Rekrykoulutuksen avulla työllistyi sata viime vuonna Turun seudulla

24.02.2016 7:54

Työnhakijoita on edelleen reilusti enemmän kuin avoimia työpaikkoja, mutta silti kaikkiin avoimiin paikkoihin ei löydetä osaajia. Rekrykoulutukset valmentavat työnhakijoita vastaamaan rekrytoivien yritysten tarpeisiin ja helpottavat sekä työnhakijoiden että työnantajien tilannetta.

Työllisyyskatsaukset kertovat karua kieltä tilanteesta työmarkkinoilla. Työttömien määrä on edelleen nousussa ja esimerkiksi Varsinais-Suomen TE-toimistossa oli vuodenvaihteessa 32 800 työtöntä työnhakijaa. Määrä on 3,7 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Myös avoimien työpaikkojen määrä on nousussa. Vuodenvaihteessa Varsinais-Suomessa oli avoimena 2 000 työpaikkaa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Silti kaikkiin tehtäviin ei löydetä sopivaa työntekijää.

– Työnhakijoiden tämänhetkinen osaaminen ja avoimien työpaikkojen vaatimukset eivät vain kohtaa toisiaan. Varsinais-Suomen tilanne kuvaa hyvin haastetta, johon törmätään myös muualla Suomessa, toteaa Business manager Tiina Mäkinen Saranen Consultingilta.

Apua etsitään muun muassa rekrytointikoulutuksista. Sarasen toteuttamissa koulutuksissa selvitetään, millaista osaamista työnantajat tarvitsevat, ja suunnitellaan tarpeita vastaava koulutus uusille työntekijöille. Viime vuonna rekrykoulutusten avulla työllistyi sata varsinaissuomalaista työnhakijaa.

– Noin 80 prosenttia viime vuonna koulutuksen suorittaneista työllistyi koulutusohjelman jälkeen. Rekrykoulutus madaltaa olennaisesti yritysten kynnystä aloittaa yhteistyö uuden osaajan kanssa, vaikka nykyinen ammattitaito ei vielä täysin vastaisikaan yrityksen vaatimuksia.

Sarasen rekrykoulutukset työllistivät uusia ammattilaisia vaativiin asiakaspalvelutehtäviin, teollisuuden aloille sekä IT-alan tehtäviin. Mäkinen uskoo, että rekrykoulutukset tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia jatkossakin.

– Olemme tehneet yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa jo vuodesta 2013 lähtien. Uskomme, että pystymme edelleen auttamaan Varsinais-Suomen yrityksiä kasvamaan ja alueen työnhakijoita kehittämään omaa osaamista yritysten tarpeita vastaavaksi, Mäkinen sanoo.

– Nykyinen työllisyystilanne on haastava, joten kaikilta meiltä työmarkkinaosapuolilta vaaditaan nyt nopeaa reagointikykyä. Olemassa olevia, hyviä toimintamalleja pitää hyödyntää entistä tehokkaammin.

Saranen Consulting ilmoittaa olevansa rekrytoiviin koulutusohjelmiin, outplacement- sekä työnhakupalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |24.10.2016 19:40
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa vuoden toisella neljänneksellä. Liikevoitto pieneni 13 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen...
Työ&talous |24.10.2016 13:00
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 0,7 prosenttia vuoden 2015 syyskuusta vuoden 2016 syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kalliorakenteiden -2,1...
Työ&talous |24.10.2016 12:28
Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 0,2 prosenttia vuoden kolmannella vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Työ&talous |24.10.2016 11:00
Ylisääntelyn purkaminen on keskeinen osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa. uppakamarit arvioivat, että byrokratian purkamistalkoot ovat pahasti kesken. Moni investointi lykkääntyy tai...
Työ&talous |24.10.2016 10:48
Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden toisella neljänneksellä 571 miljoonaa euroa. Rahoituskate supistui viisi prosenttia ja liikevoitto 37 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen...
Työ&talous |24.10.2016 10:36
Verohallinto pyytää ilmoittamaan tilinumeron viimeistään 18. marraskuuta veronpalautusta varten. Tilinumeron voi ilmoittaa sähköisesti tilinumeron ilmoituspalvelussa (vero.fi/tilinumero)....
Työ&talous |24.10.2016 9:16
Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin 1,4 prosenttia vuoden 2015 syyskuusta vuoden 2016 syyskuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat...
Työ&talous |22.10.2016 17:44
Turun ammattikorkeakoulun Bisnesakatemiassa toimiva Osuuskunta Droppi järjesti ICT-alan verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuman ensimmäistä kertaa viime tammikuussa. Tapahtuman tarkoituksena oli...
Työ&talous |21.10.2016 13:56
Hanna Munterin haastattelussa oli virheitä (Aamuset 15.10.). Yrittäjyyskasvatusohjelma on nimeltään YES Varsinais-Suomi. Yrityskylää vetää TAT.
Työ&talous |21.10.2016 12:20
Kulttuurin rooli taloudessa laski edelleen hieman, ja sen osuus vuoden 2014 bruttokansantuotteesta oli 2,9 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 3,0 prosenttia. Laskeva suuntaus oli näkyvissä sekä...
Työ&talous |21.10.2016 9:48
Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi puoli prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten...