Noin 50 000:lla maksakirroosi Suomessa

21.03.2016 9:16

Maksasairauksiin sairastuneiden määrä kasvaa Suomessa. Varsinkin elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyvät. Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja aiheuttaa jopa työkyvyn menettämisen. Munuais- ja maksaliitto on huolissaan maksasairauksien lisääntymisestä ja vaatii ennaltaehkäisyyn riittäviä resursseja sekä tasa-arvoista hoitoa sairastuneille.

Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heistä puolella on maksakirroosi, suurella osalla tosin lievä. Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti, niitä on entistä enemmän myös nuoremmilla. Arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Sen taustalla voi olla runsas alkoholinkäyttö sekä yhä useammin ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa.

– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja ne on huomioitava myös Sote-uudistuksessa. Tiedottaminen, varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ovat avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Maksasairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hoitoon sekä sairastuneiden ohjaukseen ja kuntoutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Niillä pystytään vaikuttamaan maksasairauden ennusteeseen ja sairastuneen elämänlaatuun.

– Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa usein pitkiä poissaoloja työelämästä tai jopa työkyvyn menettämisen. Maksasairauksien ennaltaehkäisy, hyvä hoito ja sairastuneen kokonaisvaltainen tukeminen on järkevää sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta, Högström jatkaa.

Maksasairautta sairastavilla tulee olla mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttavaksi osoitettuun hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta. Terveydenhuoltoon on saatava lisää asiantuntemusta havaita myös harvinaisempia maksasairauksia, jotta diagnoosin saaminen ei viivästy. Autoimmuuni- ja perinnölliset maksasairaudet eivät johdu elintavoista, mutta niihin sairastuneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja.

Munuais- ja maksaliiton uusi Maksasairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle -julkaisu antaa yleistietoa esimerkiksi kuntapäättäjille, kun suunnitellaan alueen maksasairauteen sairastuneiden palveluita.

Julkaisussa on Suomen johtavien asiantuntijoiden kirjoituksia, sairastuneiden kokemustarinoita sekä yhteenveto liiton teettämistä tutkimuksista maksasairauksien vaikutuksesta työkykyyn ja C-hepatiitin ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |25.08.2016 11:44
Koulutusaste on yhteydessä nuorten aikuisten liikunnan määrään ja tapoihin, osoittaa tuore tutkimus, jossa liikkumista mitattiin lantiolla pidettävällä liikemittarilla. Rasittavamman liikunnan eli...
terveys |24.08.2016 11:44
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta järjestää torstaina 25. elokuuta kello 12–16 Alvariumissa seminaarin, jossa käsitellään nuorten stressin ehkäisyä ja hyvinvoinnin...
terveys |23.08.2016 14:24
Päänsärky on yleinen vaiva jo kouluikäisillä. Arviolta kolmasosa yli 10-vuotiaista tytöistä kärsii toistuvasta päänsärystä – neljäsosalla pojista on samoja oireita. Kouluikäiselle jännityspäänsärkyä...
terveys |23.08.2016 10:20
Monen aikuisen työmuisti heikentyy aivoperäisten ongelmien tai viimeistään ikääntymisen myötä. Työmuistin treenaamisesta tietokoneohjelmilla ja älypuhelinsovelluksilla on tullut yhä suositumpaa....
terveys |23.08.2016 8:20 (päivitetty: 23.08.2016 8:23)
Suomessa valtaosa maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Sairastuneet ovat yhä nuorempia. Munuais- ja maksaliitto on huolissaan alkoholin aiheuttamista haitoista ja inhimillisestä kärsimyksestä...
terveys |22.08.2016 8:40
Väestötutkimukset ovat osoittaneet, että transrasvoilla on voimakas yhteys sydän- ja verisuonisairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Suomalainen suositus välttää transrasvoja on siksi perusteltu.
terveys |15.08.2016 19:40
Sosiaali- ja terveysministeriön viime viikolla julkaiseman lakiesitysluonnoksen tavoitteet tietoaineistojen monipuolisemmasta hyödyntämisestä voidaan saavuttaa. Edellytyksenä on, että Suomeen...
terveys |13.08.2016 16:48
Lukinkalvon alaisen aivoverenvuodon ilmaantuvuus Suomessa on laskenut dramaattisesti viime vuosina. On todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimet ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen,...
terveys |10.08.2016 19:35
Lomalta paluu voi tuntua raskaalta, vaikka nauttisikin arjesta. Noin neljä kymmenestä suomalaisesta ilmoittaa kokeneensa haikeutta vaihtaessaan aurinkotuolit ja kesämökkilaiturit arjen askareisiin....
terveys |06.08.2016 14:09
Ihmiset reagoivat erilaisiin pelkoihin ja ahdistaviin asioihin usein hengityksellään. Hengitysterapiassa harjoitellaan luonnollista hengitystä ja pyritään siihen, että ihminen kykenisi rauhoittamaan...
terveys |06.08.2016 14:00
Hengitysliitto juhlisti 75-vuotista toimintaansa järjestämällä konsertin yhdessä Seminaarinmäen mieslaulajien kanssa lauantaina 6. elokuuta Turun Varvintorilla. Tapahtumassa Hengitysliitto luovutti...