Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |27.07.2016 19:45
Ilmastomallilla tehdyissä kokeissa tutkittiin, miten pilvien valkaisu ilmaston viilentämistarkoituksessa vaikuttaisi levien kasvuun ja hiilidioksidin sitoutumiseen meriin.Tutkimus osoitti, että...
Tiede&tutkimus |26.07.2016 8:00
Lapsuusiän tyypilliset tulehdussairaudet eivät lyhennä elinajan odotetta kuten aiemmin on kuviteltu. Turun yliopiston ja englantilaisen Stirlingin yliopiston juuri julkaisema yhteistutkimus osoittaa...
Tiede&tutkimus |21.07.2016 10:20
Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa tutkimuksessa tunnistettiin maksan rasvoittumista ennustavia lapsuuden elintapoihin liittyviä riskitekijöitä.
Tiede&tutkimus |15.07.2016 10:16
Suuri osa maailman johtavista loistutkijoista kokoontuu Turun yliopistoon 20.–24. heinäkuuta eurooppalaiseen parasitologikokoukseen. Loistutkimuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään loiseläimiä...
Tiede&tutkimus |11.07.2016 13:24
Migreenille altistavien geenien tutkiminen voi auttaa aivojen häiriöreaktioiden ymmärtämisessä. Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään perinnöllistä alttiutta migreenikohtauksille....
Tiede&tutkimus |02.07.2016 8:48
Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt merkittäviä rahoituksia suomalaistutkijoille. Yhteensä 18 uraauurtavaa suomalaishanketta menestyi vuoden 2015 rahoitushauissa. Suomeen myönnettyjen erittäin...
Tiede&tutkimus |01.07.2016 10:52
Aboa Vetus & Ars Nova -museo tekee tänä kesänä arkeologista valvontaa toimistorakennuksensa Konsulinnan kellarissa. Valvonnan yhteydessä on käyty läpi museon kellarin irtaimistoa, joka koostuu...
Tiede&tutkimus |30.06.2016 10:34
Suomen vanhimmalla kirkonpaikalla Kaarinan Ravattulassa Aurajoen varrella tehdään arkeologisia kaivauksia elokuussa. Yleisöllä on mahdollisuus päästä kaivamaan esiin tätä ainutlaatuista...
Tiede&tutkimus |30.06.2016 9:42
Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että tyypin 2 diabetesta sairastavien lihaksessa useiden geeniryhmien toiminta on poikkeavaa terveisiin henkilöihin verrattuna. Esimerkiksi soluhengitykseen...
Tiede&tutkimus |29.06.2016 10:36
Espanjansiruetanan kannat ovat viime vuosien aikana vahvistuneet esimerkiksi Turun alueella. Vuosi sitten espanjansiruetanoita löytyi runsaasti myös Ruissalosta Turun yliopiston kasvitieteellisestä...
Tiede&tutkimus |28.06.2016 14:04
Lontoon eläintieteellinen seura, Zoological Society of London, palkitsi Turun yliopiston akatemiaprofessori Virpi Lummaan menestyksekkäästä tutkimuksesta eläintieteen parissa.