Turku pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta perusteltuna, mutta liian suurena

08.02.2016 21:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitus joutui äänestämään lausunnosta.

Elina Rantanen (vihr.) teki Jukka Vornasen (vihr.) kannattamana lausuntoon muutosehdotuksen, jonka mukaan 22 prosentin korotus on liian suuri ja korkeimpaan maksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.

Päivi Pietari (sd.) teki Mika Maaskolan (sd.) kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan maksuja ei pitäisi korottaa lainkaan.

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti Pietarin ehdotuksen luvuin 8–5. Rantasen ehdotus voitti listaesityksen luvuin 8–0, tyhjiä ääniä annettiin viisi. Rantasen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vasemmistoliiton, demarien ja perussuomalaisten edustajat äänestivät tyhjää. Johannes Yrttiaho (vas.) jätti eriävän mielipiteen.

Yrttiaho laskujen mukaan ensimmäisen lapsen päivähoitomaksu korkeimmassa maksuluokassa nousee nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Toisen lapsen maksu olisi 90 prosenttia täydestä maksusta. Kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheessä päivähoitomaksut kasvaisivat 122 euroa kuukaudessa.

– On selvää, että korotukset ovat kestämättömiä, kun etenkin nuorten lapsiperheiden toimeentulo muutenkin on vaikeutunut mm. huonon työllisyystilanteen ja lapsilisäleikkausten seurauksena, perustelee Yrttiaho kriittistä kantaansa.

– Asiakasmaksujen korotuksilla olisi erittäin laajoja negatiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus jyrkkenisi.

Lausunnon mukaan Turku pitää maksujen korotusta perusteltuna, mutta lain voimaantuloa tulisi Turun mielestä siirtää ensi vuoden alkuun elokuun alun sijasta. Syynä on se, niiden asiakasmaksujen osalta, jotka tulisivat lain mukaan pienentymään 1. elokuuta alkaen, tulisi liikaa määrätty maksu palauttaa asiakkaille. Takaisinmaksusäännös aiheuttaisi kaikkien päivähoitomaksujen tarkistamisen uudelleen loppuvuodelta. Tarkistaminen aiheuttaisi kunnissa kaksinkertaisen työn ja merkittävän työpanoksen kohdentamisen tarkistamiseen. Sen takia olisi syytä pohtia lain voimaan tulon lykkäämistä ensi vuoden alkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki on tulossa voimaan 1. elokuuta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen. Esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |30.08.2016 13:52
Turun Kokoomuksen puheenjohtaja Joonas Suominen ja Turun kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu Tuomas Viljamaa kannustavat Turun kaupunkia nousemaan kansallisen vertailun tasolle hissien...
Politiikka |29.08.2016 20:44
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on valinnut uuden puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi nousee Pirjo Rinne, joka voitti Johannes Yrttiahon äänin 5–4.
Politiikka |29.08.2016 18:16
Kokoomuksen kansanedustaja ja EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen patistaa Suomea huolehtimaan edunvalvonnastaan teollisuuden uusien päästörajojen osalta....
Politiikka |26.08.2016 14:52
Turun Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ja Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri juhlistavat 110-vuotista taivaltaan vapaamuotoisella illanvietolla panimoravintola Koulun pihassa...
Politiikka |26.08.2016 9:52
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto ovat huolissaan suunnitelmista, joiden mukaan hallitus olisi...
Politiikka |25.08.2016 13:40
Huolimatta kotitalousvähennyksen, perintö- ja lahjaveron, uusittujen alv-sääntöjen ja vesirokkorokotteen kaltaisista valonpilkahduksista, puuttuu valtiovarainministeriön talousarvioesityksestä visio...
Politiikka |23.08.2016 7:52
Kokoomus hyväksyi kesän puoluekokouksessaan yli 20 aloitetta, joilla olisi toteutuessaan merkittäviä työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Kokoomusnuoret vaatii näiden keinojen ottamista pöytään...
Politiikka |22.08.2016 20:24
Kokoomuksen eduskuntaryhmä ja puoluejohto kokoontuvat kesäkokoukseen Turkuun ja Saloon 23.–24. elokuuta.
Politiikka |22.08.2016 15:04
Kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen (kok.) on valinnut eduskunta-avustajakseen Valtteri Aineen. Aine opiskelee yhteiskuntapolitiikkaa Helsingin yliopistossa, jossa...
Politiikka |22.08.2016 13:36
Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) painottaa, että vaikka koulutuksen järjestäjillä on nyt mahdollisuus itse pohtia mistä säästetään, ei käytännössä juurikaan ole...
Politiikka |21.08.2016 21:56
Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus kokoontui sunnuntaina 21. elokuuta aloittamaan kuntavaalien ehdokasasettelun. Kokouksessa hyväksyttiin ensimmäiset 40 ehdokasta.