Konsulinnan arkeologisessa valvontatyössä dokumentoitiin seitsemän arkeologista aikatasoa

21.04.2017 8:40

Aboa Vetus & Ars Nova -museon arkeologiset kaivaus- ja valvontatyöt Konsulinna-nimellä tunnetun toimistorakennuksen kellarissa on saatu päätökseen.

Kaupunkiarkeologisten pintakerrosten löydöt eivät yleensä tuota suurempia yllätyksiä tutkijalle, mutta Hämeenkadun ja Nunnankadun kulmassa sijaitsevalta alueelta saatiin esiin ainakin seitsemän säilynyttä arkeologista aikatasoa, tai vaihetta. Tontin vaiheita ennen 1830-luvulla rakennettua Konsulinnaa ei tunnettu kovin tarkasti ja esiin kaivetut ja dokumentoidut rakenteet kertovat uutta tietoa alueen menneisyydestä.

Konsulinnan alta löytyi kaupunkirakenteita sekä tuontitavaraa 1700-luvulta, joka Turun arkeologiassa on yleensä ollut vaikeasti hahmotettava, ja jolta rakenteita havaitaan usein niukalti. 1500–1600-lukujen kerroksien arkeologinen aineisto kertoo Turkua koetelleista lukuisista kaupunkipaloista ja konflikteista. Syvemmistä kerroksista löytyi todella hyvin säilyneitä keskiaikaisia hirsirakenteita, joista vanhimmat ajoittuivat jopa 1200-luvulle. Kyseessä saattaa olla yksi vanhimmista Turun keskustan alueen asuinrakennusajoituksista.

Arkeologisissa kaivauksissa ylempänä olevat nuoremmat kerrokset tuhoutuvat, kun kaivetaan esiin syvempiä tasoja. Kaupunkiarkeologisessa valvonnassa sovellettiin kolmiulotteista dokumentointitapaa, jonka avulla esiin kaivetut kerrokset on voitu tallentaa uudella tavalla. Valokuvaamiseen pohjautuva 3D-dokumentointi mullistaa arkeologisen aineiston esittämisen, nopeuttaa tutkimusta ja mahdollistaa tarkemman aineiston analyysin.

Arkeologiset valvontatyöt liittyivät museon toimistorakennuksen paalutukseen, jonka yhteydessä kellarista poistettiin täyttömaata. Konsulinna-nimellä tunnettu rakennus on valmistunut 1820- ja 30-lukujen taitteessa. Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosina 1878, 1895 ja 1940. Kyseessä on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde merkittävällä paikalla. Rettigin suvulle rakennus kuului vuodesta 1848 alkaen, ja Konsulinnaksi se on nimetty viimeisen asukkaansa, konsulin leski Anna von Rettigin mukaan.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |21.06.2017 9:20
Vieraita kieliä opetellaan koulussa yleensä alkeista asti kirjojen ja tekstien avulla. Tällöin vieraan kielen sanat voivat olla tutumpia kirjoitettuna kuin puhuttuna. Outi Veivon Turun yliopistossa...
Tiede&tutkimus |16.06.2017 13:51
Tyrniöljysuihkeen on osoitettu vähentävän kuivasilmäisyyden oireita. Tällä viikolla Euroopan silmätautiopin yhdistyksen konferenssissa julkaistussa tutkimuksessa*) tyrniöljysuihkeen kuivasilmäisyyden...
Tiede&tutkimus |15.06.2017 16:45
Digitalisaation myötä yhä keskeisempään rooliin organisaatoissa nousee infrastruktuurien jatkuvuuden hallinta – ongelmatilanteisiin varautuminen ja niistä selviäminen. Marko Niemimaan Turun...
Tiede&tutkimus |09.06.2017 13:18
Anniina Snellman selvitti väitöstutkimuksessaan mahdollisuutta hyödyntää pieneläin-PET-kuvantamista Alzheimerin taudin amyloidikertymiin kohdennettujen lääkkeiden tehon arvioinnissa.Alzheimerin...
Tiede&tutkimus |08.06.2017 9:36
Turun yliopistossa tarkastettava kulttuurihistorian väitöskirja Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna tutkii...
Tiede&tutkimus |07.06.2017 11:16
Ympäristö ja ilmasto vaikuttavat järvien pohjiin kerrostuvan mudan eli sedimentin ominaisuuksiin. Turun yliopistoon väitöskirjan tehnyt Saija Saarni tutki viiden Keski- ja Itä-Suomessa sijaitsevan...
Tiede&tutkimus |03.06.2017 13:07
Kansainvälinen tutkimusryhmä, jossa oli mukana tutkijoita Helsingin ja Turun yliopistoista, on löytänyt silmäsairaudelta suojaavan geenimuutoksen tutkimalla yli 12 000 potilasta ja verrokkia....
Tiede&tutkimus |02.06.2017 10:56
Avotoimistoissa koettu melu selittyy pitkälti taustalla kuuluvien puheäänten erotettavuudella: mitä paremmin puheesta saa selvää, sitä häiritsevämmäksi ääniympäristö koetaan. Tulos on osa Turun...
Tiede&tutkimus |01.06.2017 9:04
Nauramisen aikaansaama endorfiinien vapautuminen voi olla tärkeä mekanismi, joka tukee sosiaalisten suhteiden muodostumista. Tutkimuksessa koehenkilöt nauroivat sitä enemmän, mitä enemmän heidän...
Tiede&tutkimus |01.06.2017 8:52
Anna Lautamäki tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan sepelvaltimotaudin vakiintuneita hoitokäytäntöjä – pallolaajennusta ja ohitusleikkausta – potilaiden erityisryhmissä,...
Tiede&tutkimus |31.05.2017 13:56
Havupuiden kannot ja juuret sisältävät uuteaineita, joista on mahdollista jalostaa korkean jalostusarvon tuotteita. Harri Latva-Mäenpää tutki Helsingin yliopiston kemian väitöstutkimuksessaan...