Turku pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta perusteltuna, mutta liian suurena

08.02.2016 21:00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitus joutui äänestämään lausunnosta.

Elina Rantanen (vihr.) teki Jukka Vornasen (vihr.) kannattamana lausuntoon muutosehdotuksen, jonka mukaan 22 prosentin korotus on liian suuri ja korkeimpaan maksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.

Päivi Pietari (sd.) teki Mika Maaskolan (sd.) kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan maksuja ei pitäisi korottaa lainkaan.

Äänestyksessä Rantasen ehdotus voitti Pietarin ehdotuksen luvuin 8–5. Rantasen ehdotus voitti listaesityksen luvuin 8–0, tyhjiä ääniä annettiin viisi. Rantasen muutosehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Vasemmistoliiton, demarien ja perussuomalaisten edustajat äänestivät tyhjää. Johannes Yrttiaho (vas.) jätti eriävän mielipiteen.

Yrttiaho laskujen mukaan ensimmäisen lapsen päivähoitomaksu korkeimmassa maksuluokassa nousee nykyisestä 283 eurosta 354 euroon. Toisen lapsen maksu olisi 90 prosenttia täydestä maksusta. Kahden varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen perheessä päivähoitomaksut kasvaisivat 122 euroa kuukaudessa.

– On selvää, että korotukset ovat kestämättömiä, kun etenkin nuorten lapsiperheiden toimeentulo muutenkin on vaikeutunut mm. huonon työllisyystilanteen ja lapsilisäleikkausten seurauksena, perustelee Yrttiaho kriittistä kantaansa.

– Asiakasmaksujen korotuksilla olisi erittäin laajoja negatiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja perheiden hyvinvointiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lasten ja perheiden eriarvoisuus jyrkkenisi.

Lausunnon mukaan Turku pitää maksujen korotusta perusteltuna, mutta lain voimaantuloa tulisi Turun mielestä siirtää ensi vuoden alkuun elokuun alun sijasta. Syynä on se, niiden asiakasmaksujen osalta, jotka tulisivat lain mukaan pienentymään 1. elokuuta alkaen, tulisi liikaa määrätty maksu palauttaa asiakkaille. Takaisinmaksusäännös aiheuttaisi kaikkien päivähoitomaksujen tarkistamisen uudelleen loppuvuodelta. Tarkistaminen aiheuttaisi kunnissa kaksinkertaisen työn ja merkittävän työpanoksen kohdentamisen tarkistamiseen. Sen takia olisi syytä pohtia lain voimaan tulon lykkäämistä ensi vuoden alkuun

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki on tulossa voimaan 1. elokuuta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen. Esityksessä ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |26.10.2016 13:48
Suomen IPU-valtuuskunnan jäsen, lietolainen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok.) muistuttaa, että kaikkien maiden parlamentaarikkojen pitää toimia päättäväisesti ihmisoikeusloukkauksia vastaan...
Politiikka |26.10.2016 10:20
Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö, 40, palaa Turussa kuntapolitiikan pariin yhden vaalikauden tauon jälkeen. Hän on ehdolla kuntavaaleissa Turussa.
Politiikka |26.10.2016 7:48
Keskustan verotyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä esittää, että hallitus valmistelee viimeistään niin sanotussa puoliväliriiheensä toimenpidekokonaisuuden pienten ja...
Politiikka |25.10.2016 15:36 (päivitetty: 25.10.2016 15:43)
Kokoomuksen Turun aluejärjestön nykyinen varapuheenjohtaja Sini Ruohonen on ilmoittanut olevansa ehdolla puheenjohtajaksi vuodelle 2017. Turun suurimman puolueen puheenjohtajana on Ruohosen mukaan...
Politiikka |24.10.2016 14:48
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on huolissaan Suomen aseviennistä, joka kohdistuu aikaisempaa enemmän Euroopan unionin ulkopuolelle, erityisesti Lähi-itään.
Politiikka |24.10.2016 13:56
Perussuomalaiset tekivät maanantaina Turun kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsiteltyyn Turun uuteen konserniohjeeseen muutosesityksen.
Politiikka |24.10.2016 12:04
Kokoomuksen kansanedustajat Lenita Toivakka ja Anne-Mari Virolainen muistuttavat tyttöjen aseman parantamisen merkittävyydestä. Tytöt ovat globaalisti poikia alhaisemmin koulutettuja ja heidän...
Politiikka |24.10.2016 8:04
Kokoomusnuorten 83. liittokokous Joensuussa on valinnut liitolle uuden hallituksen vuodelle 2017. Kymmenen liittohallituksen jäsenen lisäksi liittojohtoon kuuluvat puheenjohtaja Daniel Sazonov ja...
Politiikka |23.10.2016 19:00
KD Nuorten hallitus on päättänyt esittää seuraavana viikonloppuna pidettävässä vuosikokouksessaan kolmea kannanottoa. Ensimmäisessä ehdotetaan, että lääkekannabiksen erityislupia tulisi jatkossa...
Politiikka |22.10.2016 10:04
Keskustan eduskuntaryhmä on nimennyt apteekkitoimintaan ja lääkehuoltoon paneutuvan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella keskustan eduskuntaryhmän kantoja toimialan kysymyksiin ja...
Politiikka |21.10.2016 15:52
Kansanedustaja Stefan Wallin (r.) on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen eutanasiasta. Wallin kysyy, tuleeko hallitus sovittamaan lainsäädännön siten, että se sallisi aktiivisen kuolinavun...