Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |29.09.2016 12:08
Tuhannet suomalaiset sairastuvat vuosittain eri syöpiin. Tutkimustyö on tuottanut useimpien syöpien hoidossa viime vuosina suuria edistysaskelia. Auria Biopankki tarjoaa mahdollisuuden edistää...
Tiede&tutkimus |29.09.2016 12:04
Yksi suurimpia haasteita syövän hoidossa on löytää tehokkaita menetelmiä, joilla etäpesäkkeiden muodostuminen saadaan estettyä. FM Niina Santio löysi väitöstutkimuksessaan uutta tietoa rinta- ja...
Tiede&tutkimus |29.09.2016 9:00
Uskonnollinen vaino on aina monisyinen yhdistelmä hengellisiä, poliittisia ja taloudellisia motiiveja. Reima Välimäen Turun yliopistossa tarkastettava kulttuurihistorian väitöskirja selittää...
Tiede&tutkimus |26.09.2016 9:48
Turun yliopistoon on perustettu uusi oppimisanalytiikan keskus, jonka tavoitteena on nostaa Suomi opetuksen ja opetusteknologian kärkimaaksi.
Tiede&tutkimus |23.09.2016 13:24
Lasten käytös- ja tunne-elämän ongelmat eivät ole merkittävästi lisääntyneet viimeisen neljännesvuosisadan aikana. Avun piiriin hakeutuminen on kuitenkin moninkertaistunut, osoittaa Turun yliopiston...
Tiede&tutkimus |23.09.2016 13:20
Ihmisen papilloomavirustartunnoilla on edelleen vahva sukupuolitaudin leima. Lasten limakalvojen HPV-tartuntoja onkin pidetty jopa seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavina merkkeinä.
Tiede&tutkimus |23.09.2016 12:16
Suomen hoitotieteen asiantuntijat kokoontuvat 28.–29. syyskuuta Turkuun esittelemään tutkimustiedon tarjoamia mahdollisuuksia muun muassa Sote-uudistuksen onnistuneeseen toteuttamiseen. Merkittävä...
Tiede&tutkimus |23.09.2016 11:24
Pohjoismainen matkailututkimuksen symposium viettää 25-vuotisjuhliaan Turussa 28.–30. syyskuuta.
Tiede&tutkimus |23.09.2016 10:44
Lyhyiden RNA- tai DNA- juosteiden, eli oligonukleotidien, käyttö on yleistynyt perinnöllisten ja virusperäisten sairauksien sekä syövän hoidossa. Turun yliopistossa väittelevä Satish Jadhav kehitti...
Tiede&tutkimus |22.09.2016 14:20
Suomalaiskuluttajat suhtautuivat hyönteisruokaan saksalaisia positiivisemmin, ja arvioivat esimerkiksi jauhomadoista valmistetut nugetit miellyttävämmiksi kuin saksalaiset vastaajat. Ilmiö paljastuu...
Tiede&tutkimus |22.09.2016 13:36
Vanhemmat voivat saada enemmän tukea yhdistetyssä äitiys- ja lastenneuvolassa verrattuna malliin, jossa äitiys- ja lastenneuvolat toimivat omina yksikköinään. Äidit kokivat saavansa...