Järkipäivä vie ravinnekierrätyksen käytäntöjä pellolle

20.03.2017 22:21

Ravinnekierrätyksestä on puhuttu pitkään peltojen laidoilla ja tutkijoiden kammioissa.

- Uusia lannoitusratkaisuja on tarjolla, ja nyt kaivetaan esiin lisätietoa siitä, miten ne parhaiten viedään pelloille,  Järki Lannoite -hankkeen projektikoordinaattori Kaisa Riiko sanoo.

Hankkeen neljäs Maan Viljelyn Järkipäivä järjestetään Tuorlan maatalousoppilaitoksella Piikkiössä torstaina 23. maaliskuuta kello 8.30-14.30. 

Puhujina tilaisuudessa on ravinnekierrätyksen asiantuntijoita ja useita alan yrittäjiä, jotka ovat keskittyneet kehittämään ja valmistamaan uusia lannoitteita erilaisista kierrätysravinnelähteistä. Tarjolla olevista kierrätyslannoitteista valtaosa sopii tavanomaiseen viljelyyn, osa myös luomutuotantoon.

- On otettu aimo loikka käytäntöön. On onnistuttu kehittämään valmisteita, joilla on nimi ja hinta, Riiko tiivistää tilannetta. 

- Nyt on tarkoitus etsiä mahdollisuuksia, joita tämä tie tarjoaisi kaikille viljelijöille. Toisaalta asiassa on myös omat haasteensa. Pohjana on ravinnekierrätys ja lannan hyödyntäminen. Valmiit tuotteet sopivat monenlaisille pelloille ja tavanomaisten tilojen käyttöön. Järkipäivässä haluamme kertoa, mitä tällainen kehitys käytännössä ruuantuottajille ja viljelijöille merkitsee.

- Muun muassa Yarasta tulee paikalle kehityspäällikkö Anne Kerminen, joka kertoo siitä, miten lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden täydentäminen on mahdollista myös mineraalilannoitteilla, Riiko luettelee Järkipäivän laajaa antia.

Järkipäivässä tuotteistaan ja kokemuksistaan kertovat Humuspehtoorin, Ecolanin, Soilfoodin sekä Gasumin asiantuntijat. 

Kierrätyslannoitteiden ravinteiden käyttökelpoisuutta valottaa Luken tutkija Petri Kapuinen ja tuotteiden käyttöturvallisuudesta ja rajoituksista kertoo Eviran edustaja.

Päivän päättää tärkeimmän lenkin, eli viljelijän, puheenvuoro. Salolainen Reijo Niemi kertoo käytännön kokemuksistaan eri tyyppisten kierrätyslannoitteiden käytöstä.

Maan Viljelyn Järkipäivä on jo neljäs sarjassaan. Liikkeelle lähdettiin kaksi vuotta sitten maan muokkauksesta. Sitten perehdyttiin mahdollisuuksiin, joilla ilmakuvilla voidaan seurata peltomaan kuntoa ja siellä kasvavan sadon tilaa. Kolmas Järkipäivä viime syksynä pureutui urakoinnin ja yhteistyön kuvioihin. 

- Järkipäivässä tärkeää on koko ajan verkottuminen. Tietoja ja kokemuksia vaihdetaan viljelijöiden kesken. Hyvät käytännöt leviävät, eikä jokaisen tarvitse selvittää jokaista asiaa alusta asti, Riiko motivoi.

Tavoittena on edistää ravinteiden kierrätystä lannasta lannoitteeksi, vauhdittaa kierrätysravinteisiin pohjautuvien lannoitevalmisteiden valmistusta, kehittää teknologioiden ja käyttökokemusten hyödyntämistä ja seurata tiiviisti aiheeseen liittyvää säädöstoimintaa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Luonto&ympäristö |22.03.2017 12:16
Vesistöt ovat vuosikymmeniä jatkuneen ulkoisen ravinnekuormituksen seurauksena rehevöityneet. Suurena haasteena on hajakuormituksen, erityisesti maataloudesta tulevan kuormituksen vähentäminen....
Luonto&ympäristö |21.03.2017 14:16
Eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa tänä vuonna. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tavoitteena on, että lakia korjataan parempaan suuntaan myös luonnonvaraisten eläinten osalta. Valtion ja...
Luonto&ympäristö |21.03.2017 13:24
Hirvensalo-seura ehdottaa nauhamaisen Arboretumin rakentamista Hirvensaloon.– Arboretum eli puulajipuisto lisäisi merkittävästi Hirvensalon koulujen välissä kulkevien kevyenliikenteen väylien...
Luonto&ympäristö |21.03.2017 10:44
Tuoreen tutkimuksen mukaan keväät ja syksyt ovat lämmenneet huomattavasti pohjoisilla alueilla viimeisen sadan vuoden aikana. Sään lämpimät ääri-ilmiöt ovat yleistyneet ja kylmät ääri-ilmiöt...
Luonto&ympäristö |21.03.2017 10:40
Suomen vesistöjen tila on parantunut viime vuosikymmeninä merkittävästi tehokkailla vesiensuojelutoimilla. Vesistöjä uhkaavat kuitenkin mikromuovit, ilmastonmuutos, maatalouden kuormitus ja...
Luonto&ympäristö |20.03.2017 21:04
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämä vuotuinen Kalaterveyspäivä antaa katsauksen Suomen kalatautitilanteeseen sekä keinoihin torjua tai kokonaan estää tautien leviäminen. Bioturvallisuus...
Luonto&ympäristö |20.03.2017 11:00 (päivitetty: 20.03.2017 11:06)
Viime vuonna toteutetun valtakunnallisen majavapesälaskennan perusteella euroopanmajavakannan koko on 2 500–2 900 yksilöä. Suurta muutosta kannan kokonaismäärässä ei ole...
Luonto&ympäristö |20.03.2017 9:24
Kevät on edennyt siihen vaiheeseen, että jäät alkavat hiljakseen sulaa ja meri vapautua talven kahleista. Jokakeväinen katupölyriesa on jo alkanut suurimmissa kaupungeissa.
Luonto&ympäristö |20.03.2017 9:12
Turun kaupunki järjestää Ruissalon hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksestä esittely- ja keskustelutilaisuuden Ruissalon kylpylässä Ruissalon Puistotiellä 30. maaliskuuta kello 18–20.
Luonto&ympäristö |19.03.2017 14:11
Suomessa pesivien kosteikkolintujen kannat ovat viime vuosina taantuneet romahdusmaisesti. Muutos johtuu kosteikkojen luonnontilan heikkenemisestä. Tällä viikolla julkistetussa uhanalaisten lajien...
Luonto&ympäristö |15.03.2017 9:28
Suomen viranomaisten tietoon viime vuonna tuli lähes vastaava määrä mahdollisia alusöljypäästöjä merialueilla kuin edellisvuonna. Öljyksi varmistettiin lopulta 48 päästöä, kun lukumäärä vuonna 2015...