Kesätyösetelillä aiotaan työllistää kesällä 200 nuorta

28.02.2016 15:48

Työllisyystoimikunta esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että tänä vuonna nuorten kesätyöseteleihin varataan 70 000 euroa kaupunginvaltuuston päättämästä erillisestä työllisyysmäärärahasta. Summalla on tavoitteena työllistää 200 nuorta alueen yrityksiin kesäksi.

Nuorten kesätyöt on tarkoitus järjestää yhteistyössä Turun Ohjaamon, työllisyyspalvelukeskuksen yritystiimin sekä vapaa-aika toimialan kesken. Ohjaamo ja työllisyyspalvelukeskuksen yritystiimi markkinoivat osana palvelupakettiaan alueen yrityksille jaettavia kesätyöseteleitä.

Viime vuonna työllistettiin kaupungin toimialoille 310 nuorta sekä jaettiin 125 kesätyöseteliä. Kesätyöpaikan sai 361 nuorta.

Vapaa-aikatoimiala on varannut kaupungin omaan toimintaan työllistettäville nuorille tänä vuonna 279 000 euroa. Tavoitteena on, että 200 ajalla 1.6.1998–31.5.2001 syntynyttä turkulaista saa kesätyön yrityksistä, yhdistyksistä, säätiöstä tai seurakunnalta.

Kesätyösetelillä nuori hakeutuu itsenäisesti kesätöihin ajalla 1.6.–31.8. yritykseen, järjestöön, seurakuntaan tai säätiöön. Seteliä ei voi käyttää Turun kaupungin tai valtion toimipisteissä, eikä niissä nuorisojärjestöissä, jotka saavat muuta Turun kaupungin avustusta nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Seteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Kesätyösetelin arvoa, 350 euroa, ei voi jakaa vaan tuki voidaan maksaa yhden työnantajan vähintään kymmenen työpäivää kestävään kesätyöpaikkaan. Seteli on voimassa vain siihen merkittynä vuonna.

Setelin arvo maksetaan työnantajalle jälkikäteen korvaamaan nuoren palkkakustannuksia.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että nuoren kesätyö on kestänyt vähintään kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää ja työaika on ollut vähintään kuusi tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa. Edellytyksenä on, että kesätyö on toteutunut 1.6.–31.8 ja nuorelle maksettu palkka on määriteltävä sellaiseksi, että setelin arvo täyttyy.

Työnantaja toimittaa työsuhteen päättymisen jälkeen niin sanottuna maksatuspyyntönä neljä dokumenttia: alkuperäisen kesätyösetelin, molempien osapuolten allekirjoittaman työsopimuksen, virallisen tositteen maksetusta palkasta eli esimerkiksi verkkopankin tai palkkajärjestelmän kautta tulostetun kuitin maksetusta palkasta ja verovelkatodistuksen.

Työsopimuksen on oltava asianmukaisesti täytetty. Siitä tulee selvitä noudatettu työehtosopimus, työn alkamis- ja päättymispäivä, työaika ja työtehtävät, puuttuvat tai puutteellisesti täytetyt dokumentit viivästyttävät tuen maksamista.

Työnantajan tulee lähettää edellä dokumentit kesätyösetelissä mainittuun osoitteeseen ja siinä olevia ohjeita noudattaen viimeistään kuluvan vuoden syyskuun aikana.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |02.07.2016 12:16
Rikoksentorjuntaneuvoston valmisteleman Turvallisesti yhdessä ohjelman tarkoituksena on edistää paikallista yhteistyötä rikosten, rikoksista aiheutuvien haittojen ja rikoksen uhriksi joutumisen...
Uutiset |01.07.2016 22:18
Kymmenvuotias poika kaatui kanootilla Gammelhamnin edustalla Kökarissa perjantaina. Hän ei pääsyt omin voimin takaisin kanoottiin.
Uutiset |01.07.2016 21:42
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö julkaisevat osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua taustamuistioita, joissa arvioidaan valmisteilla olevien lakien vaikutuksia eri...
Uutiset |01.07.2016 20:54
Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) tapasi Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeierin yleiskokouksen täysistunnon avajaisten yhteydessä...
Uutiset |01.07.2016 15:36
Ampuma-aseiden lupaprosessiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa aseiden lupaprosessia aseturvallisuudesta tinkimättä. Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle...
Uutiset |01.07.2016 15:30
Suuressa osassa Suomea mediaaniaika hälytyksen vastaanottamisesta siihen, että pelastuslaitos ehtii paikalle ja tehokkaisiin pelastustoimiin on yli 15 minuuttia. Alkavan palon kannalta toiminta...
Uutiset |01.07.2016 14:54
Henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat nousseet 14,7 prosentilla vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin alkuvuonna 65 463.
Uutiset |01.07.2016 13:50
Tallinkin rakenteilla oleva LNG-käyttöinen laiva Megastar kastettiin perjantaina Meyer Turun telakalla. Aluksen kastoi presidentti Tarja Halonen.– Laivan rakennusvaihe on kohta...
Uutiset |01.07.2016 12:16
Rannikkolaivaston uutena komentajana on aloittanut 1. heinäkuuta kommodori Erkki Mikkola. Vaihtotilaisuus pidettiin Pansion tukikohdassa aamupäivällä. Kommodori Tuomas Tiilikainen luovutti komentajan...
Uutiset |01.07.2016 9:52
Sote- ja maakuntauudistuksessa on tarkoitus muodostaa itsehallinnolliset maakunnat, joihin valittaisiin vaaleilla maakuntavaltuustot. Maakuntavaaleista säädetään vaalilaissa.
Uutiset |01.07.2016 9:26
Maanantaina 4. heinäkuuta palveluksensa aloittaa noin 12 000 asevelvollista miestä ja vapaaehtoista naista. Naisia tästä määrästä on noin 300. Ensimmäistä kertaa kaikki varusmiehet voivat varata oman...