AMK:n kampukseen noin 2 000 opiskelijaa ja 350 työntekijää

19.05.2017 15:16

Lemminkäinen Talo Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy ovat sopineet Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen rakentamisesta Turkuun. Rakennustyöt alkavat vuoden lopulla ja päättyvät alkuvuonna 2020. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Uusi kampusrakennus kokoaa Turun ammattikorkeakoulun toiminnot samaan paikkaan kokoavan kampuksen Turku Science Parkiin. Ammattikorkeakoulu tulee kiinteistöön vuokralaiseksi Turun Teknologiakiinteistöjen toimiessa omistajana ja vuokranantajana.

– Pitkään odotettu uuden kampuksen rakentaminen alkaa vihdoin. Tiedepuistoalue korkeakoulukeskittymänä ainutlaatuinen, vastaavaa ei ole missään muualla Suomessa, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tyytyväisenä.

Rakennuksen pinta-ala on 28 400 bruttoneliötä. Se sisältää sekä yksilölliseen että yhteistoiminnalliseen oppimiseen soveltuvia luokkahuoneita, luentosaleja ja ryhmätyötiloja sekä erilaisia laboratoriotiloja, kuten akustiikka-, tehoelektroniikka- ja betonilaboratoriot. Rakennuksessa on myös toimistotiloja, yhteistä monikäyttötilaa sekä tilat muun muassa ravintolalle, liikunnalle ja pysäköinnille. Turun ammattikorkeakoulu keskittää uuteen rakennukseen koko tekniikan alan opetuksen.

Rakennukseen sijoittuu noin 2 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 350 työntekijää. Uusi rakennus on osa Turun kaupungin kärkihanketta, jolla se tehostaa toimintaa ja keskittää AMK-koulutuksen tiloja Turku Science Parkiin.

Hanke toteutetaan KVR-urakkana, johon sisältyy koulun rakentaminen käyttövalmiiksi saakka taloteknisine järjestelmineen.

– Teknologiakiinteistöjen kanssa teemme parhaillaan myös Turun uutta palloiluhallia, ja yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Me Lemminkäisellä odotamme innokkaina myös tulevaa kampusta, kertoo Lemminkäinen Talo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Lämsä.

Turun ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi maanantaina Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen suunnitelmat ja vuokrasopimuksen solmimisen Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa. Sopimus allekirjoitettiin perjantaina.

Teknologiakiinteistöt rakennuttaa kampusrakennuksen, jonka pääasiallinen vuokralainen on Turun AMK. Rakennuksen kaikkiaan 18 000 neliömetristä noin 14 000 tulee Turun ammattikorkeakoulun käyttöön. Valmista on suunnitelman mukaan 1. toukokuuta vuonna 2020.

Turun ammattikorkeakoulu keskittää toimintojaan yhteiselle Kupittaan kampukselle, jonka osaksi uudisrakennuskin on tulossa. AMK:n tiloja ja toimintaa on Lemminkäisenkadun rakennuksessa, ICT-Cityssä, Koneteknologiakeskuksessa ja jatkossa myös lähistölle valmistuvassa olevassa Medisiina D:ssä. Turun AMK:n toiminta jatkuu edelleen myös Salossa ja Taideakatemian tiloissa Linnankadulla.

– Kupittaan kampuksella vahvistetaan edelleen ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä esimerkiksi jaetussa käytössä olevien kehitystilojen avulla, kertoo Taatila.

Turkuun muodostuu Suomen suurin ja tiivein kampusalue, joka sijaitsee poikkeuksellisen lähellä kaupungin keskustaa. Väkeä tässä korkeakouluyhteisössä on noin 40 000 henkilöä.

– Kupittaan alue jatkaa kehittymistään elinkeinoelämän, osaamisen ja innovaatioiden keskittymänä, iloitsee Turun AMK:n hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen.

– Opiskelijakunta TUO on iloinen, että pitkään tavoitteenamme ollut Kupittaan kampus on vihdoin etenemässä. Uusi kampus tuo merkittävän osan Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoista Kupittaan alueelle, mikä mahdollistaa tiiviimmän opiskelijayhteisön muodostumisen ja monipuoliset korkeakoulututkinnot tulevaisuudessa, toteaa puolestaan Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n toiminnanjohtaja Terhi Alatalo.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |25.07.2017 22:00
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa...
Uutiset |25.07.2017 17:20
Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski tammi-kesäkuun aikana runsaalla seitsemällä prosentilla eli noin 28 000 rikoksen verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-...
Uutiset |25.07.2017 13:40
Lounais-Suomessa poliisille ilmoitetut rikokset ovat vähentyneet vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana runsaalla 14 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi–kesäkuussa...
Uutiset |25.07.2017 10:28
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa erityisesti tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.
Uutiset |25.07.2017 9:20
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 507 101. Väkiluku kasvoi tammi–kesäkuun aikana 3 804 henkeä, mikä on 1 805 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona...
Uutiset |25.07.2017 9:16
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3...
Uutiset |25.07.2017 9:03
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa - nyt 3 000 henkilöllä. Työttömyyden kasvu johtui...
Uutiset |25.07.2017 8:40
Kotieläinpihat, kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset ovat osa Suomen kesää. Niissä voi ihailla monenlaisia eläimiä, monen kokoisia ja mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Eläimiä katselevalle saattaa...
Uutiset |24.07.2017 21:52
Vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa on annettu 11 miljoonan euron lisämääräraha avustuksiin jälkiasennushissien rakentamiseen. Tänä vuonna hissiavustuksia voidaan myöntää yhteensä 36 miljoonalla...
Uutiset |24.07.2017 15:32
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan Naantalissa Ladvontiellä on noin hehtaarin metsäpaloalue. Palo on saatu rajattua ja sammutus jatkuu useita tunteja. Savua voi esiintyä Raisiossa...
Uutiset |24.07.2017 15:16
Juuri päättynyt kesäviikko oli Länsi-Suomen merivartioston yksiköille tähän mennessä vuoden kiireisin. Tehtäviä, tapahtumia ja sattumuksia oli joka lähtöön. Meri- ja muita pelastustapahtumia...