Noin 50 000:lla maksakirroosi Suomessa

21.03.2016 9:16

Maksasairauksiin sairastuneiden määrä kasvaa Suomessa. Varsinkin elintapoihin liittyvät sairaudet lisääntyvät. Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja aiheuttaa jopa työkyvyn menettämisen. Munuais- ja maksaliitto on huolissaan maksasairauksien lisääntymisestä ja vaatii ennaltaehkäisyyn riittäviä resursseja sekä tasa-arvoista hoitoa sairastuneille.

Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heistä puolella on maksakirroosi, suurella osalla tosin lievä. Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti, niitä on entistä enemmän myös nuoremmilla. Arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Sen taustalla voi olla runsas alkoholinkäyttö sekä yhä useammin ylipaino ja tyypin 2 diabetes. Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa.

– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja ne on huomioitava myös Sote-uudistuksessa. Tiedottaminen, varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ovat avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Maksasairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hoitoon sekä sairastuneiden ohjaukseen ja kuntoutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Niillä pystytään vaikuttamaan maksasairauden ennusteeseen ja sairastuneen elämänlaatuun.

– Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa usein pitkiä poissaoloja työelämästä tai jopa työkyvyn menettämisen. Maksasairauksien ennaltaehkäisy, hyvä hoito ja sairastuneen kokonaisvaltainen tukeminen on järkevää sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta, Högström jatkaa.

Maksasairautta sairastavilla tulee olla mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttavaksi osoitettuun hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta. Terveydenhuoltoon on saatava lisää asiantuntemusta havaita myös harvinaisempia maksasairauksia, jotta diagnoosin saaminen ei viivästy. Autoimmuuni- ja perinnölliset maksasairaudet eivät johdu elintavoista, mutta niihin sairastuneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja.

Munuais- ja maksaliiton uusi Maksasairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle -julkaisu antaa yleistietoa esimerkiksi kuntapäättäjille, kun suunnitellaan alueen maksasairauteen sairastuneiden palveluita.

Julkaisussa on Suomen johtavien asiantuntijoiden kirjoituksia, sairastuneiden kokemustarinoita sekä yhteenveto liiton teettämistä tutkimuksista maksasairauksien vaikutuksesta työkykyyn ja C-hepatiitin ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |22.06.2016 18:15
Opiskeluterveydenhuollossa tehtävässä mielenterveys- ja päihdetyössä tarvitaan lisää osaamista, keinoja varhaiseen puuttumiseen sekä yleisimpiin häiriöihin kohdennettuja hoitomenetelmiä....
terveys |21.06.2016 12:54 (päivitetty: 21.06.2016 13:07)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) sairaalat tekevät laadukkaita tekonivelleikkauksia, kun tuloksia verrataan Suomen kaikkien sairaaloiden kesken ja mittarina käytetään polven ja lonkan...
terveys |20.06.2016 18:05
Vaikka nuuskaa ei saa Suomessa myydä, nuuskan käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten miesten ja poikien keskuudessa. 15-16-vuotiaat pojat käyttävät enemmän nuuskaa ja sähkösavukkeita kuin aikuiset...
terveys |20.06.2016 14:08
Turun yliopistollisessa sairaalassa hoidetuista aivoinfarktin liuotushoidon saaneista potilaista yli puolet toipuu oireettomiksi. Aivoinfarktin akuuttihoitoketjua kehittämällä Tyksissä on saavutettu...
terveys |17.06.2016 16:50
Sairaalan ulkopuolella syntyi vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan yhteensä 231 lasta (0,4 % kaikista syntyneistä lapsista). Matkalla sairaalaan syntyi 84 lasta (+3 edellisvuodesta),...
terveys |15.06.2016 10:42
Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että sydänsairailla haitallinen alkoholin käyttö ja elämäntapariskien kasautuminen ennustivat huonoa statiinihoitoon sitoutumista. Myös...
terveys |14.06.2016 18:20
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on ollut niin sanottu ilmoitusvelvollisuus kuluvan vuoden alusta. Tämä tarkoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta...
terveys |14.06.2016 15:02
Kesän kiusankappaleisiin kuuluvat ampiaiset ja muut kivuliaita pistoja aiheuttavat hyönteiset. Kivunlievitystä löytyy joka kodin keittiön perustarvikkeista.Pistiäishyönteisten puolustuskeino ihmisiä...
terveys |14.06.2016 8:58
Aamuset-kaupunkimedia (AKM)Työterveyshuoltoa koskevan lain mukaan työterveyspalvelujen tulisi painottua sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, mutta todellisuudessa valtaosa työterveyden...
terveys |13.06.2016 18:40
Kesällä matkaillaan, lomaillaan ja tehdään töitä. Kesällä myös kaikkea sattuu ja tapahtuu enemmän kuin talvella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut Kesäterveys-verkkosivuston, jonka...
terveys |06.06.2016 13:32
Työttömän kuntoutustarve pitäisi havaita nykyistä varhaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyyteen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen johtavan polun alku on nähtävissä jopa viisi vuotta etukäteen. Tällä hetkellä...