Yli 2 000 alle 35-vuotiasta jää mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joka vuosi

08.02.2017 17:32

Jo lapsuudessa alkava mielenterveyden oireilu voi vaikuttaa tulevaan koulutus- ja työuraan, mutta ongelmia voidaan ehkäistä perhelähtöisillä hoitomalleilla. Kuntoutustoimenpiteiden jakautumisella alueellisesti on suuria eroja. Työkyvyttömiksi päätyneillä nuorilla aikuisilla on usein taustalla lapsuuden ajan vaikeuksia, ja vain harvalle oli suunniteltu psykoterapiaa tai työllistymistä tukevaa kuntoutusta. Joka toisella oli kosketus työelämään viiden vuoden seurannassa, viidesosa työllistyi pysyvämmin. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, THL:n ja Kelan tutkimuksista.

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä työkyvyttömyyden aiheuttaja. Vuonna 2015 jäi mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle 2 289 alle 35-vuotiasta henkilöä, kasvua edelliseen vuoteen oli 160. Nuorten mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä olisi mahdollista ehkäistä lapsiperheille suunnatulla varhaisella tuella ja toimivilla menetelmillä, joissa koulut ja oppilaitokset ovat tiiviisti mukana ja takaamalla mielenterveyspalvelujen saatavuus ja työllistyminen.

Ratkaisukeinoista keskustellaan seminaarissa Helsingissä keskiviikkona. Seminaarin järjestävät Työterveyslaitos ja Kelan tutkimus.

– Ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto ja kuntoutus ovat osa-alueita, joissa Suomella on vielä paljon tehtävää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan pitäisi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja kestävästi. Syrjäytyminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle tai se alkaa usein jo lapsuudessa. Asiakaslähtöistä, ihmisen omia voimavaroja vahvistavaa työotetta tarvitaan kaikissa palveluissa, sanoo Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.

– Erityisesti nuorten kohdalla koulutus-, työllisyys- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaaliturvan tulisi muodostaa ehjä kokonaisuus. Kela on valmis ottamaan paikkansa osana eri palvelujen ja tukien kokonaisuutta sekä tarvittaessa myös koordinoimaan sitä.

Varhain alkava oireilu voidaan pysäyttää tukemalla koko perhettä

– Nuorten aikuisten mielenterveyden tukeminen edellyttää katseen kohdistamista lapsuuteen ja varhaisnuoruuteen, Kelan erikoistutkija Miika Vuori toteaa.

Kouluikäisten lasten ja nuorten käytösoireilu on yhteydessä koulutusuriin ja aikuisiän psyykkiseen hyvinvointiin.

– Perhelähtöiset hoitomallit ovat avainasemassa käytöshäiriöiden hoidossa ja osana vahvaa oppilashuoltoa, Vuori korostaa.

Kuntoutuksessa on suuria alueellisia eroja.

– Kuntoutustoimenpiteiden jakautumisella alueellisesti on suuria eroja, ja ne ovat suurimmillaan kuntoutuspsykoterapian kohdalla Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä, kertoo tilastotutkija Marko Merikukka Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Vuonna 1987 syntyneistä nuorista 6,2 prosenttia oli saanut kehitysvuosiensa aikana jotakin Kelan järjestämää kuntoutusta 25 ikävuoteen mennessä. Vuosina 1995–2012 valtaosa (58 %) kuntoutuksen kokonaiskustannuksista (40,2 Me) koostui vaikeavammaisen lääkinnällisestä kuntoutuksen kustannuksista. Kuntoutuspsykoterapian osuus oli 19 prosenttia, mukaan luettuna harkinnanvarainen psykoterapia. Alueelliset erot kuntoutustoimenpiteiden osuuksissa olivat suurimmat kuntoutuspsykoterapian osalta Pohjois-Suomen (16 %) ja Etelä-Suomen (31 %) välillä.

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa seurattiin vuonna 2008 mielenterveyssyistä määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle eli kuntoutustuelle jääneitä 18–35-vuotiaita nuoria aikuisia viiden vuoden ajan. Heistä joka toisella oli kosketus työelämään jossain vaiheessa seurantaa, viiden vuoden kuluttua työelämässä oli mukana viidesosa. Heikommin työllistyivät ne, joilla oli matala koulutustaso, ne, jotka eivät olleet työssä ennen kuntoutustukea sekä ne, joilla oli varhain alkanut psyykkinen sairaus. Vain kolmasosalle oli tehty psykoterapiasuunnitelma ja kolmasosalle työllistymistä edistävä kuntoutussuunnitelma, vaikka nämä edistivät myöhempää työllistymistä.

– Nuorten työkyvyttömien aikuisten tukemisessa kohti työelämää erityisinä haasteina ovat kuntoutustarjonnan sirpalemaisuus ja koordinoinnin vaikeudet, toteaa tutkija Pauliina Mattila-Holappa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
terveys |17.08.2017 11:04
Suomen Syöpäyhdistys on perhe- ja palveluministeri Annika Saarikolle (kesk.) lähettämässään muistiossa ilmaissut huolensa nuorten nuuskaamisen yleistymisestä. Yhdistys ehdottaa muutoksia...
terveys |16.08.2017 17:40
Neljä pohjoismaista syöpäyhdistystä ovat yhdistäneet voimansa ja kehottavat eläkerahastoja lopettamaan asiakkaidensa rahojen sijoittamisen tupakkaosakkeisiin.
terveys |14.08.2017 18:32
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan järjestämiseen hanketukihaun kautta. Hakukierros alkaa 1. syyskuuta.
terveys |11.08.2017 8:52
Sunnuntaina 13. elokuuta vietetään kansainvälistä vasenkätisten päivää. Vasenkätiset joutuvat muita useammin arjessa haastamaan aivojaan, kun ympäristö on suunniteltu oikeakätisiä varten. Aivojen...
terveys |09.08.2017 20:40
THL:n tietoon on kesä–elokuussa tullut yhteensä kymmenen tuhkarokkotapausta. Tuhkarokkoepäilyn vuoksi THL:n laboratoriossa on tutkittu yhteensä 29 potilaan näytteet. Suomen tapaukset heijastelevat...
terveys |09.08.2017 9:40
Koulujen ja päiväkotien aloittaessa uutta kautta on hyvä tarkistaa henkilökunnan kanssa lapsen allergioita ja sairauksia koskevat tiedot ajan tasalle. Astmaa sairastaa 7-9 prosenttia lapsista ja...
terveys |08.08.2017 14:56
Yhä useampi lapsi ja nuori kärsii nykyään likitaitteisuudesta. Koulussa tämä voi ilmetä esimerkiksi käytöshäiriönä, koska kun lapsi ei näe kauas, hän ei jaksa keskittyä opetukseen. Näkö olisi hyvä...
terveys |07.08.2017 21:48
Tietokoneen ruutua tapittaessa silmät väsyvät ja ärtyvät vauhdilla, eikä tarkentaminen tunnu enää iltapäivästä onnistuvan. Rasittuneista silmistä ei kuitenkaan tarvitse kärsiä, vaikka tekisikin töitä...
terveys |03.08.2017 22:25
Kolmella pirkanmaalaisella aikuisella on varmistunut torstainan tuhkarokko. Sairastuneet kuuluvat samaan matkaseurueeseen Pirkanmaalla eilen varmistetun tuhkarokkotapauksen kanssa.Kaikki kolme ovat...
terveys |03.08.2017 8:16 (päivitetty: 03.08.2017 8:21)
Vaikka kesällä ei helle hellinyt, grilli pysyi kuumana ja juomat kylminä. Alkoholi vahingoittaa maksaa nopeasti ja ylipaino aiheuttaa rasvamaksan. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että maksa...
terveys |02.08.2017 10:16
Lasten ylipainoisuuden taustalla on paitsi liikunnan vähentyminen kuin myös se, että lapset ovat tottuneet syömään runsaasti energiaa sisältävää ruokaa suurina annoksina.