Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä yt-neuvottelut, päiväkoti Käpyrinne lakkausuhan alla

10.02.2016 15:38

Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä on käynnistetty yhteistoimintamenettely päiväkoti Käpyrinteen koko henkilökunnan eli 13 työntekijän kanssa 5. helmikuuta.

Yhdistys harkitsee lopettavansa päiväkotitoiminnan tuottamisen kokonaan 31. heinäkuuta alkaen. Yhdistyksen mukaan yt-neuvottelujen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Yhdistyksen muu toiminta jatkuu entisellään. Yhdistys ilmoittaa perustehtäväkseen perhekeskeisten lastensuojelupalvelujen tuottamisen. Osaamisalueita ovat kriisi- ja väkivaltatyö sekä vaativa vauvatyö.

Yhdistys ylläpitää turvakotia ja kahta ensikotia sekä perheryhmäkotia. Ympärivuorokautisten yksiköiden lisäksi on avopalvelutoimintaa esimerkiksi väkivaltaa kohdanneiden lasten auttamiseksi.

Yhdistyksessä on 77 kokopäiväistä työntekijää.

Lasse Virtanen
Uutiset |25.08.2016 21:40
Pallivahan kirkon vaurioiden laajuus on yllättänyt. Peruskorjaus on paljon laajempi kuin oli osattu aavistaa. Tähän mennessä havaittujen virheiden peruskorjaus maksaa arvion mukaan noin kaksi...
Uutiset |25.08.2016 16:08
Yksityishenkilöt voisivat tilata ulkomailta sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä vuoden loppuun saakka. Hallitus esittää asiaa koskevaa siirtymäsäännöstä uuteen 15. elokuuta voimaan tulleeseen...
Uutiset |25.08.2016 16:00
Euroopan unioni haluaa uudistaa unionin yhteistä kansainvälisen suojelun järjestelmää. Euroopan komissio antoi neljä ehdotusta järjestelmän uudistamisesta ja laillisten maahantuloväylien lisäämisestä...
Uutiset |25.08.2016 15:04
Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden määrä on ollut laskussa jo viiden vuoden ajan. Vuoden alkupuoliskolla kaikista hätänumeroon soitetuista puheluista 16 prosenttia oli asiattomia tai...
Uutiset |25.08.2016 15:04
Tasavallan presidentti vahvisti tänään henkilökorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset. Muutoksilla sujuvoitetaan asiointia, parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan viranomaisten...
Uutiset |25.08.2016 14:08
Pankista saa tulevaisuudessa entistä varmemmin perusmaksutilin ja siihen liittyvät maksupalvelut. Hallitus esittää, että pankit voisivat kieltäytyä tilin ja verkkopankkitunnusten tarjoamisesta vain...
Uutiset |25.08.2016 14:04
Turun päälähetysasemalla tehdään antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia 25.–27. lokakuuta. Samanaikaisesti tehdään muutostöitä myös alueen täytelähetinasemilla. Muutosten yhteydessä tv-lähetyksissä...
Uutiset |25.08.2016 10:44 (päivitetty: 25.08.2016 11:10)
Sisäministeriössä on käynnistynyt hallinnonalan yhteinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden vastaanottoa aina hakemuksen jättämisestä lopulliseen oleskelulupapäätökseen. Hanke...
Uutiset |25.08.2016 9:40
Muovin käyttö arkuissa ja keinokuituverhoilut on ongelma sekä krematorioiden työturvallisuuden että ympäristön kannalta. Tämän vuoksi arkkujen laatukriteereitä on täsmennetty.
Uutiset |25.08.2016 9:20
Johtojen ja kaapeleiden sijoittamista tiealueelle halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa. Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueella siirrytään osassa tilanteista ilmoitusmenettelyyn.
Uutiset |25.08.2016 9:12
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin...