Eläkeikä nousee, työurat pidentyvät

29.01.2016 17:43

Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidotaan eliniänodotteeseen.

Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyy samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.

Tasavallan presidentti vahvisti lait perjantaina. Ne tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Eläkeuudistus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Uudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |26.08.2016 10:56
Maantielain muutos kevensi maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyä 15. elokuuta. Tilapäisen ilmoituksen pystyttämiseen ei tarvita enää lupaa. Samalla luovuttiin myös pidempiaikaisten...
Uutiset |26.08.2016 9:56
Kuntien ulkoiset toimintakulut olivat tammi–kesäkuussa 18,5 miljardia euroa ja toimintatuotot 4,0 miljardia euroa. Kunnat saivat verotuloja 11,1 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,5 miljardia euroa...
Uutiset |25.08.2016 21:40
Pallivahan kirkon vaurioiden laajuus on yllättänyt. Peruskorjaus on paljon laajempi kuin oli osattu aavistaa. Tähän mennessä havaittujen virheiden peruskorjaus maksaa arvion mukaan noin kaksi...
Uutiset |25.08.2016 16:08
Yksityishenkilöt voisivat tilata ulkomailta sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä vuoden loppuun saakka. Hallitus esittää asiaa koskevaa siirtymäsäännöstä uuteen 15. elokuuta voimaan tulleeseen...
Uutiset |25.08.2016 16:00
Euroopan unioni haluaa uudistaa unionin yhteistä kansainvälisen suojelun järjestelmää. Euroopan komissio antoi neljä ehdotusta järjestelmän uudistamisesta ja laillisten maahantuloväylien lisäämisestä...
Uutiset |25.08.2016 15:04
Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä on ollut laskussa jo viiden vuoden ajan. Vuoden alkupuoliskolla kaikista hätänumeroon soitetuista puheluista 16 prosenttia oli asiattomia tai...
Uutiset |25.08.2016 15:04
Tasavallan presidentti vahvisti tänään henkilökorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset. Muutoksilla sujuvoitetaan asiointia, parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan viranomaisten...
Uutiset |25.08.2016 14:08
Pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallitus esittää, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain...
Uutiset |25.08.2016 14:04
Turun päälähetysasemalla tehdään antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia 25.–27. lokakuuta. Samanaikaisesti tehdään muutostöitä myös alueen täytelähetinasemilla. Muutosten yhteydessä tv-lähetyksissä...
Uutiset |25.08.2016 10:44 (päivitetty: 25.08.2016 11:10)
Sisäministeriössä on käynnistynyt hallinnonalan yhteinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden vastaanottoa aina hakemuksen jättämisestä lopulliseen oleskelulupapäätökseen. Hanke...
Uutiset |25.08.2016 9:40
Muovin käyttö arkuissa ja keinokuituverhoilut on ongelma sekä krematorioiden työturvallisuuden että ympäristön kannalta. Tämän vuoksi arkkujen laatukriteereitä on täsmennetty.