Turun yliopisto perustaa monitieteisen sote-alan koulutus- ja tutkimuskeskuksen

16.05.2017 14:16

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskus yhdistää neljän tiedekunnan osaamisen. Keskuksen perustamisen tarkoitus on vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tavoitteena on ottaa valtakunnallisesti johtava rooli sote-uudistukseen liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

‒ Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä tulee aidosti monialainen. Tehokkaan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että osapuolet oppivat ymmärtämään toistensa maailmaa, kieltä ja toimintatapoja. Turun yliopistolla on aidosti monitieteisenä yliopistona poikkeuksellisen hyvät edellytykset vastata sosiaali- ja terveysalan uudelleenrakentamisen synnyttämiin haasteisiin, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Monitieteinen keskus yhdistää lääketieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun osaamisen.

‒ Sote-uudistus tuo sisältöä useiden alojen peruskoulutukseen ja luo tarpeen täydennyskoulutukselle. Koko uudistuksen onnistuminen rakentuu osaavan ja motivoituneen henkilöstön varaan, ja heidän ammattitaidostaan meidän on akateemisten sote-toimijoiden kouluttajana pidettävä huoli, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskus muun muassa järjestää tiedekuntien voimavaroja yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta integroivia monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Jo nyt on valmisteltuna kaksi kurssia, joista toinen on suunniteltu peruskoulutukseen ja toinen täydennyskoulutukseen. Uudessa tarjonnassa hyödynnetään tiedekunnissa aihepiiriin liittyvää koulutusta ja kokemusta.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on pitkään tarjottu sekä oikeustieteellistä että tieteenalojen rajat ylittävää sosiaalioikeuden opetusta kaikilla tutkintoasteilla.

‒ Perusoikeuksien toteutuminen on yksi esimerkki asioista, joista tulevaisuuden sote-asiantuntijat tarvitsevat tietoa, sanoo oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jussi Tapani.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa pilotoitiin jo viime syksynä sote-integraatioon ja moniammatilliseen asiakaslähtöiseen työhön liittyvä kurssi yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa.

‒ Sekä opiskelijat että opettajat olivat hyvin innoissaan pilottikurssista. Sille on luvassa jatkoa ensi syksynä, kertoo yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Hyönä.

Perustettava keskus edistää myös monitieteistä sote-uudistuksen tutkimusta. Tarkoitus on muun muassa dokumentoida uudistusta sekä luoda mittareita uudistuksen onnistumisen analysoimiseen ja arvioimiseen sen edetessä.

Uudistus nostaa sosiaali- ja terveydenhuoltotyön keskiöön esimerkiksi merkittäviä johtamiseen ja talouteen sekä tietojärjestelmiin liittyviä kysymyksiä.

‒ Haluamme tarjota näihin teemoihin liittyvää laaja-alaista osaamistamme sotea koskevien tutkimuskysymysten ja osaamistarpeiden ratkaisemiseen. Keskeisimpiä teemoja ovat tiedolla johtaminen ja faktaperusteinen päätöksenteko, jotka tyypillisesti aiheuttavat sote-sektorilla monia haasteita, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Teemat ovat jo olleet esillä esimerkiksi kauppakorkeakoulun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisessä hankkeessa, jossa kehitettiin suositukset ja askelmerkit alueellisen sote-tietojohtamisen tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi.

Perustettava sote-keskus liittyy tiiviisti Terveyskampus Turku -yhteistyöhön, jossa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Terveyskampus Turku on lääketieteen ja terveysalan moniammatillinen koulutuskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |24.07.2017 9:56
Kuukauden ajan avaruudessa olleen Aalto-1-satelliitin järjestelmät toimivat mallikkaasti. Aalto-yliopiston sekä Turun ja Helsingin yliopistojen opiskelijatyönä rakentaman satelliitin kuvista on saatu...
Tiede&tutkimus |19.07.2017 15:08
Suomalainen Muistisairauksien heikentymisen ehkäisytutkimus (FINGER) on mallina useissa uusissa kansainvälisissä tutkimuksissa. THL:n koordinoima FINGER-tutkimus on aiemmin osoittanut, että...
Tiede&tutkimus |06.07.2017 12:36
Luonnon monimuotoisuuden kirjo on vaihdellut suuresti läpi elämän historian. Tätä vaihtelua selittävät kilpailevat teoriat – lajienväliset vuorovaikutukset ja ympäristöolot – paljastuivat laajassa...
Tiede&tutkimus |04.07.2017 16:48 (päivitetty: 05.07.2017 9:31)
Silminnäkijähavainnot ovat usein epäluotettavia, mutta niillä on edelleen merkittävä rooli rikosten ratkaisemisessa. Suomalaistutkimus haluaa määrittää luotettavan tunnistuksen rajat Heurekan...
Tiede&tutkimus |21.06.2017 9:20
Vieraita kieliä opetellaan koulussa yleensä alkeista asti kirjojen ja tekstien avulla. Tällöin vieraan kielen sanat voivat olla tutumpia kirjoitettuna kuin puhuttuna. Outi Veivon Turun yliopistossa...
Tiede&tutkimus |16.06.2017 13:51
Tyrniöljysuihkeen on osoitettu vähentävän kuivasilmäisyyden oireita. Tällä viikolla Euroopan silmätautiopin yhdistyksen konferenssissa julkaistussa tutkimuksessa*) tyrniöljysuihkeen kuivasilmäisyyden...
Tiede&tutkimus |15.06.2017 16:45
Digitalisaation myötä yhä keskeisempään rooliin organisaatoissa nousee infrastruktuurien jatkuvuuden hallinta – ongelmatilanteisiin varautuminen ja niistä selviäminen. Marko Niemimaan Turun...
Tiede&tutkimus |09.06.2017 13:18
Anniina Snellman selvitti väitöstutkimuksessaan mahdollisuutta hyödyntää pieneläin-PET-kuvantamista Alzheimerin taudin amyloidikertymiin kohdennettujen lääkkeiden tehon arvioinnissa.Alzheimerin...
Tiede&tutkimus |08.06.2017 9:36
Turun yliopistossa tarkastettava kulttuurihistorian väitöskirja Comical Modernity: Witzblätter, Popular Humour and the Transformation of City Space in Late Nineteenth-Century Vienna tutkii...
Tiede&tutkimus |07.06.2017 11:16
Ympäristö ja ilmasto vaikuttavat järvien pohjiin kerrostuvan mudan eli sedimentin ominaisuuksiin. Turun yliopistoon väitöskirjan tehnyt Saija Saarni tutki viiden Keski- ja Itä-Suomessa sijaitsevan...
Tiede&tutkimus |03.06.2017 13:07
Kansainvälinen tutkimusryhmä, jossa oli mukana tutkijoita Helsingin ja Turun yliopistoista, on löytänyt silmäsairaudelta suojaavan geenimuutoksen tutkimalla yli 12 000 potilasta ja verrokkia....