutuspolitiikkavertailu sekä saksan kielen opetus

Kliinisen syöpätautiopin professori Antti Jekunen , kasvatustieteen professori Piia Seppänen ja saksan kielen professori Leena Kolehmainen pitävät professoriluentonsa Turun yliopistossa keskiviikkona 13. joulukuuta kello 18. Kaikille avoimet luennot pidetään Medisiina C:n Osmo Järvi -salissa. Kukin professoreista pitää 15 minuutin yleistajuisen esitelmän tieteenalastaan ja tutkimusaiheestaan.
Uutiset

Hyvä fyysinen kunto suojaa sydäntä

Medicine & Science in Sports & Exercise -lehdessä julkaistu oululainen tutkimus osoittaa, että fyysinen kunto on tärkeämpi sydäntä suojaava tekijä kuin kehon rasvan määrä tai fyysinen arki-aktiivisuus. Tulokset viittaavat siihen, että elintapamuutoksissa tulisi ensisijaisesti keskittyä fyysisen kunnon parantamiseen sydänterveyden edistämiseksi. Fyysistä kuntoa voidaan kohottaa lisäämällä arki-aktiivisuutta, jolla on myös fyysisestä kunnosta riippumattomia vaikutuksia sydänterveyteen.