Turun yliopisto perustaa monitieteisen sote-alan koulutus- ja tutkimuskeskuksen

16.05.2017 14:16

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskus yhdistää neljän tiedekunnan osaamisen. Keskuksen perustamisen tarkoitus on vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tavoitteena on ottaa valtakunnallisesti johtava rooli sote-uudistukseen liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin.

‒ Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä tulee aidosti monialainen. Tehokkaan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että osapuolet oppivat ymmärtämään toistensa maailmaa, kieltä ja toimintatapoja. Turun yliopistolla on aidosti monitieteisenä yliopistona poikkeuksellisen hyvät edellytykset vastata sosiaali- ja terveysalan uudelleenrakentamisen synnyttämiin haasteisiin, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Monitieteinen keskus yhdistää lääketieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun osaamisen.

‒ Sote-uudistus tuo sisältöä useiden alojen peruskoulutukseen ja luo tarpeen täydennyskoulutukselle. Koko uudistuksen onnistuminen rakentuu osaavan ja motivoituneen henkilöstön varaan, ja heidän ammattitaidostaan meidän on akateemisten sote-toimijoiden kouluttajana pidettävä huoli, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimuskeskus muun muassa järjestää tiedekuntien voimavaroja yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta integroivia monitieteisiä opintokokonaisuuksia. Jo nyt on valmisteltuna kaksi kurssia, joista toinen on suunniteltu peruskoulutukseen ja toinen täydennyskoulutukseen. Uudessa tarjonnassa hyödynnetään tiedekunnissa aihepiiriin liittyvää koulutusta ja kokemusta.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on pitkään tarjottu sekä oikeustieteellistä että tieteenalojen rajat ylittävää sosiaalioikeuden opetusta kaikilla tutkintoasteilla.

‒ Perusoikeuksien toteutuminen on yksi esimerkki asioista, joista tulevaisuuden sote-asiantuntijat tarvitsevat tietoa, sanoo oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jussi Tapani.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa pilotoitiin jo viime syksynä sote-integraatioon ja moniammatilliseen asiakaslähtöiseen työhön liittyvä kurssi yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa.

‒ Sekä opiskelijat että opettajat olivat hyvin innoissaan pilottikurssista. Sille on luvassa jatkoa ensi syksynä, kertoo yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Hyönä.

Perustettava keskus edistää myös monitieteistä sote-uudistuksen tutkimusta. Tarkoitus on muun muassa dokumentoida uudistusta sekä luoda mittareita uudistuksen onnistumisen analysoimiseen ja arvioimiseen sen edetessä.

Uudistus nostaa sosiaali- ja terveydenhuoltotyön keskiöön esimerkiksi merkittäviä johtamiseen ja talouteen sekä tietojärjestelmiin liittyviä kysymyksiä.

‒ Haluamme tarjota näihin teemoihin liittyvää laaja-alaista osaamistamme sotea koskevien tutkimuskysymysten ja osaamistarpeiden ratkaisemiseen. Keskeisimpiä teemoja ovat tiedolla johtaminen ja faktaperusteinen päätöksenteko, jotka tyypillisesti aiheuttavat sote-sektorilla monia haasteita, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Teemat ovat jo olleet esillä esimerkiksi kauppakorkeakoulun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisessä hankkeessa, jossa kehitettiin suositukset ja askelmerkit alueellisen sote-tietojohtamisen tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi.

Perustettava sote-keskus liittyy tiiviisti Terveyskampus Turku -yhteistyöhön, jossa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Terveyskampus Turku on lääketieteen ja terveysalan moniammatillinen koulutuskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Tiede&tutkimus |27.05.2017 19:37
Keskushermostossa tapahtuvat kehitykselliset muutokset nopeuttavat kuulotiedon käsittelyä sekä parantavat kuuloerottelun tarkkuutta. Taustamelu puolestaan heikentää äänien käsittelyä sekä...
Tiede&tutkimus |26.05.2017 21:28
Kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat muodostavat erillisen ryhmän psykologisia ongelmia, jotka ovat yleisimpiä keski-ikäisillä naisilla. Tämän osoittaa uusi tieteellinen tutkimus.
Tiede&tutkimus |25.05.2017 12:20
Eläinlääkäri Eija Kaukosen väitöstyötä varten tutkittiin yli satatuhatta lintua. Samalla syntyi yksi maailman ensimmäisistä broileriemojen hyvinvointia selvittävistä tutkimuksista.Perjantaina 26....
Tiede&tutkimus |24.05.2017 11:08
Turun yliopistossa on kehitetty luonnon hackmaniittimineraaliin perustuva synteettinen materiaali, joka tuottaa laajaspektristä valo lampuissa. Kemian laitoksen epäorgaanisen materiaalikemian...
Tiede&tutkimus |24.05.2017 10:00
Turun yliopistossa väittelevä Jaakko Lehto kehitti teoreettisen fysiikan väitöskirjatyössään uusia matemaattisia keinoja ja malleja yksinkertaisten kvanttimekaanisten systeemien aikakehityksen...
Tiede&tutkimus |24.05.2017 8:56
Nanohiukkasten käytön lisääntymisen myötä niitä päätyy vesistöihin entistä enemmän. Tästä syystä tarvitaan tietoa siitä, miten nämä metallihiukkaset leviävät ympäristössä ja mitkä ovat niiden...
Tiede&tutkimus |24.05.2017 6:48
Öljyjatropan siemenistä voidaan valmistaa biopolttoainetta, mikä tekee siitä potentiaalisen bioenergiakasvin kehittyvien maiden energiantuotantoon. Turun yliopistossa väittelevä Ang Dawa Lama...
Tiede&tutkimus |22.05.2017 21:20
Rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyydellä ja julkisen velan määrällä on vaikutusta talouskasvuun. Turun yliopistossa väittelevä Pasi Ikonen toi tutkimuksessaan uutta tietoa eräisiin kansantaloustieteen...
Tiede&tutkimus |19.05.2017 17:04
Tutkijoiden yö kutsuu jälleen kaikenikäiset ihmiset tutustumaan tieteeseen ja tieteen tekemiseen. Syyskuun viimeisenä perjantaina (29.9.) järjestettävän tiedetapahtuman ohjelma on julkaistu...
Tiede&tutkimus |19.05.2017 15:08
Vauvojen vinokalloisuus on yleistä, mutta usein ehkäistävissä. Väitöstutkimuksessa todettiin vastasyntyneiden vanhemmille annettavan vauvan käsittely- ja hoitotapaohjeistuksen vähentävän...
Tiede&tutkimus |17.05.2017 21:14
Siirtolaisuusinstituutissa luennoi maanantaina 22. toukokuuta kello 10.15–11.30 apulaisprofessori Franck Düvell Oxfordin yliopistosta. Düvellin luennon otsikkona on The Great Migration of...