Uusien asuntojen tarve keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille

25.01.2016 15:02

Neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle tarvitaan yli 760 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Se on lähes saman verran kuin koko maahan on rakennettu 25 viime vuoden aikana. Muualla Suomessa uusien asuntojen rakentamistarve jää vähäiseksi heikon väestökehityksen vuoksi. Tämä käy ilmi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tuoreesta Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksesta.

VTT on selvittänyt, kuinka paljon Suomessa tulee jatkossa rakentaa asuntoja ja minne. Vuotuinen kokonaistarve on jatkossa keskimäärin 30 000 uutta asuntoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuosien arvioitu tarve ja toteutunut tuotanto. VTT:n erikoistutkija Terttu Vainion mukaan merkittävin ero aiempaan nähden on asuntotarpeen yhä voimakkaampi keskittyminen suurimmille kaupunkiseuduille.

Neljäntoista suurimman kaupunkiseudun osuus asuntotuotannosta on noussut jo lähes 90 prosenttiin kaikista valmistuneista uusista asunnoista. Se kasvaa entisestään, mikäli kaupungistuminen jatkuu samalla kehitysuralla kuin nyt on toteutunut.

Tutkimuksen lähtökohtana on Tilastokeskuksen syksyllä julkaisema väestöennuste. Asuntotuotantotarpeen arvioinnissa väestö on sijoitettu eri alueille joko seutukohtaisen ennusteen mukaisesti tai olettaen väestön keskittyvän suurimmille kaupunkiseuduille samaa vauhtia kuin vuosina 2010–14 tapahtui. Molemmissa vaihtoehdoissa suurten kaupunkiseutujen osuus sekä väestöstä että uusista asunnoista kasvaa ja muu Manner-Suomi menettää asukkaitaan.

– Kaupungistumismallissa asuntojen kokonaistarve on selvästi suurempi, koska kasvavien kaupunkiseutujen mittava väestönlisäys edellyttää niiden kasvattavan voimallisesti myös asuntotarjontaansa. Tällöin entistä isompi osa nykyisistä asunnoista sijaitsee ikään kuin väärissä paikoissa. Taantuvan kehityksen mallissa olemassa oleva asuntokanta sen sijaan vastaa paremmin tarvetta. Uutta tuotantoa tarvittaisiin vuosittain keskimäärin 25 000 asuntoa vuoteen 2040 ulottuvalla ajanjaksolla”, Vainio selventää.

Väestöennusteessa on arvioitu nettomaahanmuuton pysyttelevän viime vuosien tasolla. Siinä ei ole otettu huomioon viime syksynä alkanutta turvapaikanhakijoiden määrän kasvua. Maahanmuuton kiihtyminen voi nostaa uusien asuntojen kokonaistarpeen yli 800 000 asuntoon.

Osan maahanmuuton synnyttämästä asuntotarpeesta voi täyttää ottamalla käyttöön tyhjinä olevia asuntoja. Paine kohdistuu kuitenkin etupäässä kasvukeskuksiin, jonne valtaosa maahanmuuttajista ennen pitkää hakeutuu.

Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut pääekonomisti Sami Pakarinen Rakennusteollisuus RT:stä korostaa, että edessä on huomattava yhteiskunnallinen haaste. Esimerkiksi Helsingin seutu tarvitsee 50 prosenttia, Tampereen seutu 40 ja Oulun seutu peräti 54 prosenttia lisää asuntoja niiden tämänhetkiseen asuntokantaan nähden. Tämä on otettava huomioon muun muassa kaavoituksessa ja investoinneissa joukkoliikenteeseen, jotta asuntopula ei muodostu koko talouskasvun tulpaksi.

– Aluerakenteen muutos on myös mahdollisuus, sillä se ylläpitää uudisrakentamista. Asuntotarpeen tyydyttämisessä kyse on kaikkiaan lähes 200 miljardin euron urakasta seuraavien 25 vuoden aikana. Työmääränä se tarkoittaa samaa kuin kaikki Suomen työlliset työllistettäisiin yli vuoden ajaksi, Pakarinen laskee.

– Vaikka asuinrakentaminen painottuu suurimmille kaupunkiseuduille, näiden ulkopuolellakin sitä pitävät jossain määrin yllä ihmisten asumistarpeiden muutokset, kun esimerkiksi pienille esteettömille asunnoille on kysyntää väestön ikääntymisen vuoksi. Muuttotappioalueilla rahoitus voi kuitenkin muodostua ongelmaksi pankkien kiristyvän riskienhallinnan ja vakuusvaatimusten vuoksi. Korjausrakentaminen jakautuu eri alueille tasaisemmin, Pakarinen toteaa.

VTT:n Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksen ovat tilanneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, Suunnittelu- ja konsultointiryitykset SKOL, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kuntarahoitus ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Tutkimuksessa on käytetty laskentamallia, joka ottaa huomioon asuntokysyntään vaikuttavat tekijät, eli väestökehityksen, maan sisäisen muuttoliikkeen ja perhekoon muutokset, sekä asuntotarjonnan, jossa on mukana olemassa oleva rakennuskanta, varauma eli tyhjät asunnot, poistuma ja asuntojen sijoittuminen suhteessa kysyntään.

Tutkimuksessa on tehty seutukohtainen tarkastelu neljäntoista suurimman kaupunkiseudun osalta. Näiden joukkoon kuuluvat Helsingin metropolialue, Tampereen, Turun ja Oulun seudut sekä kymmenen keskisuurta kaupunkiseutua, joiden väestö on noin 100 000 asukasta tai enemmän. Tutkimus on tarkoitettu työkaluksi asuntorakentamisen ennakointiin sekä valtiolle ja kunnille yhdyskuntarakenteen kehittämistä varten.

VTT teki edellisen ennusteen asuntotuotantotarpeesta vuonna 2011, jolloin se pohjautui vuoden 2009 väestöennusteeseen.

Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimusraportti löytyy VTT:n sivuilta http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T247.pdf. Tutkimusraportti, tiivistelmä, mediatilaisuuden esitysaineistot ja videotallenne on saatavilla sivulla www.rakennusteollisuus.fi/asuntotuotanto2040.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Koti&rakentaminen |23.07.2016 21:52 (päivitetty: 24.07.2016 8:53)
Ihmisten ja palvelujen keskittyessä taajamiin vehreän kasvillisuuden merkitys korostuu. Kasvillisuuden lisäämistä kaupungeissa puoltavat hyvinvointi- ja estetiikkaseikkojen lisäksi ympäristöä...
Koti&rakentaminen |22.07.2016 13:46
Vanhoista ikkunoista ja kierrätetyistä jämälaudoista voi rakentaa oman kasvihuoneen kätevästi. Materiaalia voi kerätä hiljalleen purkutyömailta, ja kasvihuoneen voi suunnitella oman mielensä...
Koti&rakentaminen |22.07.2016 9:18
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin maalis–toukokuussa 11,8 miljoonalle kuutiometrille, joka on 17,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvuun vaikutti erityisesti liike- ja...
Koti&rakentaminen |21.07.2016 17:40
Pihan puuttuvat sähköistykset on kätevintä asennuttaa kesällä. Olosuhteet ovat parhaimmat, kun maa on pehmeää ja on aikaa avustaa kaivutöissä. Sähköistys on valmiina, kun syksyn pimeys ja sateet taas...
Koti&rakentaminen |20.07.2016 11:48 (päivitetty: 20.07.2016 11:53)
Kesäkausi on hyvää aikaa katon huoltoon. Kun kattoa pesee ja huoltaa oikein, voi sen käyttöikää pidentää huomattavasti. Näin saadaan katolle huomattavasti lisää elinikää ja säästytään myös kalliilta...
Koti&rakentaminen |19.07.2016 11:10
Majoituspalvelut Forenom Oy avaa 1.syyskuuta Kakolanmäen vanhaan vankimielisairaalaan uusia design-asuntoja. Turun vankilan vangit ovat mukana toteuttamassa Kakolanmäen design-asuntojen sisustusta...
Koti&rakentaminen |17.07.2016 8:26
Loma-asunnon sähkölaskusta voi kertyä merkittäväkin kulu. Mökkikauden alkaessa kuivata sähkökaappi talven jäljiltä pitämällä ovea auki. Anna sähkölaitteiden kuivua ja lämmetä.Jääkaappi kannattaa...
Koti&rakentaminen |16.07.2016 9:22
Majoituspalvelut Forenom Oy avaa Turun historialliseen vankimielisairaalaan design-asuntoja elokuussa. Asunnot on tarkoitettu majoitustoimintaan. Vankilamiljööseen pääsee majoittumaan yhdestä yöstä...
Koti&rakentaminen |15.07.2016 11:04
Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat kesäkuussa 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Rakentamisen työpanosten hinnat nousivat 1,3 prosenttia, tarvikepanosten hinnat 0,3 prosenttia ja...
Koti&rakentaminen |14.07.2016 17:23
Viime vuosina home- ja leväkasvustoja on ilmestynyt yhä enemmän talojen ulkopintoihin. Niitä lisäävät pitkät sateiset syksyt ja leudot talvet. Otollisen kasvualustan muodostavat seiniin kertyvä lika...
Koti&rakentaminen |13.07.2016 8:28
Vanhojen asuntojen kauppa kävi vilkkaasti kesäkuussa. Myös vuoden alkupuolisko on edellisvuotta parempi, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL.