Turku pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta perusteltuna, mutta liian suurena

08.02.2016 21:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitus joutui äänestämään lausunnosta.

Elina Rantanen (vihr.) teki Jukka Vornasen (vihr.) kannattamana lausuntoon muutosehdotuksen, jonka mukaan 22 prosentin korotus on liian suuri ja korkeimpaan maksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.

Päivi Pietari (sd.) teki Mika Maaskolan (sd.) kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan maksuja ei pitäisi korottaa lainkaan.

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti Pietarin ehdotuksen luvuin 8–5. Rantasen ehdotus voitti listaesityksen luvuin 8–0, tyhjiä ääniä annettiin viisi. Rantasen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vasemmistoliiton, demarien ja perussuomalaisten edustajat äänestivät tyhjää. Johannes Yrttiaho (vas.) jätti eriävän mielipiteen.

Yrttiaho laskujen mukaan ensimmäisen lapsen päivähoitomaksu korkeimmassa maksuluokassa nousee nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Toisen lapsen maksu olisi 90 prosenttia täydestä maksusta. Kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheessä päivähoitomaksut kasvaisivat 122 euroa kuukaudessa.

– On selvää, että korotukset ovat kestämättömiä, kun etenkin nuorten lapsiperheiden toimeentulo muutenkin on vaikeutunut mm. huonon työllisyystilanteen ja lapsilisäleikkausten seurauksena, perustelee Yrttiaho kriittistä kantaansa.

– Asiakasmaksujen korotuksilla olisi erittäin laajoja negatiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus jyrkkenisi.

Lausunnon mukaan Turku pitää maksujen korotusta perusteltuna, mutta lain voimaantuloa tulisi Turun mielestä siirtää ensi vuoden alkuun elokuun alun sijasta. Syynä on se, niiden asiakasmaksujen osalta, jotka tulisivat lain mukaan pienentymään 1. elokuuta alkaen, tulisi liikaa määrätty maksu palauttaa asiakkaille. Takaisinmaksusäännös aiheuttaisi kaikkien päivähoitomaksujen tarkistamisen uudelleen loppuvuodelta. Tarkistaminen aiheuttaisi kunnissa kaksinkertaisen työn ja merkittävän työpanoksen kohdentamisen tarkistamiseen. Sen takia olisi syytä pohtia lain voimaan tulon lykkäämistä ensi vuoden alkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki on tulossa voimaan 1. elokuuta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen. Esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |31.05.2016 14:37
Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen tukipolitiikasta.Tavion mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön...
Politiikka |31.05.2016 13:34
Keskustapuolueen turkulainen varapuheenjohtaja Annika Saarikko sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen peräävät yhteisessä tiedotteessaan lisää laatua...
Politiikka |28.05.2016 13:40
Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXVI:n liittokokous on valinnut liiton uusiksi varapuheenjohtajiksi Eemeli Peltosen ja Piia Norosen. Peltonen valittiin Demarinuorten 1. varapuheenjohtajaksi 113...
Politiikka |27.05.2016 12:18
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on lakiin kirjattu velvoite valtion ylimpänä asiantuntijaelimenä valvoa tartuntatautien torjuntaa ja infektiotautien laboratoriotoimintaa Suomessa....
Politiikka |26.05.2016 11:33
Oulun käräjäoikeus langetti Kempeleen alaikäisen raiskaustapauksessa ulkomaalaistaustaiselle miehelle kahden vuoden ja kymmenen kuukauden vankeustuomion. Kansanedustaja Ville Tavion (ps.) mielestä...
Politiikka |25.05.2016 19:40 (päivitetty: 25.05.2016 20:00)
Hallituksen esityksessä laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta todetaan, että...
Politiikka |25.05.2016 11:52
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen vaatii kehitysvammaisten palveluihin enemmän valinnanvapautta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Virolainen puhui aiheesta keskiviikkona...
Politiikka |25.05.2016 9:42
Vasemmiston tulevaisuus? -keskustelu järjestetään Turussa perjantaina 27. toukokuuta kello 18. Keskustelua ovat alustamassa tutkija, VTT Veronika Honkasalo ja JHL:n toimitsija Timo Katajainen.
Politiikka |24.05.2016 16:04
Puhemies Maria Lohelan (ps.) johtama valtuuskunta vierailee Ruotsissa 25.–27. toukokuuta. Valtuuskuntaan kuuluvat kansanedustajat Pekka Haavisto (vihr.), Katja Hänninen (vas.), Antero Laukkanen (kd...
Politiikka |24.05.2016 13:56
Etyjin yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) haluaa nostaa kansanedustajien profiilia rauhanvälityksessä ja vuoropuhelun edistämisessä. Kanerva isännöi tiistaina Helsingissä järjestettyä...
Politiikka |23.05.2016 20:08
Suomen vihreät ja puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö ovat onnitelleet Itävallan presidentinvaalit voittanutta vihreiden Alexander Van der Belleniä. Niinistön mukaan vaalien tulos on tärkeä toivon...