Nuohouksen uudistamista koskeva esitys lausuntokierrokselle

21.04.2017 14:00

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta.

Pelastuslaitokset valvoisivat kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumista nykyiseen tapaan. Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta, ja muutosvaiheessa pelastuslaitoksilta tarvitaan lisäpanostusta kiinteistönomistajien neuvontaan ja viestintään.

Sisäministeriö lähetti nuohouksen uudistamista koskevan esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 20. huhtikuuta. Lausuntokierros kestää kahdeksan viikkoa, ja esityksestä järjestetään kuulemistilaisuus toukokuussa. Nyt lausunnolle lähtenyt lakiluonnos on virkamiesesitys. Ehdotusta tarkennetaan tarvittaessa lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Koko maassa siirryttäisiin samaan järjestelmään kuin Itä- ja Keski-Uudellamaalla ja esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla. Uudesta järjestelmästä saadut kokemukset ovat hyviä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan nykyinen velvoite huolehtia nuohouksesta säilytettäisiin, mutta velvoitetta selvennettäisiin erityisesti tulisijojen ja savuhormien kunnossapidon osalta. Nuohoustyön sisältö ja nuohouksen määrävälit säilyisivät ennallaan. Sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säännökset nostettaisiin sisäministeriön asetuksesta pelastuslakiin.

Nuohoojan ammattitutkintovaatimus pidettäisiin nykyisenä. Ammattitutkinto olisi ainoa vaatimus nuohousyrityksen perustamiselle.

Valmistelu pohjautuu esiselvityshankkeeseen, jossa selvitettiin nykyisen sääntelyn toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita. Valmistelun aikana on kuultu säännöllisesti alan toimijoita ja sidosryhmiä. Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä, keventää sääntelyä ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa, ja laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta.

Nuohousta koskevaan esitykseen voi tutustua ja lausuntonsa antaa viimeistään 13. kesäkuuta osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |21.08.2017 13:03 (päivitetty: 21.08.2017 13:04)
Perjantaisen väkivaltatilanteen takia Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) on edelleen hoidossa kolme potilasta. Kahdella jatkuu tehohoito kaulan alueelle kohdistuneen vamman takia, mutta...
Uutiset |21.08.2017 12:18
Poliisi esittää yhteensä viittä ihmistä vangittavaksi Turun perjantaisen puukkoiskun tiimoilta, uutisoi Yle. Vangitsemisia käsitellään tänään Turun käräjäoikeudessa. Yksi vangittavista olisi iskun...
Uutiset |21.08.2017 12:00
Turku Pride järjestetään 21.–27. elokuuta. Viikon aikana tapahtumien kirjo on valtava elokuvanäytöksistä kissa-piknikiin ja Sophie Labellen vetämään sarjakuvatyöpajaan.Maanantaina 21. elokuuta...
Uutiset |21.08.2017 11:45
Turun tuomiokirkko, Turun Mikaelinkirkko ja Kaarinan kirkko ovat alkuviikolla avoinna hiljentymistä varten perjantaisen veitsi-iskun johdosta. Tuomiokirkossa ja Kaarinan kirkossa on myös mahdollisuus...
Uutiset |21.08.2017 11:18
Turun perjantaisesta veitsi-iskusta epäillystä henkilöstä annettiin poliisille vihje jo alkuvuodesta, kertoo Yle. Lounais-Suomen poliisi välitti vihjeen Suojelupoliisin tietoon, mutta tiedossa ei ole...
Uutiset |21.08.2017 10:14
Turun kouluihin ja päiväkoteihin on lisätty psykososiaalista apua alkavalla viikolla perjantain puukotusten takia. Lisäapua tarjotaan myös lähipaikkakuntien kouluissa.Koulujen oma oppilashuollon...
Uutiset |21.08.2017 8:32 (päivitetty: 21.08.2017 8:43)
Omena-hotelli tarjoaa jo kolmatta kertaa uusille opiskelijoille mahdollisuuden huoneen vuokraamiseen kuukaudeksi kerrallaan aina maaliskuuhun asti, tai kunnes sopiva opiskelija-asunto on löytynyt....
Uutiset |20.08.2017 23:34
– Koira on ihmisen paras ystävä, poliisikoira vielä parempi. Poliisikoiratoiminta on tuottanut merkittävää lisäarvoa kansalaisten turvallisuudelle ja poliisien omalle työturvallisuudelle, totesi...
Uutiset |20.08.2017 17:13
Perjantaisen väkivaltatilanteen takia Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on edelleen hoidossa neljä potilasta, joista yksi on vuodeosastolla ja kolme teho-osastolla. Heidän hoitonsa on...
Uutiset |20.08.2017 14:18
Tänä vuonna vietetään suomalaisen patenttijärjestelmän ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) juhlavuotta. Suomalainen patentti täyttää 175 vuotta ja Patentti- ja rekisterihallitus juhlii...
Uutiset |20.08.2017 14:18
Hirvensaloon valmistuu keväällä 2018 kaupunkilaisia ”kehdosta kirjastoon” palveleva Syvälahden monitoimitalo. Valmistuttuaan monitoimitalossa on tilat noin 800 peruskoululaiselle, 140...