Metsästys&kalastus

Metsästys&kalastus |22.02.2017 13:20 (päivitetty: 22.02.2017 13:46)
Suomen riistakeskus on tammi- ja helmikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Lupia on haettu yhteensä 135 eläimen kaatamiseksi. Kielteisiä päätöksiä...
Metsästys&kalastus |13.02.2017 16:44 (päivitetty: 14.02.2017 10:55)
Kalatalouden Keskusliitto (KKL) on tehnyt uuden kalastuslain “valuvioista” korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Lista sisältää muun muassa ehdotuksen vapaa-ajankalastuksessa...
Metsästys&kalastus |10.02.2017 14:12
Syksyn hirvijahdeissa saatiin saaliiksi noin 50 000 hirveä, mikä on noin 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Määrä vastaa keväällä hirvitalousalueilla suunniteltua verotustarvetta....
Metsästys&kalastus |06.02.2017 14:04
Kalatalouden Keskusliitto (KKL) väittää viime vuonna voimaan tulleen uuden kalastuslain romahduttaneen valtion kalastusmaksukertymän ja vaatii maksuvelvollisuuden laajentamista myös 65 vuotta...
Metsästys&kalastus |02.02.2017 19:50
Ammattikalastajaliitto on aloittanut silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifiointiprosessin. Marine Stewardship Council MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio...
Metsästys&kalastus |02.02.2017 11:44
Kaupallisesti vähäarvoisen kalan pitkäjänteinen pyynti saattaa muodostaa lupaavan lisän kustannustehokkaaseen rehevöitymisen torjuntaan, ilmenee Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen,...
Metsästys&kalastus |30.01.2017 9:12
Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli ennakkoarvion mukaan 158 miljoonaa kiloa vuonna 2016. Se koostui pääosin silakasta ja kilohailista ja molempien lajien saalis kasvoi edellisestä vuodesta...
Metsästys&kalastus |20.01.2017 12:36
Suomen riistakeskus on myöntänyt Varsinais-Suomeen poikkeusluvan kahden suden metsästämiseksi. Pyyntilupa on voimassa 21. tammikuuta alkaen 21 vuorokauden ajan Varsinais-Suomen perinteisellä...
Metsästys&kalastus |18.01.2017 14:20
Metsästäjätutkinnossa on otettu käyttöön uudet kysymykset 1.1.2017 alkaen. Tutkinto suoritetaan edelleen kirjallisena monivalintatenttinä, joka sisältää 60 kysymystä. Lajintuntemusosio suoritetaan...
Metsästys&kalastus |16.01.2017 10:36
Sydäntalven herkun, mateen, pyyntiaika lähestyy. Made alkaa liikkua kohti kutupaikkoja ja kalastajat ovat valmiina. Kalastajien on syytä muistaa, että kalastuslaki kieltää perinteisen madeharan...
Metsästys&kalastus |09.01.2017 14:16
Jäniseläinten metsästysaika päättyy helmikuun lopussa. Jäniseläinten aiheuttamat menetykset voivat olla pahimmillaan tuhansia euroja. Paksun lumen aikana erityisesti rusakot kerääntyvät helppoihin...