Nuohouksen uudistamista koskeva esitys lausuntokierrokselle

21.04.2017 14:00

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esityksen mukaan alueen pelastustoimelta poistettaisiin velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä tarkoittaisi nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun haluamaltaan nuohoojalta.

Pelastuslaitokset valvoisivat kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumista nykyiseen tapaan. Säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta, ja muutosvaiheessa pelastuslaitoksilta tarvitaan lisäpanostusta kiinteistönomistajien neuvontaan ja viestintään.

Sisäministeriö lähetti nuohouksen uudistamista koskevan esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 20. huhtikuuta. Lausuntokierros kestää kahdeksan viikkoa, ja esityksestä järjestetään kuulemistilaisuus toukokuussa. Nyt lausunnolle lähtenyt lakiluonnos on virkamiesesitys. Ehdotusta tarkennetaan tarvittaessa lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on jo luovuttu. Koko maassa siirryttäisiin samaan järjestelmään kuin Itä- ja Keski-Uudellamaalla ja esimerkiksi Lappeenrannassa ja Imatralla. Uudesta järjestelmästä saadut kokemukset ovat hyviä.

Rakennuksen omistajan ja haltijan nykyinen velvoite huolehtia nuohouksesta säilytettäisiin, mutta velvoitetta selvennettäisiin erityisesti tulisijojen ja savuhormien kunnossapidon osalta. Nuohoustyön sisältö ja nuohouksen määrävälit säilyisivät ennallaan. Sääntelyn selkeyttämiseksi tarkemmat säännökset nostettaisiin sisäministeriön asetuksesta pelastuslakiin.

Nuohoojan ammattitutkintovaatimus pidettäisiin nykyisenä. Ammattitutkinto olisi ainoa vaatimus nuohousyrityksen perustamiselle.

Valmistelu pohjautuu esiselvityshankkeeseen, jossa selvitettiin nykyisen sääntelyn toimivuutta ja lainsäädännön muutostarpeita. Valmistelun aikana on kuultu säännöllisesti alan toimijoita ja sidosryhmiä. Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin vähentää kuntien tehtäviä, keventää sääntelyä ja parantaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa, ja laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta.

Nuohousta koskevaan esitykseen voi tutustua ja lausuntonsa antaa viimeistään 13. kesäkuuta osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |22.06.2017 12:28
Seitsemän tekniikan alan yliopistoa ovat sopineet yhteistyöyliopiston (Finnish Institute of Technology) perustamiseen liittyvästä käynnistysprojektista. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto...
Uutiset |22.06.2017 11:36
Lemminkäinen ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Logomon jalankulkusillan rakentamisesta Turkuun. Rakennustyöt alkavat elokuussa, ja uusi silta otetaan käyttöön syksyllä 2018....
Uutiset |22.06.2017 10:40
Suojelupoliisi nosti hiljattain Suomessa mahdollisesti tapahtuvan terroriuhan riskiä. Turun satamassa toimitaan kuitenkin edelleen normaalin turvallisuusluokituksen mukaan. Poliisilla ja satamalla on...
Uutiset |21.06.2017 13:44
Turkulaisen Kiinteistösäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea rakennussuunnitteluun, asumiseen, asuinympäristöön, kiinteistönhoitoon ja -hallintoon sekä kiinteistökannan säilyttämiseen liittyvää...
Uutiset |21.06.2017 12:44
Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 2 prosenttia työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan kolmen vuoden...
Uutiset |21.06.2017 12:32
Keski- ja Itä-Suomessa toimiva kotimainen vaatekauppaketju Kekäle avaa syksyllä liikkeen kauppakeskus Myllyssä. 1 100 neliömetrin myymälä on ketjun kahdeksas Suomessa. Kyseessä on Kekäleen...
Uutiset |21.06.2017 12:12 (päivitetty: 22.06.2017 12:10)
Syyslomaviikolla 19.-21. lokakuuta nähdään Turussa ensimmäistä kertaa kansainvälisen kokoluokan elektronisen urheilun pelitapahtuma, kun pelifestivaali Grail Quest täyttää Gatorade Centerin. E-...
Uutiset |21.06.2017 11:54
Nesteen henkilöstöryhmät ovat peruuttaneet ensi viikolle suunnittelemansa polttoaineiden jakelun keskeytyksen Porvoon ja Naantalin terminaaleista. Päätös syntyi, kun yhtiön johto ja henkilöstöryhmien...
Uutiset |20.06.2017 18:30
Turun kaupunki ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuvat 1.-3. heinäkuuta yhteisellä ohjelmakokonaisuudella Reformaation maailmannäyttelyyn Wittenbergissä. Kokonaisuuden kautta halutaan...
Uutiset |20.06.2017 16:15
Turun kaupunki on mukana edistämässä kiertotaloutta ja vähentämässä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia yhdessä 20 muun Suomen kaupungin kanssa. KEHTO-foorumiin kuuluvat kaupungit ovat...
Uutiset |20.06.2017 13:25
Nesteen henkilöstöryhmien mielenilmaus uhkaa keskeyttää polttoaineiden jakelun Naantalin ja Porvoon jakeluterminaaleista.Nesteen henkilöstöryhmät ovat tiistaina 20. kesäkuuta ilmoittaneet...