Parkkari vaatii kumoamaan Seikkailupuiston tuottajan valinnan

25.01.2016 16:29

Turun nuorisopalveluiden Seikkailupuiston tuottajan toimi oli julkisesti haettavana ja hakuaika päättyi 21. lokakuuta. Toimeen tuli 74 hakemusta. Yksi hakija veti hakemuksensa myöhemmin pois.

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio valitsi nuorisopalveluiden tuottajan toimeen kulttuurituottaja (AMK) Minna Heiniön vuoden alusta alkaen.

Topi Parkkari on jättänyt valinnasta oikaisuvaatimuksen. Parkkari vaatii päätöksen kumoamista. Parkkari katsoo, että hän on hakijoista ylivoimaisesti paras ja päätös on hänen mukaan monelta kantilta katsottuna täysin virheellinen ja epäoikeudenmukainen.

Torstaina kokoontuvalle nuorisolautakunnalle esitetään Parkkarin oikaisuvaatimuksen hylkäämistä, koska päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, nuorisopalvelujohtaja ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen tai epätarkoituksenmukainen.

Valmistelussa on kiinnitetty huomiota kelpoisuusvaatimusten täyttymiseen ja toimeen kuuluvien tehtävien hoitamisen kannalta merkityksellisiin asioihin. Toimelle vahvistetut kelpoisuusvaatimukset sekä hakuilmoituksessa tehtävän menestykselliselle hoitamiselle edellytetyt taidot ja työkokemukset täytti 17 hakijaa. Haastatteluihin kutsuttiin kahdeksan hakijaa eli Minna Heiniö, Liisa Laitinen, Miika Neulaniemi, Topi Parkkari, Frida-Maria Pessi, Marjaana Tamminen, Tuukka Tyvelä ja Hanna Uusi-Seppä.

Heidän koulutuksensa ja työkokemuksensa katsottiin parhaiten vastaavan tuottajan toimen tehtäväkokonaisuutta.

Haastatteluryhmään kuuluivat nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, tekemällä oppimisen -yksikön esimies koordinaattori Minna Saarinen, hankekoordinaattori Toni Ekroos, joka palasi takaisin Seikkailupuiston toiminnanjohtajan tehtävään vuoden alussa, ja vapaa-aikatoimialan vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö. Kaikki haastattelut tehtiin samalla kokoonpanolla ja samansisältöisenä. Haastattelujen jälkeen Saarinen valmisteli asian päätöksentekoa varten nuorisopalvelujohtajalle.

Tuottajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen hakuilmoituksen mukaan edellyttää oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, asiakaskohderyhmien tuntemusta, suunnitelmallisuutta, erinomaisia yhteistyötaitoja ja itsenäistä työotetta, valmiutta prosessimaiseen työskentelyyn ja kehittämistyöhön, esitys- ja tapahtumatoiminnan tuntemusta sekä laajaa verkostoa eri taiteen aloilta. Eduksi luetaan vähintään englannin ja ruotsin taito.

Heiniö on kulttuurituottaja. Tutkinto on suoritettu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Parkkari on ilmoittanut hakemuksessaan koulutuksekseen vaatesuunnittelun teknikko. Tutkinto on ilmoituksen mukaan suoritettu Turun ammatti-instituutissa. Parkkaria on pyydetty täydentämään hakemustaan ja toimittamaan jäljennökset tutkintotodistuksista ja kielitaitotodistuksista. Parkkari ei ole todistuksia toimittanut.

Kulttuurialan tuottajan ammattikorkeakoulututkinnon on katsottu antavan Heiniölle paremmat koulutukselliset valmiudet hoitaa tuottajan toimen tehtävään Parkkariin verrattuna.

Heiniö on toiminut Seikkailupuiston määräaikaisena tuottajana ajalla 5. lokakuuta 2012 lähtien viime vuoden loppuun asti. Päävastuualueina Heiniöllä on ollut Seikkailupuiston teatterin ohjelmiston suunnittelu, tapahtumien toteutus sekä viestintä ja markkinointi. Parkkari on toiminut Seikkailupuiston toiminnanjohtajan sijaisena ajalla 3. syyskuuta 2012 lähtien viime vuoden loppuun asti ja Seikkailupuiston tuottajan sijaisena ajalla ajalla 22.2.2011–2.9.2012.

Valitsijoiden mukaan sekä Heiniöllä että Parkkarilla on riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Heiniön kielitaito suomen lisäksi on ruotsi, englanti, espanja sekä italian ja ranskan alkeet. Kielitaidon taso on todennettu opintotodistuksista. Parkkarin kielitaitoa ei ole todennettu, koska Parkkari ei ole toimittanut todistuksia kielitaidosta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |28.06.2016 16:00
Enemmistö Manner-Suomen kunnista on jollain tavoin hyödyntänyt mahdollisuutta korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta kuntien ja kuntayhtymien...
Uutiset |28.06.2016 14:20
Noin 40-vuotias mies putosi tiistaina päivällä Aurajokeen ja vajosi pinnan alle.
Uutiset |28.06.2016 13:16
Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoitomenot ovat laskeneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2014 ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoidon menot olivat 845,9 miljoonaa euroa....
Uutiset |28.06.2016 12:44
Pöytyällä ysitiellä noin kaksi kilometriä Kyrön risteyksestä Turkuun päin tapahtui tiistaina noin kello10.15 liikenneonnettomuus, jossa Tampereen suuntaan ajanut henkilöauto ajautui yllättäen tien...
Uutiset |28.06.2016 12:40
Arkea helpottavat palvelut Turun alueella löytyvät yhdestä osoitteesta. Munpalvelut.fi (www.munpalvelut.fi) on Turun kaupungin ylläpitämä sivusto luotettaville paikallisille yrittäjille ja...
Uutiset |28.06.2016 10:24
Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen noudattaminen lain mukaisessa seitsemän arkipäivän määräajassa näyttää vakiintuneen niin, että vain noin kolmessa prosentissa tapauksista lakisääteiset...
Uutiset |28.06.2016 10:10
Turun yliopisto ja Turun kaupunki aloittavat yhteistyön Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa. Yliopisto ja kaupunki allekirjoittivat kesäkuun lopussa alivuokrasopimuksen, joka astuu voimaan...
Uutiset |28.06.2016 9:24
Mikroyrityksille ja pk-yrityksille tarkoitettu innovaatioseteli otetaan käyttöön kokeiluluonteisesti syys–lokakuussa. Setelin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa...
Uutiset |27.06.2016 21:26
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) nimesi 23. kesäkuuta selvityshenkilöt kartoittamaan muutostarpeita itsensä työllistäjien työttömyysturvaan ja -vakuutusjärjestelmään.
Uutiset |27.06.2016 19:00
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, millaista osaamista yrityksissä tarvittaisiin, jotta ne kykenisivät nykyistä paremmin hyödyntämään liiketoiminnassaan massadataa,...
Uutiset |27.06.2016 17:44
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) allekirjoitti 23. kesäkuuta päätöksen, jolla työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin on valittu yhdeksän aluetta. Kokeiluista kolme on...