Säädökset eivät enää estä kahvilaa leipomasta pullaa ja piirakoita lähimaidolla

19.05.2017 13:48

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen hygieniasta annettua asetusta. Uusi asetus yksinkertaistaa aikaisempaan nähden elintarvikehuoneistojen rakenteellisia vaatimuksia ja henkilökunnan suojavaatetusvaatimuksia sekä laajentaa raakamaidon ammattikäyttöä ja tuottajien omien teuraseläinten käyttöä. Uusi asetus tulee voimaan 1. kesäkuuta.

Elintarvikehuoneistoiksi ilmoitettujen tilojen rakenteelliset vaatimukset yksinkertaistuvat aiempaan asetukseen nähden.

– Asetuksessa on paremmin huomioitu toimintojen ajallisen erottamisen mahdollisuus, eikä esimerkiksi siivousvälineille vaadita enää erillistä tilaa. Jatkossa riittää, että välineet ovat puhtaat ja toimivat, kertoo elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä.

Elintarvikehuoneiston henkilökunnan suojavaatetusta koskevaa vaatimusta on yksinkertaistettu siten, että esimerkiksi päähineen käyttö pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelyssä riippuisi tilanteesta eikä olisi enää aina pakollista.

Ilmoitetun elintarvikehuoneiston asiakastiloihin saa jatkossa tuoda näkövammaisen henkilön opaskoiran, kuulovammaisen henkilön kuulokoiran ja fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoiran lisäksi myös muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustavan koiran kuten tuki- ja hypokoiran. Muutos laajentaa edellä mainittujen hyötykoirien pääsemistä esimerkiksi ruokakauppojen asiakastiloihin, joihin tavalliset lemmikit eivät pääse. Ravintoloihin ja kahviloihin lemmikkejä on voinut tuoda jo viitisen vuotta, mikäli tarjoilutilan omistaja on niin päättänyt.

Alkutuotannon toimija voi jatkossa toimittaa omistamansa teurastettavat eläimet loppuun teurastettaviksi ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon, jos eläinten teurastus on aloitettu alkutuotantopaikalla ja jos liha ja muut tuotteet palautuvat alkutuotannon toimijalle hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi. Tällaista elintarvikehuoneistoa ei tarvitsisi hyväksyä teurastamoksi eikä siinä käsiteltävää lihalle tehtäisi lihatarkastusta.

Asetuksen perusteella raakamaitoa voidaan jatkossa käyttää elintarvikkeiden valmistukseen myös niissä vähittäismyyntipaikoissa, jotka eivät sijaitse maidontuotantotilan yhteydessä, edellyttäen, että valmistukseen liittyy pastörointia vastaava lämpö- tai muu käsittely. Täten esimerkiksi ravintoloissa ja kahviloissa voitaisiin käyttää muualta ostettua raakamaitoa leivonnaisten ja muiden kuumennettujen ruokien valmistukseen.

– Säädökset eivät enää estä pikkukahvilaa leipomasta pullaa ja piirakoita lähellä tuotetulla raakamaidolla. Tämä on yksi uusi käytännön esimerkki siitä norminpurkutyöstä, jolla helpotamme tuottajien ja yrittäjien arkea ja parannamme lähiruoan saatavuutta, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Asetusmuutoksen taustalla on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion norminpurkukierroksella tuottajilta ja muilta tahoilta keräämä palaute.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |25.07.2017 22:00
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa...
Uutiset |25.07.2017 17:20
Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski tammi-kesäkuun aikana runsaalla seitsemällä prosentilla eli noin 28 000 rikoksen verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-...
Uutiset |25.07.2017 13:40
Lounais-Suomessa poliisille ilmoitetut rikokset ovat vähentyneet vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana runsaalla 14 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi–kesäkuussa...
Uutiset |25.07.2017 10:28
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa erityisesti tavaramerkkiasiakkaitaan olemaan tarkkoja liikkeellä olevien laskunnäköisten tarjouskirjeiden suhteen.
Uutiset |25.07.2017 9:20
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 507 101. Väkiluku kasvoi tammi–kesäkuun aikana 3 804 henkeä, mikä on 1 805 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona...
Uutiset |25.07.2017 9:16
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3...
Uutiset |25.07.2017 9:03
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 27 200 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa - nyt 3 000 henkilöllä. Työttömyyden kasvu johtui...
Uutiset |25.07.2017 8:40
Kotieläinpihat, kiertävät eläinnäyttelyt ja sirkukset ovat osa Suomen kesää. Niissä voi ihailla monenlaisia eläimiä, monen kokoisia ja mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Eläimiä katselevalle saattaa...
Uutiset |24.07.2017 21:52
Vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa on annettu 11 miljoonan euron lisämääräraha avustuksiin jälkiasennushissien rakentamiseen. Tänä vuonna hissiavustuksia voidaan myöntää yhteensä 36 miljoonalla...
Uutiset |24.07.2017 15:32
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan Naantalissa Ladvontiellä on noin hehtaarin metsäpaloalue. Palo on saatu rajattua ja sammutus jatkuu useita tunteja. Savua voi esiintyä Raisiossa...
Uutiset |24.07.2017 15:16
Juuri päättynyt kesäviikko oli Länsi-Suomen merivartioston yksiköille tähän mennessä vuoden kiireisin. Tehtäviä, tapahtumia ja sattumuksia oli joka lähtöön. Meri- ja muita pelastustapahtumia...