Yli 2 000 alle 35-vuotiasta jää mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joka vuosi

08.02.2017 17:32

Jo lapsuudessa alkava mielenterveyden oireilu voi vaikuttaa tulevaan koulutus- ja työuraan, mutta ongelmia voidaan ehkäistä perhelähtöisillä hoitomalleilla. Kuntoutustoimenpiteiden jakautumisella alueellisesti on suuria eroja. Työkyvyttömiksi päätyneillä nuorilla aikuisilla on usein taustalla lapsuuden ajan vaikeuksia, ja vain harvalle oli suunniteltu psykoterapiaa tai työllistymistä tukevaa kuntoutusta. Joka toisella oli kosketus työelämään viiden vuoden seurannassa, viidesosa työllistyi pysyvämmin. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, THL:n ja Kelan tutkimuksista.

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä työkyvyttömyyden aiheuttaja. Vuonna 2015 jäi mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle 2 289 alle 35-vuotiasta henkilöä, kasvua edelliseen vuoteen oli 160. Nuorten mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä olisi mahdollista ehkäistä lapsiperheille suunnatulla varhaisella tuella ja toimivilla menetelmillä, joissa koulut ja oppilaitokset ovat tiiviisti mukana ja takaamalla mielenterveyspalvelujen saatavuus ja työllistyminen.

Ratkaisukeinoista keskustellaan seminaarissa Helsingissä keskiviikkona. Seminaarin järjestävät Työterveyslaitos ja Kelan tutkimus.

– Ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto ja kuntoutus ovat osa-alueita, joissa Suomella on vielä paljon tehtävää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan pitäisi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja kestävästi. Syrjäytyminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle tai se alkaa usein jo lapsuudessa. Asiakaslähtöistä, ihmisen omia voimavaroja vahvistavaa työotetta tarvitaan kaikissa palveluissa, sanoo Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.

– Erityisesti nuorten kohdalla koulutus-, työllisyys- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaaliturvan tulisi muodostaa ehjä kokonaisuus. Kela on valmis ottamaan paikkansa osana eri palvelujen ja tukien kokonaisuutta sekä tarvittaessa myös koordinoimaan sitä.

Varhain alkava oireilu voidaan pysäyttää tukemalla koko perhettä

– Nuorten aikuisten mielenterveyden tukeminen edellyttää katseen kohdistamista lapsuuteen ja varhaisnuoruuteen, Kelan erikoistutkija Miika Vuori toteaa.

Kouluikäisten lasten ja nuorten käytösoireilu on yhteydessä koulutusuriin ja aikuisiän psyykkiseen hyvinvointiin.

– Perhelähtöiset hoitomallit ovat avainasemassa käytöshäiriöiden hoidossa ja osana vahvaa oppilashuoltoa, Vuori korostaa.

Kuntoutuksessa on suuria alueellisia eroja.

– Kuntoutustoimenpiteiden jakautumisella alueellisesti on suuria eroja, ja ne ovat suurimmillaan kuntoutuspsykoterapian kohdalla Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, kertoo tilastotutkija Marko Merikukka Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Vuonna 1987 syntyneistä nuorista 6,2 prosenttia oli saanut kehitysvuosiensa aikana jotakin Kelan järjestämää kuntoutusta 25 ikävuoteen mennessä. Vuosina 1995–2012 valtaosa (58 %) kuntoutuksen kokonaiskustannuksista (40,2 Me) koostui vaikeavammaisen lääkinnällisestä kuntoutuksen kustannuksista. Kuntoutuspsykoterapian osuus oli 19 prosenttia, mukaan luettuna harkinnanvarainen psykoterapia. Alueelliset erot kuntoutustoimenpiteiden osuuksissa olivat suurimmat kuntoutuspsykoterapian osalta Pohjois-Suomen (16 %) ja Etelä-Suomen (31 %) välillä.

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa seurattiin vuonna 2008 mielenterveyssyistä määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle eli kuntoutustuelle jääneitä 18–35-vuotiaita nuoria aikuisia viiden vuoden ajan. Heistä joka toisella oli kosketus työelämään jossain vaiheessa seurantaa, viiden vuoden kuluttua työelämässä oli mukana viidesosa. Heikommin työllistyivät ne, joilla oli matala koulutustaso, ne, jotka eivät olleet työssä ennen kuntoutustukea sekä ne, joilla oli varhain alkanut psyykkinen sairaus. Vain kolmasosalle oli tehty psykoterapiasuunnitelma ja kolmasosalle työllistymistä edistävä kuntoutussuunnitelma, vaikka nämä edistivät myöhempää työllistymistä.

– Nuorten työkyvyttömien aikuisten tukemisessa kohti työelämää erityisinä haasteina ovat kuntoutustarjonnan sirpalemaisuus ja koordinoinnin vaikeudet, toteaa tutkija Pauliina Mattila-Holappa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |27.04.2017 11:12
Säteilyturvakeskuksen (STUK) teettämän kyselyn mukaan lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo polttaneensa lapsena ihonsa auringossa. Säteilyturvakeskus, Syöpäjärjestöt ja Ilmatieteen laitos...
terveys |25.04.2017 11:28
Etäkuntoutus on usein yhtä vaikuttavaa kuin perinteinen liikunnallinen kuntoutus. Kelan ja Jyväskylän yliopiston tutkimus selvitti etäteknologiaa hyödyntävän liikunnallisen kuntoutuksen...
terveys |21.04.2017 12:48
Turun yliopisto on saanut ensimmäisiä tuloksia puutiaistutkimuksesta. Kansalaisten lähettämistä puutiaisnäytteistä on tutkittu noin kymmenen prosenttia eli runsaat 2 000. Tutkimuksessa selvitetään...
terveys |20.04.2017 8:12
Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjattiin vuonna 2014 yhteensä 4 338 uutta ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013....
terveys |18.04.2017 13:36
Internet tarjoaa runsaasti tietoa terveydestä ja suunhoidosta, mutta netin syövereistä löytyy myös paljon virheellisiä, jopa terveydelle haitallisia suunhoitovinkkejä. Hammaslääkäreiden...
terveys |13.04.2017 14:48
Tyks tutkii ja hoitaa -yleisöluennolla puhutaan 20. huhtikuuta nuorten masennuksesta, ahdistuksesta ja syömishäiriöistä. Alustajat kertovat, mikä altistaa näille häiriöille ja mikä suojaa niiden...
terveys |11.04.2017 9:00
Iho on kosketuksissa tekstiilien kanssa valtaosan vuorokaudesta. Allergiaviikon teema painottuu tänä keväänä tekstiilikemikaaleihin. Allergia- ja astmaliiton mukaan tekstiiliteollisuudessa käytetään...
terveys |06.04.2017 16:12
Astma on yksi yleisimpiä pitkäaikaissairauksia ja sairauspoissaolojen aiheuttajia Suomessa. Hoitamattomana astma heikentää suorituskykyä ja altistaa monille hengitystiesairauksille. Lääkkeenottoon...
terveys |06.04.2017 15:20
Yli puolet suomalaisista aikuisista sairastaa useimmiten tietämättään ientulehdusta. Testin avulla tulehdus voidaan hoitaa heti alkuvaiheessa, jolloin iensairaudet eivät vaaranna suun terveyden...
terveys |04.04.2017 20:39
Syöpäsairaille elintärkeät verihiutaleet säilyvät vain viisi päivää luovutuksesta, joten verenluovutukset pääsiäisen ympärillä turvaavat potilaiden hoidon pyhinä ja niiden jälkeen. Verta voi...
terveys |04.04.2017 10:02
Kasvava joukko nuoria aikuisia päätyy sairaalahoitoon hammasperäisen tulehduksen vuoksi. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) päivystykseen saattaa yhdessä viikossa tulla useita nuoria...