Konsulinnan arkeologisessa valvontatyössä dokumentoitiin seitsemän arkeologista aikatasoa

21.04.2017 8:40

Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkeologiset kaivaus- ja valvontatyöt Konsulinna-nimellä tunnetun toimistorakennuksen kellarissa on saatu päätökseen.

Kaupunkiarkeologisten pintakerrosten löydöt eivät yleensä tuota suurempia yllätyksiä tutkijalle, mutta Hämeenkadun ja Nunnankadun kulmassa sijaitsevalta alueelta saatiin esiin ainakin seitsemän säilynyttä arkeologista aikatasoa, tai vaihetta. Tontin vaiheita ennen 1830-luvulla rakennettua Konsulinnaa ei tunnettu kovin tarkasti ja esiin kaivetut ja dokumentoidut rakenteet kertovat uutta tietoa alueen menneisyydestä.

Konsulinnan alta löytyi kaupunkirakenteita sekä tuontitavaraa 1700-luvulta, joka Turun arkeologiassa on yleensä ollut vaikeasti hahmotettava, ja jolta rakenteita havaitaan usein niukalti. 1500–1600-lukujen kerroksien arkeologinen aineisto kertoo Turkua koetelleista lukuisista kaupunkipaloista ja konflikteista. Syvemmistä kerroksista löytyi todella hyvin säilyneitä keskiaikaisia hirsirakenteita, joista vanhimmat ajoittuivat jopa 1200-luvulle. Kyseessä saattaa olla yksi vanhimmista Turun keskustan alueen asuinrakennusajoituksista.

Arkeologisissa kaivauksissa ylempänä olevat nuoremmat kerrokset tuhoutuvat, kun kaivetaan esiin syvempiä tasoja. Kaupunkiarkeologisessa valvonnassa sovellettiin kolmiulotteista dokumentointitapaa, jonka avulla esiin kaivetut kerrokset on voitu tallentaa uudella tavalla. Valokuvaamiseen pohjautuva 3D-dokumentointi mullistaa arkeologisen aineiston esittämisen, nopeuttaa tutkimusta ja mahdollistaa tarkemman aineiston analyysin.

Arkeologiset valvontatyöt liittyivät museon toimistorakennuksen paalutukseen, jonka yhteydessä kellarista poistettiin täyttömaata. Konsulinna-nimellä tunnettu rakennus on valmistunut 1820- ja 30-lukujen taitteessa. Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosina 1878, 1895 ja 1940. Kyseessä on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde merkittävällä paikalla. Rettigin suvulle rakennus kuului vuodesta 1848 alkaen, ja Konsulinnaksi se on nimetty viimeisen asukkaansa, konsulin leski Anna von Rettigin mukaan.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |28.04.2017 18:48
Proteiini on ihmisille ja eläimille elintärkeää, mutta nykyisten proteiininlähteiden huoltovarmuus ja ekologisuus eivät ole kestävällä pohjalla. Luonnonvarakeskuksen ScenoProt-hankkeen visiossa...
Tiede&tutkimus |28.04.2017 15:30
Turun yliopiston humanistinen tiedekunta on myöntänyt vuoden 2016 humanistiteko -kunniamaininnan Tuomas Heikkilän ja Ilkka Niiniluodon teokselle Humanistisen tutkimuksen arvo – kuusi...
Tiede&tutkimus |28.04.2017 10:12
Tuore tutkimus paljastaa, että ihon ja hiusten pigmentaatiota säätelevä reseptori säätelee myös kolesterolin kulkeutumista elimistössä ja pienentää valtimonkovettumataudin riskiä. Tutkimus...
Tiede&tutkimus |28.04.2017 9:32
Diplomi-insinööreillä tulee olla ongelmanratkaisutaitojen lisäksi kyky hahmottaa ongelmia, toteaa Ville Taajamaa Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa. Taajamaan kehittämässä mallissa...
Tiede&tutkimus |27.04.2017 21:44
Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 12 uudelle akatemiatutkijalle. Toimikunnalle jätettiin syyskuun haussa yhteensä 108 akatemiatutkijahakemusta ja rahoitus...
Tiede&tutkimus |27.04.2017 12:36
Turun yliopiston tutkijat Simo Laakkonen ja Timo Vuorisalo ovat yhdessä yhdysvaltalaisen kollegansa Richard Tuckerin kanssa toimittaneet kansainvälisestikin katsoen ensimmäisen laajan yhteenvedon...
Tiede&tutkimus |27.04.2017 11:28
Poikkeuksellisen aggressiivista suusyöpää sairastavat potilaat voidaan tunnistaa tiettyjen kasvaimessa esiintyvien merkkiaineiden avulla. Ilmiön havaitsi lääketieteen lisensiaatti Johannes Dunkel...
Tiede&tutkimus |27.04.2017 10:40
Tutkijat kymmenestä eri maasta ovat selvittäneet ohran perimän eli genomin. Torstaina julkaistun tiedelehti Naturen kansijutuksi nostettu tutkimus auttaa kehittämään kestäviä lajikkeita erilaisiin...
Tiede&tutkimus |27.04.2017 9:20
Väitöskirjatutkija Valter Weijola löysi Papua-Uuden-Guinean New Ireland -saarelta uuden varaanilajin, joka on tiedettävästi saaren ainoa nykypäivään asti säilynyt suurikokoinen kotoperäinen laji....
Tiede&tutkimus |26.04.2017 20:20
Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että toisin kuin muualla Euroopassa, Suomessa maanviljelyyn siirtyminen oli hidasta. Asiaa selvitettiin luonnontieteellisten ajoitusten ja siitepölyanalyysien avulla...
Tiede&tutkimus |26.04.2017 11:08
Jo insuliiniresistenssi saattaa olla riskitekijä muistisairauksille. Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuden seurantatutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetekseen liittyvä ja...