Turku pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta perusteltuna, mutta liian suurena

08.02.2016 21:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitus joutui äänestämään lausunnosta.

Elina Rantanen (vihr.) teki Jukka Vornasen (vihr.) kannattamana lausuntoon muutosehdotuksen, jonka mukaan 22 prosentin korotus on liian suuri ja korkeimpaan maksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.

Päivi Pietari (sd.) teki Mika Maaskolan (sd.) kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan maksuja ei pitäisi korottaa lainkaan.

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti Pietarin ehdotuksen luvuin 8–5. Rantasen ehdotus voitti listaesityksen luvuin 8–0, tyhjiä ääniä annettiin viisi. Rantasen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vasemmistoliiton, demarien ja perussuomalaisten edustajat äänestivät tyhjää. Johannes Yrttiaho (vas.) jätti eriävän mielipiteen.

Yrttiaho laskujen mukaan ensimmäisen lapsen päivähoitomaksu korkeimmassa maksuluokassa nousee nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Toisen lapsen maksu olisi 90 prosenttia täydestä maksusta. Kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheessä päivähoitomaksut kasvaisivat 122 euroa kuukaudessa.

– On selvää, että korotukset ovat kestämättömiä, kun etenkin nuorten lapsiperheiden toimeentulo muutenkin on vaikeutunut mm. huonon työllisyystilanteen ja lapsilisäleikkausten seurauksena, perustelee Yrttiaho kriittistä kantaansa.

– Asiakasmaksujen korotuksilla olisi erittäin laajoja negatiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus jyrkkenisi.

Lausunnon mukaan Turku pitää maksujen korotusta perusteltuna, mutta lain voimaantuloa tulisi Turun mielestä siirtää ensi vuoden alkuun elokuun alun sijasta. Syynä on se, niiden asiakasmaksujen osalta, jotka tulisivat lain mukaan pienentymään 1. elokuuta alkaen, tulisi liikaa määrätty maksu palauttaa asiakkaille. Takaisinmaksusäännös aiheuttaisi kaikkien päivähoitomaksujen tarkistamisen uudelleen loppuvuodelta. Tarkistaminen aiheuttaisi kunnissa kaksinkertaisen työn ja merkittävän työpanoksen kohdentamisen tarkistamiseen. Sen takia olisi syytä pohtia lain voimaan tulon lykkäämistä ensi vuoden alkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki on tulossa voimaan 1. elokuuta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen. Esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |24.06.2016 15:00
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson toteaa Iso-Britannian äänestystuloksen todistavan, että EUn on vaihdettava suuntaa. Torstaina järjestetyssä kansanäänestyksessä 51,9...
Politiikka |24.06.2016 13:12
– Tämä on voitto kansallismielisille, arvioi kansanedustaja Ville Tavio (ps.) kansanäänestystä, jossa enemmistö kannatti Britannian eroa EU:sta.
Politiikka |24.06.2016 10:48
Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kommentoi Brexit-äänestystä Facebook-statuksessaan.
Politiikka |24.06.2016 10:10
Suomessa annettavat ohjeet matkaviestinverkon tukiasemien sijoittamisesta ovat vanhentuneet ja aiheuttavat vaaraa etenkin lapsille ja nuorille, arvioi kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.)....
Politiikka |23.06.2016 10:49
Kansanedustajat Silvia Modig (vas), Susanna Huovinen (sdp), Saara-Sofia Sirén (kok), Hanna Kosonen (kesk), Touko Aalto (vihr) ja Stefan Wallin (rkp), ovat keränneet 85 allekirjoittajaa aloitteelleen...
Politiikka |22.06.2016 13:36
Turun vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Turkuun valmistellaan korkean rakentamisen strategia. Vihreiden mukaan kaupunkisuunnittelussa ollaan luisumassa tilaan, jossa korkeita rakennuksia...
Politiikka |22.06.2016 10:09
Kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén teki kirjallisen kysymyksen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle veneiden kiinnittymisenesto- eli antifouling-...
Politiikka |20.06.2016 21:30
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Niina Ratilainen jätti maanantaina valtuustoaloitteen, jonka mukaan Turun ja Kaarinan välinen tie- tai katuyhteys pitäisi nimetä Tom of Finlandin mukaan.
Politiikka |17.06.2016 18:15
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula haluaa 21 kokeilukäytössä ollutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupakettia valtakunnalliseen käyttöön. Rehulan mukaan yhteensä noin 2000 mittarista...
Politiikka |17.06.2016 8:32
Turun Kokoomus on nimennyt ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa. Torstaina pidetyssä kokouksessa nimettiin yhteensä 40 ehdokasta. Ehdokaslistaa tullaan täydentämään kuntavaalien lähestyessä....
Politiikka |16.06.2016 16:58
Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) korosti tapaamisissaan Ukrainan presidentti Petro Poroshenkon ja ulkoministeri Pavlo Kimkinin kanssa Minskin sopimuksen...