Itämeren roskaantumisesta kootaan ensimmäinen tietokirja

20.02.2016 10:20

Tietoa Itämeren roskaantumisesta on verrattain vähän ja se on erittäin hajanaista. Aiheesta kootaan tiedollisesti ja visuaalisesti kiinnostava tietoteos, kun Ålandsbankenin Itämeri-projekti myönsi 20 000 euroa Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta -projektille.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ålandsbanken haluaa Itämeri-hankkeellaan kannustaa Itämeren tilan parantamiseen tarjoamalla rahoitusta Itämeren suojeluprojekteille.

– Asiat eivät muutu, jos niistä ei puhuta. Tietoa on vaikea välittää, kun se on hajanaista. Onkin aika korjata ongelma erityisesti tiedon hajanaisuuden osalta, kertoo projektin työryhmän jäsen Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Roskapostia-kirja kokoaa jo olemassa olevaa tietoa roskaantumisesta yksien kansien sisään ja avaa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiirteitä. Teoksen myötä halutaan kumota vallitsevat väärinkäsitykset Itämeren tilasta ja kertoa roskaantumisen haittavaikutuksista. Projektissa halutaan tehdä kiinnostava faktakirja kaikille kansalaisille ja tarjota työkaluja ongelman ratkaisuun.

– Roskaantumisen kaltaisiin ongelmiin on mahdollista kaikkien vaikuttaa. Me koetamme kirjan avulla vaikuttaa kanssaihmisiimme jakamalla ajantasaista tietoa syistä ja seurauksista ja kertomalla siitä, miten pieni ihminen voi tehdä isoja ympäristötekoja, kuvailee työryhmän jäsen, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Haaksin ja Setälän lisäksi työryhmään kuuluvat Jenny Gustafsson ja Maiju Lehtiniemi. Kaikki tekevät työtä meren roskaantumisen parissa. Kirjan tavoitteellinen julkaisuajankohta on keväällä 2017.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |17.02.2017 14:48
Seitsemän Turun yliopiston hanketta on saanut Suomen Akatemian infrastruktuurirahaa. Suurimman apurahan sai ESO-keskus, joka ohjaa valtaosan rahoituksesta Euroopan eteläisen observation...
Tiede&tutkimus |17.02.2017 8:32
Helsingin informaatioteknologian tutkimuslaitoksen HIIT:in tutkijat ovat tehneet laskennallisen läpimurron, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan kehittää täsmälääkkeitä vakavia infektioita...
Tiede&tutkimus |17.02.2017 7:09
TUCEMEMS eli Keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen keskus Turun yliopistossa järjestää Turun tuomiokirkossa tänä keväänä yleisöluentosarjan Kirkko keskellä muutosta. Reformaation vaikutus...
Tiede&tutkimus |16.02.2017 19:34
Muistelemisella, tarinoilla ja oman tarinan varioimisella ihminen suhteuttaa elämäänsä laajempiin kulttuurihistoriallisiin kehyksiin. Turun yliopistossa tarkastettavassa folkloristiikan alan...
Tiede&tutkimus |14.02.2017 13:00
Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut tutkimus Fusarium-punahomelajien tuottaman homemyrkyn enniatiinin haitoista. Tutkimuksessa selvitettiin solukokein kotimaisessa viljassa usein...
Tiede&tutkimus |13.02.2017 8:08
Hyksissä on asennettu Suomen ensimmäinen suuntaava elektrodi edennyttä Parkinsonin tautia sairastavan potilaan aivoihin. Uudenlaisen elektrodin ansiosta säätövaihtoehdot laajenevat, jolloin...
Tiede&tutkimus |10.02.2017 8:00
Orionin Tutkimussäätiö jakaa perjantaina miljoona euroa tutkimusapurahoja. Juhlavuoden kunniaksi summa sisältää lahjana Suomelle kaksi ylimääräistä 100 000 euron Orionin 100-vuotisjuhlavuoden...
Tiede&tutkimus |08.02.2017 13:52
Tekonivelen ympärille ilmaantuva osteolyysi on merkittävimpiä nilkan tekonivelleikkauksen myöhäisvaiheen komplikaatioita. Osteolyysi on etenevä prosessi, joka pahimmillaan johtaa tekonivelen...
Tiede&tutkimus |08.02.2017 12:28
Tulehdusarvo CRP:tä mittaava pikatesti on tuoreessa tutkimuksessa osoittautunut luotettavaksi perinteiseen laboratoriokokeeseen verrattuna. Aiemmin testin luotettavuutta on tutkittu lähinnä...
Tiede&tutkimus |08.02.2017 7:52
TkL, TaM Markku Reunanen lähestyi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan demokulttuuria kolmesta eri perspektiivistä: yhteisöllisyyden, luovien teosten ja teknologiasuhteen kautta...
Ahvenella voimakas kalastus heikensi kudettujen mätijyvien laatua, koska isot emot vähenivät ja naaraat tulivat sukukypsiksi aikaisempaa nuorempina ja pienempinä.
Tiede&tutkimus |07.02.2017 13:20 (päivitetty: 07.02.2017 13:26)
Kalastetuimpien petokalojemme, ahvenen, hauen ja kuhan, jälkeläisten laatu paranee emokalan koon kasvaessa. Tehokas kalastus muuttaa kalakannan kokorakennetta ja koko vesiekosysteemin toimintaa....