Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |13.01.2017 20:42
Professoriliitto on valinnut vuoden professoriksi 2017 meribiologian professori Erik Bonsdorffin Åbo Akademista. Valinta julkistettiin Professorit itsenäisyyttä rakentamassa -seminaarissa Tieteen...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 16:22
Otto Kaukon patologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa selvisi, että syöpälääkkeiden tehoa määrittää monimutkainen viestintäverkosto, jota säätelee kasvunestäjä PP2A. Tulokset voivat auttaa...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 12:52
DI Matti Kaisti tutki ja kehitti väitöstyössään kanavatransistoreihin perustuvia kemiallisia ja biologisia sensoreita. Työssä tutkittiin kahta erityyppistä sensorirakennetta. Uudella CMOS-pohjaisella...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 10:52
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE on myöntänyt erityisen 30 000 euron tutkimusapurahan Turun yliopiston tutkijalle KTT Joni Salmiselle tutkimusaiheeseen Algoritmien valta....
Tiede&tutkimus |12.01.2017 8:56
Dementioista vain pieni osa on periytyviä, mutta näihin periytyviin muotoihin liittyvien geenivirheiden tunnistaminen voi antaa tärkeää tietoa siitä, mitkä solunsisäiset mekanismit liittyvät taudin...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 8:40
Lastenvaatteet ilmaisevat lapsuuteen liittyviä toiveita ja ihanteita. Samalla ne myös muokkaavat lapsena olemista, käyttäytymistä ja toimintaa. Esimerkiksi leikkivän, liikkuvan ja runsaasti...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 8:28
Lapsuus- ja nuoruusiän syövästä selviytyneillä on sisaruksiaan ja väestöä suurempi riski sairastua sydänsairauksiin ja menehtyä niihin. Asiaa väitöstyössään tutkinut lääketieteen lisensiaatti...
Tiede&tutkimus |12.01.2017 7:56
Tulehdus on tärkeässä osassa valtimonkovettumataudin synnyssä. Filosofian maisteri Sanna Hellberg tutki väitöskirjatyössään uusia kuvantamismerkkiaineita, jotka voivat mahdollistaa...
Tiede&tutkimus |11.01.2017 18:05
Antibiootit tappavat taudinaiheuttajabakteerien lisäksi myös hyödyllisiä bakteereja. Tutkijat selvittävät, miten vastasyntyneelle annetut antibiootit vaikuttavat lapset terveyteen myöhemmin.  ...
Tiede&tutkimus |11.01.2017 17:42
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2017 apurahoina yhteensä 1 500 300 euroa. Yhteensä tukea saa 60 tutkimusta ja 44 sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahan saaneista...
Tiede&tutkimus |11.01.2017 12:48
Tuoreen tutkimuksen mukaan kauppatiedettä opiskelevat näkevät yrittäjän mallikansalaisena: ketteränä menestyjänä ja vastuullisena toimijana. Tutkimuksessa selvisi myös, että yrittäjyyskoulutukseen...