Uusien asuntojen tarve keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille

25.01.2016 15:02

Neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle tarvitaan yli 760 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Se on lähes saman verran kuin koko maahan on rakennettu 25 viime vuoden aikana. Muualla Suomessa uusien asuntojen rakentamistarve jää vähäiseksi heikon väestökehityksen vuoksi. Tämä käy ilmi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tuoreesta Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksesta.

VTT on selvittänyt, kuinka paljon Suomessa tulee jatkossa rakentaa asuntoja ja minne. Vuotuinen kokonaistarve on jatkossa keskimäärin 30 000 uutta asuntoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuosien arvioitu tarve ja toteutunut tuotanto. VTT:n erikoistutkija Terttu Vainion mukaan merkittävin ero aiempaan nähden on asuntotarpeen yhä voimakkaampi keskittyminen suurimmille kaupunkiseuduille.

Neljäntoista suurimman kaupunkiseudun osuus asuntotuotannosta on noussut jo lähes 90 prosenttiin kaikista valmistuneista uusista asunnoista. Se kasvaa entisestään, mikäli kaupungistuminen jatkuu samalla kehitysuralla kuin nyt on toteutunut.

Tutkimuksen lähtökohtana on Tilastokeskuksen syksyllä julkaisema väestöennuste. Asuntotuotantotarpeen arvioinnissa väestö on sijoitettu eri alueille joko seutukohtaisen ennusteen mukaisesti tai olettaen väestön keskittyvän suurimmille kaupunkiseuduille samaa vauhtia kuin vuosina 2010–14 tapahtui. Molemmissa vaihtoehdoissa suurten kaupunkiseutujen osuus sekä väestöstä että uusista asunnoista kasvaa ja muu Manner-Suomi menettää asukkaitaan.

– Kaupungistumismallissa asuntojen kokonaistarve on selvästi suurempi, koska kasvavien kaupunkiseutujen mittava väestönlisäys edellyttää niiden kasvattavan voimallisesti myös asuntotarjontaansa. Tällöin entistä isompi osa nykyisistä asunnoista sijaitsee ikään kuin väärissä paikoissa. Taantuvan kehityksen mallissa olemassa oleva asuntokanta sen sijaan vastaa paremmin tarvetta. Uutta tuotantoa tarvittaisiin vuosittain keskimäärin 25 000 asuntoa vuoteen 2040 ulottuvalla ajanjaksolla”, Vainio selventää.

Väestöennusteessa on arvioitu nettomaahanmuuton pysyttelevän viime vuosien tasolla. Siinä ei ole otettu huomioon viime syksynä alkanutta turvapaikanhakijoiden määrän kasvua. Maahanmuuton kiihtyminen voi nostaa uusien asuntojen kokonaistarpeen yli 800 000 asuntoon.

Osan maahanmuuton synnyttämästä asuntotarpeesta voi täyttää ottamalla käyttöön tyhjinä olevia asuntoja. Paine kohdistuu kuitenkin etupäässä kasvukeskuksiin, jonne valtaosa maahanmuuttajista ennen pitkää hakeutuu.

Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut pääekonomisti Sami Pakarinen Rakennusteollisuus RT:stä korostaa, että edessä on huomattava yhteiskunnallinen haaste. Esimerkiksi Helsingin seutu tarvitsee 50 prosenttia, Tampereen seutu 40 ja Oulun seutu peräti 54 prosenttia lisää asuntoja niiden tämänhetkiseen asuntokantaan nähden. Tämä on otettava huomioon muun muassa kaavoituksessa ja investoinneissa joukkoliikenteeseen, jotta asuntopula ei muodostu koko talouskasvun tulpaksi.

– Aluerakenteen muutos on myös mahdollisuus, sillä se ylläpitää uudisrakentamista. Asuntotarpeen tyydyttämisessä kyse on kaikkiaan lähes 200 miljardin euron urakasta seuraavien 25 vuoden aikana. Työmääränä se tarkoittaa samaa kuin kaikki Suomen työlliset työllistettäisiin yli vuoden ajaksi, Pakarinen laskee.

– Vaikka asuinrakentaminen painottuu suurimmille kaupunkiseuduille, näiden ulkopuolellakin sitä pitävät jossain määrin yllä ihmisten asumistarpeiden muutokset, kun esimerkiksi pienille esteettömille asunnoille on kysyntää väestön ikääntymisen vuoksi. Muuttotappioalueilla rahoitus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi pankkien kiristyvän riskienhallinnan ja vakuusvaatimusten vuoksi. Korjausrakentaminen jakautuu eri alueille tasaisemmin, Pakarinen toteaa.

VTT:n Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksen ovat tilanneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, Suunnittelu- ja konsultointiryitykset SKOL, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kuntarahoitus ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Tutkimuksessa on käytetty laskentamallia, joka ottaa huomioon asuntokysyntään vaikuttavat tekijät, eli väestökehityksen, maan sisäisen muuttoliikkeen ja perhekoon muutokset, sekä asuntotarjonnan, jossa on mukana olemassa oleva rakennuskanta, varauma eli tyhjät asunnot, poistuma ja asuntojen sijoittuminen suhteessa kysyntään.

Tutkimuksessa on tehty seutukohtainen tarkastelu neljäntoista suurimman kaupunkiseudun osalta. Näiden joukkoon kuuluvat Helsingin metropolialue, Tampereen, Turun ja Oulun seudut sekä kymmenen keskisuurta kaupunkiseutua, joiden väestö on noin 100 000 asukasta tai enemmän. Tutkimus on tarkoitettu työkaluksi asuntorakentamisen ennakointiin sekä valtiolle ja kunnille yhdyskuntarakenteen kehittämistä varten.

VTT teki edellisen ennusteen asuntotuotantotarpeesta vuonna 2011, jolloin se pohjautui vuoden 2009 väestöennusteeseen.

Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimusraportti löytyy VTT:n sivuilta http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T247.pdf. Tutkimusraportti, tiivistelmä, mediatilaisuuden esitysaineistot ja videotallenne on saatavilla sivulla www.rakennusteollisuus.fi/asuntotuotanto2040.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Koti&rakentaminen |23.10.2016 15:36
Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskukset ja lajitteluasemat vastaanottavat haravointijätettä maksutta 7. marraskuuta asti vastaanottopaikkojen ollessa auki. Turussa haravointijätteiden maksuton...
Koti&rakentaminen |22.10.2016 22:08
Kekkilä on kehittänyt puutarhaystävällisen jääsulan, joka on biologisesti hyvin hajoava ja turvallista käyttää niin ympäristön kuin lastenkin kannalta.Jääsula on tarkoitettu ennen kaikkea liukkauden...
Koti&rakentaminen |22.10.2016 17:48
Kodin energiatehokkuuden parantaminen ei aina vaadi suuria teknisiä hankintoja. Sähköön, lämmitykseen, vedenkäyttöön, eristämiseen sekä ikkunoihin ja oviin huomiota kiinnittämällä saadaan aikaan...
Koti&rakentaminen |22.10.2016 12:48
Virtuaalinen maailma tulee koteihin vauhdilla, ja myös kodinvaihto on osana muutosta. Virtuaalilasien avulla voi osallistua asuntonäyttöön, vaikka oikeasti istuisikin omalla kotisohvallaan. Palvelu...
Koti&rakentaminen |21.10.2016 11:24
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin kesä-elokuussa 8,7 miljoonalle kuutiometrille. Määrä oli noin viidenneksen pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Asuinrakennuksille...
Koti&rakentaminen |21.10.2016 9:16
TVT Asunnot Oy rakennuttaa uuden asuintalokohteen Turkuun, Skanssin kaupunginosaan. Rakentaminen alkoi 28. syyskuuta. Uusien vuokrakotien ennakoidaan valmistuvan kesäkuussa 2018. Hankkeen...
Koti&rakentaminen |20.10.2016 10:40
Bonava toteuttaa Turun Gränsbackan uuteen kotikortteliin 61 Bonava-kotia kahdeksaan kerrokseen. Turun Gränsbackan Loviisa nousee Suikkilan vanhan kartanon naapuriin, peltojen väliin jäävälle alueelle...
Koti&rakentaminen |18.10.2016 13:48
Syksyn lehdet, naatit, ruohosilppu ja muu puutarhajäte voidaan kompostoida omalla tontilla mullaksi. Puutarhajätteen kompostointi onnistuu vaikka kasalla, mutta kompostorissa maatuminen on nopeampaa.
Koti&rakentaminen |17.10.2016 15:36
NCC kehittää ja rakentaa neljän kerrostalon kokonaisuuden eli noin 200 asuntoa sekä parkkihallin Turkuun. Asiakas on FinCap Fund I Ky, joka on osa FinCap Kiinteistörahastot Oy:tä. Kaupan arvo on 27,1...
Koti&rakentaminen |14.10.2016 15:04
Suomen asuntokauppa on jatkanut tammi–syyskuussa kasvuaan kahteen edellisvuoteen verrattuna, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL. Vanhojen asuntojen kauppa pysyi myös syyskuussa kasvussa...
Koti&rakentaminen |14.10.2016 12:08
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2016 syyskuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Rakentamisen työpanosten hinnat nousivat 1,1 prosenttia ja tarvikepanosten hinnat 0,7...