MTK: Vuosiloma säilytettävä henkilökohtaisena ja subjektiivisena oikeutena maakuntauudistuksessa

21.04.2017 12:48

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry vaatii vuosiloman säilyttämistä henkilökohtaisena ja subjektiivisena oikeutena lomituspalvelujen siirtyessä maakuntauudistuksessa maakuntien lakisääteisiksi tehtäviksi. Lomituspalvelut ovat elintärkeitä työhyvinvointipalveluja vastuullista ja sidonnaista kotieläinten hoitotyötä tekeville maatalousyrittäjille.

MTK yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että lomituspalvelujen merkittävän yhteiskunnallisen tehtävän vuoksi lomituspalvelut on pidettävä yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella. Lomituspalvelujen uudistamista valmistellut työryhmä jätti raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Rehulalle tänään.

Työryhmän raportti sisältää paljon parannuksia nykyjärjestelmään, kuten lisää lomapäiviä, kohtuullisemmat lomituspalvelumaksut, lisävapaan määrän nostamisen ja kannusteita itse järjestettyyn lomitukseen. Nämä kaikki saavat MTK:lta kiitosta. Myös lomitettavan työajan mitoitukseen työryhmä esittää helpotusta ja kevennystä.

MTK pitää tärkeänä tavoitetta lomituspalvelujen turvaamisesta tulevaisuudessakin ja tervehtii ilolla työryhmän esittämiä kehittämisehdotuksia, mutta peräänkuuluttaa valinnanvapautta.

– Lomituspalvelut pitää säilyttää henkilökohtaisina ja subjektiivisina oikeuksina myös maakuntauudistuksessa, ja maatalousyrittäjällä tulee säilyä mahdollisuus valita, miten vuosilomansa pitää. Maatiloja on monenlaisia, hyvin erikokoisia, ja eri tuotantosuuntien ja tuotantomuotojen välillä on paljon eroja. Esimerkiksi työ kotieläintilalla on hyvin sidonnaista, eläimet on hoidettava joka päivä. Näiden seikkojen takia yrittäjän on voitava järjestää vuosilomansa joustavasti siten, että tuotannon jatkuminen ja eläinten hyvinvointi on turvattu, muistuttaa MTK:n hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Kati Partanen.

– Tämä ei toteudu, jos vuosilomasta tehdään tilakohtainen, kuten työryhmä raportissaan esittää. Tältä osin MTK jätti mietintöön täydentävän lausuman.

Lomituspalveluilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä osana ruokaturvaa ja Suomen huoltovarmuutta.

– Näillä perusteilla lomituspalvelut tulee työryhmän esityksen mukaisesti pitää yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolella, jotta palvelut turvataan kaikilla maatiloilla koko maassa, katsoo MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.

Myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan asiantuntemuksen ja kokemuksen käyttäminen lomitusjärjestelmän hyödyksi nähdään MTK:ssa tärkeänä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...
Uutiset |16.08.2017 15:12
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen...
Uutiset |16.08.2017 14:36
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt, että Fölin suosittu vesibussikokeilu Ruissaloon jatkuu tulevana viitenä viikonloppuna. Vesibussikokeilun jatkon Föli-liikenteenä vahvistaa vielä Turun...
Uutiset |16.08.2017 13:08
Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–19. Tupakkalain valvontaohjelman 2015–19 painopistealueita vuosille 2018–19 ovat tupakointikieltojen ja -...
Uutiset |16.08.2017 12:36
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys saada toisen asteen tutkinto suoritettua on matalampi kuin verrattaessa heitä samankaltaisiin kantaväestön nuoriin. Tilanne selviää Turun yliopiston sosiologian...
Uutiset |16.08.2017 11:00
Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1. syyskuuta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista....
Uutiset |16.08.2017 9:24
Viestintäviraston keväällä teettämä kuluttajatutkimus kuvaa viestintäpalvelujen käyttöä Suomessa eri näkökulmista: Valtaosa käyttäjistä huolehtii salasanoista, päivityksistä ja tietoturvasta. Lähes...