Maahanmuuttajien koulutuspolkuja vauhditetaan

11.08.2017 11:56

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) myönsi 5,5 miljoonaa euroa maahanmuuttajaoppilaiden ja -opiskelijoiden koulutuspolkujen kehittämiseen sekä integroitumista edistäviin toimiin. Jaetuilla avustuksilla muun muassa parannetaan oppimistuloksia, kehitetään Nokian Bridge -ohjelmasta nopea koulutusväylä korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille sekä järjestetään aineenopettajiksi ja lastentarhanopettajiksi pätevöittävää koulutusta.

– Maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat nykyisellään pitkiä. Koulutuksella on keskeinen rooli suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. On tärkeää, että maahanmuuttajien polut opiskeluun ja työelämään ovat entistä joustavampia ja yksilöllisempiä, sanoo Grahn-Laasonen.

Korkeakoulujen hankkeissa edistetään ja nopeutetaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja. Turun ammattikorkeakoulu selvittää miten Nokian käyttämästä Bridge-ohjelmasta kehitetään nopea koulutusväylä korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille.

Metropolia-ammattikorkeakoulun johdolla parannetaan maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, Jyväskylän yliopiston hankkeessa luodaan polkuja yliopistokoulutukseen ja Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää digitaalisia palveluita osaamisen tunnistamiseen. Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille pätevöittävää ja täydentävää koulutusta.

Rahaa saivat myös hankkeet, joissa kuntien varhaiskasvatusta ja koulutusta kehitetään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistulosten parantamiseksi. Muita avustettavia kohteita ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus, vapaan sivistystyön maahanmuuttajille suunnattu koulutus sekä kotivanhempien kielikoulutus.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry saa avustusta hankkeeseen, jolla pyritään ehkäisemään rasismia ja etnisten ryhmien vastakkainasettelua. Hankkeen tavoitteet tukevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa rasismin ja vihapuheen ehkäisemiseksi sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

Avustuksia jaettiin 27 hankkeelle, ja niiden toteuttajina on kuntia, korkeakouluja, oppilaitoksia sekä järjestöjä. Avustukset perustuvat eduskunnan hyväksymään valtion talousarvioon vuodelle 2017. Avustuksilla toimeenpannaan hallituksen 3.5.2016 hyväksymää kotoutumista koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on koulutuspolkujen joustavoittaminen ja yksilöllistäminen.

Aiemmin maahanmuuttajien ammatillista koulutusta on avustettu 20 miljoonalla eurolla, tarkoituksena edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |17.08.2017 10:28
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja....
Uutiset |17.08.2017 10:03
Turun seudun joukkoliikenne Föli aloitti kesän mittaisen vesibussikokeilun toukokuun lopulla. Martinsillalta Ruissalon Kansanpuistoon liikennöinyt vesibussi osoittautui heti suosituksi. Suosio ylitti...
Uutiset |17.08.2017 9:32
Turussa on aloitettu tällä viikolla ja Liedossa heinäkuun puolella uusien ikäihmisten hoivakotien rakennustyöt. Attendo vastaa kohteissa ikäihmisten hoivapalveluista. Hoivakodit valmistuvat...
Uutiset |17.08.2017 8:36
Pääteiden kokonaisliikenne lisääntyi tammi–kesäkuussa noin 2,3 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Varsinkin raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) kasvu oli merkittävää, sillä se...
Uutiset |17.08.2017 8:12
Tulli on paljastanut laajamittaisen doping- ja lääkeaineiden laittoman maahantuonnin ja levityksen, jossa epäillään kahden pohjoissavolaisen henkilön tuoneen maahan, valmistaneen ja levittäneen...
Uutiset |16.08.2017 22:41
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi keskiviikkona Föli-lippujen käytön syksyn vesibussiliikenteessä. Lautakunta tarkasti pöytäkirjan asian osalta heti ja päätös toimeenpannaan...
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...