Syövän hoito on tärkeää keskittää hallitusti

19.06.2017 15:29

Syöpäjärjestöt on jättänyt lausunnon Valtioneuvoston asetusluonnoksesta erityissairaanhoidon työnjaosta ja tehtävien keskittämisestä.

Syöpäjärjestöt pitää potilaiden kannalta tärkeänä, että harvoin esiintyvien ja vaativien sairauksien hoitoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot keskitetään. Lisäksi asetukseen tulee kirjata selkeämmin, miten jatkossa syövänseulontaohjelmia ja niiden laadunvarmistusta valtakunnallisesti ohjataan ja koordinoidaan.

– Asetusluonnos käsittelee pääasiassa kirurgisen hoidon keskittämistä. Kannatamme sitä, että vaativa kirurgia keskitetään – eikä ainoastaan vaativa kirurgia, vaan vaativa syöpäpotilaan kokonaishoito. Syövän hoidossa on ensiarvoisen tärkeää moniammatillinen hoidon suunnittelu ja toteutus.  Yhtä merkityksellisiä ovat sujuvat ja yhtenäiset hoitoketjut aina syövän toteamisesta eri hoitomuotojen kautta syöpäpotilaiden kuntoutumisen tukeen ja seurantaan.  Laadukas hoito ja viiveetön hoitoon pääsy on tärkeää maakunnasta ja sairaalasta riippumatta, painottaa Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen.

Keskittämisen mahdolliset vaikutukset perusterveydenhuoltoon tulee arvioida syövän varhaistoteamisen, hoidon sekä kuntoutuksen osalta. Samalla on suunniteltava, miten keskittämisen aiheuttamat ongelmat ratkaistaan.

Syöpäjärjestöjen mielestä asetusluonnoksessa esitettyjen vuosittaisten leikkausmäärien sijaan on tarpeen korostaa syövän laadukasta ja moniammatillista kokonaishoitoa sekä edistää yhtenäisten laatuindikaattoreiden käyttöönottoa ja seuraamista. Laadukkaalle keskittämiselle ehdotettu aikataulu on myös liian tiukka.

– Radikaali ja liian nopea kirurgisen hoidon keskittäminen on uhka syövän hoidolle. Tähän liittyy riski, että sairaalat, joissa potilaiden määrä kasvaa äkillisesti, eivät pysty hoitamaan kaikkia potilaita. Keskittäminen edellyttää hoitohenkilökunnan uudelleensijoittumista ja tästäkin syystä aikataulu on Syöpäjärjestöjen mielestä liian tiukka, sanoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Lisäksi Syöpäjärjestöt haluaa kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että sote-uudistuksen myötä terveyspalveluiden ulkopuolella tehtävä terveyden edistäminen, johon syövän ehkäisykin pääosin kuuluu, jää kuntien vastuulle. Asetustekstistä ei käy ilmi se, miten yhteys ja keskinäinen koordinaatio kansallisen syöpäkeskuksen ja alueellisten syöpäkeskusten ja toisaalta kuntien ja järjestöjen terveyden edistämistyön välillä säilyy. Syöpäkuntoutusta toteuttavat pääsääntöisesti Kela ja Syöpäjärjestöt. Asetusluonnoksesta ei käy ilmi, miten turvataan jatkossa laadukas syöpäkuntoutus ja miten yhteys Kelan ja Syöpäjärjestöjen kuntoutustoiminnan, sekä kansallisen syöpäkeskuksen ja alueellisten syöpäkeskusten kuntoutuksen koordinaation välillä säilyy.

Syöpäjärjestöjen mielestä syöpäseulonnat (papa- ja mammografiaseulonta) tulee edelleen hoitaa alueellisena kokonaisuutena, koska seulonnan jälkeisten jatkotutkimusten keskittäminen yhteispäivystystä ylläpitäviin sairaaloihin johtaisi todennäköisesti palveluiden liialliseen kuormittumiseen ja pitkiin odotusaikoihin. Lisäksi asetukseen tulee kirjata selkeämmin, miten jatkossa seulontaohjelmia ja niiden laadunvarmistusta valtakunnallisesti ohjataan ja koordinoidaan.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |13.06.2017 16:40
Syöpäsäätiön uusi Pelasta miehet -keräys haluaa puolittaa miesten eturauhassyöpäkuolemat 20 vuodessa. -  Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan lisää tutkimusta ja tutkimukseen tarvitaan...
terveys |13.06.2017 15:23
Jopa 63 prosenttia suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Valmiuden taustalla on suomalaisten halu edistää lääketiedettä ja auttaa siten tulevia sukupolvia. Biopankkien toiminnalla on...
terveys |06.06.2017 11:08
Suomalaisista noin viisi prosenttia on niin vaaleita, että iho palaa helposti. – Suojavoidetta on levitettävä iholle reilusti riittävän suojan saavuttamiseksi. Kourallinen voidetta koko vartalolle on...
terveys |06.06.2017 9:44
15 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista käyttää reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä, jotta työteho paranisi tai ylipäätään jaksaisi töissä. Päivittäin reseptilääkkeitä syö heistä...
terveys |02.06.2017 13:20
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksen mukaan öljykasvien siemenet ovat hyviä tyydyttymättömän rasvan ja kuidun lähteitä. Siemeniä on kuitenkin hyvä syödä turvallisen käytön ohjeiden...
terveys |01.06.2017 8:20
Nuoren maksa kestää alkoholia aikuisen maksaa huonommin, muistuttaa Munuais- ja maksaliitto koulujen päättäjäisjuhlien aikaan. Nuorena aloitettu runsas kertajuominen myös altistaa...
terveys |31.05.2017 11:56
Masennuslääke vaikuttaa laajalti aivojen eri osiin ja tehostaa niiden välisiä yhteyksiä, joiden seurauksena kokemukset ja päättely muuttuvat positiivisimmiksi.
terveys |31.05.2017 9:40
Tupakoinnin lopettamisen edut ihmiselle ovat kiistattomat, ja ne ovat jopa ratkaisevan tärkeät, kun hän joutuu leikkaukseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tupakoinnin lopettamiseen...
terveys |30.05.2017 9:12
Suomessa on aiemmin arvioitua enemmän MS-tautia sairastavia henkilöitä. Uusimpien tietojen mukaan MS-diagnoosi on yli 9 000 suomalaisella, kun vakiintunut arvio sairastavien määrästä on ollut noin 7...
terveys |26.05.2017 15:36
Tupakka on muutakin kuin yksilön terveysriski – tupakka on haitta koko maapallolle. Eniten tupakkatuotteista kärsivät maailman köyhimmät valtiot ja niissä köyhimmät ihmiset. ”Tupakka on uhka...
terveys |18.05.2017 19:57
Kevään ja kesän juhlakausi on oiva syy siivota koti kuntoon. Parhaimmillaan siivous on hyvää hyötyliikuntaa, joka vahvistaa koko selkää. Kumaria työasentoja ja nostoja huonossa ryhdissä kannattaa...