Tiede&tutkimus

Tiede&tutkimus |23.02.2017 10:00
Rasvakudoksen tuottamat valkuaisaineet osallistuvat aktiivisesti elimistön toiminnan säätelyyn. LL Liisa Saarikoski havaitsi väitöstutkimuksessaan, että rasvakudoksen tuottaman adiponektiinin matala...
Tiede&tutkimus |22.02.2017 10:52
Ihmisten väliset geneettiset erot vaikuttavat myös siihen, miten he reagoivat lääkeaineisiin. Tavoitteena on kehittää yhä yksilöllisemmin räätälöityjä hoitoja.
Tiede&tutkimus |22.02.2017 9:20
Äidin raskaudenaikaisen voimakkaan stressin on todettu olevan yhteydessä lapsen myöhempään terveyteen. Tutkijat eivät kuitenkaan tarkkaan tunne psyykkisen kuormittuneisuuden ja esimerkiksi...
Tiede&tutkimus |21.02.2017 16:32
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osallistui kirjallisuustutkimukseen, jossa jäljitettiin myyräekinokokkiloisen esiintymistä pää- ja väli-isännissään EU:n alueella. Tutkimus antaa tieteellisen...
Tiede&tutkimus |21.02.2017 10:40
Laajassa tutkimuksessa on osoitettu ensimmäistä kertaa opettajan oireiden ja luokkahuoneen sisäilman myrkyllisyyden eli toksisuuden välinen yhteys. Menetelmän avulla sisäilman ongelmat voidaan...
Rattus detentus elää ainoastaan Papua-Uuden-Guinean syrjäisellä Manus-saarella. Saareen eristäytyneestä rotasta on kehittynyt Uudessa-Guineassa ja Australiassa eläviä sukulaisiaan isompi, ja se onkin suurikokoisimpia Rattus-suvun edustajia maailmassa. Lajin elintavoista tiedetään hyvin vähän. Laji esiintyy harvalukuisena saaren sademetsissä.
Tiede&tutkimus |20.02.2017 13:24 (päivitetty: 20.02.2017 13:26)
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijoiden löytämät tieteelle uudet eläinlajit herättävät kiinnostusta eri puolilla maailmaa. Vuosina 2015 ja 2016 tutkijat kuvasivat tieteelle esimerkiksi...
Tiede&tutkimus |17.02.2017 14:48
Seitsemän Turun yliopiston hanketta on saanut Suomen Akatemian infrastruktuurirahaa. Suurimman apurahan sai ESO-keskus, joka ohjaa valtaosan rahoituksesta Euroopan eteläisen observation...
Tiede&tutkimus |17.02.2017 8:32
Helsingin informaatioteknologian tutkimuslaitoksen HIIT:in tutkijat ovat tehneet laskennallisen läpimurron, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan kehittää täsmälääkkeitä vakavia infektioita...
Tiede&tutkimus |17.02.2017 7:09
TUCEMEMS eli Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen keskus Turun yliopistossa järjestää Turun tuomiokirkossa tänä keväänä yleisöluentosarjan Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus...
Tiede&tutkimus |16.02.2017 19:34
Muistelemisella, tarinoilla ja oman tarinan varioimisella ihminen suhteuttaa elämäänsä laajempiin kulttuurihistoriallisiin kehyksiin. Turun yliopistossa tarkastettavassa folkloristiikan alan...
Tiede&tutkimus |14.02.2017 13:00
Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut tutkimus Fusarium-punahomelajien tuottaman homemyrkyn enniatiinin haitoista. Tutkimuksessa selvitettiin solukokein kotimaisessa viljassa usein...