Kymmenen rakennusurakoitsijaa selvittämään valettujen betonirakenteiden lujuutta Varsinais-Suomessa

17.02.2017 10:05

Turun rakennuslautakunta suositteli Talonrakennusteollisuus ry:lle, että se ryhtyisi selvittämään paikalla valettujen betonirakenteiden lujuutta yhdessä kuuden suurimman talonrakennusurakoitsijan kanssa Turun alueella.

Talonrakennusteollisuus ry on päättänyt lähteä selvittämään asiaa lautakunnan suosituksen mukaisesti. Mukaan selvitykseen lähtivät kaikki valtakunnalliset rakennusurakoitsijat, joilla on toimintaa Varsinais-Suomen alueella. Mukaan lähteneitä yrityksiä on kymmenen: Consti Korjausurakointi Oy, Hartela Länsi-Suomi Oy, Jatke Länsi-Suomi Oy, Lemminkäinen Talo Oy, NCC Suomi Oy, Peab Oy, Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi, Skanska Talonrakennus Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy.

Kun betonin lujuusongelmat tulivat esiin viime syksynä, yritykset ryhtyivät oma-aloitteisesti selvittämään asiaa meneillään olevissa kohteissaan. Lautakunta suositteli, että betonin lujuutta selvitettäisiin kunkin yrityksen kolmelta meneillään olevalta työmaalta Turun alueella. Tutkimukseen mukaan otettavien kohteiden haku on käynnissä.

Lujuusongelmaa on lähdetty selvittämään Suomessa muuallakin, mikä on johtanut siihen, että tutkimuslaboratoriot ovat ruuhkautuneet. Lopullisia tuloksia voidaan odotella vasta myöhemmin keväällä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |24.03.2017 12:48
Viime vuosi oli sähköpalokuolemien osalta synkkä. Kuudessatoista palossa kuoli yhteensä 21 ihmistä ja kahdessa tulipalossa menehtyi yhteensä viisi lasta.
Uutiset |24.03.2017 11:28
Vankien määrä kääntyi viime vuonna pitkästä aikaa nousuun. Keskivankiluku oli 52 vankia suurempi kuin edellisvuonna, mikä selittyy pääasiassa ulkomaalaisten vankien määrän kasvulla. Tämä selviää...
Uutiset |24.03.2017 8:48
Työttömyysajan ilmoitus- ja maksupäivät poikkeavat tavanomaisista kevään arkipyhien takia. Poikkeukset työttömyysajan ilmoituksen palautuspäivissä ja maksupäivissä kerrotaan asiointipalvelussa ja...
Uutiset |24.03.2017 8:28
Viime vuonna käyttöön otettu alkuomavastuu vähensi lääkekorvausta saaneiden määrää ja kasvatti asiakkaiden omaa maksuosuutta. Silti korvausten kokonaismenot kasvoivat.
Uutiset |24.03.2017 8:28
Konsulttiyhtiö EY kartoitti helmikuussa kuntasektorin käytäntöjä ja kuntapäättäjien näkemyksiä korruptiosta sekä taloudellisista väärinkäytöksistä. Kuntapäättäjien näkemysten perusteella epäeettinen...
Uutiset |24.03.2017 8:20
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 128 000 euroa avustusta toimialueen kunnille terveyttä edistävän liikunnan, varhaiskasvatukseen liittyvän liikuntatoiminnan sekä maahanmuuttajien...
Uutiset |24.03.2017 6:45
Valtioneuvoston linjauksen mukaan itsenäisyyden juhlavuoden yksi toteutusmuodoista on lahjat ja päätökset sata vuotiaalle Suomelle. Turussa valmistellaan juhlavuoden kunniaksi erityistä Suomi 100 -...
Uutiset |23.03.2017 16:01
Raision kaupungin talous toteutui viime vuonna odotuksia paremmin. Vuoden tulos nousi peräti 16,5 miljoonaan euroon vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisen ansiosta. Lainojen määrä pienentyi 4,1 miljoonaa...
Uutiset |23.03.2017 15:20
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi torstaina laskelman, jonka mukaan kunta-alalla tehty työ olisi kalliimpaa kuin yksityisellä sektorilla tehty työ. Suurimpana syynä tähän on EVA:n mukaan...
Uutiset |23.03.2017 15:20
Arkkihiippakunnan papit ja lehtorit valitsivat torstaina Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin uudeksi pappisasessoriksi Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtalan. Hän sai 39,2 prosenttia...
Uutiset |23.03.2017 14:55
Poliisin mukaan Raisiossa kadonneeksi ilmoitettu nainen on löytynyt.Poliisi etsi Raision Kerrolan alueelta kadonnutta muistisairasta 86-vuotiasta naista. Hän lähti torstaina aamupäivällä kävelylle...