Kysely: Suomessa paljon maailmanluokan osaamista, josta ei tiedetä riittävästi

18.04.2017 19:44

Lähes 90 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on runsaasti maailmanluokan huippuosaamista, josta ei tiedetä riittävästi. Suomalaiset haluaisivatkin kuulla enemmän suomalaisyritysten menestystarinoita. Tulokset käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Made by Finland -kampanjatutkimuksesta.

Made by Finland -kampanjatutkimuksen mukaan jopa 86 prosenttia suomalaisista haluaisi kuulla enemmän suomalaisyritysten menestystarinoista. Suomalaiset uskovat vahvasti siihen, että Suomessa on maailmanluokan huippuosaamista ja he ovat kiinnostuneita kuulemaan suomalaisten yritysten onnistumisista.

– Tulos kertoo toisaalta vahvasta luottamuksesta osaamiseen, jota maamme yrityksistä löytyy, mutta toisaalta myös siitä, miten vähän me tunnemme yritysten ja yksittäisten työntekijöiden osaamista ja onnistumisia. Suomessa huippuosaamista pidetään turhaan piilossa, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Suomen hyvinvointi on satavuotisen itsenäisyyden aikana rakennettu työllä. Myös tulevaisuudessa hyvinvointimme rakennetaan työllä, joka saa myös uusia muotoja ja jossa osaamisen ja erottautumisen merkitys kasvaa.

– Meillä suomalaisilla on suuri tarve kuulla kannustavia esimerkkejä ja tarinoita onnistumisista ja suomalaisen työn pärjäämisestä. Nyt kun taloustilannekin osoittaa piristymisen merkkejä, haluamme Made by Finland -kampanjallamme nostaa esiin maailman parasta työtä eli suomalaista osaamista, Lausala kiteyttää.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset, eli 97 prosenttia, haluaisivat olla ylpeitä omasta työstä ja jakaa osaamistaan myös muiden ihmisten kanssa. Lisäksi 96 prosenttia suomalaisista oli yhtä mieltä siitä, että osaamisen ja tiedon jakamisen merkitys korostuu entisestään tulevaisuuden työelämässä.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota.

Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...
Uutiset |16.08.2017 15:12
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen...
Uutiset |16.08.2017 14:36
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt, että Fölin suosittu vesibussikokeilu Ruissaloon jatkuu tulevana viitenä viikonloppuna. Vesibussikokeilun jatkon Föli-liikenteenä vahvistaa vielä Turun...
Uutiset |16.08.2017 13:08
Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–19. Tupakkalain valvontaohjelman 2015–19 painopistealueita vuosille 2018–19 ovat tupakointikieltojen ja -...
Uutiset |16.08.2017 12:36
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys saada toisen asteen tutkinto suoritettua on matalampi kuin verrattaessa heitä samankaltaisiin kantaväestön nuoriin. Tilanne selviää Turun yliopiston sosiologian...
Uutiset |16.08.2017 11:00
Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1. syyskuuta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista....
Uutiset |16.08.2017 9:24
Viestintäviraston keväällä teettämä kuluttajatutkimus kuvaa viestintäpalvelujen käyttöä Suomessa eri näkökulmista: Valtaosa käyttäjistä huolehtii salasanoista, päivityksistä ja tietoturvasta. Lähes...