Noin 50 000:lla maksakirroosi Suomessa

21.03.2016 9:16

Maksasairauksiin sairastuneiden määrä kasvaa Suomessa. Varsinkin elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyvät. Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja aiheuttaa jopa työkyvyn menettämisen. Munuais- ja maksaliitto on huolissaan maksasairauksien lisääntymisestä ja vaatii ennaltaehkäisyyn riittäviä resursseja sekä tasa-arvoista hoitoa sairastuneille.

Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heistä puolella on maksakirroosi, suurella osalla tosin lievä. Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti, niitä on entistä enemmän myös nuoremmilla. Arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Sen taustalla voi olla runsas alkoholinkäyttö sekä yhä useammin ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa.

– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja ne on huomioitava myös Sote-uudistuksessa. Tiedottaminen, varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ovat avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Maksasairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hoitoon sekä sairastuneiden ohjaukseen ja kuntoutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Niillä pystytään vaikuttamaan maksasairauden ennusteeseen ja sairastuneen elämänlaatuun.

– Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa usein pitkiä poissaoloja työelämästä tai jopa työkyvyn menettämisen. Maksasairauksien ennaltaehkäisy, hyvä hoito ja sairastuneen kokonaisvaltainen tukeminen on järkevää sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta, Högström jatkaa.

Maksasairautta sairastavilla tulee olla mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttavaksi osoitettuun hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta. Terveydenhuoltoon on saatava lisää asiantuntemusta havaita myös harvinaisempia maksasairauksia, jotta diagnoosin saaminen ei viivästy. Autoimmuuni- ja perinnölliset maksasairaudet eivät johdu elintavoista, mutta niihin sairastuneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja.

Munuais- ja maksaliiton uusi Maksasairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle -julkaisu antaa yleistietoa esimerkiksi kuntapäättäjille, kun suunnitellaan alueen maksasairauteen sairastuneiden palveluita.

Julkaisussa on Suomen johtavien asiantuntijoiden kirjoituksia, sairastuneiden kokemustarinoita sekä yhteenveto liiton teettämistä tutkimuksista maksasairauksien vaikutuksesta työkykyyn ja C-hepatiitin ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |24.05.2016 11:52
Liikuntapainotteiset sydänkuntoutusohjelmat vähentävät merkittävästi sepelvaltimotauti-kuolleisuutta ja -sairastavuutta. Ne parantavat elämänlaatua ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia. Myös...
terveys |23.05.2016 12:02
Aivoliitto ja Esa Karjalainen käynnistivät toukokuussa hyväntekeväisyyskampanjan aivoverenkiertohäiriön (AVH:n) sairastaneiden hyväksi. Kampanjan tuotot käytetään AVH-kuntoutumistoiminnan...
terveys |20.05.2016 9:40
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kesän piharemontoijia välttämään kyllästetyn puun turhaa käyttöä. Kyllästetty puu on tarpeen, jos puulta vaaditaan erityisen pitkäaikaista...
terveys |18.05.2016 21:20
Joka neljäs suomalainen kärsii kuorsauksesta. Hammaslääkärin räätälöimä suukoje korjaa vaivan ja palauttaa pariskunnat yhteiseen makuuhuoneeseen.
terveys |17.05.2016 10:00
Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset eivät suojaa jalkojaan riittävästi uimahallissa eivätkä kuntosalin pukuhuoneessa. Kenkiä sovittaessaan vain joka kolmas suojaa jalkansa. Suomalaisilla ei ole...
terveys |16.05.2016 13:44
Kevään ja kesän juhlakausi on hyvä syy siivota koti. Parhaimmillaan siivous on arkiliikuntaa, joka vahvistaa koko selkää. Kumaria työasentoja ja nostoja huonossa ryhdissä kannattaa välttää.
terveys |13.05.2016 9:00
Keliakia on vahvasti alidiagnosoitu sairaus Euroopassa. Tutkimusten mukaan 1–2 prosenttia väestöstä sairastaa keliakiaa, mutta valtaosa heistä on ilman diagnoosia. Euroopassa keliakiaa sairastavia on...
terveys |12.05.2016 14:12
Kaksi kolmasosaa suomalaisnaisista käy mammografiassa alle 50-vuotiaana. Asia käy ilmi Suomen Syöpärekisterin tutkija Sanna Heikkisen tekemässä tutkimuksessa.
terveys |10.05.2016 8:56
Allergia- ja astmaliitto kehottaa pistiäisallergisia varmistamaan, että ensiapuna käytettävän adrenaliini-injektorin käyttöaika on voimassa. Väestöstä noin kaksi prosenttia on pistiäisallergisia....
terveys |10.05.2016 8:18
Neljäsosalla aikuisista on rasvamaksa, mutta nykyään se on myös jo lasten ja nuorten ongelma. Arviolta yli miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut. Rasvamaksa on yleisempi miehillä, mutta...
terveys |09.05.2016 16:52
Talon vesijohtoverkostossa eläviin bakteeriyhteisöihin vaikuttavat monet vesijohtoverkoston ominaisuudet: veden lämpötila, putkiston materiaali, erilainen virtaama talon eri kerroksissa ja putkien...