Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |27.05.2016 12:38
Rakkolevä on yksi Itämeren vedenalaisluonnon tärkeimmistä lajeista, jonka varassa elää monimuotoinen eliöyhteisö. Turun yliopistossa väittelevä Fiia Haavisto osoitti tutkimuksessaan, että merilevän...
Tiede&tutkimus |27.05.2016 12:36
Merimetsojen Itämereen aiheuttamat ympäristömuutokset muistuttavat läheisesti ihmisen aiheuttamia vahinkoja, kuten rehevöitymistä ja kalastuksen aiheuttamaa petokalojen vähenemistä. Turun...
Tiede&tutkimus |26.05.2016 15:36 (päivitetty: 26.05.2016 15:38)
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu kaikki tieteenalat kokoava tiedeakatemia, jonka tehtävä on edistää tieteellistä tutkimusta. Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja...
Tiede&tutkimus |26.05.2016 9:52
Maisema muuttuu koko ajan. Joskus muutos uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa kehitetään menetelmiä luontoarvojen löytämiselle muuttuvissa ympäristöissä...
Tiede&tutkimus |26.05.2016 9:32
Yksilöllinen, ihmisen omaan geenitietoon pohjautuva terveysviestintä auttoi ihmistä tekemään myönteisiä muutoksia elämäntapoihinsa. Vaikutukset näkyivät erityisesti ruokavalion rasvan laadussa, sekä...
Tiede&tutkimus |25.05.2016 10:42
Sikiön altistuminen nikotiinille lisää skitsofreniaan sairastumisen todennäköisyyttä. Mitä suurempi nikotiinipitoisuus oli äidin veressä, sitä suurempi oli lapsen skitsofreniariski myöhemmin elämässä...
Tiede&tutkimus |24.05.2016 14:32
Turun yliopistolla järjestettävässä symposiumissa 30.–31. toukokuuta tarkastellaan ihmisten luomia määritelmiä ja luokituksia eläinten kesyydestä ja villeydestä.
Tiede&tutkimus |23.05.2016 19:52
Sekä IT-palvelutarjoajat että asiakkaat poikkeavat usein sopimuksiin kirjatuista hallintakäytännöistä. Siihen, miten käytänteet muovautuvat, vaikuttavat monet ulkoistussuhteeseen liittyvät tekijät,...
Tiede&tutkimus |20.05.2016 12:34
Åbo Akademissa tohtoriksi väitelleitä vihitään juhlavin menoin tohtoreiksi Turun konserttitalossa perjantaina 27. toukokuuta. Kaikkiaan promovoidaan yksi riemutohtori, 14 kunniatohtoria ja 72...
Tiede&tutkimus |20.05.2016 9:34
Uusi väitöstutkimus osoittaa, että 70-vuotiailla on vähemmän valtimosairauksia ja paremmat kolesteroliarvot kuin saman ikäisillä 20 vuotta aiemmin. Kolesterolilääkkeiden käyttö on Suomessa yleistynyt...
Tiede&tutkimus |20.05.2016 9:30
Varpu Rantala tutkii Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan riippuvuuden kuvastoa fiktioelokuvissa. Tutkimuksessa hyödynnettävä tietokonepohjainen kuva-analyysi osoittaa, että...