THL aloittaa yt-neuvottelut uusista kymmenen miljoonan euron säästöistä

11.03.2016 11:24

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jätti perjantaina neuvotteluehdotuksen henkilöstöjärjestöille vajaan kymmenen miljoonan euron sopeutustoimista vuosina 2017–18. Neuvottelut voivat johtaa enintään 200 henkilötyövuoden vähenemiseen laitoksessa. Neuvottelujen piirissä on koko laitoksen henkilöstö.

Pääjohtaja Juhani Eskola on huolissaan laitoksen kyvystä vastata sille asetettuihin monenlaisiin uusiin odotuksiin, kun samaan aikaan on vähennettävä merkittävästi laitoksen henkilöstöä.

– Laitoksen henkilökunta on nyt kovilla. Perustyömme jatkuu, vaikka meillä kaikilla on huoli työpaikoista ja siitä, miten hoidamme tehtävämme entisestäänkin vähenevin resurssein, lausuu Eskola.

Yt-neuvottelut johtuvat monista laitoksen toimintaan viime vuosina tehdyistä leikkauspäätöksistä: valtion tuottavuusohjelmasta, tutkimuslaitosuudistuksesta sekä sektoritutkimuslaitosten säästöistä. Vuoden 2014 sopeutukset olivat suuruudeltaan noin 15 miljoonaa.

– Aiemmat sopeuttamiset ovat kohdistuneet varsin tasaisesti koko laitokseen. Nyt on välttämätöntä tehdä henkilöstövähennysten lisäksi toimintokohtaisia leikkauksia ja uudelleenjärjestelyjä sekä toimintakulujen mittavia vähennyksiä. Tällä sopeuttamiskierroksella joudutaan supistamaan huomattavasti myös THL:n vahvuusalueita.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |29.06.2016 22:28
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman vuoden painopisteistä. Valvira keräsi...
Uutiset |29.06.2016 21:01
Elokuun 15. päivänä voimaan tuleva maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen...
Uutiset |29.06.2016 20:01
Yleistä asumistukea saaneita ruokakuntia oli viime vuoden lopussa 246 400. Määrä on suurempi kuin koskaan ennen.Saajaruokakuntien määrä kasvoi edellisvuodesta 20 prosenttia.Kasvun taustalla on...
Uutiset |29.06.2016 15:44
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran tavoitteena on kouluttaa ja työllistää vähintään 2 000 maahanmuuttajaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Yksityisellä pääomalla rahoitettavan tulosperusteisen...
Uutiset |29.06.2016 15:20
Ulkomaalaislakiin on vahvistettu muutokset, joiden myötä kaikki ulkomaalaisten lupa-asiat keskitetään Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alusta lähtien. Uusina tehtävinä virasto alkaa hoitaa kaikki...
Uutiset |29.06.2016 15:18
Ulkomaalaislaki muuttuu 1. heinäkuuta niin, että toimeentuloedellytys koskee yleensä myös kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä, kun he hakevat oleskelulupia Suomeen.
Uutiset |29.06.2016 15:18
Tasavallan presidentti on 29. kesäkuuta vahvistanut lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja määrännyt sen tulemaan voimaan 1. heinäkuuta.
Uutiset |29.06.2016 14:34
Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin. Tavoitteena on kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhentää työttömyysjaksoja, alentaa rakenteellisista työttömyyttä ja säästää julkisia...
Uutiset |29.06.2016 14:30
Taksiliikenteen enimmäiskuluttajahinnat nousevat 1. heinäkuuta keskimäärin 1,2 prosenttia. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 29. kesäkuuta.
Uutiset |29.06.2016 14:24
OECD:n Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) toinen kierros toteutettiin 2014–15. Siihen osallistui yhdeksän maata: Chile, Kreikka, Indonesia (Jakarta), Israel, Liettua, Uusi-Seelanti, Singapore,...
Uutiset |29.06.2016 14:00
Turun kaupungin pyörittämä Sillankorvan ensisuoja kärsii yhä pahoin tulehtuneesta työilmapiiristä, joka heijastuu myös asiakkaisiin. Työntekijät kokevat, että heillä ei edelleenkään ole minkäänlaista...