Suomalaiset erittäin huolissaan kotimaan työllisyystilanteesta

23.02.2016 17:00

Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimuksen mukaan jopa yli 80 prosenttia suomalaisista on huolissaan Suomen työllisyystilanteesta. Suomalaisten huolta työllisyystilanteesta selittävät korkeat työttömyysluvut, mutta myös työelämän muutosten aiheuttama epävarmuus.

Kampanjatutkimukseen vastanneista 46 prosenttia piti Suomen työllisyystilannetta alkavalle vuodelle erittäin huolestuttavana, ja melko huolestuttavana 35 prosenttia vastaajista.

– Suomalaisen työn tulevaisuudesta käydään tällä hetkellä laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Vastauksista kyselyymme voi huomata, että suomalaiset ovat aidosti huolissaan työllisyydestä. Huolta työllisyystilanteesta aiheuttavat oma ja lähipiirin työllisyystilanne sekä laajempi epävarmuus suomalaisesta työstä, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Liitto muistuttaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista maamme työllisyystilanteeseen. Suomalaisten mukaan tärkein syy ostaa suomalaisia elintarvikkeita ja käyttötavaroita on niiden korkea laatu ja toiseksi tärkein on niiden työllistävä vaikutus.

– Olemme laajentaneet tämän vuoden alussa Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaamme, jonka tarkoituksena on muistuttaa sinivalkoisten valintojen merkityksestä työllisyydelle. Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatunnus auttaa suomalaista työtä edistävien valintojen tekemisessä, ja mukana on jo lähes 50 yritystä eri aloilta.

Kampanjakyselyn mukaan jo lähes puolet vastaajista tunnisti kampanjan. Tutkimustulosten mukaan kampanjasta tietoiset kuluttajat suosivat selvästi keskimääräistä useammin kotimaisia elintarvikkeita ja käyttötavaroita. Jopa 73 prosenttia vastaajista ostaa aina tai useimmiten kotimaisen elintarvikkeen, kun vuosi sitten luku oli 71 prosenttia ja sitä ennen, kampanjan alkaessa 62 prosenttia.

Tiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kysely toteutettiin joulukuussa ja siihen vastasi 1 051 16–75-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |29.09.2016 16:24
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkien teollisuuden toimipaikkojen yhteenlaskettu bruttoarvo vuonna 2015 oli 119,7 miljardia euroa.
Työ&talous |29.09.2016 12:56
Tallinkin uutta Megastaria rakennetaan parhaillaan Meyer Turun telakalla. Rakennustyöt ovat edenneet viimeiseen vaiheeseen ja torstaina on vietetty laivanrakennusperinteiden mukaisesti...
Työ&talous |29.09.2016 12:16
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi elokuussa 0,3 prosenttia heinäkuuhun verrattuna. Heinäkuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto...
Työ&talous |29.09.2016 9:52
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 963 euroa kuukaudessa viime vuonna. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki...
Työ&talous |29.09.2016 9:48
Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy ja kansainvälinen Life Science -yritys Bayer ovat solmineet yhteistyö- ja lisenssisopimuksen, jossa Bayer saa...
Työ&talous |28.09.2016 14:24
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan terveys- ja sosiaalipalveluissa (toimiala Q) työskenteli vuoden 2014 lopussa 386 000 henkeä. Toimialaan Q sisältyvät myös lasten päivähoitopalvelut....
Työ&talous |28.09.2016 12:32
60 Turun seudun alihankintaosaamista tarjoavaa yritystä on esillä tiistaina alkaneilla Tampereen kansainvälisillä Alihankinta 2016 -messuilla. Yrityksistä kymmenen on mukana Turun seudun...
Työ&talous |28.09.2016 10:56
Ammattibarometrin mukaan työvoiman ylitarjonnan kasvu näyttää taittuvan. Tarkasteluun kuuluneista, vähän yli 200 ammatista, arvioitiin lokakuussa 61 sellaiseksi, että niissä on työvoiman ylitarjontaa...
Työ&talous |28.09.2016 10:52
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat 0,8 prosenttia heinäkuusta elokuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,2 prosenttia ja...
Työ&talous |27.09.2016 16:55
Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kysely selvitti suomalaistuotteita, joiden ostaminen on herättänyt ylpeyttä suomalaisesta työstä. Näitä olivat etenkin Fiskarsin tuotteet, kotimainen...
Työ&talous |27.09.2016 15:12
Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoiman Bastu-verkoston valtakunnallinen haastekilpailu etsii uusia resurssiniukkuuteen perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on uudistaa Varsinais-...