Telaketju etsii poistotekstiileille uutta käyttöä

04.04.2017 8:44

Poistotekstiilin teollinen hyödyntäminen edellyttää, että erilaisille kuiduille puuvillasta polyesteriin ja viskoosiin luodaan laaja lajittelu- ja keräysverkosto. On löydettävä myös yritykset, jotka haluavat lähteä mukaan kehittämään kiertotaloudesta liiketoimintaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi tekstiilikiertotaloutta kehittävässä Telaketju-hankkeessa Tekes-tuettua 2,3 miljoonan euron osuutta.

Telaketju-hankkeen tehtävänä on luoda yritysten ja muiden toimijoiden muodostama ekosysteemi, joka nostaa tekstiilikiertotalouden Suomessa aivan uudelle tasolle ja kehittää siitä kannattavaa liiketoimintaa.

– Jos haluamme poistotekstiilit teolliseen uusiokäyttöön, on järjestettävä oma keräyksensä, mutta se ei tapahdu, jollei materiaalille ole hyödyntäjiä. Tämän muna-kana-ongelman ratkaisemiseksi kehitämme Telaketju-hankkeessa samanaikaisesti tekstiilin keräystä ja lajittelua sekä lajitellun kuitumateriaalin hyödyntämistä, kertoo Tekes-rahoitteisen hankeosuuden vetäjä, VTT:n erikoistutkija Pirjo Heikkilä.

– Tekstiilien kierrätykseen liittyvät ratkaisut ja esimerkiksi siihen liittyvä automaatio tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia pk-yritysten uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle. Tämän kokonaisuuden myötä syntyvä ekosysteemi luo verkostoja ja kokeilumahdollisuuksia näille ratkaisuille, kertoo ohjelmapäällikkö Tuula Savola Tekesistä.

Hankkeen aikana syntyy tuotedemoja, joissa kuituja on hyödynnetty monipuolisesti erilaisilla teknologioilla muovikomposiiteissa tai kuitukangastuotteissa. Lisäksi tutkitaan kierrätetyn tekstiilikuidun soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.

Materiaalin teollinen hyödyntäminen edellyttää, että lajittelussa teollisuuden käyttöön syntyvä kuitumateriaali on tasalaatuista ja käyttökohteen vaatimukset täyttävää. Tätä varten hankkeessa kehitetään käsin ja koneellisesti tehtävää lajittelua varten laatukriteeristö sekä tuotevaatimukset eri käyttökohteisiin lajitelluille ja esiprosessoiduille materiaalille.

Hankkeessa arvioidaan myös kierrätetyn tekstiilin tuoteturvallisuutta. Valmistuksen ja käytön aikana tekstiileihin voi kertyä likaa, joka vaikuttaa sen hyödynnettävyyteen. Lisäksi erikoiskankaat, kuten palonsuoja-aineita sisältävät materiaalit, on tunnistettava ennen jatkokäyttöä ja ohjattava tuotteisiin, joissa palonsuojauksesta on hyötyä. IR-spektrometrian avulla voidaan tunnistaa ainakin kuituja ja tavoitteena on saada tunnistettua myös palonsuoja- ja muita tekstiilien hyödynnettävyyteen vaikuttavia aineita.

Tekstiilijätettä syntyy talouksissa ympäri maata ja erityisesti asutuskeskuskissa. VTT mallintaa hankkeen aikana taloudellisesti kannattavimpia ratkaisuja prosessointipisteiden sijoittamista ja kuljetusreittien suunnittelua varten.

Telaketju on erilaisia toimijoita ja rahoittajia yhdistävä hankekokonaisuus. Rahoittajia ovat Tekesin lisäksi ympäristöministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tutkimusorganisaatiot. Hankkeen aikana yritykset kehittävät omaa liiketoimintaansa joko materiaalikierrätyksen, -teknologian tai palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla.

– Yhteistyöverkoston kasvattaminen ja materiaaleista kiinnostuneiden yritysten löytäminen on ensimmäisiä tehtäviämme. Haluamme luoda keinot hankkia mahdollisimman monipuolista materiaalia teollisuuden käyttöön, kertoo Heikkilä.

VTT:n koordinoima Tekes-hankeosuus koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukevista julkisista tutkimushankkeista. Tekes-hankeosuuden kokonaisbudjetti vuosille 2017–18 on noin 2,32 miljoonaa euroa, josta tutkimusosapuolien osuus on noin puolet.

Tekes osuuden tutkimuskumppaneita ovat VTT, Turun ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu. Siihen osallistuu yrityksiä sekä omilla projekteilla että omalla työpanoksella. Mukana ovat Pure Waste Textiles, Touchpoint, Soften, Recci, Tramel, Remeo, Finlayson, Lounais-Suomen Jätehuolto, Paptic, SOL Pesulapalvelut Oy, MJV Sähkö, Infinited Fiber Company ja Ari Ilmakunnas Oy.

Telaketju-hanke on saanut Tekesin yrityksille suunnatun merkittävän tuen lisäksi rahoitusta myös ympäristöministeriöltä. Ministeriö rahoittaa Lounais-Suomen Jätehuollon koordinoimaa projektia, jossa on mukana kunnallisen jätehuollon, tekstiilien kierrätyksen ja hyväntekeväisyyssektorin toimijoita. Hankeosuutta rahoittavat ministeriön lisäksi Jätelaitosyhdistys, Suomen Tekstiili & Muoti ry, Turun kaupunki, Lännen tekstiili huolto ja Ekokem. Hankekumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Valonia, Suomen ympäristökeskus, Ekopartnerit, UFF, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry, Turun seudun TST ry ja FIDA. Hankeosuuden kokonaisbudjetti on 205 000 euroa.

Telaketju-hankkeen kokonaisbudjetti yltää 2,5 miljoonaan euroon.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Eko&teko |25.04.2017 11:04 (päivitetty: 25.04.2017 11:07)
Turun keskusta-alueella tulevana lauantaina järjestettävä siivoustapahtuma muistuttaa, että kaupungissa torille heitetty roska joutuu usein tuulen ja sateen mukana vesistöön ja muuttaa pikkuhiljaa...
Eko&teko |25.04.2017 9:40
Jätteiden energiakäyttö ja kierrätys ovat korvanneet kaatopaikat, osin uudistuneen lainsäädännön voimalla. Liki puolet yhdyskuntajätteestä poltetaan Suomen kahdeksassa jätevoimalassa. Suomalaisten...
Eko&teko |24.04.2017 9:48
OP ja Fortum rakentavat yhdessä noin sata sähköautojen latauspistettä eri puolille Suomea. Alkuvaiheessa on sovittu latauspisteiden sijoittamisesta yhteensä noin kahdeksallekymmenelle eri...
Eko&teko |13.04.2017 12:56
Suomen Punainen Risti on aloittanut yhteistyön NeighbourFood-sovelluksen perustajien kanssa. Sovellus auttaa ihmisiä vähentämään kotitalouden ruokahävikkiä vahvistaen samalla yhteisöllisyyttä...
Eko&teko |10.04.2017 10:52
Paristokierrätystä Suomessa organisoiva tuottajajärjestö Recser järjestää keväällä toista kertaa kouluille suunnatun paristonkierrätyskampanjan. Sen avulla on tarkoitus kerätä nurkissa lojuvia...
Eko&teko |06.04.2017 14:28
Lounais-Suomessa on noussut yhteinen halu vauhdittaa ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen toteuttamista. Raumalla julkistettiin torstaina tavoite kehittää Lounais-Suomesta hiilineutraali alue...
Eko&teko |06.04.2017 9:55
Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) ja Itämerihaaste toteuttavat huhti- ja toukokuun taitteessa viikon mittaisen Rantojen siivousaalto -tempauksen. Tarkoituksena on lisätä tietoa roskaantumisesta ja...
Eko&teko |31.03.2017 18:55
Naantalin kaupunki on käynnistänyt kokeilun, jossa henkilökunnalla on mahdollisuus auton sijasta käyttää työtehtävissä tarvittavaan siirtymiseen niin sanottua työpaikkapyörää. Voi siis nopeasti...
Eko&teko |29.03.2017 10:04
Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston kuntien päästöt laskivat keskimäärin 29 prosenttia vuosina 2007–15. Eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (50 %), Kitee ja Lieksa (36 %) sekä Lohja ja...
Eko&teko |27.03.2017 9:48
Maailman suurinta ilmastotapahtumaa, WWF:n Earth Houria, vietettiin lauantaina jo yhdettätoista kertaa. Yksityiset ihmiset, yhteisöt, yritykset ja monet tunnetut maamerkit ympäri maailmaa näyttivät...
Eko&teko |25.03.2017 0:05
Maailman suurin ilmastotapahtuma, WWF:n Earth Hour, sammuttaa valot lauantaina 25. maaliskuuta ympäri maailmaa. Turhat valot sammuvat ilmaston puolesta kello 20.30–21.30 paikallista aikaa jo...