Nuorisotyötä tekevien järjestöjen avustuksiin korotus

25.01.2016 11:28

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on myöntänyt 3,2 miljoonaa euroa 55 valtakunnalliselle nuorisotyötä tekevälle järjestöille kuluvan vuoden toimintaan. Järjestöille myönnettiin 200 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Avustuksen saajat ovat valtakunnallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ja yhteisöjä, joiden toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja joiden nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan. Suurimpia avustuksen saajia olivat Suomen Nuorisoseurat, Suomen Setlementtiliitto, SETA ja Suomen lasten ja nuorten säätiö.

Nuorisotyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön suunniteltu ja toteutunut toiminta, toimintaan osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus ja kattavuus, taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |31.08.2016 15:44
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston talousarviokokous päättyi aamupäivällä. Toinen käsittely on 27. lokakuuta. Talousarviosta päättää yhteinen kirkkovaltuusto 10. marraskuuta.
Uutiset |31.08.2016 15:08
BirdLife Suomi katsoo maankäyttö- ja rakennuslakiin esitettyjen muutosten heikentävän luontoarvojen huomiointia kaavoituksessa ja huonontavan ympäristöviranomaisten ja kansalaisten mahdollisuuksia...
Uutiset |31.08.2016 14:20
Syyssiivouksessa kertyvä puutarha- ja haravointijäte on parasta kompostoida tai toimittaa jäteasemalle. Jos puutarhajätettä, kuten risuja ja oksia, päätetään kuitenkin polttaa omalla tontilla, on se...
Uutiset |31.08.2016 14:20
ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland -verkostoa neljällä suuralueella Hämeen (Etelä-Suomi), Etelä-Savon (Itä-Suomi), Keski-...
Uutiset |31.08.2016 12:04
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy vastaa kaikkien Turun kaupungin Varissuon ja Lausteen tilojen kiinteistönhoidosta 1. syyskuuta alkaen. Kiinteistönhoitosopimukseen sisältyy päiväkoteja, kouluja,...
Uutiset |31.08.2016 9:52
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta vastaava valtioneuvoston yhteinen alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti arvioi Polemiikki-lehden pyynnöstä maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä maakunnissa....
Uutiset |31.08.2016 8:56
Kuluttajien omien toimien merkitystä ei voida sivuuttaa, kun laaditaan Suomelle uutta energia- ja ilmastostrategiaa. Energiankäyttäjät voivat omilla toimillaan vastata noin kolmanneksesta Suomen...
Uutiset |31.08.2016 8:32
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää, että Suomessa käynnistetään intersukupuolisten lasten hoitosuositusten valmistelu.
Uutiset |31.08.2016 8:16
Suomalaiset vesihuoltolaitokset etsivät uusia tapoja tehostaa energiankäyttöään Vesilaitosyhdistyksen ja Motivan johdolla. Alan yhteishankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa ja kokemuksia toimista ja...
Uutiset |31.08.2016 7:52 (päivitetty: 31.08.2016 7:53)
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta valitsi arkkitehti Paula Keskikastarin kaavoituspäällikön viransijaiseksi syyskuun alusta ensi vuoden loppuun.Kaupunginhallitus otti kaavoituspäällikkö...
Uutiset |30.08.2016 14:32
Turun AMK, Turun yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tutkivat EriTurva-hankkeessa hoitajien työturvallisuutta potilaiden eristystilanteiden aikana psykiatrisissa sairaaloissa....