Uutiset

Alkoholia enintään 5,5 prosenttia sisältävien juomien verkkokauppa aiotaan sallia

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt eduskunnan tahdon mukaisesti alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin eli erityisesti verkkokaupan säännösten selkiyttämistä. Työryhmä ehdottaa yksimielisessä esityksessään uuteen alkoholilakiin säännöksiä alkoholijuomien etämyynnin rajoittamisesta ja etämyyntiin liittyvien keskeisten käsitteiden määritelmistä. Samalla selvitettiin alkoholijuomien etämyynnin valvontaa sekä keinoja, joilla rajat ylittävän alkoholikaupan valmisteverot saataisiin nykyistä paremmin maksettua Suomeen.
Uutiset

Tiedonkulun puutteet heikentävät terveydenhuollon hoidon laatua ja mainetta

Terveydenhuollon tiedonhallinnan ja -kulun puutteet voivat johtaa hoidon laadun heikkenemiseen. On paljastunut tilanteita, joissa tieto ei ole kulkenut eri osapuolten välillä ja potilastiedot ovat olleet puutteellisia, epäselviä tai olemattomia. On syntynyt viivästymisiä hoitoon pääsyssä ja jopa virheellisiä hoitopäätöksiä, käy ilmi Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä ja KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimuksessa Tiedonkulun vaikutus SOTE-palvelujen maineeseen .