Lounais-Suomesta halutaan hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä

06.04.2017 14:28

Lounais-Suomessa on noussut yhteinen halu vauhdittaa ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen toteuttamista. Raumalla julkistettiin torstaina tavoite kehittää Lounais-Suomesta hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä.

– Hiilineutraaliutta tukevia pyrkimyksiä on osoitettu monilla tahoilla niin monin tavoin, että on aika koota yhteinen ymmärrys ja toiminta kokoavan otsikon alle ja panna kehitykseen vauhtia, toteaa ympäristöjohtaja Risto Timonen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Alueella on seitsemän Hinku-kuntaa, Turun kaupungin hiilineutraaliustavoite 2040, Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta, Satakunnasta hiilineutraali maakunta -hankkeen toiminta sekä eri alojen yrityksissä tapahtuvaa tuote- ja prosessikehitystä.

Lounais-Suomen hiilineutraalisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen nettovaikutus on vuositasolla nolla.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Hinku-kunnat – Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, yhdessä Turun kaupungin kanssa – haastavat Pariisin ilmastosopimuksen hengessä kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat tavoittelemaan yhdessä ja yhteistyössä hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä ja laatimaan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Maakunnan liitot, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE antavat tukensa tavoitteen toteutumiselle. Päämäärään pyritään kuntien, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyöllä sekä hyödyntämällä alueen omia luonnonresursseja ja osaamista sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen tukea. Tavoitteena on kestävä elinvoimaisuus, jossa huomioidaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Keinoina ovat selkeät strategiset valinnat: uusiutuvaan energiaan siirtyminen, energiatehokkuus, kiertotalouden edistäminen, puhtaan teknologian kehittäminen ja avoin yhteistyö.

– Hinku-hanke on kokonaisuus ja liikkeelle kannattaa lähteä kaikilla sektoreilla ja kokonaisuus tarvitsee vetäjän, korostaa Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski.

Turun kaupunki ja Hinku-kunnat ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan ja suunnittelemaan yhdessä tulevia ratkaisuja kaikkien kiinnostuneiden kanssa.

– Turun tuloksellinen ilmastotyö satsaa uusiutuvaan energiaan, joukkoliikenteeseen, sähköiseen liikkumiseen ja tiheämpään kaupunkirakenteeseen. Ja kun tavoitteet ovat kovia, on myös seuranta tehtävä hyvin, painottaa Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni.

Turun kaupunki seuraa päästöjään vuosittain ja arvioi toimenpiteidensä vaikuttavuutta.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettaville toimenpiteille on asetettu velvoite, että 25 prosenttia rahoituksesta tulee kohdistua vähähiilisyyttä edistäviin toimiin. Myös maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–20 vähähiilisyys on selkeä tavoite. Tarjolla on pk-yrityksille suunnattu Tekesin energiatuki. Rahoitusmahdollisuuksia tulisikin aktiivisesti käyttää hiilineutraaliutta edistäviin hankkeisiin.

EU:lle jätetty Life IP ilmasto- eli CANEMURE-hanke toisi kattavan valtakunnallisen tuen kuntien ilmastotyölle seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Hanke sisältää valtakunnallisen palvelukeskuksen, alueelliset yhteistyöryhmät kuudella alueella sekä 12 kunnan tai yrityksen yksityiskohtaista hanketta, jotka kukin vastaavat johonkin tiettyyn kansallisen energia- ja ilmastostrategian esittämään haasteeseen.

– Hanke vahvistaisi merkittävästi myös Luonais-Suomen edelläkävijyyttä ilmastonmuutoksen hillinnässä, toteaa professori, HINKU-hankkeen valtakunnallinen johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Eko&teko |25.04.2017 11:04 (päivitetty: 25.04.2017 11:07)
Turun keskusta-alueella tulevana lauantaina järjestettävä siivoustapahtuma muistuttaa, että kaupungissa torille heitetty roska joutuu usein tuulen ja sateen mukana vesistöön ja muuttaa pikkuhiljaa...
Eko&teko |25.04.2017 9:40
Jätteiden energiakäyttö ja kierrätys ovat korvanneet kaatopaikat, osin uudistuneen lainsäädännön voimalla. Liki puolet yhdyskuntajätteestä poltetaan Suomen kahdeksassa jätevoimalassa. Suomalaisten...
Eko&teko |24.04.2017 9:48
OP ja Fortum rakentavat yhdessä noin sata sähköautojen latauspistettä eri puolille Suomea. Alkuvaiheessa on sovittu latauspisteiden sijoittamisesta yhteensä noin kahdeksallekymmenelle eri...
Eko&teko |13.04.2017 12:56
Suomen Punainen Risti on aloittanut yhteistyön NeighbourFood-sovelluksen perustajien kanssa. Sovellus auttaa ihmisiä vähentämään kotitalouden ruokahävikkiä vahvistaen samalla yhteisöllisyyttä...
Eko&teko |10.04.2017 10:52
Paristokierrätystä Suomessa organisoiva tuottajajärjestö Recser järjestää keväällä toista kertaa kouluille suunnatun paristonkierrätyskampanjan. Sen avulla on tarkoitus kerätä nurkissa lojuvia...
Eko&teko |06.04.2017 9:55
Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) ja Itämerihaaste toteuttavat huhti- ja toukokuun taitteessa viikon mittaisen Rantojen siivousaalto -tempauksen. Tarkoituksena on lisätä tietoa roskaantumisesta ja...
Eko&teko |04.04.2017 8:44
Poistotekstiilin teollinen hyödyntäminen edellyttää, että erilaisille kuiduille puuvillasta polyesteriin ja viskoosiin luodaan laaja lajittelu- ja keräysverkosto. On löydettävä myös yritykset, jotka...
Eko&teko |31.03.2017 18:55
Naantalin kaupunki on käynnistänyt kokeilun, jossa henkilökunnalla on mahdollisuus auton sijasta käyttää työtehtävissä tarvittavaan siirtymiseen niin sanottua työpaikkapyörää. Voi siis nopeasti...
Eko&teko |29.03.2017 10:04
Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston kuntien päästöt laskivat keskimäärin 29 prosenttia vuosina 2007–15. Eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (50 %), Kitee ja Lieksa (36 %) sekä Lohja ja...
Eko&teko |27.03.2017 9:48
Maailman suurinta ilmastotapahtumaa, WWF:n Earth Houria, vietettiin lauantaina jo yhdettätoista kertaa. Yksityiset ihmiset, yhteisöt, yritykset ja monet tunnetut maamerkit ympäri maailmaa näyttivät...
Eko&teko |25.03.2017 0:05
Maailman suurin ilmastotapahtuma, WWF:n Earth Hour, sammuttaa valot lauantaina 25. maaliskuuta ympäri maailmaa. Turhat valot sammuvat ilmaston puolesta kello 20.30–21.30 paikallista aikaa jo...