Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,6 prosenttia

25.01.2016 10:20

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin 2,6 prosenttia vuoden 2014 joulukuusta viime joulukuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat 2,8 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat laskivat 2,2 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahintojen laskuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden ja metallien jalostuksen halpeneminen edellisen vuoden joulukuusta. Tuottajahintojen laskua hillitsi etenkin paperi- ja kartonkituotteiden kallistuminen.

Vientihintaindeksi laski vuodessa 2,3 ja tuontihintaindeksi 6,2 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 3,3 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 2,7 prosenttia.

Vientihintoja laski erityisesti metallien jalostuksen ja öljytuotteiden halpeneminen edellisen vuoden joulukuusta. Hintojen laskua hillitsi etenkin paperi- ja kartonkituotteiden kallistuminen. Tuontihintojen laskuun puolestaan vaikutti erityisesti öljytuotteiden sekä metallien jalostuksen halpeneminen edellisen vuoden joulukuusta. Hintojen laskua hillitsi etenkin elektronisten laitteiden kallistuminen.

Marraskuusta joulukuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 1,0 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden halpenemisesta edelliseen kuukauteen verrattuna.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |26.09.2016 14:52
Alueet ennakoivat, että positiiviseen suuntaan kääntynyt talouskehitys jatkuu alueilla lähiajat. Käänne parempaan oli nähtävissä jo keväällä, mutta yksikään alue ei enää usko talouskehityksen...
Työ&talous |26.09.2016 12:48
Kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 60 prosenttia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Myös liikevaihdon kasvunäkymät olivat kansainvälisillä yrityksillä muuta pk -sektoria...
Työ&talous |26.09.2016 12:16
Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi elokuussa 2,9 prosenttia vuoden 2015 elokuusta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu...
Työ&talous |26.09.2016 11:44
OP Turun Seutu avaa keskiviikkona 28. syyskuuta uuden toimipisteen Turun BioCityyn. Uusi toimipiste on katutasossa BioCityn pääkäytävän varrella.
Työ&talous |26.09.2016 10:52
Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin 2,6 prosenttia viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat...
Työ&talous |26.09.2016 10:12
Hallituksen päätös korottaa kiinteistöveron alarajoja pakottaa 125 kuntaa kiristämään kiinteistöverotusta vuonna 2017, arvioi Veronmaksajain Keskusliitto.
Työ&talous |26.09.2016 9:56
Yhteishyvä-lehden välissä ilmestynyt S-ryhmän talouskohtainen bonuslaskelma digitalisoituu. Paperinen bonuslaskelma ilmestyy viimeistä kertaa lokakuun Yhteishyvässä.
Työ&talous |26.09.2016 9:40
Suomalaiset ovat tunnollisia laskunmaksajia, vaikka unohduksiakin sattuu. Puolta suomalaisista on joskus muistutettu maksamattomasta laskusta, mutta tilanne muuttuu ongelmalliseksi vasta, kun ne...
Työ&talous |26.09.2016 8:28
Bastu-haastekilpailussa haetaan uusia ratkaisuja ja konsepteja kiertotalouteen. Kilpailu lanseerataan Bastu-verkoston työpajassa, jonka aiheena on asuminen, rakennuttaminen ja tilojen käyttö. Työpaja...
Työ&talous |26.09.2016 8:16
Kiinteistöveron ensimmäisestä erästä lähetetään maksumuistutus, jos vero on jäänyt maksamatta. Jos kiinteistöveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivään mennessä, Verohallinto lähettää veron...
Työ&talous |23.09.2016 13:44
Asiakkaiden sähkönjakelun luotettavuutta lisäävä verkonparannusohjelma näkyi voimakkaasti Caruna Networks Oy konsernin (Caruna) alkuvuoden tekemisessä. Caruna käytti verkon parantamiseen 92,6...