Itämeren roskaantumisesta kootaan ensimmäinen tietokirja

20.02.2016 10:20

Tietoa Itämeren roskaantumisesta on verrattain vähän ja se on erittäin hajanaista. Aiheesta kootaan tiedollisesti ja visuaalisesti kiinnostava tietoteos, kun Ålandsbankenin Itämeri-projekti myönsi 20 000 euroa Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta -projektille.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ålandsbanken haluaa Itämeri-hankkeellaan kannustaa Itämeren tilan parantamiseen tarjoamalla rahoitusta Itämeren suojeluprojekteille.

– Asiat eivät muutu, jos niistä ei puhuta. Tietoa on vaikea välittää, kun se on hajanaista. Onkin aika korjata ongelma erityisesti tiedon hajanaisuuden osalta, kertoo projektin työryhmän jäsen Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Roskapostia-kirja kokoaa jo olemassa olevaa tietoa roskaantumisesta yksien kansien sisään ja avaa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiirteitä. Teoksen myötä halutaan kumota vallitsevat väärinkäsitykset Itämeren tilasta ja kertoa roskaantumisen haittavaikutuksista. Projektissa halutaan tehdä kiinnostava faktakirja kaikille kansalaisille ja tarjota työkaluja ongelman ratkaisuun.

– Roskaantumisen kaltaisiin ongelmiin on mahdollista kaikkien vaikuttaa. Me koetamme kirjan avulla vaikuttaa kanssaihmisiimme jakamalla ajantasaista tietoa syistä ja seurauksista ja kertomalla siitä, miten pieni ihminen voi tehdä isoja ympäristötekoja, kuvailee työryhmän jäsen, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Haaksin ja Setälän lisäksi työryhmään kuuluvat Jenny Gustafsson ja Maiju Lehtiniemi. Kaikki tekevät työtä meren roskaantumisen parissa. Kirjan tavoitteellinen julkaisuajankohta on keväällä 2017.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |23.05.2016 19:52
Sekä IT-palvelutarjoajat että asiakkaat poikkeavat usein sopimuksiin kirjatuista hallintakäytännöistä. Siihen, miten käytänteet muovautuvat, vaikuttavat monet ulkoistussuhteeseen liittyvät tekijät,...
Tiede&tutkimus |20.05.2016 12:34
Åbo Akademissa tohtoriksi väitelleitä vihitään juhlavin menoin tohtoreiksi Turun konserttitalossa perjantaina 27. toukokuuta. Kaikkiaan promovoidaan yksi riemutohtori, 14 kunniatohtoria ja 72...
Tiede&tutkimus |20.05.2016 9:34
Uusi väitöstutkimus osoittaa, että 70-vuotiailla on vähemmän valtimosairauksia ja paremmat kolesteroliarvot kuin saman ikäisillä 20 vuotta aiemmin. Kolesterolilääkkeiden käyttö on Suomessa yleistynyt...
Tiede&tutkimus |20.05.2016 9:30
Varpu Rantala tutkii Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan riippuvuuden kuvastoa fiktioelokuvissa. Tutkimuksessa hyödynnettävä tietokonepohjainen kuva-analyysi osoittaa, että...
Tiede&tutkimus |18.05.2016 13:38
Kirjapainotaidon varhaiskaudella ihmiset saattoivat lukea ristiin käsikirjoituksia ja painettuja kirjoja samaan tapaan kuin nykylukija hyödyntää sähköisiä ja painettuja tekstejä. Mari-Liisa Varila...
Tiede&tutkimus |18.05.2016 13:22
Kasvitutkimuksella on keskeinen rooli monia globaaleja ongelmia ratkaistaessa. Suomalaiset kasvitieteilijät kokoontuvat 25.–26. toukokuuta Pharmacityyn valtakunnallisille Kasvitieteen päiville.
Tiede&tutkimus |18.05.2016 11:14
Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman vuosittainen videogaala pidetään torstaina 19. toukokuuta kello 15–16.30 Pharmacityn Auditoriossa.
Tiede&tutkimus |17.05.2016 14:16
ChemSAR-hankkeessa luodaan yhtenäiset toimintamallit meripelastusoperaatioille kemikaalionnettomuusalueella. Pelastusviranomaisten ja aiheesta tehtyjen selvitysten mukaan Itämeren alueelta puuttuvat...
Tiede&tutkimus |17.05.2016 13:04
Unesco on myöntänyt Turun yliopistolle professuurin, jonka tavoitteena on hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen työkaluja köyhyyden poistamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi kehittyvissä maissa....
Tiede&tutkimus |17.05.2016 12:16
Ilmatieteen laitos on hankkinut miehittämättömän veden alla toimivan tutkimuslaitteen merentutkimusta varten.
Tiede&tutkimus |17.05.2016 10:24
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun HAZARD-hankkeessa kehitetään Itämeren alueen toimijoiden kykyä varautua onnettomuuksiin kehittämällä Itämeren alueen pelastuslaitosten ja satamien...