Itämeren roskaantumisesta kootaan ensimmäinen tietokirja

20.02.2016 10:20

Tietoa Itämeren roskaantumisesta on verrattain vähän ja se on erittäin hajanaista. Aiheesta kootaan tiedollisesti ja visuaalisesti kiinnostava tietoteos, kun Ålandsbankenin Itämeri-projekti myönsi 20 000 euroa Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta -projektille.

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ålandsbanken haluaa Itämeri-hankkeellaan kannustaa Itämeren tilan parantamiseen tarjoamalla rahoitusta Itämeren suojeluprojekteille.

– Asiat eivät muutu, jos niistä ei puhuta. Tietoa on vaikea välittää, kun se on hajanaista. Onkin aika korjata ongelma erityisesti tiedon hajanaisuuden osalta, kertoo projektin työryhmän jäsen Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Roskapostia-kirja kokoaa jo olemassa olevaa tietoa roskaantumisesta yksien kansien sisään ja avaa Itämeren herkän ekosysteemin erikoispiirteitä. Teoksen myötä halutaan kumota vallitsevat väärinkäsitykset Itämeren tilasta ja kertoa roskaantumisen haittavaikutuksista. Projektissa halutaan tehdä kiinnostava faktakirja kaikille kansalaisille ja tarjota työkaluja ongelman ratkaisuun.

– Roskaantumisen kaltaisiin ongelmiin on mahdollista kaikkien vaikuttaa. Me koetamme kirjan avulla vaikuttaa kanssaihmisiimme jakamalla ajantasaista tietoa syistä ja seurauksista ja kertomalla siitä, miten pieni ihminen voi tehdä isoja ympäristötekoja, kuvailee työryhmän jäsen, erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Haaksin ja Setälän lisäksi työryhmään kuuluvat Jenny Gustafsson ja Maiju Lehtiniemi. Kaikki tekevät työtä meren roskaantumisen parissa. Kirjan tavoitteellinen julkaisuajankohta on keväällä 2017.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |16.08.2017 19:24
Olli Korhosen poliittisen historian alaan kuuluva väitöstutkimus nostaa esiin etujärjestöjen roolin Suomen EU-jäsenyydessä. VTM, VT, eMBA Olli Korhonen tutki väitöskirjatyössään...
Tiede&tutkimus |15.08.2017 22:04
Uusilla tutkimusmenetelmillä kuten Big Data -analytiikalla saadaan entistä BONUS BLUEWEBS -hankkeessa tarkempaa tietoa Itämeren ekosysteemin muuttuvista ravintoverkoista. Tieto on välttämätöntä,...
Tiede&tutkimus |15.08.2017 20:44
Tähtitieteilijät ovat löytäneet avaruudesta kosmisen linssin, jossa tähtijoukko toimii suurennuslasina paljastaen yksityiskohtia kaukaisen galaksin supermassiivisen mustan aukon tuottamasta...
Tiede&tutkimus |15.08.2017 16:20
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE) yhdistyvät...
Tiede&tutkimus |14.08.2017 13:52
Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE on kartoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit -hankkeessa näkyvyyttä...
Tiede&tutkimus |14.08.2017 12:44
Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 16.–18. elokuuta järjestettävä laaja kansainvälinen konferenssi tarttuu kotimaisten ja kansainvälisten huippuasiantuntijoiden johdolla ajankohtaiseen kysymykseen...
Tiede&tutkimus |14.08.2017 12:18
Åbo Akademi järjestää solustressitutkijoiden maailmankongressin, The 8th International Congress on Stress Proteins in Biology and Medicine - Stress Management Mechanisms and Pathwaysin.Kuten nimestä...
Tiede&tutkimus |14.08.2017 10:00
Märehtijöille rehun joukossa syötettävä maitohorsma vähentää eläinten aiheuttamia kasvihuonepäästöjä. Nicolas Baertin Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus auttaa etsittäessä keinoja vähentää...
Tiede&tutkimus |11.08.2017 11:08
Hidradenitis suppurativaa eli HS-tautia sairastavien tautitaakkaa selvitettiin ensimmäistä kertaa suomalaisessa tutkimuksessa. Tutkimustulosten mukaan potilaiden diagnoosiviive on pidempi kuin mitä...
Tiede&tutkimus |11.08.2017 9:41
Kansainvälinen tutkijaryhmä kehitti matemaattisen mallin, joka ennakoi eturauhasyövän solunsalpaajahoidon sivuvaikutuksia.Etäispesäkkeinen hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyinen eturauhassyöpä on...
Tiede&tutkimus |10.08.2017 11:24
Asiantuntijoiden teknologiavälitteinen viestintäosaaminen ei ole työelämän vaatimalla tasolla, osoittaa Mervi Varhelahden Turun yliopistolle tekemä väitöstutkimus. Varhelahti pureutui tarkastelemaan...