Viking Linen liikevaihto laski ja liiketulos putosi

16.02.2017 9:48 (päivitetty: 16.02.2017 9:54)
Timo Jakonen

Viking Linen markkinaosuus supistui Turun ja Tukholman välisessä liikenteessä. (Kuva: Timo Jakonen)

Viking Linen markkinaosuus supistui Turun ja Tukholman välisessä liikenteessä.

Viking Line -konsernin liikevaihto oli viime vuonna 519,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevaihto oli 530,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,5 Meur). Liiketulos oli 13,7 miljoonaa euroa (26,4). Rahoitustuotot ja -kulut olivat pakkasella 4,1 miljoonaa euroa (-3,2).

Konsernin tulos ennen veroja oli 9,6 miljoonaa euroa (23,2). Tulos verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (18,7).

Hallitus esittää yhtiökokoukselle että osinkona jaetaan 0,40 euroa osakkeelta.

Matkustajatoiminnan tuotot supistuivat tilikauden aikana 1,5 prosentilla 472,6 miljoonaan euroon (480,0) pienentyneen matkustajamäärän seurauksena, samalla kun rahtitoiminnan tuotot vähenivät 4,8 prosentilla 44,3 miljoonaan euroon (46,5). Myyntikate väheni 2,5 prosentilla 367,9 miljoonaan euroon (377,2).

Konsernin liiketulos heikentyi pääasiallisesti pois jääneiden tuottojen johdosta alusten uudistusten ja ylläpidon vuoksi suunniteltujen ja toteutettujen alustelakointien yhteydessä sekä alhaisemman kysynnän johdosta raportointikauden loppupuolella. Konsernin palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ovat kasvaneet, koska valtion palautusta on rajoitettu merimieseläkelain muutoksien yhteydessä Suomessa. Konsernin käyttökulut kasvoivat 1,4 prosentilla 328,2 miljoonaan euroon (323,7). Ruotsin kruunun kurssikehitys vuoden aikana on vaikuttanut negatiivisesti konsernin tulokseen.

Konsernin polttoainekulut vähenivät 18,9 prosentilla 39,5 miljoonaan euroon (48,7). Polttoainekulujen väheneminen johtuu keskimääräisesti alhaisemmista polttoainehinnoista sekä konsernin jatkuvasta työstä alusten polttoainekulutuksen optimoimiseksi.

Konsernin liikevaihto oli neljännellä kvartaalilla 122,3 miljoonaa euroa (127,4). Kvartaalin liiketulos oli miinuksella 1,1 miljoonaa euroa (+3,9). Rahoitustuotot ja -kulut olivat neljännellä kvartaalilla miljoonaa euroa pakkasella (-0,4). Konsernin tulos ennen veroja neljännellä kvartaalilla oli miinuksella 2,0 miljoonaa euroa (+3,5 Meur).

Neljännellä kvartaalilla rahtitoiminnan tuotot olivat edellisvuoden tasolla 11,4 miljoonaa euroa (11,4), samalla kun matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 4,1 prosentilla 110,3 miljoonaan euroon (115,1).

Konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin vuonna 2015. Keväällä toteutetut mittavat alusuudistukset aiheuttivat normaalia pidempiä liikennekatkoja, mikä vaikutti kielteisesti konsernin markkinaosuuksiin.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 6 502 191 (6 568 684). Viking Linen markkinaosuus supistui linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 1,5 prosenttiyksiköllä 54,8 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma supistui 0,8 prosenttiyksiköllä 42,8 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,2 prosenttiyksiköllä 57,3 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui 0,6 prosentti-yksiköllä 23,2 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus kasvoi 0,1 prosenttiyksiköllä 41,9 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,5 prosenttia (34,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 131 918 yksikkökuormaa (133 163). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,7 prosenttia (21,9 %). Samalla kuljetettujen henkilöautojen määrä kasvoi 32 867 yksiköllä 682 194 yksikköön (649 327).

Viking Line Abp on allekirjoittanut 23. marraskuuta 2016 kiinalaisen Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd -telakan kanssa aiesopimuksen koskien vuonna 2020 toimitettavan matkustaja-aluksen tilausta. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen sopimus kevään aikana. Sopimuksen arvo on noin 190 miljoonaa euroa. Aiesopimus sisältää myös option toisesta aluksesta.

Konsernin investoinnit olivat 15,8 miljoonaa euroa (10,0), mistä 11,1 miljoonaa euroa koskee alusinvestointeja (7,6).

Vuoden lopussa konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 150,6 miljoonaa euroa (174,0). Omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia, kun se oli 42,8 prosenttia edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 94,9 miljoonaa euroa (110,7). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 28,6 miljoonaa euroa (48,7).

Konsernin mukaan polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus sen tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin osittaiseksi estämiseksi konserni on tehnyt kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2016 ja 2017.

Konserni on myös alttiina erilaisille rahoitusriskeille, muun muassa valuuttakurssien vaihteluille. Tuotot muodostuvat euroina ja ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa US-dollarit. Konsernin pyrkimyksenä on ylläpitää hyvää likviditeettiä ollakseen valmiina kohtaamaan negatiivisia muutoksia liiketoiminnan kassavirroissa.

Helsingin käräjäoikeus antoi 27. helmikuuta 2015 tuomion Viking Linen ja Suomen valtion välisessä väylämaksukanteessa koskien vuosina 2001–04 veloitettuja väylämaksuja. Tuomion mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan Viking Linen vaateiden mukaisesti noin 12,4 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut että korot. Suomen valtion valituksen johdosta Helsingin hovioikeus on 8. elokuuta 2016 kumonnut käräjäoikeuden tuomion ja hylännyt Viking Linen vaateet vanhentuneina. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 742 henkilöä (2 735), joista emoyhtiössä 2 046 (2 040). Merellä työskenteli 2 084 henkilöä (2 066) ja maissa 658 henkilöä (669).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 250 (241) vuokra-työnantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Konserni arvioi, että kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Sitä vastoin harvempien suunniteltujen telakointi- ja huoltopäivien odotetaan vaikuttavan tulokseen positiivisesti. Hallitus arvioi kokonaisuutena, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |28.04.2017 13:28
Tuoreen tutkimustiedon mukaan suomalaiset kuluttajat arvostavat yhä enemmän elintarvikkeiden kotimaisuutta. Tärkein syy kotimaisten elintarvikkeiden ostamiselle on työllisyyden ja talouden tukeminen...
Työ&talous |28.04.2017 13:18
Perheyritys Maskun Kalustetalo avaa ensi torstaina uuden myymälän kauppakeskus Myllyyn. Myymälä on jo neljäs Masku-ketjun myymälä Turun alueella. Ketjun muut myymälät sijaitsevat Maskussa,...
Työ&talous |28.04.2017 12:40
Kahdeksannessa korkeakouluopiskelijoiden Best Seller myyntikilpailussa voittoon selvisi tuotantotalouden insinööriopiskelija Alina Venermo Turun AMK:sta. Muut finalistit olivat Haaga-Helia -...
Työ&talous |28.04.2017 10:16
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto kasvoi vuoden 2017 maaliskuussa 0,2 prosenttia helmikuuhun verrattuna. Helmikuussa suurten yritysten...
Työ&talous |28.04.2017 9:24
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL on Taloussanomien uutisen (27.4.) mukaan tulkinnut Verohallinnon talkootyöohjetta niin, että talkoolaisille järjestetty ruokailu olisi lähes poikkeuksetta...
Työ&talous |28.04.2017 9:12
Meyerin telakalla ja itse asiassa koko Turulla ja Suomella on positiivinen haaste, kun pitää löytää 5 000 uutta työntekijää, jotta isot laivatilaukset saadaan tehdyksi. Koska Suomesta eikä löydy näin...
Työ&talous |27.04.2017 22:23
Evento Awardsissa jaettiin tapahtuma-alan tunnustuspalkinnot 13 sarjassa. Palkinnon saivat muun muassa Turun Kirjamessut, juontaja Lauri Salovaara ja majoituspaikka Kakslauttanen. Alan vaikuttajana...
Työ&talous |27.04.2017 17:59
SHIFT-businessfestivaali toteuttaa Suomen 100-vuotisjuhlavuonna sukupolvien välisiä rajoja rikkovan 100 Grand People -kampanjan. Kampanja toteutetaan kutsumalla sata eläkkeellä olevaa, vähintään 65-...
Työ&talous |27.04.2017 17:12
Pk-yritykset voivat hakea eurolainoihinsa Euroopan investointirahaston takausta. Nordean osuus ohjelmasta on 150 miljoonaa euroa.
Työ&talous |27.04.2017 15:40
Kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi tammi–maaliskuussa 4,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi 1,7 prosenttia. Tammi- ja...
Työ&talous |27.04.2017 13:40
Varsinais-Suomen Yrittäjien hallitus painottaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoittamassaan lausunnossa vireillä olevaan kuntien kiinteistökohtaisia kuljetusjärjestelmiä koskevaan päätöksen...