Itämeren roskaantumisesta kootaan ensimmäinen tietokirja

20.02.2016 10:20

Tietoa Itämeren roskaantumisesta on verrattain vähän ja se on erittäin hajanaista. Aiheesta kootaan tiedollisesti ja visuaalisesti kiinnostava tietoteos, kun Ålandsbankenin Itämeri-projekti myönsi 20 000 euroa Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta -projektille.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ålandsbanken haluaa Itämeri-hankkeellaan kannustaa Itämeren tilan parantamiseen tarjoamalla rahoitusta Itämeren suojeluprojekteille.

– Asiat eivät muutu, jos niistä ei puhuta. Tietoa on vaikea välittää, kun se on hajanaista. Onkin aika korjata ongelma erityisesti tiedon hajanaisuuden osalta, kertoo projektin työryhmän jäsen Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Roskapostia-kirja kokoaa jo olemassa olevaa tietoa roskaantumisesta yksien kansien sisään ja avaa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiirteitä. Teoksen myötä halutaan kumota vallitsevat väärinkäsitykset Itämeren tilasta ja kertoa roskaantumisen haittavaikutuksista. Projektissa halutaan tehdä kiinnostava faktakirja kaikille kansalaisille ja tarjota työkaluja ongelman ratkaisuun.

– Roskaantumisen kaltaisiin ongelmiin on mahdollista kaikkien vaikuttaa. Me koetamme kirjan avulla vaikuttaa kanssaihmisiimme jakamalla ajantasaista tietoa syistä ja seurauksista ja kertomalla siitä, miten pieni ihminen voi tehdä isoja ympäristötekoja, kuvailee työryhmän jäsen, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Haaksin ja Setälän lisäksi työryhmään kuuluvat Jenny Gustafsson ja Maiju Lehtiniemi. Kaikki tekevät työtä meren roskaantumisen parissa. Kirjan tavoitteellinen julkaisuajankohta on keväällä 2017.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |13.01.2017 20:42
Professoriliitto on valinnut vuoden professoriksi 2017 meribiologian professori Erik Bonsdorffin Åbo Akademista. Valinta julkistettiin Professorit itsenäisyyttä rakentamassa -seminaarissa Tieteen...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 16:22
Otto Kaukon patologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa selvisi, että syöpälääkkeiden tehoa määrittää monimutkainen viestintäverkosto, jota säätelee kasvunestäjä PP2A. Tulokset voivat auttaa...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 12:52
DI Matti Kaisti tutki ja kehitti väitöstyössään kanavatransistoreihin perustuvia kemiallisia ja biologisia sensoreita. Työssä tutkittiin kahta erityyppistä sensorirakennetta. Uudella CMOS-pohjaisella...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 10:52
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE on myöntänyt erityisen 30 000 euron tutkimusapurahan Turun yliopiston tutkijalle KTT Joni Salmiselle tutkimusaiheeseen Algoritmien valta....
Tiede&tutkimus |12.01.2017 8:56
Dementioista vain pieni osa on periytyviä, mutta näihin periytyviin muotoihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen voi antaa tärkeää tietoa siitä, mitkä solunsisäiset mekanismit liittyvät taudin...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 8:40
Lastenvaatteet ilmaisevat lapsuuteen liittyviä toiveita ja ihanteita. Samalla ne myös muokkaavat lapsena olemista, käyttäytymistä ja toimintaa. Esimerkiksi leikkivän, liikkuvan ja runsaasti...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 8:28
Lapsuus- ja nuoruusiän syövästä selviytyneillä on sisaruksiaan ja väestöä suurempi riski sairastua sydänsairauksiin ja menehtyä niihin. Asiaa väitöstyössään tutkinut lääketieteen lisensiaatti...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 7:56
Tulehdus on tärkeässä osassa valtimonkovettumataudin synnyssä. Filosofian maisteri Sanna Hellberg tutki väitöskirjatyössään uusia kuvantamismerkkiaineita, jotka voivat mahdollistaa...
Tiede&tutkimus |11.01.2017 18:05
Antibiootit tappavat taudinaiheuttajabakteerien lisäksi myös hyödyllisiä bakteereja. Tutkijat selvittävät, miten vastasyntyneelle annetut antibiootit vaikuttavat lapset terveyteen myöhemmin.  ...
Tiede&tutkimus |11.01.2017 17:42
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2017 apurahoina yhteensä 1 500 300 euroa. Yhteensä tukea saa 60 tutkimusta ja 44 sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahan saaneista...
Tiede&tutkimus |11.01.2017 12:48
Tuoreen tutkimuksen mukaan kauppatiedettä opiskelevat näkevät yrittäjän mallikansalaisena: ketteränä menestyjänä ja vastuullisena toimijana. Tutkimuksessa selvisi myös, että yrittäjyyskoulutukseen...