Kymmenen rakennusurakoitsijaa selvittämään valettujen betonirakenteiden lujuutta Varsinais-Suomessa

17.02.2017 10:05

Turun rakennuslautakunta suositteli Talonrakennusteollisuus ry:lle, että se ryhtyisi selvittämään paikalla valettujen betonirakenteiden lujuutta yhdessä kuuden suurimman talonrakennusurakoitsijan kanssa Turun alueella.

Talonrakennusteollisuus ry on päättänyt lähteä selvittämään asiaa lautakunnan suosituksen mukaisesti. Mukaan selvitykseen lähtivät kaikki valtakunnalliset rakennusurakoitsijat, joilla on toimintaa Varsinais-Suomen alueella. Mukaan lähteneitä yrityksiä on kymmenen: Consti Korjausurakointi Oy, Hartela Länsi-Suomi Oy, Jatke Länsi-Suomi Oy, Lemminkäinen Talo Oy, NCC Suomi Oy, Peab Oy, Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi, Skanska Talonrakennus Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy.

Kun betonin lujuusongelmat tulivat esiin viime syksynä, yritykset ryhtyivät oma-aloitteisesti selvittämään asiaa meneillään olevissa kohteissaan. Lautakunta suositteli, että betonin lujuutta selvitettäisiin kunkin yrityksen kolmelta meneillään olevalta työmaalta Turun alueella. Tutkimukseen mukaan otettavien kohteiden haku on käynnissä.

Lujuusongelmaa on lähdetty selvittämään Suomessa muuallakin, mikä on johtanut siihen, että tutkimuslaboratoriot ovat ruuhkautuneet. Lopullisia tuloksia voidaan odotella vasta myöhemmin keväällä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...
Uutiset |16.08.2017 15:12
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen...
Uutiset |16.08.2017 14:36
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt, että Fölin suosittu vesibussikokeilu Ruissaloon jatkuu tulevana viitenä viikonloppuna. Vesibussikokeilun jatkon Föli-liikenteenä vahvistaa vielä Turun...
Uutiset |16.08.2017 13:08
Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–19. Tupakkalain valvontaohjelman 2015–19 painopistealueita vuosille 2018–19 ovat tupakointikieltojen ja -...
Uutiset |16.08.2017 12:36
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys saada toisen asteen tutkinto suoritettua on matalampi kuin verrattaessa heitä samankaltaisiin kantaväestön nuoriin. Tilanne selviää Turun yliopiston sosiologian...
Uutiset |16.08.2017 11:00
Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1. syyskuuta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista....
Uutiset |16.08.2017 9:24
Viestintäviraston keväällä teettämä kuluttajatutkimus kuvaa viestintäpalvelujen käyttöä Suomessa eri näkökulmista: Valtaosa käyttäjistä huolehtii salasanoista, päivityksistä ja tietoturvasta. Lähes...