Suomalaiset arvioivat yli 50-vuotiaiden työllistymismahdollisuudet huonoiksi

21.01.2016 20:06

Suomalaiset arvioivat yli 50-vuotiaiden työllistymismahdollisuudet huonoiksi, selviää Suomalaisen Työn Liiton teettämästä kyselystä. Mitä vanhempi vastaaja, sitä vahvemmin hän uskoo ikääntyneiden huonoihin työmahdollisuuksiin.

Suomalaisten selvän enemmistön mielestä yli 50 vuoden ikä vaikeuttaa työllistymistä. Kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista on erittäin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”yli 50-vuotiaat eivät saa työtä” kanssa. Usko yli 50-vuotiaiden huonoihin työnäkymiin vahvistuu vastaajien iän myötä. Jopa 85 prosenttia 56–70-vuotiaista vastaajista on erittäin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa.

– Selvityksen tulos nostaa esiin huolestuttavan piirteen suomalaisesta työelämästä. Suomalaiset kokevat työnhaussa suosittavan nuorempia työnhakijoita ja monet kokevat tulleensa syrjityksi iän vuoksi. Tulos on linjassa muidenkin tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan työnsaantimahdollisuudet vaikeutuvat yli 50-vuotiaille, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala sanoo.

Työelämän ikäsyrjinnästä on Suomessa keskusteltu viime vuosina yhä enemmän. Ikään perustuvaan syrjintään ei työelämässä ole perusteita.

– Työnhakijat tulee valita muilla kriteereillä kuin iän perusteella oli kyse sitten nuorista tai vanhemmista. Monella yli 50-vuotiaalla on usein myös tarjota työnantajien arvostamia asioita kuten kokemusta, sitoutuneisuutta sekä mahdollisuus panostaa täysillä työelämään, kun uran ja perheen yhteensovittamiseen ei ole ruuhkavuosien paineita, Eljala huomauttaa.

Eljalan mukaan monet työelämätutkijat näkevät ihmisten erilaiset taustat, osaamisen ja kokemuksen voimavarana ja rikkautena.

– Parhaissa tiimeissä on aina riittävästi erilaista ajattelua ja osaamista, joka synnyttää uutta ja toisaalta kriittistä ajattelua, jota tarvitaan totutun haastamiseen. Suomalaisilla työpaikoilla ja yhteiskunnalla ei ole varaa heittää hukkaan vuosikymmenten kokemusta, saatika maksaa sitä hintaa, joka ikäsyrjinnästä koituu, Eljala muistuttaa.

Suomalaisen työelämän myytteihin pureudutaan TV1:n 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjassa.

Kysely toteutettiin joulukuussa markkinatutkimusyhtiö CINT Oy:n internet-paneelissa. Sen suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Vastaajia oli 1 018, kohderyhminä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |27.10.2016 14:32
Suomesta ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten arvo viime vuoden lopussa oli 85,4 miljardia euroa, mistä oman pääoman sijoitusten osuus oli 97,7 miljardia euroa ja vieraaseen pääomaan...
Työ&talous |27.10.2016 11:44
Vanhoja asuntoja myytiin Suomessa syyskuussa 2,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Pääkaupunkiseudulla Helsingissä vanhojen asuntojen kauppamäärät kuitenkin laskivat syyskuussa 9,7...
Työ&talous |27.10.2016 11:40
Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,3 prosenttia vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi...
Työ&talous |27.10.2016 10:44
Luonnonvarakeskus ja Qvidja Kraft Oy ovat yhdessä ottaneet merkittävän askeleen ympäristöystävällisen energian saattamisessa markkinoille. Luonnonvarakeskus (Luke) on myynyt kehittämänsä...
Työ&talous |27.10.2016 10:00
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,1 miljardia euroa vuonna 2015. Menot laskivat edellisvuodesta 440 miljoonaa euroa.
Työ&talous |27.10.2016 9:56
Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 15,8, kun se syyskuussa oli 14,4 ja elokuussa 15,7. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo...
Työ&talous |27.10.2016 8:40
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto on valinnut vuoden luonnontieteilijöiksi kaarinalaisen Radbrew-panimon yrittäjät, tähtitieteilijä Matti ”Eikka” Laakso ja kemian teekkari Patrik Niskanen....
Työ&talous |27.10.2016 8:12
Ensimmäiset tiedot vuoden 2015 tuloverotuksesta ovat saatavilla. Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 34,4 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi noin 660 miljoonaa...
Työ&talous |26.10.2016 22:24
Maaseutuvirasto on julkaissut kevään 2017 viljelijätukien maksuaikataulun. Vuonna 2016 haettuja tukia maksetaan kevään aikana noin 200 miljoonaa euroa, joka on noin 12 prosenttia tukien...
Työ&talous |26.10.2016 16:04
Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi syyskuussa 3,4 prosenttia vuoden 2015 syyskuusta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on...
Työ&talous |26.10.2016 14:44
Heinä–syyskuun välisenä aikana perustettiin yrityksiä uusyrityskeskusten kautta selvästi enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Alkuvuonna kasvua ei ollut vielä havaittavissa. Ennakoitavissa on...