Pääministeri Juha Sipilä Logomossa: Uskonnoilla tärkeä rooli sovinnon vahvistamisessa

19.05.2017 17:06

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puhui perjantaina Euroopan uskontojohtajien neuvoston (ECRL) jäsenille Kirkkopäivien Uskonnot, rauha ja kotoutuminen -seminaarissa Turun Logomossa. Hän muistutti puheessaan kunnioittavan puhetavan tärkeydestä.

- On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten toisin uskovista puhutaan. Väkivalta lisääntyy ilmapiirissä, jossa itseään pidetään toista parempana.”

Sipilän mukaan Suomessa ja Euroopassa turvallisuuden rakentamiseen tarvitaan uskonnollisten yhteisöjen panosta. Hän totesi, että uskonnollisten ryhmien välisten erimielisyyksien lietsominen väkivallaksi voi laajeta Eurooppaan. Sipilän mukaan uskonnolliset yhteisöt ja lähiyhteisöt ovat usein kaikkein tehokkaimpia konfliktien ennaltaehkäisyssä.

- Teidän on etsittävä vastauksia, miksi jokaisen uskonnon piirissä pelot ja epäluulot toisiaan kohtaan lisääntyvät ja ääri-ajattelu yleistyy – ja on pystyttävä yhdessä kääntämään tämä kehitys. Vetoan samalla myös siihen, että kirkko lisää myös omaa panostaan rauhan edistämiseen. Sovinnon ja anteeksiantamuksen vahvistamisessa uskonnoilla on oma välttämätön roolinsa, Sipilä sanoi uskontojohtajille.

Sipilä kiitti kirkkoa sen tekemästä työstä kriisien ehkäisyssä.

Euroopan uskontojohtajien neuvosto (ECRL) on ollut koolla Turussa 17.–19. toukokuuta. ECRL toimii uskontojen välisen vuoropuhelun ja yhteistyön välineenä Euroopassa. Suomea kokouksessa edusti Turun piispa Kaarlo Kalliala.

Puheessaan piispa Kalliala muistutti, että satavuotias Suomi on monessa olennaisessa suhteessa rakentunut 500 vuotta sitten alkaneen luterilaisen reformaation perustalle. Suomi on ollut monikulttuurinen ja moniuskontoinen maa jo pitkään, ja suomalaisella uskonnonvapaudella, uskontodialogilla ja uskontojen rauhanomaisella rinnakkaiselolla on pitkät juuret.

- Suomen tataareilla ja juutalaisilla on kokemusta siitä, että integroituminen ilman assimilaatiota, kotoutuminen ilman sulautumista, on mahdollista. Tätä pitää osata hyödyntää ja siirtää se tänne tuleville uusille yhteisöille, piispa Kalliala totesi.

- Toisiamme ymmärtääksemme tarvitsemme yhä enemmän uskontojen lukutaitoa. Tämä korostaa hyvän uskonnon opetuksen merkitystä, koska tiedon puute johtaa uskontojen väärinkäyttöön niin niiden sisällä kuin ulkopuolellakin. Kun joku käyttää uskontoa selittämään väkivallantekoa, uskonto on yksi uhreista ja ’uskonnon ihmiset’ joutuvat sijaiskärsijöiksi, Kalliala sanoi.

- Jotta uskonnot aktiivisesti edistäisivät rauhaa, tarvitaan jatkuvia kohtaamisia ja vuoropuhelua eri tasoilla. Pari vuotta sitten toteutimme ensimmäisen rauhankävelymme. Tänään rauhankävelyllä teimme jälleen silminnähtäväksi, että me eri uskontojen ihmiset olemme yhteisellä tiellä, mitä rauhaan, väkivallan vastustamiseen ja keskinäiseen kunnioittamiseen tulee.

ECRL:n pääsihteeri, zarathustralainen Jehangir Sharosh muistutti puheessaan, että jos ihmiset voisivat hyväksyä ajatuksen, että minun uskontoni on hyvä, mutta ei parempi, meidän olisi helpompi hyväksyä se, että myös toisessa on jotakin hyvää.

- Ihmisten liikkuvuus Euroopan sisällä ja muuttoliike Eurooppaan merkitsevät, että meistä jokaisen tulee tunnistaa ja hyväksyä se, että meidän kulttuurimme väistämättä muuttuvat siitä, mikä ennen oli normaalia tai tavallista, olimmepa sitten kantaväestöä tai tulokkaita, Sharosh sanoi.

Euroopan uskontojohtajien neuvosto julkaisi kokouksensa päätteeksi julkilausuman, jossa se tuomitsee uskonnollisella, poliittisella tai kansallisella ideologialla perustellut väkivallanteot, aggression ja syrjinnän. Pelottelulla, uhkailulla ja väkivallalla ei ole sijaa demokraattisessa ja vapaassa Euroopassa.

- Rakkaus, myötätunto, laupeus ja hyväksyntä ovat kaikille uskonnoille yhteisiä arvoja, jotka edustavat pyhien perinteidemme todellista henkeä ja merkitystä, neuvoston julkilausumassa todetaan.

Neuvosto pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä hallitusten, eurooppalaisten instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kaikkialla Euroopassa.

Osa neuvoston jäsenistä osallistuu perjantaina rauhankävelyyn, joka kulkee Turun Logomosta Tuomiokirkolle.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |27.05.2017 21:54
Maskun Humikkalassa Seppäläntiellä tapahtui lauantaina illalla kello 20 liikenneonnettomuus, jossa paikkakuntalainen 62-vuotias mies menehtyi. Mies ajoi autollaan pitkin Seppäläntietä kohti...
Uutiset |27.05.2017 16:47
Naantalin Venemessujen yhteydessä jaettava Saaristomeripalkinto myönnettiin perjantaina Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle "pitkäjänteisestä vaikuttamistyöstä veneilijöiden hyväksi"....
Uutiset |27.05.2017 14:31
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden palvelujen laatusuositukset vuosina 2001, 2008 ja 2013. Tänä vuonna annettava Laatusuositus hyvän ikääntymisen...
Uutiset |27.05.2017 11:46
Sexpon valtakunnallinen neuvontapalvelu vastaa seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksiin kesälläkin. Neuvontapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja niissä voi asioida nimettömänä. Kesällä on...
Uutiset |27.05.2017 8:23
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan pituushyppypaikalla poltettiin ilkivaltaisesti nuotiota Raisiossa Kerttulan liikuntakeskuksessa yöllä.Nuotio ei aiheuttanut muuta vahinkoa.
Uutiset |27.05.2017 7:40
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan 25-neliöinen kasvihuone tuhoutui täysin tulipalossa Vanhalla Raadelmantiellä Kaarinassa yöllä.Palon syttymissyy ei ole selvillä.
Uutiset |27.05.2017 7:29
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan nuotiosta levinnyt maastopalo poltti kallion päällä olevaa metsänpohjaa Raisiossa Lehtokertunkadulla perjantaina illallaMetsänpohjaa paloi noin kymmenen...
Uutiset |26.05.2017 17:48
Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut vähenivät tammi–maaliskuussa 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 10,1 prosenttia.
Uutiset |26.05.2017 17:48
23,7 prosenttia Euroopan unionin 28 jäsenmaan kansalaisista eli köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla vuonna 2014. Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 16,8 prosenttia kotitalousväestöstä, noin...
Uutiset |26.05.2017 16:14
Lounais-Suomen poliisilaitos toivoo, että mahdollisimman moni varaisi ajan poliisiasemalle, kun tarkoituksena on jättää poliisille jokin lupahakemus, kuten passi- henkilökortti- tai ampuma-aseen...
Uutiset |26.05.2017 15:20
Lääkinnällisiä laitteita koskevat EU-asetukset tulevat voimaan perjantaina 26. toukokuuta. Uusilla asetuksilla halutaan yhtenäistää eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden valvontaa ja siten...