Eläkeikä nousee, työurat pidentyvät

29.01.2016 17:43

Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidotaan eliniänodotteeseen.

Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyy samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.

Tasavallan presidentti vahvisti lait perjantaina. Ne tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Eläkeuudistus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Uudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |29.06.2016 22:28
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman vuoden painopisteistä. Valvira keräsi...
Uutiset |29.06.2016 21:01
Elokuun 15. päivänä voimaan tuleva maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen...
Uutiset |29.06.2016 20:01
Yleistä asumistukea saaneita ruokakuntia oli viime vuoden lopussa 246 400. Määrä on suurempi kuin koskaan ennen.Saajaruokakuntien määrä kasvoi edellisvuodesta 20 prosenttia.Kasvun taustalla on...
Uutiset |29.06.2016 15:44
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran tavoitteena on kouluttaa ja työllistää vähintään 2 000 maahanmuuttajaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Yksityisellä pääomalla rahoitettavan tulosperusteisen...
Uutiset |29.06.2016 15:20
Ulkomaalaislakiin on vahvistettu muutokset, joiden myötä kaikki ulkomaalaisten lupa-asiat keskitetään Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alusta lähtien. Uusina tehtävinä virasto alkaa hoitaa kaikki...
Uutiset |29.06.2016 15:18
Ulkomaalaislaki muuttuu 1. heinäkuuta niin, että toimeentuloedellytys koskee yleensä myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä, kun he hakevat oleskelulupia Suomeen.
Uutiset |29.06.2016 15:18
Tasavallan presidentti on 29. kesäkuuta vahvistanut lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja määrännyt sen tulemaan voimaan 1. heinäkuuta.
Uutiset |29.06.2016 14:34
Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin. Tavoitteena on kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhentää työttömyysjaksoja, alentaa rakenteellisista työttömyyttä ja säästää julkisia...
Uutiset |29.06.2016 14:30
Taksiliikenteen enimmäiskuluttajahinnat nousevat 1. heinäkuuta keskimäärin 1,2 prosenttia. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 29. kesäkuuta.
Uutiset |29.06.2016 14:24
OECD:n Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) toinen kierros toteutettiin 2014–15. Siihen osallistui yhdeksän maata: Chile, Kreikka, Indonesia (Jakarta), Israel, Liettua, Uusi-Seelanti, Singapore,...
Uutiset |29.06.2016 14:00
Turun kaupungin pyörittämä Sillankorvan ensisuoja kärsii yhä pahoin tulehtuneesta työilmapiiristä, joka heijastuu myös asiakkaisiin. Työntekijät kokevat, että heillä ei edelleenkään ole minkäänlaista...