Randell: Valtion lisätalousarvion esitykset tärkeitä positiivisen rakennemuutoksen mahdollistaman kasvun varmistamiseksi

19.05.2017 17:00

Hallitus esittää vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa rahoitusta Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Rahoitusta esitetään tekniikan alan koulutukselle sekä Uudenkaupungin radan sähköistämiseen.

Koulutusjärjestelmän uudistamisen tarve perustuu Turussa syksyllä 2016 tehtyyn aloitteeseen. Lisärahoituksella on tarkoitus vahvistaa korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta. Turkuun perustettaisiin tekniikan alan yhteistyöyliopisto ja ammattikorkeakoulun tutkintomääriä nostettaisiin. Ammatillisen koulutuksen kasvupiloteilla lisätään toisen asteen koulutustarjontaa Lounais-Suomessa.

- Lisäbudjetin rahoitus Turkuun ja Lounais-Suomeen antaa erinomaisen pohjan edetä entistä voimakkaammin yhdessä. Nyt pitää varmistaa, että uudet ratkaisut saadaan nopeasti toteutukseen ja vaikuttaviksi, sanoo Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Korkeakoulut aloittavat välittömästi valmistelut tekniikan alan "yhteistyöyliopiston", Finnish Institute of Technologyn (FIT) perustamiseksi suomalaisten korkeakoulujen yhteistyössä. Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Vaasan yliopiston, Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin tekniikan alan koulutustarjontaa yhdistävän verkoston keskipisteeksi tulisi Turku Future Technologies –osaamiskeskus (TFT).

-  Turun kaupunki on valmis jatkossakin panostamaan aloitteestamme perustettuun TFT-yhteistyöhön ja sen vahvistamiseen, Randell korostaa.

- Verkostoyliopistomallin toimivuuteen liittyy myös perusteltuja epäilyjä, minkä vuoksi on tärkeää että sitä mitataan ja arvioidaan toiminnan käynnistyttyä. Näin varmistetaan että malli vastaa aidosti käytännön tarpeisiin.

Turku Future Technologies -osaamiskeskuksen luomiseen esitetään kahden miljoonan euron rahoitusta kolmen vuoden aikana. Tekniikan alan yhteistyöyliopistolle esitetään 12 miljoonan ja ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiselle neljän miljoonan euron rahoitusta vuosille 2017–21. Ammatillisen koulutuksen kasvupiloteille esitetään kahden miljoonan euron lisärahoitusta.

Uudenkaupungin radan sähköistämiseen ehdotetaan hallituksen lisätalousarvioesityksessä 21 miljoonan euron valtuutta. Sähköistämisen tavoitteena on saada kustannussäästöjä liikennöinnissä sekä pienentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla.

- Radan sähköistäminen mahdollistaa Uudenkaupungin sujuvamman liikenteen lisäksi Turun ratapihan alueen uudenlaisen kehittämisen. Tähän kaupunki tulee panostamaan, Randell lupaa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |25.07.2017 22:00
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa...
Uutiset |25.07.2017 17:20
Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski tammi-kesäkuun aikana runsaalla seitsemällä prosentilla eli noin 28 000 rikoksen verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-...
Uutiset |25.07.2017 13:40
Lounais-Suomessa poliisille ilmoitetut rikokset ovat vähentyneet vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana runsaalla 14 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi–kesäkuussa...
Uutiset |25.07.2017 10:28
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa erityisesti tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.
Uutiset |25.07.2017 9:20
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 507 101. Väkiluku kasvoi tammi–kesäkuun aikana 3 804 henkeä, mikä on 1 805 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona...
Uutiset |25.07.2017 9:16
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3...
Uutiset |25.07.2017 9:03
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa - nyt 3 000 henkilöllä. Työttömyyden kasvu johtui...
Uutiset |25.07.2017 8:40
Kotieläinpihat, kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset ovat osa Suomen kesää. Niissä voi ihailla monenlaisia eläimiä, monen kokoisia ja mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Eläimiä katselevalle saattaa...
Uutiset |24.07.2017 21:52
Vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa on annettu 11 miljoonan euron lisämääräraha avustuksiin jälkiasennushissien rakentamiseen. Tänä vuonna hissiavustuksia voidaan myöntää yhteensä 36 miljoonalla...
Uutiset |24.07.2017 15:32
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan Naantalissa Ladvontiellä on noin hehtaarin metsäpaloalue. Palo on saatu rajattua ja sammutus jatkuu useita tunteja. Savua voi esiintyä Raisiossa...
Uutiset |24.07.2017 15:16
Juuri päättynyt kesäviikko oli Länsi-Suomen merivartioston yksiköille tähän mennessä vuoden kiireisin. Tehtäviä, tapahtumia ja sattumuksia oli joka lähtöön. Meri- ja muita pelastustapahtumia...