Kesätyösetelillä aiotaan työllistää kesällä 200 nuorta

28.02.2016 15:48

Työllisyystoimikunta esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että tänä vuonna nuorten kesätyöseteleihin varataan 70 000 euroa kaupunginvaltuuston päättämästä erillisestä työllisyysmäärärahasta. Summalla on tavoitteena työllistää 200 nuorta alueen yrityksiin kesäksi.

Nuorten kesätyöt on tarkoitus järjestää yhteistyössä Turun Ohjaamon, työllisyyspalvelukeskuksen yritystiimin sekä vapaa-aika toimialan kesken. Ohjaamo ja työllisyyspalvelukeskuksen yritystiimi markkinoivat osana palvelupakettiaan alueen yrityksille jaettavia kesätyöseteleitä.

Viime vuonna työllistettiin kaupungin toimialoille 310 nuorta sekä jaettiin 125 kesätyöseteliä. Kesätyöpaikan sai 361 nuorta.

Vapaa-aikatoimiala on varannut kaupungin omaan toimintaan työllistettäville nuorille tänä vuonna 279 000 euroa. Tavoitteena on, että 200 ajalla 1.6.1998–31.5.2001 syntynyttä turkulaista saa kesätyön yrityksistä, yhdistyksistä, säätiöstä tai seurakunnalta.

Kesätyösetelillä nuori hakeutuu itsenäisesti kesätöihin ajalla 1.6.–31.8. yritykseen, järjestöön, seurakuntaan tai säätiöön. Seteliä ei voi käyttää Turun kaupungin tai valtion toimipisteissä, eikä niissä nuorisojärjestöissä, jotka saavat muuta Turun kaupungin avustusta nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Seteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Kesätyösetelin arvoa, 350 euroa, ei voi jakaa vaan tuki voidaan maksaa yhden työnantajan vähintään kymmenen työpäivää kestävään kesätyöpaikkaan. Seteli on voimassa vain siihen merkittynä vuonna.

Setelin arvo maksetaan työnantajalle jälkikäteen korvaamaan nuoren palkkakustannuksia.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että nuoren kesätyö on kestänyt vähintään kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää ja työaika on ollut vähintään kuusi tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa. Edellytyksenä on, että kesätyö on toteutunut 1.6.–31.8 ja nuorelle maksettu palkka on määriteltävä sellaiseksi, että setelin arvo täyttyy.

Työnantaja toimittaa työsuhteen päättymisen jälkeen niin sanottuna maksatuspyyntönä neljä dokumenttia: alkuperäisen kesätyösetelin, molempien osapuolten allekirjoittaman työsopimuksen, virallisen tositteen maksetusta palkasta eli esimerkiksi verkkopankin tai palkkajärjestelmän kautta tulostetun kuitin maksetusta palkasta ja verovelkatodistuksen.

Työsopimuksen on oltava asianmukaisesti täytetty. Siitä tulee selvitä noudatettu työehtosopimus, työn alkamis- ja päättymispäivä, työaika ja työtehtävät, puuttuvat tai puutteellisesti täytetyt dokumentit viivästyttävät tuen maksamista.

Työnantajan tulee lähettää edellä dokumentit kesätyösetelissä mainittuun osoitteeseen ja siinä olevia ohjeita noudattaen viimeistään kuluvan vuoden syyskuun aikana.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |28.10.2016 11:00
Turun hallinto-oikeus on antanut lausunnon työryhmän ehdotukseen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Työryhmä esittää turvapaikka-asioiden hajauttamista käsiteltäväksi Helsingin...
Uutiset |28.10.2016 10:44
Rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeutta avustajan käyttöön sekä vapautensa menettäneen oikeutta yhteydenpitoon täydennetään. Muutoksilla parannetaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeusturvaa ja...
Uutiset |28.10.2016 10:20
Turun kaupunki järjesti kaikille asukkaille avoimen turvallisuuskyselyn syyskuun lopulla. Tavoitteena oli paikantaa Turun turvalliseksi ja turvattomaksi tunnetut alueet. Tulosten perusteella 90...
Uutiset |28.10.2016 10:12
Rahankeräyslain uudistuksen kuulemistilaisuus järjestettiin tiistaina.
Uutiset |28.10.2016 9:40
Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikalasten elinajanodote oli viime vuonna 78,5 vuotta ja tyttölasten vastaavasti 84,1 vuotta. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2014 verrattuna 0,4...
Uutiset |28.10.2016 9:28
Ympäristöministeriö valmistelee lakimuutoksia, jotka vaikuttavat asumisoikeusasumiseen. Tavoitteena on yksinkertaistaa 1990-luvun alussa luotu asumisoikeusjärjestelmä. Uudistus on kirjattu...
Uutiset |27.10.2016 21:16
Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo Facebookissa saaneensa viestin, jonka mukaan turkulaisessa kerrostaloyhtiössä on käynyt "outoja" miehiä tekemässä kuntokartoitusta. Postiluukusta oli ennen...
Uutiset |27.10.2016 18:33
Terveysasemien palveluiden kehittämisen asiakasraati kokoontui 26. lokakuuta ensimmäiseen tapaamiseensa. Asiakasraati tuo kokemustiedon eli asiakkaan äänen Turun kaupungin terveysasemien palveluiden...
Uutiset |27.10.2016 15:52
Suomi tunnetaan Puolassa melkoisen huonosti ainakin verrattuna Ruotsiin, jossa puolalaiset käyvät lomamatkoilla. Moni puolalainen tietää Suomesta vain Muumit (puol. Muminki). Vuosina 1977–82 Puolan...
Uutiset |27.10.2016 15:12
Hallitus esitti torstaina, että Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi nimitetään käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka 1.1.2017 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää...
Uutiset |27.10.2016 14:48
Yrittäjien viime vuosina kasvanut työttömyys on taittumassa. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan jäsenten työttömyysaste nousi alkuvuonna yli neljään prosenttiin, kun viime vuonna työttömyysaste oli...