Nuohouksen uudistamista koskeva esitys lausuntokierrokselle

21.04.2017 14:00

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta.

Pelastuslaitokset valvoisivat kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumista nykyiseen tapaan. Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta, ja muutosvaiheessa pelastuslaitoksilta tarvitaan lisäpanostusta kiinteistönomistajien neuvontaan ja viestintään.

Sisäministeriö lähetti nuohouksen uudistamista koskevan esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 20. huhtikuuta. Lausuntokierros kestää kahdeksan viikkoa, ja esityksestä järjestetään kuulemistilaisuus toukokuussa. Nyt lausunnolle lähtenyt lakiluonnos on virkamiesesitys. Ehdotusta tarkennetaan tarvittaessa lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Koko maassa siirryttäisiin samaan järjestelmään kuin Itä- ja Keski-Uudellamaalla ja esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla. Uudesta järjestelmästä saadut kokemukset ovat hyviä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan nykyinen velvoite huolehtia nuohouksesta säilytettäisiin, mutta velvoitetta selvennettäisiin erityisesti tulisijojen ja savuhormien kunnossapidon osalta. Nuohoustyön sisältö ja nuohouksen määrävälit säilyisivät ennallaan. Sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säännökset nostettaisiin sisäministeriön asetuksesta pelastuslakiin.

Nuohoojan ammattitutkintovaatimus pidettäisiin nykyisenä. Ammattitutkinto olisi ainoa vaatimus nuohousyrityksen perustamiselle.

Valmistelu pohjautuu esiselvityshankkeeseen, jossa selvitettiin nykyisen sääntelyn toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita. Valmistelun aikana on kuultu säännöllisesti alan toimijoita ja sidosryhmiä. Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä, keventää sääntelyä ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa, ja laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta.

Nuohousta koskevaan esitykseen voi tutustua ja lausuntonsa antaa viimeistään 13. kesäkuuta osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |29.04.2017 19:10
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenkyselyyn vastanneista jäsenistä 92 prosenttia haluaa seuraavalla liittokierroksella palkankorotukset naisvaltaisille matalapalkka-aloille....
Uutiset |29.04.2017 16:57
Poliisi sai ilmoituksen noin kello 16 Turun Kauppatorilla puukkolla uhkailleesta miehestä.Poliisi eristi Hansakorttelin ja epäilty tavoitettiin vain hetkeä myöhemmin korttelista.Kukaan ei...
Uutiset |29.04.2017 16:53
Kalastaja on kateissa Kaarinan Kuusistossa. Mies lähti kokemaan verkkoja mökkirantaan varhain aamulla. Koska hän ei palannut takaisin, omaiset alkoivat etsiä häntä lähialueelta, mutta tuloksetta....
Uutiset |29.04.2017 13:05 (päivitetty: 29.04.2017 13:08)
Helsinginkadulla tapahtui lauantaina noin kello 1.35 liikennevahinko, jota poliisi tutkii rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Vuonna 1976 syntyneen miehen...
Uutiset |29.04.2017 12:54
Hätäkeskukseen ilmoitettiin lauantaina kello 00.14, että vuonna 1997 syntynyt nuori mies on mahdollisesti pudonnut mereen Naantalissa Ukko-Pekan viereiseltä kalliolta.Miestä etsittiin jalan...
Uutiset |29.04.2017 8:38
Kaksi autoa kolaroi Helsinginkadulla Turussa lauantaina ennen kahta. Yksi loukkaantui vakavasti, toinen lievästi.Tie oli yöllä onnettomuuskohdalta poikki ja poliisi ohjasi liikennettä.
Uutiset |28.04.2017 22:16
Metsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta kaikkiaan 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä...
Uutiset |28.04.2017 18:52 (päivitetty: 28.04.2017 22:27)
Turussa on käynnissä kahdessa terveyskeskuksessa Auta-hanke. Keskustan ja Runosmäen terveyskeskuksissa opastetaan erityisesti OmaKannan ja eTerveyspalvelujen käyttöön, mutta neuvontaa saa muiden...
Uutiset |28.04.2017 18:48
Ulkomaalaislupa-asiat siirtyivät vuoden alusta poliisilta Maahanmuuttovirastolle. Lupa-asioiden kokonaisvolyymi on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin kymmenen prosenttia...
Uutiset |28.04.2017 15:28
Ikääntyvien työurat jatkuvat julkisella sektorilla, mutta katkeavat yksityissektorilla. Tämä käy ilmi 27. huhtikuuta julkaistusta tutkimuksesta. Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja...
Uutiset |28.04.2017 15:16
Turvapaikanhakijat olivat alkuvuoden aikana asianomistajina rikoksissa 408 ja rikoksesta epäiltyinä 627 kertaa. Vastaavat luvut vuosi sitten olivat 531 ja 830, joten määrät ovat pienentyneet.