Perinteisen rakentamistavan kunniakilvet kartoitetaan, työ alkaa Naantalista

21.04.2017 14:00

Turun yliopiston kansatieteen oppiaine aloittaa yhteistyön perinteisen rakentamistavan myönnettyjen kunniakilpien päivittämiseksi. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt kilpiä vuodesta 1939 lähtien. Maanantaina 24. huhtikuuta alkavien kenttätöiden aikana päivitetään kohteisiin liittyviä tietoja sekä nykytilannetta. Kunniakilpien haltijoiden ja niistä tietävien toivotaan olevan yhteydessä kartoittajiin.

– Maanantaina 24. huhtikuuta alkavien kenttätöiden aikana opiskelijat liikkuvat erityisesti Luonnonmaalla. Työ alkaa Alitalon tilalta ja jatkuu muihin kilpikohteisiin. Ohjelmassa on teknisten tietojen keruuta eli selvitämme kohteiden omistussuhteet, nimet, kilven esilläolo, kuvaamme kohderakennuksen tai tilan, kansatieteen lehtori Timo J. Virtanen kertoo.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt vuodesta 1939 lähtien suomalaisille maatilojen yksittäisille rakennuksille tai rakennusryhmille anomuksesta perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä. Kunniakilpi on yksityisille tahoille myönnettävä tunnustus suomalaisen talonpoikaisen rakennus- ja miljööperinteen vaalimisesta ja säilyttämisestä.

Kilpiä on myönnetty ympäri Suomea yli 600 kohteelle. Erityisen paljon kilpiä on myönnetty 1950- ja 1960-luvuilla ja vuosien saatossa kohteissa on voinut tapahtua monia muutoksia esimerkiksi omistussuhteissa ja rakennuskannassa.

Säätiö ja kansatieteen oppiaine ryhtyvät yhteistyössä selvittämään nykytilannetta Varsinais-Suomessa.

– Yhdistämme nyt etnografisten menetelmien kenttäharjoittelun säätiön kohteiden päivitystarpeeseen. Omistajat ovat muuttuneet, kohteet ovat muuttuneet ja kilpikohteiden kertomuksia on syytä saada talteen. Luonnollisesti pyrimme herättämään myös nuorempien kiinnostusta rakentamisen kulttuuriperintöön, Virtanen kertoo.

Säätiön tuella aloitettava työ lähtee käyntiin Naantalin Luonnonmaan Haijalasta ja Käkölästä, joissa sijaitsee aikaisemmin myönnettyjä kilpikohteita. Samanaikaisesti kartoitetaan Auran kunnan kohteita. Työ kuuluu Talonpoikaiskulttuurisäätiön Maaseuturakentamisen helmiä -hankkeeseen, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa, ja sitä on tukenut Varsinais-Suomen liitto. Kilpien sijainnin haltijoiden sekä niistä tietävien toivotaan vinkkaavan tiedoistaan sähköpostiin timvir@utu.fi tai soittamalla numeroon 050 517 4298.

Elävän maaseutukulttuurin hyväksi toimiva Talonpoikaiskulttuurisäätiö perustettiin 1938. Sen toiminnan tarkoituksena on sekä vanhan talonpoikaiskulttuurin dokumentoiminen ja tutkiminen että uuden talonpoikaiskulttuurin luominen sekä nuoren sukupolven kiinnostuksen herättäminen aihetta kohtaan.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...
Uutiset |16.08.2017 15:12
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen...
Uutiset |16.08.2017 14:36
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt, että Fölin suosittu vesibussikokeilu Ruissaloon jatkuu tulevana viitenä viikonloppuna. Vesibussikokeilun jatkon Föli-liikenteenä vahvistaa vielä Turun...
Uutiset |16.08.2017 13:08
Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–19. Tupakkalain valvontaohjelman 2015–19 painopistealueita vuosille 2018–19 ovat tupakointikieltojen ja -...
Uutiset |16.08.2017 12:36
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys saada toisen asteen tutkinto suoritettua on matalampi kuin verrattaessa heitä samankaltaisiin kantaväestön nuoriin. Tilanne selviää Turun yliopiston sosiologian...
Uutiset |16.08.2017 11:00
Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1. syyskuuta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista....
Uutiset |16.08.2017 9:24
Viestintäviraston keväällä teettämä kuluttajatutkimus kuvaa viestintäpalvelujen käyttöä Suomessa eri näkökulmista: Valtaosa käyttäjistä huolehtii salasanoista, päivityksistä ja tietoturvasta. Lähes...