Nuorisotyötä tekevien järjestöjen avustuksiin korotus

25.01.2016 11:28

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on myöntänyt 3,2 miljoonaa euroa 55 valtakunnalliselle nuorisotyötä tekevälle järjestöille kuluvan vuoden toimintaan. Järjestöille myönnettiin 200 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Avustuksen saajat ovat valtakunnallisia nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ja yhteisöjä, joiden toiminnasta ainakin osa on nuorisotyötä ja joiden nuorisotyö on laajuudeltaan verrattavissa valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaan. Suurimpia avustuksen saajia olivat Suomen Nuorisoseurat, Suomen Setlementtiliitto, SETA ja Suomen lasten ja nuorten säätiö.

Nuorisotyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön suunniteltu ja toteutunut toiminta, toimintaan osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus ja kattavuus, taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |23.10.2016 20:28
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Tampereen moottoritiellä eli ysitiellä sunnuntaina iltapäivällä kahden auton peräänajo Liedossa.
Uutiset |23.10.2016 20:00
Traktori syttyi palamaan sunnuntaina illalla hytin takaa alta Askaisissa pellolla noin kilometri Askaisten keskustasta Mietoisten suuntaan.
Uutiset |23.10.2016 18:20
Sunnuntaina päättyneillä Turun silakkamarkkinoilla vieraili neljän päivän aikana yhteensä noin 90 000 henkilöä eli 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Lauantaina kävijöitä oli noin 27 000 ja...
Uutiset |23.10.2016 13:56
Liikenneviraston raivaus- ja pelastustoiminnasta vastaava organisaatio aloittaa toimintansa marraskuun alussa. Liikennevirastolla on valtion rataverkon haltijana vastuu siitä, että rataverkko saadaan...
Uutiset |23.10.2016 13:44
Turun ammattikorkeakoulu (AMK) siirtyy vuonna 2018 pääsääntöisesti arvosanavalintoihin. Ammattikorkeakoulu valitsee uudet opiskelijansa jatkossa todistusten, eikä enää pääsykokeiden perusteella,...
Uutiset |22.10.2016 16:32
Hallitus vahvisti torstaina EU:n rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen. Eläinten hyvinvointikorvauksen seuraamusten laskennassa otetaan käyttöön sioilla ja...
Uutiset |22.10.2016 13:24
Hallitus esittää eduskunnalle, että kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatkettaisiin kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun asti. Yhtiöittämisvelvollisuus...
Uutiset |22.10.2016 11:32
Poliisin lupapalvelupisteissä vältyttiin tänä kesänä passiruuhkilta verkkoasioinnin ansiosta. Elokuun lopussa vanhenivat viimeiset kymmenen vuoden passit, joten passinhakijoita on ollut runsaasti...
Uutiset |22.10.2016 11:28
Hallitus esittää, että kunnille mahdollistetaan aiempaa paremmin tapauskohtainen harkinta siinä, mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää ikääntyneen väestön ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen...
Uutiset |22.10.2016 10:48
Valkohäntäpeurojen ja muiden peuraeläinten sekä metsäkauriiden määrän lisääntymisen takia myös niiden kanssa tapahtuvien liikennevahinkojen määrä on kasvanut. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari...
Uutiset |22.10.2016 10:44
Toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelaan ei ole henkilöstön rekrytoinnin osalta sujunut Julkis-ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan mallikkaasti, eikä liiton arvion mukaan...