Itämeren roskaantumisesta kootaan ensimmäinen tietokirja

20.02.2016 10:20

Tietoa Itämeren roskaantumisesta on verrattain vähän ja se on erittäin hajanaista. Aiheesta kootaan tiedollisesti ja visuaalisesti kiinnostava tietoteos, kun Ålandsbankenin Itämeri-projekti myönsi 20 000 euroa Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta -projektille.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ålandsbanken haluaa Itämeri-hankkeellaan kannustaa Itämeren tilan parantamiseen tarjoamalla rahoitusta Itämeren suojeluprojekteille.

– Asiat eivät muutu, jos niistä ei puhuta. Tietoa on vaikea välittää, kun se on hajanaista. Onkin aika korjata ongelma erityisesti tiedon hajanaisuuden osalta, kertoo projektin työryhmän jäsen Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Roskapostia-kirja kokoaa jo olemassa olevaa tietoa roskaantumisesta yksien kansien sisään ja avaa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiirteitä. Teoksen myötä halutaan kumota vallitsevat väärinkäsitykset Itämeren tilasta ja kertoa roskaantumisen haittavaikutuksista. Projektissa halutaan tehdä kiinnostava faktakirja kaikille kansalaisille ja tarjota työkaluja ongelman ratkaisuun.

– Roskaantumisen kaltaisiin ongelmiin on mahdollista kaikkien vaikuttaa. Me koetamme kirjan avulla vaikuttaa kanssaihmisiimme jakamalla ajantasaista tietoa syistä ja seurauksista ja kertomalla siitä, miten pieni ihminen voi tehdä isoja ympäristötekoja, kuvailee työryhmän jäsen, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Haaksin ja Setälän lisäksi työryhmään kuuluvat Jenny Gustafsson ja Maiju Lehtiniemi. Kaikki tekevät työtä meren roskaantumisen parissa. Kirjan tavoitteellinen julkaisuajankohta on keväällä 2017.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |27.10.2016 9:48
Tutkimusprojektissa selvitetään, miten ihosyöpäsolujen kudosympäristö vaikuttaa syövän kasvuun ja leviämiseen. Tulosten perusteella on mahdollista kehittää aikaisempaa tehokkaampia hoitokeinoja.
Tiede&tutkimus |25.10.2016 13:00
Turun yliopistossa väittelevä Roda Seseogullari-Dirihan on tutkimuksessaan todennut kasviperäisten ristisilloittajien lisäävän hammaspaikkojen kestävyyttä. Tutkimustulokset luovat edellytyksiä...
Tiede&tutkimus |25.10.2016 9:32
Lasten varhaista kehitystä kokonaisvaltaisesti tarkasteleva Hyvän kasvun avaimet -tutkimus ottaa huomioon lasten fyysisen terveyden, sosio-emotionaalisen kehityksen ja ympäristötekijät. Tutkimuksessa...
Tiede&tutkimus |24.10.2016 12:24 (päivitetty: 24.10.2016 12:35)
Turun yliopiston yleisen historian oppiaine toteuttaa osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa Turku/Åbo1800-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on tehdä ensimmäistä kertaa nykyaikaiseen...
Tiede&tutkimus |24.10.2016 9:36
Turun yliopistossa väittelevä Henriette Undeutsch loi uusia tautimalleja ymmärtääkseen kilpirauhasen kehityksen ja sen liika- ja vajaatoiminnan molekulaarisia mekanismeja.
Tiede&tutkimus |22.10.2016 10:00
Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus ja Åbo Akademi kehittävät menetelmiä sulfaattimailla muodostuvan happaman vesistökuormituksen estämiseksi. Hankkeessa kehitetään myös...
Tiede&tutkimus |21.10.2016 21:36
Eläinryhmien monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden syntyminen ja toiminta edellyttävät pitkäkestoista ryhmärakenteen vakautta. Tällaisia suhteita ovat muun muassa sosiaaliset valtajärjestykset sekä...
Tiede&tutkimus |21.10.2016 12:40
Sähköisen järjestelmän avulla oppilaista voidaan kerätä tietoa, joka mahdollistaa oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja ennustamisen. Turun yliopistoon on perustettu oppimisanalytiikan keskus, jonka...
Tiede&tutkimus |21.10.2016 9:32
Lisääntyykö köyhyys, kuinka käy keskiluokan? Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaine järjestävät Turussa 27.–28. lokakuuta valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan...
Tiede&tutkimus |20.10.2016 11:00
Sepelvaltimotautia sairastavien ohitusleikattujen tai pallolaajennettujen potilaiden ennuste on parantunut merkittävästi 2000-luvulla verrattuna 1990-lukuun. Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Terveyden...
Tiede&tutkimus |20.10.2016 10:24
Turun yliopistossa väittelevä Laura Toivonen osoitti tutkimuksessaan, että rinovirukset aiheuttavat yli puolet äkillisistä hengitystieinfektioista alle 2-vuotiailla lapsilla. Rinovirukset liittyvät...