Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |25.10.2016 9:32
Lasten varhaista kehitystä kokonaisvaltaisesti tarkasteleva Hyvän kasvun avaimet -tutkimus ottaa huomioon lasten fyysisen terveyden, sosio-emotionaalisen kehityksen ja ympäristötekijät. Tutkimuksessa...
Tiede&tutkimus |24.10.2016 12:24 (päivitetty: 24.10.2016 12:35)
Turun yliopiston yleisen historian oppiaine toteuttaa osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa Turku/Åbo1800-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on tehdä ensimmäistä kertaa nykyaikaiseen...
Tiede&tutkimus |24.10.2016 9:36
Turun yliopistossa väittelevä Henriette Undeutsch loi uusia tautimalleja ymmärtääkseen kilpirauhasen kehityksen ja sen liika- ja vajaatoiminnan molekulaarisia mekanismeja.
Tiede&tutkimus |22.10.2016 10:00
Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus ja Åbo Akademi kehittävät menetelmiä sulfaattimailla muodostuvan happaman vesistökuormituksen estämiseksi. Hankkeessa kehitetään myös...
Tiede&tutkimus |21.10.2016 21:36
Eläinryhmien monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden syntyminen ja toiminta edellyttävät pitkäkestoista ryhmärakenteen vakautta. Tällaisia suhteita ovat muun muassa sosiaaliset valtajärjestykset sekä...
Tiede&tutkimus |21.10.2016 12:40
Sähköisen järjestelmän avulla oppilaista voidaan kerätä tietoa, joka mahdollistaa oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja ennustamisen. Turun yliopistoon on perustettu oppimisanalytiikan keskus, jonka...
Tiede&tutkimus |21.10.2016 9:32
Lisääntyykö köyhyys, kuinka käy keskiluokan? Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaine järjestävät Turussa 27.–28. lokakuuta valtakunnalliset Sosiaalipolitiikan...
Tiede&tutkimus |20.10.2016 11:00
Sepelvaltimotautia sairastavien ohitusleikattujen tai pallolaajennettujen potilaiden ennuste on parantunut merkittävästi 2000-luvulla verrattuna 1990-lukuun. Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Terveyden...
Tiede&tutkimus |20.10.2016 10:24
Turun yliopistossa väittelevä Laura Toivonen osoitti tutkimuksessaan, että rinovirukset aiheuttavat yli puolet äkillisistä hengitystieinfektioista alle 2-vuotiailla lapsilla. Rinovirukset liittyvät...
Tiede&tutkimus |20.10.2016 9:12
Filosofian maisteri Terhi Iso-Touru löysi väitöstutkimuksessaan naudan perimästä maidontuotanto-ominaisuuksiin kytkeytyneitä alueita sekä osoitti naudan perimässä olevan alueita, joihin on...
Tiede&tutkimus |20.10.2016 8:52
Turun yliopistossa väittelevän gastrokirurgi Pipsa Peromaa-Haaviston väitöstutkimuksen mukaan uniapnea on erittäin yleinen liitännäissairaus lihavuusleikkaukseen tulevilla potilailla. Suurin osa...