Keskustan ilma huonoa viitenä vuorokautena helmikuussa

20.03.2017 15:32

Raportti ilmanlaadusta Turun kaupunkiseudulla helmikuussa on valmistunut. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksillä määriteltynä oli Kauppatorilla tyydyttävä. Heikoimmillaan ilmanlaatu Turun keskustassa oli huonoa. Hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin Turun Kauppatorilla viitenä vuorokautena.

Ilmanlaadun kuukausiraportissa käsitellään Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa ja Paraisilla sijaitsevien ilmanlaadun mittausasemien tuloksia. Turussa mittausasemat sijaitsevat keskustassa (Kauppatorilla) sekä Ruissalossa. Turun Kauppatorilla mitataan typen oksideita sekä hengitettäviä hiukkasia ja Turun ilmanlaatuindeksin laskennassa käytetään näitä mittaustuloksia. Ruissalon asema on tyypiltään kaupunkitausta-asema, jossa mitataan otsonia, rikkidioksidia sekä typen oksideita.

Helmikuussa hengitysilman laatu oli vuorokausi-indeksillä luokiteltuna Turun keskustassa useimmiten tyydyttävää. Tunti-indeksillä määriteltynä ilmanlaatu oli noin 74 prosenttia ajasta hyvää. Heikoimmillaan ilmanlaatu Kauppatorilla oli huonoa kahtena vuorokautena. Suurimmat indeksiarvot johtuivat kohonneesta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista.

Ilmanlaadun mittaustuloksia valvotaan ja verrataan kansallisiin Valtioneuvoston asettamiin ohjearvoihin sekä raja-arvoihin, jotka perustuvat EU-direktiiveihin. Typpidioksidin pitoisuudet Kauppatorilla olivat korkeimmillaan 66 prosenttia ja Ruissalossa 37 prosenttia ohjearvosta. Hengitettävien hiukkasten ohjearvo ylitettiin Kauppatorilla helmikuussa.

Ylitys johtui kuivan ja lumettoman pakkassään pahentamasta katupölystä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat korkeimmillaan Kauppatorilla 108 % ohjearvosta. Ruissalossa otsonipitoisuudet olivat korkeimmillaan 67 prosentin terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetusta tavoitearvosta (120 µg/m3). Rikkidioksidipitoisuudet olivat Ruissalon mittausasemalla korkeimmillaan kolme prosenttia ohjearvosta.

Turun keskustan mittausasema toimii alueen raja-arvon ylityksiä valvovana mittausasemana. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus saa ylittää arvon raja-arvon (50 µg/m3) korkeintaan 35 kertaa kalenterivuoden aikana. Helmikuussa arvo ylitettiin kolme kertaa. Viime vuonna ylityksiä oli kaksi ja vuonna 2015 ylityksiä oli kahdeksan. Typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvon numeroarvoa (200 µg/m3) ei ylitetty Turun keskustassa helmikuussa. Korkein typpidioksidin tuntipitoisuus oli noin 47 prosenttia raja-arvon numeroarvosta.  Myöskään rikkidioksidin tunti- tai vuorokausiraja-arvoja ei ylitetty Ruissalossa. Korkein rikkidioksidin tuntipitoisuus oli noin 15 prosenttia raja-arvosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |22.06.2017 12:28
Seitsemän tekniikan alan yliopistoa ovat sopineet yhteistyöyliopiston (Finnish Institute of Technology) perustamiseen liittyvästä käynnistysprojektista. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto...
Uutiset |22.06.2017 11:36
Lemminkäinen ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Logomon jalankulkusillan rakentamisesta Turkuun. Rakennustyöt alkavat elokuussa, ja uusi silta otetaan käyttöön syksyllä 2018....
Uutiset |22.06.2017 10:40
Suojelupoliisi nosti hiljattain Suomessa mahdollisesti tapahtuvan terroriuhan riskiä. Turun satamassa toimitaan kuitenkin edelleen normaalin turvallisuusluokituksen mukaan. Poliisilla ja satamalla on...
Uutiset |21.06.2017 13:44
Turkulaisen Kiinteistösäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea rakennussuunnitteluun, asumiseen, asuinympäristöön, kiinteistönhoitoon ja -hallintoon sekä kiinteistökannan säilyttämiseen liittyvää...
Uutiset |21.06.2017 12:44
Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 2 prosenttia työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan kolmen vuoden...
Uutiset |21.06.2017 12:32
Keski- ja Itä-Suomessa toimiva kotimainen vaatekauppaketju Kekäle avaa syksyllä liikkeen kauppakeskus Myllyssä. 1 100 neliömetrin myymälä on ketjun kahdeksas Suomessa. Kyseessä on Kekäleen...
Uutiset |21.06.2017 12:12 (päivitetty: 22.06.2017 12:10)
Syyslomaviikolla 19.-21. lokakuuta nähdään Turussa ensimmäistä kertaa kansainvälisen kokoluokan elektronisen urheilun pelitapahtuma, kun pelifestivaali Grail Quest täyttää Gatorade Centerin. E-...
Uutiset |21.06.2017 11:54
Nesteen henkilöstöryhmät ovat peruuttaneet ensi viikolle suunnittelemansa polttoaineiden jakelun keskeytyksen Porvoon ja Naantalin terminaaleista. Päätös syntyi, kun yhtiön johto ja henkilöstöryhmien...
Uutiset |20.06.2017 18:30
Turun kaupunki ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuvat 1.-3. heinäkuuta yhteisellä ohjelmakokonaisuudella Reformaation maailmannäyttelyyn Wittenbergissä. Kokonaisuuden kautta halutaan...
Uutiset |20.06.2017 16:15
Turun kaupunki on mukana edistämässä kiertotaloutta ja vähentämässä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia yhdessä 20 muun Suomen kaupungin kanssa. KEHTO-foorumiin kuuluvat kaupungit ovat...
Uutiset |20.06.2017 13:25
Nesteen henkilöstöryhmien mielenilmaus uhkaa keskeyttää polttoaineiden jakelun Naantalin ja Porvoon jakeluterminaaleista.Nesteen henkilöstöryhmät ovat tiistaina 20. kesäkuuta ilmoittaneet...