Itämeren roskaantumisesta kootaan ensimmäinen tietokirja

20.02.2016 10:20

Tietoa Itämeren roskaantumisesta on verrattain vähän ja se on erittäin hajanaista. Aiheesta kootaan tiedollisesti ja visuaalisesti kiinnostava tietoteos, kun Ålandsbankenin Itämeri-projekti myönsi 20 000 euroa Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta -projektille.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ålandsbanken haluaa Itämeri-hankkeellaan kannustaa Itämeren tilan parantamiseen tarjoamalla rahoitusta Itämeren suojeluprojekteille.

– Asiat eivät muutu, jos niistä ei puhuta. Tietoa on vaikea välittää, kun se on hajanaista. Onkin aika korjata ongelma erityisesti tiedon hajanaisuuden osalta, kertoo projektin työryhmän jäsen Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Roskapostia-kirja kokoaa jo olemassa olevaa tietoa roskaantumisesta yksien kansien sisään ja avaa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiirteitä. Teoksen myötä halutaan kumota vallitsevat väärinkäsitykset Itämeren tilasta ja kertoa roskaantumisen haittavaikutuksista. Projektissa halutaan tehdä kiinnostava faktakirja kaikille kansalaisille ja tarjota työkaluja ongelman ratkaisuun.

– Roskaantumisen kaltaisiin ongelmiin on mahdollista kaikkien vaikuttaa. Me koetamme kirjan avulla vaikuttaa kanssaihmisiimme jakamalla ajantasaista tietoa syistä ja seurauksista ja kertomalla siitä, miten pieni ihminen voi tehdä isoja ympäristötekoja, kuvailee työryhmän jäsen, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Haaksin ja Setälän lisäksi työryhmään kuuluvat Jenny Gustafsson ja Maiju Lehtiniemi. Kaikki tekevät työtä meren roskaantumisen parissa. Kirjan tavoitteellinen julkaisuajankohta on keväällä 2017.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |22.06.2016 9:25
Suomen Akatemia on valinnut kahdeksan akatemiaprofessoria. Uudet akatemiaprofessorit ovat Eero Castrén (Helsingin yliopisto), Sara Heinämaa (Jyväskylän yliopisto), Markku Kulmala (Helsingin yliopisto...
Tiede&tutkimus |21.06.2016 9:36
Aiemmin on jo tiedetty, että äidin raskaudenaikainen ylipaino lisää syntymässä olevan lapsen riskiä ylipainoon ja muihin kroonisiin sairauksiin hänen omassa aikuisuudessaan, mutta yksityiskohtaisia...
Tiede&tutkimus |20.06.2016 19:45
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen hyvän tieteellisen käytännön (HTK) edistämisestä. Taustalla oli keväällä julkisuudessa...
Tiede&tutkimus |20.06.2016 19:20
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän selvittämään ylioppilastutkinnon kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on selvittää ylioppilastutkinnon keskeisiä...
Tiede&tutkimus |17.06.2016 10:34
Kansainvälisessä yhteistyössä tehdyn tutkimuksen tulokset valottavat säteilyherkistäjien toimintaa ja voivat tulevaisuudessa auttaa suunnittelemaan uusia, tehokkaampia lääkkeitä. Vaikka säteilylle...
Tiede&tutkimus |16.06.2016 16:40
Vaikka termien tarkka määrittely kuuluu tieteenteon perusperiaatteisiin, käytännössä tieteellisten termien käyttö ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. FM Milla Luodonpää-Manni toteaa väitöskirjassaan,...
Tiede&tutkimus |13.06.2016 10:34
Eturauhassyöpä on yleisin miesten pahanlaatuinen sairaus kehittyneissä maissa. Radikaali eturauhasen poisto on tehokas hoitomuoto paikallisen tai paikallisesti levinneen syövän hoitoon, mutta silti...
Tiede&tutkimus |13.06.2016 10:02
Tietotekniikan komponenttien nopea kehitys on pitkään tukeutunut komponenttien koon pienentämiseen ja määrän kasvattamiseen. Tämän kaltainen kehitys on viime vuosina kuitenkin hidastunut...
Tiede&tutkimus |10.06.2016 17:10
FM, TtM Jenni Vaarno osoittaa väitöstutkimuksessaan, että äitien normaali syömiskäyttäytyminen ennustaa vauvojen pidempää imetystä ja myöhäisempää kiinteiden lisäruokien aloittamista.Imetyksen hyödyt...
Tiede&tutkimus |10.06.2016 12:44
Aasian norsujen parissa isoäideillä on merkittävä rooli. Norsumummoja tarvitaan varmistamaan poikasten selviäminen ja emojen lisääntymismenestys. Ihmisyhteisöissä isoäidit tarjoavat usein apuaan ja...
Tiede&tutkimus |09.06.2016 17:05
Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana parantunut jonkin verran, mutta siinä on yhä puutteita, totesi aihetta väitöstyössään tutkinut terveystieteiden...