Mielipide: Ammatillisen koulutuksen reformi

20.03.2017 22:20

Suomessa on menossa ammatillisen koulutuksen reformi, joka toteutuessaan muuttaa dramaattisesti ammatillisen koulutuksen järjestämistä. Reformi koskee ammatillisen koulutuksen järjestämisen aivan keskeisiä tekijöitä, kuten tutkintorakennetta, oppilaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja rahoitusjärjestelmää. Reformin jälkeen iso osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Näitä uudistuksia ollaan toteuttamassa leikkaamalla samalla ammatillisesta koulutuksesta 200 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen pitää toki kehittyä, kuten muidenkin yhteiskunnan toimintojen. Tähän reformiin sisältyy kuitenkin suuria ongelmia, joista tässä tekstissä nostetaan esille kaksi.

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen liittyy ongelmia. Ammattikoulujen opettajat ovat koulutuksen ja työkokemuksen kautta pätevöityneitä tehtäväänsä. Sen sijaan työpaikoilla ei opettamisen osaamista yleensä ole. Ei myöskään ole selvää, että oppilas ohjataan työpaikalla sellaisiin työtehtäviin, jotka edistävät tämän oppimista. Oppilaat joutuvat helposti eriarvoiseen asemaan sen mukaan, minkälainen työssäoppimispaikka heille osoitetaan. Lisäksi herää kysymys siitä, miten paljon yrityksillä on resursseja ottaa opiskelijoita koulutettavaksi. Useilla aloilla opiskelija ei voi tehdä työtehtäviä ilman ammatti-ihmisen valvontaa.

Rahoituksen leikkaaminen johtaa väistämättä opettamisen laadun heikkenemiseen. Säästöjä voi näet syntyä lähinnä opettajien määrää vähentämällä sekä opetustilojen ja opetusvälineiden tasoa heikentämällä. Seurauksena on lähiopetustuntien väheneminen, opetusryhmien koon kasvaminen, halvempiin tiloihin siirtyminen ja vanhentuneiden opetusvälineiden käyttäminen. Tämä kaikki tapahtuisi tilanteessa, jossa ihmisten osaamista päinvastoin pitäisi parantaa.

Ammatillisen koulutuksen reformin perusteiksi on mainittu neljä asiaa. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja laajamittaisesti. Osaamistarpeet muuttuvat, kasvavat ja moninaistuvat. Muuttoliike ja ikääntyminen muuttavat koulutustarpeita. Koulutukseen käytettävissä olevat resurssit pienenevät pysyväisluonteisesti. Ensimmäiset kolme asiaa lienevät väistämättömiä muutoksia. Sen sijaan koulutukseen osoitettavien resurssien kohdalla on kyse arvovalinnasta, sillä mikään luonnonlaki ei määrää leikkaamaan juuri ammatillisesta koulutuksesta.

Oppimisen tapahtumista työpaikalla tulee kyllä edistää, mutta siten että opettaminen tapahtuu myös tulevaisuudessa pääosin oppilaitoksissa ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa, asianmukaisissa tiloissa ja kunnollisilla välineillä.

Ammatillisen koulutuksen 200 miljoonan euron leikkauksista on luovuttava ja on keskityttävä sellaiseen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, jossa tavoitteena on säästöjen sijaan oppilaiden parempi ja monipuolisempi oppiminen.

Marko Heinonen (sd.) ja Mika Kärkkäinen (sd.)
Mielipide |25.03.2017 11:32
Kelan toiminnasta vastaavat kansanedustajista valitut valtuutetut. Heitä on – puheenjohtaja mukaan lukien – yksitoista. Näistä kahdeksan on hallituspuolueiden edustajia. Onko siis ihme, ettei...
Mielipide |24.03.2017 22:12
Suomessa ei valitettavasti ole Viron kaltaista perinnettä rantaruovikon (kaisla) käytöstä rakennusten kattomateriaalina ja monena muuna hyötykäyttönä. Niinpä täällä merien ja järvien rannat...
Mielipide |24.03.2017 19:40
Raision Kunnallisjärjestön kevätkokoukseen osallistujat tuemme Raision Vasemmistonuoret esitystä, että Raision kaupungin tulisi alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille...
Mielipide |24.03.2017 16:28
Päivi Pietari on SDP:n kuntavaaliehdokas Turussa. Margit Rajahalme on keskustan kuntavaaliehdokas Turussa. Pitäisikö Turussa siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen seuraavalla...
Mielipide |24.03.2017 12:56
Jokakeväinen keskustelu katupölystä on jälleen noussut otsikoihin. Turun kaupunki on viisaasti päättänyt olla käyttämättä omissa kohteissaan lehtipuhaltimia katupölyn poistoon, kuten tuotantojohtaja...
Mielipide |24.03.2017 8:20 (päivitetty: 24.03.2017 8:23)
Sote-uudistus ja sen tuomat muutokset ovat kaikkien huulilla. Mitkä on tulevan valtuuston rooli, tehtävät ja valtaoikeudet?Tuleville kunnallisvaltuutetuille jää runsaasti tehtäviä hoidettavakseen...
Mielipide |23.03.2017 12:44
Turun suurimmat liikenteelliset pullonkaulat ovat Hirvensalossa, mikä johtuu saarilla asumisen suosion kasvusta, automäärän lisääntymisestä ja siitä, että autoilla ja joukkoliikenteellä on aamulla...
Mielipide |22.03.2017 19:24
Varsinais-Suomen RKP suhtautuu myönteisesti SDP:n esitykseen tehdä yhdestä turkulaisesta lukiosta kaksikielinen. Tämä tekisi kaupungillemme hyvää, sillä juhlapuheissa esitetyt toiveet tiiviimmästä...
Mielipide |22.03.2017 18:08
Pyöräily-ystävällisyys on kaupungissa tärkeää. Toimiva autoliikenne on kuitenkin vielä tärkeämpää. Ruuhkassa seisoskelu tai vaikeus löytää parkkipaikkaa lisäävät päästöjä ja kuluttavat ihmisten aikaa...
Mielipide |21.03.2017 15:54
Ida Schauman on RKP:n kuntavaaliehdokas Turussa. Jarmo Laivoranta on keskustan kuntavaaliehdokas Turussa.Pitäisikö Turussa siirtyä pormestarimalliin?Schauman: Helsingissä on kovat pormestarivaalit...
Mielipide |21.03.2017 9:48 (päivitetty: 21.03.2017 9:58)
Kun kuntavaaliehdokkaat lupaavat kuuta taivaalta, pitäisi itse kunkin hetkeksi pysähtyä miettimään miten eri ehdotukset rahoitetaan ja mistä se silloin on pois?Vaalien alla poliittiset toimijat...