Pääministeri Juha Sipilä Logomossa: Uskonnoilla tärkeä rooli sovinnon vahvistamisessa

19.05.2017 17:06

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puhui perjantaina Euroopan uskontojohtajien neuvoston (ECRL) jäsenille Kirkkopäivien Uskonnot, rauha ja kotoutuminen -seminaarissa Turun Logomossa. Hän muistutti puheessaan kunnioittavan puhetavan tärkeydestä.

- On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten toisin uskovista puhutaan. Väkivalta lisääntyy ilmapiirissä, jossa itseään pidetään toista parempana.”

Sipilän mukaan Suomessa ja Euroopassa turvallisuuden rakentamiseen tarvitaan uskonnollisten yhteisöjen panosta. Hän totesi, että uskonnollisten ryhmien välisten erimielisyyksien lietsominen väkivallaksi voi laajeta Eurooppaan. Sipilän mukaan uskonnolliset yhteisöt ja lähiyhteisöt ovat usein kaikkein tehokkaimpia konfliktien ennaltaehkäisyssä.

- Teidän on etsittävä vastauksia, miksi jokaisen uskonnon piirissä pelot ja epäluulot toisiaan kohtaan lisääntyvät ja ääri-ajattelu yleistyy – ja on pystyttävä yhdessä kääntämään tämä kehitys. Vetoan samalla myös siihen, että kirkko lisää myös omaa panostaan rauhan edistämiseen. Sovinnon ja anteeksiantamuksen vahvistamisessa uskonnoilla on oma välttämätön roolinsa, Sipilä sanoi uskontojohtajille.

Sipilä kiitti kirkkoa sen tekemästä työstä kriisien ehkäisyssä.

Euroopan uskontojohtajien neuvosto (ECRL) on ollut koolla Turussa 17.–19. toukokuuta. ECRL toimii uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön välineenä Euroopassa. Suomea kokouksessa edusti Turun piispa Kaarlo Kalliala.

Puheessaan piispa Kalliala muistutti, että satavuotias Suomi on monessa olennaisessa suhteessa rakentunut 500 vuotta sitten alkaneen luterilaisen reformaation perustalle. Suomi on ollut monikulttuurinen ja moniuskontoinen maa jo pitkään, ja suomalaisella uskonnonvapaudella, uskontodialogilla ja uskontojen rauhanomaisella rinnakkaiselolla on pitkät juuret.

- Suomen tataareilla ja juutalaisilla on kokemusta siitä, että integroituminen ilman assimilaatiota, kotoutuminen ilman sulautumista, on mahdollista. Tätä pitää osata hyödyntää ja siirtää se tänne tuleville uusille yhteisöille, piispa Kalliala totesi.

- Toisiamme ymmärtääksemme tarvitsemme yhä enemmän uskontojen lukutaitoa. Tämä korostaa hyvän uskonnon opetuksen merkitystä, koska tiedon puute johtaa uskontojen väärinkäyttöön niin niiden sisällä kuin ulkopuolellakin. Kun joku käyttää uskontoa selittämään väkivallantekoa, uskonto on yksi uhreista ja ’uskonnon ihmiset’ joutuvat sijaiskärsijöiksi, Kalliala sanoi.

- Jotta uskonnot aktiivisesti edistäisivät rauhaa, tarvitaan jatkuvia kohtaamisia ja vuoropuhelua eri tasoilla. Pari vuotta sitten toteutimme ensimmäisen rauhankävelymme. Tänään rauhankävelyllä teimme jälleen silminnähtäväksi, että me eri uskontojen ihmiset olemme yhteisellä tiellä, mitä rauhaan, väkivallan vastustamiseen ja keskinäiseen kunnioittamiseen tulee.

ECRL:n pääsihteeri, zarathustralainen Jehangir Sharosh muistutti puheessaan, että jos ihmiset voisivat hyväksyä ajatuksen, että minun uskontoni on hyvä, mutta ei parempi, meidän olisi helpompi hyväksyä se, että myös toisessa on jotakin hyvää.

- Ihmisten liikkuvuus Euroopan sisällä ja muuttoliike Eurooppaan merkitsevät, että meistä jokaisen tulee tunnistaa ja hyväksyä se, että meidän kulttuurimme väistämättä muuttuvat siitä, mikä ennen oli normaalia tai tavallista, olimmepa sitten kantaväestöä tai tulokkaita, Sharosh sanoi.

Euroopan uskontojohtajien neuvosto julkaisi kokouksensa päätteeksi julkilausuman, jossa se tuomitsee uskonnollisella, poliittisella tai kansallisella ideologialla perustellut väkivallanteot, aggression ja syrjinnän. Pelottelulla, uhkailulla ja väkivallalla ei ole sijaa demokraattisessa ja vapaassa Euroopassa.

- Rakkaus, myötätunto, laupeus ja hyväksyntä ovat kaikille uskonnoille yhteisiä arvoja, jotka edustavat pyhien perinteidemme todellista henkeä ja merkitystä, neuvoston julkilausumassa todetaan.

Neuvosto pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä hallitusten, eurooppalaisten instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kaikkialla Euroopassa.

Osa neuvoston jäsenistä osallistuu perjantaina rauhankävelyyn, joka kulkee Turun Logomosta Tuomiokirkolle.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |25.07.2017 22:00
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa...
Uutiset |25.07.2017 17:20
Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski tammi-kesäkuun aikana runsaalla seitsemällä prosentilla eli noin 28 000 rikoksen verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-...
Uutiset |25.07.2017 13:40
Lounais-Suomessa poliisille ilmoitetut rikokset ovat vähentyneet vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana runsaalla 14 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi–kesäkuussa...
Uutiset |25.07.2017 10:28
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa erityisesti tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.
Uutiset |25.07.2017 9:20
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 507 101. Väkiluku kasvoi tammi–kesäkuun aikana 3 804 henkeä, mikä on 1 805 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona...
Uutiset |25.07.2017 9:16
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3...
Uutiset |25.07.2017 9:03
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa - nyt 3 000 henkilöllä. Työttömyyden kasvu johtui...
Uutiset |25.07.2017 8:40
Kotieläinpihat, kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset ovat osa Suomen kesää. Niissä voi ihailla monenlaisia eläimiä, monen kokoisia ja mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Eläimiä katselevalle saattaa...
Uutiset |24.07.2017 21:52
Vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa on annettu 11 miljoonan euron lisämääräraha avustuksiin jälkiasennushissien rakentamiseen. Tänä vuonna hissiavustuksia voidaan myöntää yhteensä 36 miljoonalla...
Uutiset |24.07.2017 15:32
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan Naantalissa Ladvontiellä on noin hehtaarin metsäpaloalue. Palo on saatu rajattua ja sammutus jatkuu useita tunteja. Savua voi esiintyä Raisiossa...
Uutiset |24.07.2017 15:16
Juuri päättynyt kesäviikko oli Länsi-Suomen merivartioston yksiköille tähän mennessä vuoden kiireisin. Tehtäviä, tapahtumia ja sattumuksia oli joka lähtöön. Meri- ja muita pelastustapahtumia...