Koivusalo esittää kevyenliikenteen väylää Auvaismäentielle

25.01.2016 22:22

Kaupunginvaltuutettu Mari-Elina Koivusalo (sd.) esittää kevyenliikenteen väylää Auvaismäentielle. Aloitteen on allekirjoittanut 19 valtuutettua.

– Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Turku käynnistää Auvaismäentien kevyenliikenteenväylän suunnittelemisen ja rakentamisen sekä parantaa samalla muilla tavoin kevyenliikenteen käyttäjien mahdollisuuksia käyttää palveluita kaikilla Pohjois-Turun alueilla Paattisilla, Jäkärlässä, Yli-Maariassa ja Moisiossa, todetaan aloitteessa.

Koivusalon mukaan kaavoituksen painopiste on Turussa jo vuosia painottunut kaupungin pohjoisosiin. Suuntaus voimistuu jatkossa. Alue Moisio–Yli-Maaria–Jäkärlä–Paattinen kasvaa ja vuonna 2018 Yli-Maariaan alueen keskelle valmistuu yhtenäiskoulu, jonka yhteyteen tulevat myös muun muassa kirjasto- ja neuvolapalvelut.

Alueen liikenneyhteydet ovat aloitteen mukaan kehnot. Etäisyydet eivät ole pitkiä, mutta alueen halkova moottoritie aiheuttaa hankaluuksia. Yli-Maarian kouluhankkeen yhteydessä on jo päätetty, että Jäkärlästä Yli-Maariaan tehdään mahdollisimman suora reitti kevyelle liikenteelle. Väylä ei riitä varmistamaan lasten, nuorten ja muiden asukkaiden turvallista kulkua alueella.

Paattisilta kulkee kevyenliikenteen väylä Paattistentietä läpi Yli-Maarian ja Moisioon ja Jäkärlästä Turun keskustaan asti Paimalantietä. Paimalantien ja Paattistentien välissä kulkeva 4,5 kilometriä pitkä Auvaismäentie on vailla kevyenliikenteen väylää. Tie on kapea, mutkainen ja vilkkaasti liikennöity.

– Mikäli Auvaismäentielle tehtäisiin myös kevyenliikenteen väylä, yhdistäisi se kaikki neljä aluetta. Tämä loisi edellytykset turvalliselle kululle alueiden välillä myös pyörällä ja kävellen. Vuoden 2018 jälkeen Auvaismäentien varrella asuvat lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisen kulun Yli-Maarian kouluun. Heistä suuri osa tulee käyttämään ns. eteläistä reittiä eli Jäkärlän ja Yli-Maarian välistä kevyenliikenteen väylää ja tämä väylä tulee kytkeä Auvaismäentien varteen rakennettavaan väylään, arvioidaan aloitteessa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |25.08.2016 16:08
Yksityishenkilöt voisivat tilata ulkomailta sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä vuoden loppuun saakka. Hallitus esittää asiaa koskevaa siirtymäsäännöstä uuteen 15. elokuuta voimaan tulleeseen...
Uutiset |25.08.2016 16:00
Euroopan unioni haluaa uudistaa unionin yhteistä kansainvälisen suojelun järjestelmää. Euroopan komissio antoi neljä ehdotusta järjestelmän uudistamisesta ja laillisten maahantuloväylien lisäämisestä...
Uutiset |25.08.2016 15:04
Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä on ollut laskussa jo viiden vuoden ajan. Vuoden alkupuoliskolla kaikista hätänumeroon soitetuista puheluista 16 prosenttia oli asiattomia tai...
Uutiset |25.08.2016 15:04
Tasavallan presidentti vahvisti tänään henkilökorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset. Muutoksilla sujuvoitetaan asiointia, parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan viranomaisten...
Uutiset |25.08.2016 14:08
Pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallitus esittää, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain...
Uutiset |25.08.2016 14:04
Turun päälähetysasemalla tehdään antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia 25.–27. lokakuuta. Samanaikaisesti tehdään muutostöitä myös alueen täytelähetinasemilla. Muutosten yhteydessä tv-lähetyksissä...
Uutiset |25.08.2016 10:44 (päivitetty: 25.08.2016 11:10)
Sisäministeriössä on käynnistynyt hallinnonalan yhteinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden vastaanottoa aina hakemuksen jättämisestä lopulliseen oleskelulupapäätökseen. Hanke...
Uutiset |25.08.2016 9:40
Muovin käyttö arkuissa ja keinokuituverhoilut on ongelma sekä krematorioiden työturvallisuuden että ympäristön kannalta. Tämän vuoksi arkkujen laatukriteereitä on täsmennetty.
Uutiset |25.08.2016 9:20
Johtojen ja kaapeleiden sijoittamista tiealueelle halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa. Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueella siirrytään osassa tilanteista ilmoitusmenettelyyn.
Uutiset |25.08.2016 9:12
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin...
Uutiset |25.08.2016 9:08
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui heinäkuussa 453 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 23 ja loukkaantui 566 ihmistä. Kuolleita oli yksi enemmän ja...