Turku pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta perusteltuna, mutta liian suurena

08.02.2016 21:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitus joutui äänestämään lausunnosta.

Elina Rantanen (vihr.) teki Jukka Vornasen (vihr.) kannattamana lausuntoon muutosehdotuksen, jonka mukaan 22 prosentin korotus on liian suuri ja korkeimpaan maksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.

Päivi Pietari (sd.) teki Mika Maaskolan (sd.) kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan maksuja ei pitäisi korottaa lainkaan.

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti Pietarin ehdotuksen luvuin 8–5. Rantasen ehdotus voitti listaesityksen luvuin 8–0, tyhjiä ääniä annettiin viisi. Rantasen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vasemmistoliiton, demarien ja perussuomalaisten edustajat äänestivät tyhjää. Johannes Yrttiaho (vas.) jätti eriävän mielipiteen.

Yrttiaho laskujen mukaan ensimmäisen lapsen päivähoitomaksu korkeimmassa maksuluokassa nousee nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Toisen lapsen maksu olisi 90 prosenttia täydestä maksusta. Kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheessä päivähoitomaksut kasvaisivat 122 euroa kuukaudessa.

– On selvää, että korotukset ovat kestämättömiä, kun etenkin nuorten lapsiperheiden toimeentulo muutenkin on vaikeutunut mm. huonon työllisyystilanteen ja lapsilisäleikkausten seurauksena, perustelee Yrttiaho kriittistä kantaansa.

– Asiakasmaksujen korotuksilla olisi erittäin laajoja negatiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus jyrkkenisi.

Lausunnon mukaan Turku pitää maksujen korotusta perusteltuna, mutta lain voimaantuloa tulisi Turun mielestä siirtää ensi vuoden alkuun elokuun alun sijasta. Syynä on se, niiden asiakasmaksujen osalta, jotka tulisivat lain mukaan pienentymään 1. elokuuta alkaen, tulisi liikaa määrätty maksu palauttaa asiakkaille. Takaisinmaksusäännös aiheuttaisi kaikkien päivähoitomaksujen tarkistamisen uudelleen loppuvuodelta. Tarkistaminen aiheuttaisi kunnissa kaksinkertaisen työn ja merkittävän työpanoksen kohdentamisen tarkistamiseen. Sen takia olisi syytä pohtia lain voimaan tulon lykkäämistä ensi vuoden alkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki on tulossa voimaan 1. elokuuta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen. Esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |27.09.2016 9:40
Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) arvioi, että virvoitusjuomaveron tuplaantuminen on aiheuttanut ongelmia kotimaiselle mehuteollisuudelle. Mehutuotteiden tuotantomäärät ovat laskeneet ja...
Politiikka |26.09.2016 20:52
Valtiovarainministeri Petteri Orpo asetti viime viikonloppuna puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linjapuheessa kokoomuksen tavoitteeksi sen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa....
Politiikka |26.09.2016 19:36
Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupungin talousarviotyötä varten esitetään tilannekuvaa Turun alueellisesta kehityksestä ja tasa-arvotyön tarpeesta perusopetuksessa sekä korjaavia toimenpiteitä...
Politiikka |26.09.2016 19:28
Kaupunginvaltuutettu Katri Sarlund (vihr.) esittää valtuustoaloitteessaan, että lisättyä todellisuutta hyödynnettäisiin museotoiminnassa.
Politiikka |23.09.2016 18:48
Turun seudun vihreiden 30 vuotta jatkuneen toiminnan muistamiseksi julkaistaan ensi keskiviikkona. yhdistyksen historiaa valottava Tärkkiöi assioi, paremppa mailma -teos.
Politiikka |23.09.2016 9:00
Keskustan turkulainen kansanedustaja Annika Saarikko on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle kirjallisen kysymyksen koulujen kerhotoiminnan turvaamisesta. Kunnille suunnattua...
Politiikka |22.09.2016 21:12
Varsinais-Suomen Keskustan piirihallitus esittää sauvolaista Satu Simeliusta Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Simeliuksella on kokemusta työskentelystä ja luottamustehtävistä monessa eri...
Politiikka |22.09.2016 8:32
KD-Turku järjesti viikkona vuoden toisen Usko & Politiikka -illan. Vieraaksi saapui kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah. Teemana oli uskonnon ja politiikan...
Politiikka |21.09.2016 18:48 (päivitetty: 21.09.2016 20:35)
Kokoomus nimesi keskiviikkona pidetyssä kokouksessa 20 uutta kuntavaaliehdokasta Turkuun. Ehdolle lähtivät muun muassa valtiovarainministeri Petteri Orpo sekä yrittäjä ja myyntimies Jethro Rostedt....
Politiikka |20.09.2016 16:32
Verkkolehti Kommuntorget uutisoi 19. syyskuuta, että maakuntauudistuksen jälkeen kaksikielisyys ja saaristo-olosuhteet eivät enää toimi kriteereinä valtionosuuksia myönnettäessä uusille maakunnille.
Politiikka |20.09.2016 12:36
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson moitti ryhmäpuheenvuorossaan Juha Sipilän hallitusta tuloeroja kasvattavasta talousarviosta.