Yritysten varastojen arvo kasvoi loppuvuonna

17.02.2017 15:56

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 1,0 prosenttia vuoden neljännellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 5,7 prosenttia vuoden 2015 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna.

Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 4,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivosteollisuudessa 13,6 prosenttia, metalliteollisuudessa 9,7 prosenttia, kemianteollisuudessa 8,7 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 3,2 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 2,4 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 1,8 prosenttia. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta, sähköntuotannossa 4,1 prosenttia ja metsäteollisuudessa 6,8 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna autokaupassa 5,8 prosenttia. Muilla kaupan alatoimialoilla varastojen arvo laski vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä. Vähittäiskaupassa varastojen arvo laski 2,6 prosenttia edellisvuodesta ja tukkukaupassa 10,0 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 1,6 prosenttia vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi teollisuudessa 5,3 prosenttia ja kaivostoiminnassa 1,3 prosenttia.

Sähköntuotannossa varastojen arvo pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski edellisestä neljänneksestä 2,9 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Työ&talous |24.02.2017 22:19
Metsätalouden harjoittajien on aikaisemmin täytynyt antaa vuosittain arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus, vaikka verokauden aikana ei olisi ollut liiketapahtumia lainkaan. Tästä eteenpäin...
Työ&talous |23.02.2017 9:12
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 3,4 prosenttia vuoden 2016 tammikuusta vuoden 2017 tammikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kalliorakenteiden sekä...
Työ&talous |22.02.2017 20:41
Pohjoismaisten pk-yrittäjien odotukset vuoden 2017 näkymistä ovat optimistisia: neljä kymmenestä yrityksestä odottaa liikevaihtonsa kasvavan yli kuusi prosenttia ja kolme kymmenestä odottaa...
Työ&talous |22.02.2017 16:52
Maatalouslomittajia on irtisanottu ja osa-aikaistettu lomitettavien tilojen ja työn vähenemisen takia. Työpaikkojen katoamisen lisäksi ongelmaksi on muodostunut lomittajan työn osa-aikaisuus, joka...
Työ&talous |22.02.2017 13:16
Suomen Lakimiesliiton vuosittaisen palkka- ja työmarkkinatutkimuksen mukaan lakimiesten kiinteä mediaanikuukausipalkka ilman luontaisetuja ja ylityö- ja muita korvauksia on 5 480 euroa. Nousua on...
Työ&talous |22.02.2017 10:20
Yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin pystykaupoissa viime vuonna keskimäärin 53,3 euroa ja kuusitukista 55,3 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta oli 15,5 euroa ja...
Työ&talous |21.02.2017 16:08
Ainakin satoja, mutta ehkä jopa tuhansia yrittäjiä ja työttömyysturvassa yrittäjäksi luokiteltavia henkilöitä on jäseninä palkansaajien työttömyyskassoissa. Erityisesti yrityksen osaomistajan ja...
Työ&talous |21.02.2017 13:40
Econet-konserniin kuuluva Dewaco toimittaa Vietnamin miljoonakaupunkiin Ho Chi Minhiin yhteensä 120 ketjulaahainjärjestelmää ja 120 pintalietteenpoistojärjestelmää. Osapuolet eivät kerro kauppahintaa...
Työ&talous |21.02.2017 11:12
KPMG:n Länsi-Suomen aluejohtajaksi on nimitetty Niklas Oikia.
Työ&talous |20.02.2017 17:24
Valtioneuvosto on hyväksynyt esityksen Kemera-lain muuttamisesta. Tavoitteena on, että taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt toteutetaan jatkossa nykyistä nopeammin. Seuraavaksi...
Työ&talous |20.02.2017 13:00
Tilapäisissä maksuvaikeuksissa olevien maatilojen oli joulu–tammikuussa mahdollista hakea valtiontakausta lainalle, joka parantaa maatilan maksuvalmiutta. Määräaikana maatilat hakivat 487 takausta,...