Konsulinnan arkeologisessa valvontatyössä dokumentoitiin seitsemän arkeologista aikatasoa

21.04.2017 8:40

Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkeologiset kaivaus- ja valvontatyöt Konsulinna-nimellä tunnetun toimistorakennuksen kellarissa on saatu päätökseen.

Kaupunkiarkeologisten pintakerrosten löydöt eivät yleensä tuota suurempia yllätyksiä tutkijalle, mutta Hämeenkadun ja Nunnankadun kulmassa sijaitsevalta alueelta saatiin esiin ainakin seitsemän säilynyttä arkeologista aikatasoa, tai vaihetta. Tontin vaiheita ennen 1830-luvulla rakennettua Konsulinnaa ei tunnettu kovin tarkasti ja esiin kaivetut ja dokumentoidut rakenteet kertovat uutta tietoa alueen menneisyydestä.

Konsulinnan alta löytyi kaupunkirakenteita sekä tuontitavaraa 1700-luvulta, joka Turun arkeologiassa on yleensä ollut vaikeasti hahmotettava, ja jolta rakenteita havaitaan usein niukalti. 1500–1600-lukujen kerroksien arkeologinen aineisto kertoo Turkua koetelleista lukuisista kaupunkipaloista ja konflikteista. Syvemmistä kerroksista löytyi todella hyvin säilyneitä keskiaikaisia hirsirakenteita, joista vanhimmat ajoittuivat jopa 1200-luvulle. Kyseessä saattaa olla yksi vanhimmista Turun keskustan alueen asuinrakennusajoituksista.

Arkeologisissa kaivauksissa ylempänä olevat nuoremmat kerrokset tuhoutuvat, kun kaivetaan esiin syvempiä tasoja. Kaupunkiarkeologisessa valvonnassa sovellettiin kolmiulotteista dokumentointitapaa, jonka avulla esiin kaivetut kerrokset on voitu tallentaa uudella tavalla. Valokuvaamiseen pohjautuva 3D-dokumentointi mullistaa arkeologisen aineiston esittämisen, nopeuttaa tutkimusta ja mahdollistaa tarkemman aineiston analyysin.

Arkeologiset valvontatyöt liittyivät museon toimistorakennuksen paalutukseen, jonka yhteydessä kellarista poistettiin täyttömaata. Konsulinna-nimellä tunnettu rakennus on valmistunut 1820- ja 30-lukujen taitteessa. Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosina 1878, 1895 ja 1940. Kyseessä on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde merkittävällä paikalla. Rettigin suvulle rakennus kuului vuodesta 1848 alkaen, ja Konsulinnaksi se on nimetty viimeisen asukkaansa, konsulin leski Anna von Rettigin mukaan.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |17.08.2017 12:08
Turun yliopistossa väittelevä Martina Jokel tarkasteli tutkimuksessaan mekanismeja, joilla voidaan parantaa Chlamydomonas reinhardtii -viherlevän vedyntuotantoa. Tutkimustulokset ovat askel kohti...
Tiede&tutkimus |17.08.2017 10:40 (päivitetty: 17.08.2017 10:43)
Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen on Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöstyössä tutkinut, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kahteen Suomen metsiä uhkaavaan riskiin: metsäpaloihin ja...
Tiede&tutkimus |17.08.2017 9:44
Äidin raskaudenaikaiset masennusoireet lisäävät riskiä siihen, että hänen mielikuvansa vauvaan liittyen vääristyvät, osoittaa Turun yliopistossa väittelevä Sari Ahlqvist-Björkroth tutkimuksessaan....
Tiede&tutkimus |17.08.2017 9:36
Puolison korkea koulutustaso on yhteydessä parempaan terveyteen oman sosioekonomisen aseman rinnalla. Etenkin naisilla puolison koulutuksella on iso rooli elinodotteeseen sydänkohtauksen jälkeen,...
Tiede&tutkimus |17.08.2017 9:20
Sekä isän että äidin liikuntatottumuksilla on tärkeä merkitys liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä. Laajassa pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että vanhempien liikuntatottumukset näkyvät...
Tiede&tutkimus |17.08.2017 9:00
Elias Tillandz -palkinto jaettiin tänä vuonna parhaalle BioCity Turun tutkijoiden vuonna 2016 julkaisemalle tutkimusartikkelille 27. BioCity-symposiumin yhteydessä 17. elokuuta.
Tiede&tutkimus |17.08.2017 8:52
Näkyvät homekasvustot, homeen haju sekä kosteusvahingot ovat yhteydessä astman oireisiin. Tämä selviää uusiseelantilaisesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin lasten hengenahdistuksen ja hengityksen...
Tiede&tutkimus |17.08.2017 8:36
Yhdyssanat ovat olleet kirjakielessä aina keskeinen osa uutta sanastoa. Sen osoittaa Tanja Toropaisen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus Mikael Agricolan teosten yhdyssanoista ja...
Tiede&tutkimus |16.08.2017 19:24
Olli Korhosen poliittisen historian alaan kuuluva väitöstutkimus nostaa esiin etujärjestöjen roolin Suomen EU-jäsenyydessä. VTM, VT, eMBA Olli Korhonen tutki väitöskirjatyössään...
Tiede&tutkimus |15.08.2017 22:04
Uusilla tutkimusmenetelmillä kuten Big Data -analytiikalla saadaan entistä BONUS BLUEWEBS -hankkeessa tarkempaa tietoa Itämeren ekosysteemin muuttuvista ravintoverkoista. Tieto on välttämätöntä,...
Tiede&tutkimus |15.08.2017 20:44
Tähtitieteilijät ovat löytäneet avaruudesta kosmisen linssin, jossa tähtijoukko toimii suurennuslasina paljastaen yksityiskohtia kaukaisen galaksin supermassiivisen mustan aukon tuottamasta...