Lasten tiedekoulu laajentaa toimintaansa Turun seudulla

06.08.2017 19:39

Lasten tiedekoulu laajentaa toimintaansa ensi syksynä. Lasten tiedekoulu tarjoaa tiede- ja teknologiapainotteista harrastus- ja opetustoimintaa lapsille ja nuorille. Se tarjoaa luonnontieteistä, ilmiöistä ja teknologiasta kiinnostuneille lapsille mahdollisuuden oppia uusia asioita konkreettisella ja tavoitteellisella tavalla. Ryhmien sisällöt vaihtelevat ohjelmoinnista ja roboteista luonnontieteisiin.   

Lapset oppivat tiedettä ja teknologiaa konkreettisella tavalla itse ratkoen ongelmia ja kokeilemalla. Yksittäisten lyhyiden kurssien ja työpajojen sijaan 

- Olemme aloittaneet tiedekoulun ja tiedekerhojen pitämisen jo vuonna 2011. Toimintaa on laajennettu jatkuvasti vastaamaan paremmin kysyntään, jota lasten keskuudessa tuntuu olevan paljon, kertoo Maria Leivo, Lasten tiedekoulun perustaja. Valtakunnallisesti meillä on jo 20 toimipistettä, joista kolme on Turun seudulla.    

- Turun seutu on aina ollut edelläkävijä kaupunki erityisesti teknologian saralla ja se näkyy myös lapsissa. Monissa kouluissa on jo alkeisohjelmointia ja robotiikkaa ja kun kipinä syttyy, me kykenemme tarjoamaan pitkäjänteistä harrastustoimintaa näillä osaalueilla siitä eteenpäin mihin perusopetus jää. Lapset, jotka ovat ryhmissämme käyneet 3-5 vuotta, osaavat koodata käytännössä kuin ammattikorkeakoulusta valmistuvat insinöörit – kyseessä on lapsen kannalta merkittävä panostus tulevaisuuteen.  

Tiedekoulussa kannustetaan lasta olemaan luova, tekemään itse ja keksimään itse ratkaisuja ongelmiin. Tämän jälkeen lapsen on mahdollista siirtyä vaativampien teemojen ja aiheiden pariin sekä luomaan itse uutta jo olemassa olevan tiedon ja ratkaisujen pohjalta.   

- Olemme Turussa aloittamassa myös yhden uusista pilottiryhmistämme, Devaajat – ryhmän, joka on suunnattu 11-15-vuotiaille lapsille ja jossa mennään teknisesti jo todella syvälle. Lapset työskentelevät samojen aiheiden ja teemojen parissa kuin yliopistossa aloittavat opiskelijat, tiivistää Leivo, joka toimii itse myös lehtorina ammattikorkeakoulussa insinöörikoulutuksessa sekä hän luennoi useissa yliopistoissa tiedekasvatuksesta sekä robotiikasta.   

- Tutkijatyypeissä, rakentelijoissa ja pohtijoissa piilevät ne tulevat koodarit, tutkijat, keksijät ja uuden luojat, joita tämä kansantalous tarvitsee. Näitä lapsia me haluamme olla tukemassa ja kannustamassa eteenpäin, tiivistää Leivo toimintansa missiota.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Koulut&kurssit |15.08.2017 13:12
Kuuden korkeakoulun (Tampereen, Helsingin, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Diak ja Humak) valmisteleman erikoistumiskoulutuksen tarkoitus on tuottaa Suomeen lisää päteviä oikeustulkkeja. Tulkkien...
Koulut&kurssit |14.08.2017 9:00
Vuoden 2018 alusta kaikki korkeakouluopiskelijoiden opintotukiasiat ratkaistaan ja hoidetaan keskitetysti Kelassa. Aiemmin opintotukitehtäviä on hoidettu myös korkeakouluissa. Valtioneuvosto esitti...
Koulut&kurssit |11.08.2017 17:52
Opiskelijat ovat käyttäneet Kelan chattirobottia aktiivisesti apuna asumistuen hakemisessa. Chattirobotti on uudentyyppinen palvelu. Kesäkuusta syyskuuhun kestävän kokeilun aikana robotti vastaa...
Koulut&kurssit |10.08.2017 20:28
Peruskoulun tänä keväänä päättäneistä 98,7 prosenttia haki kevään ja kesän aikana opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen, lukioon, erityisoppilaitokseen tai valmistavaan koulutukseen. Ysiluokan...
Koulut&kurssit |10.08.2017 10:24
Korkeakouluopiskelijan on syytä tarkistaa viime lukuvuonna suoritettujen opintopisteiden määrä. Opintotukea voi palauttaa elokuun loppuun asti. Korkeakouluopiskelijan pitää suorittaa vähintään viisi...
Koulut&kurssit |10.08.2017 8:32
Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukausi alkaa jälleen kautta maan. Kurssi-ilmoittautuminen on monissa opistoissa käynnissä tai käynnistymäisillään.
Koulut&kurssit |09.08.2017 17:13
Uuden kouluvuoden alkaminen on mukava, mutta samalla myös jännittävä tapahtuma. Ekaluokan alkaminen on ensimmäinen iso askel lapsen koulutiellä, ja siihen valmistaudutaan perheissä huolellisesti....
Koulut&kurssit |09.08.2017 14:40
Opintotukea voi saada kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Ulkomailla opiskelevan opintoraha on yhtä suuri kuin Suomessa opiskelevan, mutta opintolainan määrä on suurempi. Ulkomailla...
Koulut&kurssit |08.08.2017 20:24
Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmauudistus on tuottanut paljon uutta oppilaiden ja opiskelijoiden arkeen. Syksyyn kuuluvassa koulukeskustelussa ei keskustelijoiden kannata kuitenkaan...
Koulut&kurssit |08.08.2017 12:44
Uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto etenee 7. luokalle alkavana lukuvuonna. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuosiluokilla 1–6 syksyllä 2016. Nyt uudistus etenee...
Koulut&kurssit |08.08.2017 9:00
Ensimmäiset lukiolaiset aloittavat syksyn opiskelun tänään. Koulujen aloituspäivissä on tänä vuonna yli viikon eroa, kun viimeiset lukioista avaavat ovensa vasta keskiviikkona 16. elokuuta. Viileät...