Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |24.08.2016 10:08
Karjalan evakkolasten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä väitöstyössään tutkineen Eeva Riutamaan mukaan tuloksia voidaan soveltaa pakolaislasten kotouttamisessa. Tutkimuksen mukaan lasten...
Tiede&tutkimus |24.08.2016 9:24
Naantalin kongressikeskuksessa järjestetään kuluvan viikon torstaista lauantaihin Nordic Spinal Deformity Societyn kokous. Kyseessä on Suomen Lastenortopedisen yhdistyksen sekä Pohjoismaiden...
Tiede&tutkimus |23.08.2016 8:40
Maaperäbakteeri AtuGST:tä voitaisiin jatkossa hyödyntää kehitettäessä kasvinsuojeluaineita, joita kasvit sietävät nykyistä paremmin ja jotka myös muuntavat myrkylliset yhdisteet vaarattomiksi. Abdi...
Tiede&tutkimus |22.08.2016 16:17
Tiedonlouhinnasta voidaan saada apua lentoturvallisuutta koskevan päätöksenteon tueksi. Kauppatieteiden maisteri Olli Sjöblom testasi Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa vähän...
Tiede&tutkimus |22.08.2016 12:12
Ennenaikaisesti syntyneiden keskosten elämän alkua ja ennustetta ovat parantaneet sekä kehittynyt tekniikka että lisääntynyt tietämys kohdunulkoisista haasteista. Keskolan ammattilaisten osaamisen...
Tiede&tutkimus |19.08.2016 18:00
Tuuliajolle joutuneet eli ympäröivästä kudoksesta irtautuneet syöpäsolut pysyvät hengissä solunsisäisen reseptoriliikenteen avulla. Turun yliopistossa väittelevän Jonna Alangon tutkimus paljastaa...
Tiede&tutkimus |16.08.2016 17:48
Ihmisen yleisin aivosyöpätyyppi glioblastooma on erittäin tappava tauti. Amanpreet Kaur selvitti väitöstutkimuksessaan Turun yliopistossa, miksi useimmat nykyisin käytössä olevat syöpälääkkeet eivät...
Tiede&tutkimus |12.08.2016 18:10
Syöpä muuttaa ympäröivää kudosta jäykemmäksi, mikä vuorostaan lisää syöpäsolujen kasvua entisestään – näin syntyy itseäänruokkiva noidankehä.  Turun yliopiston tutkijoiden löytämä...
Tiede&tutkimus |11.08.2016 10:32
Suomesta on tullut uudenlaisen teknologiaan ja innovaatioiden kehittämiseen tähtäävän kehityspolitiikan edelläkävijä. Turun yliopistossa väittelevän Lauri Hoolin mukaan uudenlainen kehityspolitiikka...
Tiede&tutkimus |10.08.2016 15:59
Kovatehoisena aloitettu liikunta saattaa olla tottumattomalle sydämelle liian rankka. Epäily heräsi supertehokkaan intervalliharjoittelun HIITin vaikutuksia sydänterveyteen tutkineen akatemiatutkija...
Tiede&tutkimus |10.08.2016 8:56
Turun yliopiston eläinmuseon loispistiäistutkijat Niclas Fritzén ja Ilari E. Sääksjärvi tutkivat salaperäisen Clistopyga-loipistiäisen käyttäytymistä. He huomasivat pistiäisen huovuttavan...