MTK: Vuosiloma säilytettävä henkilökohtaisena ja subjektiivisena oikeutena maakuntauudistuksessa

21.04.2017 12:48

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry vaatii vuosiloman säilyttämistä henkilökohtaisena ja subjektiivisena oikeutena lomituspalvelujen siirtyessä maakuntauudistuksessa maakuntien lakisääteisiksi tehtäviksi. Lomituspalvelut ovat elintärkeitä työhyvinvointipalveluja vastuullista ja sidonnaista kotieläinten hoitotyötä tekeville maatalousyrittäjille.

MTK yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että lomituspalvelujen merkittävän yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi lomituspalvelut on pidettävä yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella. Lomituspalvelujen uudistamista valmistellut työryhmä jätti raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Rehulalle tänään.

Työryhmän raportti sisältää paljon parannuksia nykyjärjestelmään, kuten lisää lomapäiviä, kohtuullisemmat lomituspalvelumaksut, lisävapaan määrän nostamisen ja kannusteita itse järjestettyyn lomitukseen. Nämä kaikki saavat MTK:lta kiitosta. Myös lomitettavan työajan mitoitukseen työryhmä esittää helpotusta ja kevennystä.

MTK pitää tärkeänä tavoitetta lomituspalvelujen turvaamisesta tulevaisuudessakin ja tervehtii ilolla työryhmän esittämiä kehittämisehdotuksia, mutta peräänkuuluttaa valinnanvapautta.

– Lomituspalvelut pitää säilyttää henkilökohtaisina ja subjektiivisina oikeuksina myös maakuntauudistuksessa, ja maatalousyrittäjällä tulee säilyä mahdollisuus valita, miten vuosilomansa pitää. Maatiloja on monenlaisia, hyvin erikokoisia, ja eri tuotantosuuntien ja tuotantomuotojen välillä on paljon eroja. Esimerkiksi työ kotieläintilalla on hyvin sidonnaista, eläimet on hoidettava joka päivä. Näiden seikkojen takia yrittäjän on voitava järjestää vuosilomansa joustavasti siten, että tuotannon jatkuminen ja eläinten hyvinvointi on turvattu, muistuttaa MTK:n hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Kati Partanen.

– Tämä ei toteudu, jos vuosilomasta tehdään tilakohtainen, kuten työryhmä raportissaan esittää. Tältä osin MTK jätti mietintöön täydentävän lausuman.

Lomituspalveluilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä osana ruokaturvaa ja Suomen huoltovarmuutta.

– Näillä perusteilla lomituspalvelut tulee työryhmän esityksen mukaisesti pitää yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella, jotta palvelut turvataan kaikilla maatiloilla koko maassa, katsoo MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.

Myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan asiantuntemuksen ja kokemuksen käyttäminen lomitusjärjestelmän hyödyksi nähdään MTK:ssa tärkeänä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |22.06.2017 12:28
Seitsemän tekniikan alan yliopistoa ovat sopineet yhteistyöyliopiston (Finnish Institute of Technology) perustamiseen liittyvästä käynnistysprojektista. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto...
Uutiset |22.06.2017 11:36
Lemminkäinen ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Logomon jalankulkusillan rakentamisesta Turkuun. Rakennustyöt alkavat elokuussa, ja uusi silta otetaan käyttöön syksyllä 2018....
Uutiset |22.06.2017 10:40
Suojelupoliisi nosti hiljattain Suomessa mahdollisesti tapahtuvan terroriuhan riskiä. Turun satamassa toimitaan kuitenkin edelleen normaalin turvallisuusluokituksen mukaan. Poliisilla ja satamalla on...
Uutiset |21.06.2017 13:44
Turkulaisen Kiinteistösäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea rakennussuunnitteluun, asumiseen, asuinympäristöön, kiinteistönhoitoon ja -hallintoon sekä kiinteistökannan säilyttämiseen liittyvää...
Uutiset |21.06.2017 12:44
Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 2 prosenttia työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan kolmen vuoden...
Uutiset |21.06.2017 12:32
Keski- ja Itä-Suomessa toimiva kotimainen vaatekauppaketju Kekäle avaa syksyllä liikkeen kauppakeskus Myllyssä. 1 100 neliömetrin myymälä on ketjun kahdeksas Suomessa. Kyseessä on Kekäleen...
Uutiset |21.06.2017 12:12 (päivitetty: 22.06.2017 12:10)
Syyslomaviikolla 19.-21. lokakuuta nähdään Turussa ensimmäistä kertaa kansainvälisen kokoluokan elektronisen urheilun pelitapahtuma, kun pelifestivaali Grail Quest täyttää Gatorade Centerin. E-...
Uutiset |21.06.2017 11:54
Nesteen henkilöstöryhmät ovat peruuttaneet ensi viikolle suunnittelemansa polttoaineiden jakelun keskeytyksen Porvoon ja Naantalin terminaaleista. Päätös syntyi, kun yhtiön johto ja henkilöstöryhmien...
Uutiset |20.06.2017 18:30
Turun kaupunki ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuvat 1.-3. heinäkuuta yhteisellä ohjelmakokonaisuudella Reformaation maailmannäyttelyyn Wittenbergissä. Kokonaisuuden kautta halutaan...
Uutiset |20.06.2017 16:15
Turun kaupunki on mukana edistämässä kiertotaloutta ja vähentämässä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia yhdessä 20 muun Suomen kaupungin kanssa. KEHTO-foorumiin kuuluvat kaupungit ovat...
Uutiset |20.06.2017 13:25
Nesteen henkilöstöryhmien mielenilmaus uhkaa keskeyttää polttoaineiden jakelun Naantalin ja Porvoon jakeluterminaaleista.Nesteen henkilöstöryhmät ovat tiistaina 20. kesäkuuta ilmoittaneet...