Puheterapeuttien kysyntä tarjontaa suurempi

26.02.2016 15:14

Puheterapeuttien kysyntä on Suomessa rajusti tarjontaa suurempi. Turun yliopisto on vastannut tarjontaan kaksinkertaistamalla logopedian opiskelijoiden sisäänoton vuodesta 2014 alkaen. Kymmenettä toimintavuottaan juhliva oppiaine on kehittänyt voimakkaasti tutkimustaan: puheen ja kielen häiriöiden tutkimisen ja kuntoutuksen rinnalle on tullut muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Puheterapeuteilla on täystyöllisyys ja puheterapeuteista on jatkuvasti pulaa. Asiakkaiden kirjo on hyvin laaja motorisista puhehäiriöistä vaikeisiin kielellis-kognitiivisiin oireyhtymiin. Myös erilaisten aivovaurioiden seurauksena vammautuneita henkilöitä tulee kuntoutukseen yhä enemmän. Logopedinen diagnostiikka on kehittynyt tarkemmaksi ja puheterapeuttien osaamisalueet ovat laajentuneet, esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä kommunikoinnin muutoksia kuntoutetaan aiempaa enemmän.

Puheterapiatyö pohjautuu tutkittuun tietoon. Arviointiin ja kuntoutukseen liittyvien tehtävien ohella puheterapeutin työhön kuuluu ohjaavaa työtä. Puheterapeutit toimivat myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Turun yliopiston logopedian koulutus alkoi lukuvuonna 2005–06 kymmenen opiskelijan vuotuisella sisäänotolla. Vuonna 2014 sisäänottoa on kasvatettu Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28:aan. Turun yliopistosta on valmistunut kymmenessä vuodessa noin 50 puheterapeuttia. Valmistuneiden määrä lähes kolminkertaistuu lähivuosina. Yliopisto on panostanut myös oppiaineen resursseihin. Yhden professorin käynnistämään oppiaineeseen palkattiin vuoden alussa kolmas professori.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on jatkuvasti ollut suurta: keväällä 2015 hakijoita oli 366, ja pääsykokeisiin osallistui noin 220 hakijaa. Opiskelijat valitaan suoraan filosofian maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä.

Logopedian opinnoissaan opiskelijat perehtyvät normaaliin kuulon, puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, erilaisiin kommunikoinnin häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian alaan kuuluvat myös äänenkäytön ongelmat sekä syömisen ja nielemisen häiriöt ja niiden kuntoutus. Opinnot ovat monitieteisiä sisältäen logopedian lisäksi myös fonetiikan, lääketieteen ja psykologian opintoja.

Logopedian tieteenalan keskeisenä tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Nykytietämyksen mukaan useissa puheen ja kielen häiriöissä taustalla on joku keskushermoston rakenteellinen tai toiminnallinen häiriö. Tarkka tieto kuitenkin on varsin puutteellista. Siksi Turun logopedian yksikkö on suuntautunut kommunikaatiohäiriöiden hermostollisten taustatekijöiden neurokognitiiviseen tutkimukseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen. Uutena tutkimusalueena on monikielisyys ja monikulttuurisuus ja niiden merkitys puheen ja kielen kehityksessä ja oppimisessa.

Oppiaine juhlii kymmenvuotisjuhlaseminaarilla perjantaina 4. maaliskuuta Turun yliopistolla Publicumissa luentosali Pub3.

Tervetuliaissanat lausuu kello 12 rehtori Kalervo Väänänen. Luennoitsijoina ovat professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta, Dr. Kurt Eggers (Thomas More University College, Belgia) ja dosentti Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |02.12.2016 22:04
Kampylobakteereita on kotimaisessa siipikarjanlihassa loppukesällä selvästi enemmän kuin muina vuodenaikoina. Vuosittain vajaa kymmenesosa vähittäismyynnissä olevasta tuoreesta kotimaisesta...
Tiede&tutkimus |02.12.2016 12:16
Sikiöajan ja varhaislapsuuden stressialtistus voi vaikuttaa lapsen aivojen rakenteisiin. Varhainen stressi on yhdistetty kohonneeseen riskiin sairastua mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöihin...
Tiede&tutkimus |02.12.2016 11:20
FM Eveliina Tolvanen tarkasteli väitöstutkimuksessaan Suomen ja Ruotsin eläkeviranomaisten tiedottavia tekstejä vertailevasta näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että Suomen ja Ruotsin...
Tiede&tutkimus |02.12.2016 11:00
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan runsas päivittäinen ja aiempi tupakointi ovat yhteydessä epäterveelliseen vyötärölihavuuteen naisilla.
Tiede&tutkimus |02.12.2016 10:28
Turun kliinisessä biomateriaalikeskuksessa kehitetty uusi hammaspaikka-aine vahvistaa hammasta. Hammaslääketieteen lisensiaatti Jasmina Bijelic-Donova osoitti väitöskirjassaan, että uusi...
Tiede&tutkimus |02.12.2016 9:52
Tutkijat tarkastelevat kattavien aineistojen avulla perinnöllisten tekijöiden ja ympäristön vaikutusta mielenterveyden häiriöiden syntyyn.
Tiede&tutkimus |02.12.2016 9:12
Biologit ja kielitieteilijät tarkastelivat lähes sata vuotta vanhaa murreaineistoa populaatiobiologian menetelmin. Poikkitieteellinen tutkimus on maailman ensimmäinen populaatiogenetiikan...
Tiede&tutkimus |01.12.2016 13:12
Toimittajat ilman rajoja ry ja Eduskuntatutkimuksen keskus järjestävät paneelikeskustelun sananvapaudesta torstaina 8. joulukuuta kello 14.15–15.45 Turun yliopiston päärakennuksen Tauno Nurmela -...
Tiede&tutkimus |01.12.2016 9:00
FM Milja Väänänen tutki väitöskirjassaan suomen kielen subjektin ilmaisutavan vaihtelua yksikön ensimmäisessä persoonassa. Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että puheessa...
Tiede&tutkimus |30.11.2016 9:20
Turun yliopiston tieteidenvälisen Up Your Game -pelitutkimusverkoston uudessa Your Kind of Games -projektissa selvitetään pelaajaprofiileihin perustuvia suositusmalleja ja pelisuosituspalvelun...
Tiede&tutkimus |29.11.2016 14:56
Helsingin yliopiston tutkijat kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa ovat löytäneet Akkermansia-bakteerista proteiinin, joka estää ylipainon ja kakkostyypin diabeteksen kehittymisen hiirillä.