Keskustan ilma huonoa viitenä vuorokautena helmikuussa

20.03.2017 15:32

Raportti ilmanlaadusta Turun kaupunkiseudulla helmikuussa on valmistunut. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksillä määriteltynä oli Kauppatorilla tyydyttävä. Heikoimmillaan ilmanlaatu Turun keskustassa oli huonoa. Hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin Turun Kauppatorilla viitenä vuorokautena.

Ilmanlaadun kuukausiraportissa käsitellään Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa ja Paraisilla sijaitsevien ilmanlaadun mittausasemien tuloksia. Turussa mittausasemat sijaitsevat keskustassa (Kauppatorilla) sekä Ruissalossa. Turun Kauppatorilla mitataan typen oksideita sekä hengitettäviä hiukkasia ja Turun ilmanlaatuindeksin laskennassa käytetään näitä mittaustuloksia. Ruissalon asema on tyypiltään kaupunkitausta-asema, jossa mitataan otsonia, rikkidioksidia sekä typen oksideita.

Helmikuussa hengitysilman laatu oli vuorokausi-indeksillä luokiteltuna Turun keskustassa useimmiten tyydyttävää. Tunti-indeksillä määriteltynä ilmanlaatu oli noin 74 prosenttia ajasta hyvää. Heikoimmillaan ilmanlaatu Kauppatorilla oli huonoa kahtena vuorokautena. Suurimmat indeksiarvot johtuivat kohonneesta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista.

Ilmanlaadun mittaustuloksia valvotaan ja verrataan kansallisiin Valtioneuvoston asettamiin ohjearvoihin sekä raja-arvoihin, jotka perustuvat EU-direktiiveihin. Typpidioksidin pitoisuudet Kauppatorilla olivat korkeimmillaan 66 prosenttia ja Ruissalossa 37 prosenttia ohjearvosta. Hengitettävien hiukkasten ohjearvo ylitettiin Kauppatorilla helmikuussa.

Ylitys johtui kuivan ja lumettoman pakkassään pahentamasta katupölystä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat korkeimmillaan Kauppatorilla 108 % ohjearvosta. Ruissalossa otsonipitoisuudet olivat korkeimmillaan 67 prosentin terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetusta tavoitearvosta (120 µg/m3). Rikkidioksidipitoisuudet olivat Ruissalon mittausasemalla korkeimmillaan kolme prosenttia ohjearvosta.

Turun keskustan mittausasema toimii alueen raja-arvon ylityksiä valvovana mittausasemana. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus saa ylittää arvon raja-arvon (50 µg/m3) korkeintaan 35 kertaa kalenterivuoden aikana. Helmikuussa arvo ylitettiin kolme kertaa. Viime vuonna ylityksiä oli kaksi ja vuonna 2015 ylityksiä oli kahdeksan. Typpidioksidin tuntipitoisuuden raja-arvon numeroarvoa (200 µg/m3) ei ylitetty Turun keskustassa helmikuussa. Korkein typpidioksidin tuntipitoisuus oli noin 47 prosenttia raja-arvon numeroarvosta.  Myöskään rikkidioksidin tunti- tai vuorokausiraja-arvoja ei ylitetty Ruissalossa. Korkein rikkidioksidin tuntipitoisuus oli noin 15 prosenttia raja-arvosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...
Uutiset |16.08.2017 15:12
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen...
Uutiset |16.08.2017 14:36
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt, että Fölin suosittu vesibussikokeilu Ruissaloon jatkuu tulevana viitenä viikonloppuna. Vesibussikokeilun jatkon Föli-liikenteenä vahvistaa vielä Turun...
Uutiset |16.08.2017 13:08
Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–19. Tupakkalain valvontaohjelman 2015–19 painopistealueita vuosille 2018–19 ovat tupakointikieltojen ja -...
Uutiset |16.08.2017 12:36
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys saada toisen asteen tutkinto suoritettua on matalampi kuin verrattaessa heitä samankaltaisiin kantaväestön nuoriin. Tilanne selviää Turun yliopiston sosiologian...
Uutiset |16.08.2017 11:00
Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1. syyskuuta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista....
Uutiset |16.08.2017 9:24
Viestintäviraston keväällä teettämä kuluttajatutkimus kuvaa viestintäpalvelujen käyttöä Suomessa eri näkökulmista: Valtaosa käyttäjistä huolehtii salasanoista, päivityksistä ja tietoturvasta. Lähes...