Keskustan ilma huonoa viitenä vuorokautena helmikuussa

20.03.2017 15:32

Raportti ilmanlaadusta Turun kaupunkiseudulla helmikuussa on valmistunut. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksillä määriteltynä oli Kauppatorilla tyydyttävä. Heikoimmillaan ilmanlaatu Turun keskustassa oli huonoa. Hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin Turun Kauppatorilla viitenä vuorokautena.

Ilmanlaadun kuukausiraportissa käsitellään Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa ja Paraisilla sijaitsevien ilmanlaadun mittausasemien tuloksia. Turussa mittausasemat sijaitsevat keskustassa (Kauppatorilla) sekä Ruissalossa. Turun Kauppatorilla mitataan typen oksideita sekä hengitettäviä hiukkasia ja Turun ilmanlaatuindeksin laskennassa käytetään näitä mittaustuloksia. Ruissalon asema on tyypiltään kaupunkitausta-asema, jossa mitataan otsonia, rikkidioksidia sekä typen oksideita.

Helmikuussa hengitysilman laatu oli vuorokausi-indeksillä luokiteltuna Turun keskustassa useimmiten tyydyttävää. Tunti-indeksillä määriteltynä ilmanlaatu oli noin 74 prosenttia ajasta hyvää. Heikoimmillaan ilmanlaatu Kauppatorilla oli huonoa kahtena vuorokautena. Suurimmat indeksiarvot johtuivat kohonneesta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista.

Ilmanlaadun mittaustuloksia valvotaan ja verrataan kansallisiin Valtioneuvoston asettamiin ohjearvoihin sekä raja-arvoihin, jotka perustuvat EU-direktiiveihin. Typpidioksidin pitoisuudet Kauppatorilla olivat korkeimmillaan 66 prosenttia ja Ruissalossa 37 prosenttia ohjearvosta. Hengitettävien hiukkasten ohjearvo ylitettiin Kauppatorilla helmikuussa.

Ylitys johtui kuivan ja lumettoman pakkassään pahentamasta katupölystä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat korkeimmillaan Kauppatorilla 108 % ohjearvosta. Ruissalossa otsonipitoisuudet olivat korkeimmillaan 67 prosentin terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetusta tavoitearvosta (120 µg/m3). Rikkidioksidipitoisuudet olivat Ruissalon mittausasemalla korkeimmillaan kolme prosenttia ohjearvosta.

Turun keskustan mittausasema toimii alueen raja-arvon ylityksiä valvovana mittausasemana. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus saa ylittää arvon raja-arvon (50 µg/m3) korkeintaan 35 kertaa kalenterivuoden aikana. Helmikuussa arvo ylitettiin kolme kertaa. Viime vuonna ylityksiä oli kaksi ja vuonna 2015 ylityksiä oli kahdeksan. Typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvon numeroarvoa (200 µg/m3) ei ylitetty Turun keskustassa helmikuussa. Korkein typpidioksidin tuntipitoisuus oli noin 47 prosenttia raja-arvon numeroarvosta.  Myöskään rikkidioksidin tunti- tai vuorokausiraja-arvoja ei ylitetty Ruissalossa. Korkein rikkidioksidin tuntipitoisuus oli noin 15 prosenttia raja-arvosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |25.03.2017 22:04
Turun kaupungin vuonna 2012 käynnistämä sähköinen palautepalvelu on kolminkertaistanut suosionsa muutamassa vuodessa. Ensimmäisenä vuonna palautteita annettiin runsaat 6 200, viime vuonna jo yli 19...
Uutiset |25.03.2017 17:45
Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyydestä säädetään 1. kesäkuuta lukien uudella lailla. Lääkärin pitää työterveyteen perehtyneisyyden lisäksi suorittaa säteilysuojelukoulutus, jolla...
Uutiset |25.03.2017 17:12
Suomessa siirrytään kesäaikaan ensi sunnuntaina 26. maaliskuuta, jolloin kelloa siirretään tunnilla eteenpäin. Tarkoituksena on pidentää iltojen valoisaa aikaa. Osaa suomalaisista kellojen siirto...
Uutiset |25.03.2017 8:24
Turun kaupungin virkamieskunta on siiloutunut erillisiksi hallintokunniksi, joita vastaavat omia lohkojaan. Joku huolehtii palvelutaloista, joku puistoista, joku katualueista, mutta vastaako kukaan...
Uutiset |24.03.2017 21:16
Joukkoliikennelautakunta hyväksyi keskiviikkona vesibussiliikenteen kokeilun kesäksi. Vesibussi alkaa liikennöidä Aurajoesta Ruissaloon. Vesibussissa kelpaavat Fölin liput.Kokeilu toteutetaan ajalla...
Uutiset |24.03.2017 19:32
Ammattikorkeakoulut saavat vastaavat rahankeräysoikeudet kuin yliopistot. Valtioneuvosto esitti lainmuutosten vahvistamista 23.3. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki rahankeräyslain...
Uutiset |24.03.2017 16:56
Maistraatit ovat ottaneet käyttöön asiakkaille suunnatun sähköisen asiointipalvelun, Verkkomaistraatin. Palvelun avulla asiakas voi hoitaa asiansa digitaalisen palvelukanavan kautta. Palvelun tueksi...
Uutiset |24.03.2017 16:04
Valtaosa, jopa 81 prosenttia osittaista varhennettua vanhuuseläkettä hakeneista julkisen sektorin työntekijöistä on valinnut maksettavaksi 50 prosenttia tähän mennessä kertyneestä eläkkeestään. Tämä...
Uutiset |24.03.2017 15:44
Suomen sosiaaliturvan menot olivat 66,3 miljardia euroa vuonna 2015. Sosiaaliturvan menot olivat reaalisesti 1,4 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2014. Menot olivat asukasta kohden 12 083 euroa.
Uutiset |24.03.2017 15:16
Viides Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi järjestetään Turussa 22.–24. toukokuuta. Kongressin tavoitteena on elävöittää ja antaa todellista sisältöä ystävyyskuntien kanssakäymiselle.
Uutiset |24.03.2017 14:32
VR-Yhtymä Oy:n 24. maaliskuuta Helsingissä pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 90 miljoonaa...