Turku pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta perusteltuna, mutta liian suurena

08.02.2016 21:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitus joutui äänestämään lausunnosta.

Elina Rantanen (vihr.) teki Jukka Vornasen (vihr.) kannattamana lausuntoon muutosehdotuksen, jonka mukaan 22 prosentin korotus on liian suuri ja korkeimpaan maksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.

Päivi Pietari (sd.) teki Mika Maaskolan (sd.) kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan maksuja ei pitäisi korottaa lainkaan.

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti Pietarin ehdotuksen luvuin 8–5. Rantasen ehdotus voitti listaesityksen luvuin 8–0, tyhjiä ääniä annettiin viisi. Rantasen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vasemmistoliiton, demarien ja perussuomalaisten edustajat äänestivät tyhjää. Johannes Yrttiaho (vas.) jätti eriävän mielipiteen.

Yrttiaho laskujen mukaan ensimmäisen lapsen päivähoitomaksu korkeimmassa maksuluokassa nousee nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Toisen lapsen maksu olisi 90 prosenttia täydestä maksusta. Kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheessä päivähoitomaksut kasvaisivat 122 euroa kuukaudessa.

– On selvää, että korotukset ovat kestämättömiä, kun etenkin nuorten lapsiperheiden toimeentulo muutenkin on vaikeutunut mm. huonon työllisyystilanteen ja lapsilisäleikkausten seurauksena, perustelee Yrttiaho kriittistä kantaansa.

– Asiakasmaksujen korotuksilla olisi erittäin laajoja negatiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus jyrkkenisi.

Lausunnon mukaan Turku pitää maksujen korotusta perusteltuna, mutta lain voimaantuloa tulisi Turun mielestä siirtää ensi vuoden alkuun elokuun alun sijasta. Syynä on se, niiden asiakasmaksujen osalta, jotka tulisivat lain mukaan pienentymään 1. elokuuta alkaen, tulisi liikaa määrätty maksu palauttaa asiakkaille. Takaisinmaksusäännös aiheuttaisi kaikkien päivähoitomaksujen tarkistamisen uudelleen loppuvuodelta. Tarkistaminen aiheuttaisi kunnissa kaksinkertaisen työn ja merkittävän työpanoksen kohdentamisen tarkistamiseen. Sen takia olisi syytä pohtia lain voimaan tulon lykkäämistä ensi vuoden alkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki on tulossa voimaan 1. elokuuta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen. Esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |17.01.2017 12:40
Etyjin vaalitarkkailuoperaation erityiskoordinaattorina viime syksynä Venäjällä toiminut kansanedustaja ja Etyjin kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) matkustaa 18.–20. tammikuuta Moskovaan....
Maria Lohela.
Politiikka |17.01.2017 9:36 (päivitetty: 17.01.2017 9:52)
Eduskunnan puhemies Maria Lohela (ps.) tekee virallisen vierailun Islantiin 18.–20. tammikuuta. Lohela tapaa Islannin poliittista johtoa sekä osallistuu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan...
Politiikka |16.01.2017 14:04
SDP:n puheenjohtajakiertue pysähtyy Turkuun torstaina 19. tammikuuta. Tilaisuus järjestetään kokouskeskus Maunon Ministeri-salissa (Tykistökatu 6) kello 18–19.30. Tilaisuuden vetävät Turun...
Politiikka |14.01.2017 11:20
Suomen talouteen voidaan saada vauhtia ottamalla oppia Baltian maista, arvioi kansanedustaja, eduskunnan suuren varainvaliokunnan jäsen Olavi Ala-Nissilä Suomen keskustan tilaisuudessa Turussa...
Politiikka |12.01.2017 18:00
Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin pitää hallituksen esitystä veneiden ja moottoripyörien täsmäverosta Suomelle haitallisena.– Lakiesityksessä hallitus myöntää...
Politiikka |12.01.2017 16:24
Kokoomuksen kaupunginvaltuutettujen Niko Aaltosen sekä Lauri Katteluksen laatima valtuustoaloite Turun kaupungin kaupunkisuunnittelun järjestelmän, sekä kaiken siihen liittyvän datan avaamisesta...
Politiikka |12.01.2017 10:32
Kansanedustaja Ilkka Kantolan (sd.) kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) ei näe, että saariston yhteysalusliikenteen maksullisuus...
Politiikka |11.01.2017 12:04
Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vastustaa entisen kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) ajamaa työeläkkeiden sitomista palkkojen kasvuun. Vasemmistonuoret kannustaa sen sijaan pitäytymään taitetussa...
Politiikka |10.01.2017 9:12
Turun perussuomalaisten kuntavaaliohjelma on julkaistu tänään. Ohjelma on nimeltään Suomalainen kaupunki. Kymmenensivuisessa vaaliohjelmassa kerrotaan kahdeksan aihealueen keinoin, kuinka Turun...
Politiikka |09.01.2017 14:25
Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kirjoittaa Vihreässä blogissa tänään alkavasta perustulokokeilusta ja sen tarjoamasta tilaisuudesta viedä perustuloa eteenpäin. Niinistön mukaan perustulo olisi...
Politiikka |09.01.2017 6:03
Turun Perussuomalaiset ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin yhdistyksen toimitilassa Leijonanluolassa Kärsämäessä sunnuntaina 8.1.2017.Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi...