Syövän hoito on tärkeää keskittää hallitusti

19.06.2017 15:29

Syöpäjärjestöt on jättänyt lausunnon Valtioneuvoston asetusluonnoksesta erityissairaanhoidon työnjaosta ja tehtävien keskittämisestä.

Syöpäjärjestöt pitää potilaiden kannalta tärkeänä, että harvoin esiintyvien ja vaativien sairauksien hoitoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot keskitetään. Lisäksi asetukseen tulee kirjata selkeämmin, miten jatkossa syövänseulontaohjelmia ja niiden laadunvarmistusta valtakunnallisesti ohjataan ja koordinoidaan.

– Asetusluonnos käsittelee pääasiassa kirurgisen hoidon keskittämistä. Kannatamme sitä, että vaativa kirurgia keskitetään – eikä ainoastaan vaativa kirurgia, vaan vaativa syöpäpotilaan kokonaishoito. Syövän hoidossa on ensiarvoisen tärkeää moniammatillinen hoidon suunnittelu ja toteutus.  Yhtä merkityksellisiä ovat sujuvat ja yhtenäiset hoitoketjut aina syövän toteamisesta eri hoitomuotojen kautta syöpäpotilaiden kuntoutumisen tukeen ja seurantaan.  Laadukas hoito ja viiveetön hoitoon pääsy on tärkeää maakunnasta ja sairaalasta riippumatta, painottaa Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen.

Keskittämisen mahdolliset vaikutukset perusterveydenhuoltoon tulee arvioida syövän varhaistoteamisen, hoidon sekä kuntoutuksen osalta. Samalla on suunniteltava, miten keskittämisen aiheuttamat ongelmat ratkaistaan.

Syöpäjärjestöjen mielestä asetusluonnoksessa esitettyjen vuosittaisten leikkausmäärien sijaan on tarpeen korostaa syövän laadukasta ja moniammatillista kokonaishoitoa sekä edistää yhtenäisten laatuindikaattoreiden käyttöönottoa ja seuraamista. Laadukkaalle keskittämiselle ehdotettu aikataulu on myös liian tiukka.

– Radikaali ja liian nopea kirurgisen hoidon keskittäminen on uhka syövän hoidolle. Tähän liittyy riski, että sairaalat, joissa potilaiden määrä kasvaa äkillisesti, eivät pysty hoitamaan kaikkia potilaita. Keskittäminen edellyttää hoitohenkilökunnan uudelleensijoittumista ja tästäkin syystä aikataulu on Syöpäjärjestöjen mielestä liian tiukka, sanoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Lisäksi Syöpäjärjestöt haluaa kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että sote-uudistuksen myötä terveyspalveluiden ulkopuolella tehtävä terveyden edistäminen, johon syövän ehkäisykin pääosin kuuluu, jää kuntien vastuulle. Asetustekstistä ei käy ilmi se, miten yhteys ja keskinäinen koordinaatio kansallisen syöpäkeskuksen ja alueellisten syöpäkeskusten ja toisaalta kuntien ja järjestöjen terveyden edistämistyön välillä säilyy. Syöpäkuntoutusta toteuttavat pääsääntöisesti Kela ja Syöpäjärjestöt. Asetusluonnoksesta ei käy ilmi, miten turvataan jatkossa laadukas syöpäkuntoutus ja miten yhteys Kelan ja Syöpäjärjestöjen kuntoutustoiminnan, sekä kansallisen syöpäkeskuksen ja alueellisten syöpäkeskusten kuntoutuksen koordinaation välillä säilyy.

Syöpäjärjestöjen mielestä syöpäseulonnat (papa- ja mammografiaseulonta) tulee edelleen hoitaa alueellisena kokonaisuutena, koska seulonnan jälkeisten jatkotutkimusten keskittäminen yhteispäivystystä ylläpitäviin sairaaloihin johtaisi todennäköisesti palveluiden liialliseen kuormittumiseen ja pitkiin odotusaikoihin. Lisäksi asetukseen tulee kirjata selkeämmin, miten jatkossa seulontaohjelmia ja niiden laadunvarmistusta valtakunnallisesti ohjataan ja koordinoidaan.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |16.08.2017 17:40
Neljä pohjoismaista syöpäyhdistystä ovat yhdistäneet voimansa ja kehottavat eläkerahastoja lopettamaan asiakkaidensa rahojen sijoittamisen tupakkaosakkeisiin.
terveys |14.08.2017 18:32
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan järjestämiseen hanketukihaun kautta. Hakukierros alkaa 1. syyskuuta.
terveys |11.08.2017 8:52
Sunnuntaina 13. elokuuta vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Vasenkätiset joutuvat muita useammin arjessa haastamaan aivojaan, kun ympäristö on suunniteltu oikeakätisiä varten. Aivojen...
terveys |09.08.2017 20:40
THL:n tietoon on kesä–elokuussa tullut yhteensä kymmenen tuhkarokkotapausta. Tuhkarokkoepäilyn vuoksi THL:n laboratoriossa on tutkittu yhteensä 29 potilaan näytteet. Suomen tapaukset heijastelevat...
terveys |09.08.2017 9:40
Koulujen ja päiväkotien aloittaessa uutta kautta on hyvä tarkistaa henkilökunnan kanssa lapsen allergioita ja sairauksia koskevat tiedot ajan tasalle. Astmaa sairastaa 7-9 prosenttia lapsista ja...
terveys |08.08.2017 14:56
Yhä useampi lapsi ja nuori kärsii nykyään likitaitteisuudesta. Koulussa tämä voi ilmetä esimerkiksi käytöshäiriönä, koska kun lapsi ei näe kauas, hän ei jaksa keskittyä opetukseen. Näkö olisi hyvä...
terveys |07.08.2017 21:48
Tietokoneen ruutua tapittaessa silmät väsyvät ja ärtyvät vauhdilla, eikä tarkentaminen tunnu enää iltapäivästä onnistuvan. Rasittuneista silmistä ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaikka tekisikin töitä...
terveys |03.08.2017 22:25
Kolmella pirkanmaalaisella aikuisella on varmistunut torstainan tuhkarokko. Sairastuneet kuuluvat samaan matkaseurueeseen Pirkanmaalla eilen varmistetun tuhkarokkotapauksen kanssa.Kaikki kolme ovat...
terveys |03.08.2017 8:16 (päivitetty: 03.08.2017 8:21)
Vaikka kesällä ei helle hellinyt, grilli pysyi kuumana ja juomat kylminä. Alkoholi vahingoittaa maksaa nopeasti ja ylipaino aiheuttaa rasvamaksan. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että maksa...
terveys |02.08.2017 10:16
Lasten ylipainoisuuden taustalla on paitsi liikunnan vähentyminen kuin myös se, että lapset ovat tottuneet syömään runsaasti energiaa sisältävää ruokaa suurina annoksina.
terveys |02.08.2017 9:20
Uutisissa usein esiintyvä väite einesruuan epäterveellisyydestä ei pidä paikkaansa. Näin sanoo Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen Kuluttaja-lehden haastattelussa.