Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä: Yksityisessä päiväkodissa ilmenneet epäkohdat korjattava välittömästi

20.03.2017 20:04 (päivitetty: 20.03.2017 20:05)

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on tutustunut aluehallintoviraston tekemään tarkastusraporttiin Turun Varissuolla toimivan yksityisen päiväkodin Touhulan toiminnasta. Tarkastusraportista ilmenee ryhmän mukaan, että 62 lapselle tarkoitettuun päiväkotiin on sijoitettu 80 lasta, ja että henkilöstömäärä on ollut alimitoitettu kaikissa lapsiryhmissä.

Vasemmistoliitto muistuttaa toistuvasti vaatineensa kunnallisten päivähoitopaikkojen lisäämistä sekä kunnallisen päivähoidon osuuden turvaamista riittävällä tasolla. Ryhmän mukaan kunnallisia päivähoitoyksiköitä on ajettu alas, vaikka paikoista on puutetta. Ryhmän mukaan on kestämätöntä, että kunnallisia päivähoitopaikkoja vähennetään samalla kun yksityisiä päiväkoteja ylitäytetään tavalla, joista pienten lasten hyvinvointi kärsi.

Valtuustoryhmän mukaan varhaiskasvatussunnitelmien laadinnassa on ollut puutteita ja epäselvyyksiä, minkä johdosta on kyseenalaista, saavatko kaikki lapset tarvitsemansa tuen. Resurssien niukkuudesta johtuen henkilökunnan vaihtuvuus on ollut suurta ja sairauspoissaolot yleiset.

Vasemmistoliiton mukaan Touhulassa ilmenneet epäkohdat herättävät kysymyksiä yksityisen päivähoidon valvonnasta. Turun kaupunki on vastuussa kaikkien lasten tasavertaisesta oikeudesta laadukkaaseen, heidän tarpeensa huomioivalle varhaiskasvatukselle. Tämä ei ole toteutunut kyseisessä tapauksessa, ja on surullista että juuri alueella, joissa maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on suuri, haetaan kustannussäästöjä varhaiskasvatuksen laadun ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä vaatii, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Politiikka |20.08.2017 13:11
Kaupunginvaltuutettu Berhan Ahmadi (sd.) ja kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Seppo Lehtinen (sd.) aikovat tehdä valtuustoaloitteen konsertista tai muusta muistotilaisuudesta, jolla...
Politiikka |19.08.2017 15:53
Vasemmistoliitto lähettää tiedotteessa surunvalittelunsa Turun uhrien omaisille ja tuomitsee jyrkästi terroririkoksina tutkittavat murhat. Tarkemman kommentoinnin tapahtumista puolue ilmoittaa...
Politiikka |19.08.2017 14:00
Perussuomalaisten turkulainen kansanedustaja Ville Tavio pitää Sipilän hallituksen ministerien reagoimista Turun terrori-iskuun surkeana.Tavio moittii, että ministerit eivät ole kuin puhuneet...
Politiikka |18.08.2017 15:43
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo (sd.) pitää hyvänä, että Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikön sisäilmaongelmiin on alettu suhtautua vakavasti, mutta perää...
Politiikka |18.08.2017 13:52
Saaristoasiain neuvottelukunta kannattaa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) esitystä koulujen alkamisajan siirtämisestä viikolla tai kahdella.Neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja...
Politiikka |16.08.2017 18:51
Kasvatus- ja opetuslautakunnan demariryhmä perää kaupungilta toimia uusien päiväkotihankkeiden vauhdittamiseksi. Parantuneen taloustilanteen myötä varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut nopeasti ja...
Politiikka |15.08.2017 8:16
Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle ei tarkoita VR:n yksityistämistä eikä niin sanottujen kermankuorijoiden päästämistä...
Politiikka |14.08.2017 16:55
Turun sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo pitää työryhmän esitystä hyvänä lähtökohtana Turun keskustan kehittämiselle.- Erityisen ilahduttavaa on se, että koko keskusta-...
Janne Aso siirtyy kokoomuksen riveishin perussuomalaisista. Hän on PS:n entinen piirijohtaja ja valtuutettu Kaarinassa.
Politiikka |11.08.2017 15:00 (päivitetty: 11.08.2017 15:02)
Kesäkuun lopulla Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajan tehtävistä luopunut Janne Aso on eronnut perussuomalaisista ja hänet on hyväksytty kokoomuksen jäseneksi. Aso toimii...
Politiikka |10.08.2017 16:36
– Raideliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä. Kasvun myötä myös rautatieliikenteen työpaikat...
Politiikka |10.08.2017 15:51
VR:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio (ps.) ymmärtää veturimiehiä ja junalakkoa.– Veturimiesten huoli suomalaisesta työstä on aiheellinen. Sipilän hallituksen...