Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä yt-neuvottelut, päiväkoti Käpyrinne lakkausuhan alla

10.02.2016 15:38

Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä on käynnistetty yhteistoimintamenettely päiväkoti Käpyrinteen koko henkilökunnan eli 13 työntekijän kanssa 5. helmikuuta.

Yhdistys harkitsee lopettavansa päiväkotitoiminnan tuottamisen kokonaan 31. heinäkuuta alkaen. Yhdistyksen mukaan yt-neuvottelujen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Yhdistyksen muu toiminta jatkuu entisellään. Yhdistys ilmoittaa perustehtäväkseen perhekeskeisten lastensuojelupalvelujen tuottamisen. Osaamisalueita ovat kriisi- ja väkivaltatyö sekä vaativa vauvatyö.

Yhdistys ylläpitää turvakotia ja kahta ensikotia sekä perheryhmäkotia. Ympärivuorokautisten yksiköiden lisäksi on avopalvelutoimintaa esimerkiksi väkivaltaa kohdanneiden lasten auttamiseksi.

Yhdistyksessä on 77 kokopäiväistä työntekijää.

Lasse Virtanen
Uutiset |24.05.2016 16:54
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tiistaina, että vuoden 2017 talousarvio laaditaan kaksi miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tavoitteena on pitää jäsenkuntien maksuosuuden kasvu...
Uutiset |24.05.2016 16:54
Sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallitus ehdottaa 14. kesäkuuta kokoontuvalle valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy Turun hyvinvointitoimialan psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköiden ja Varsinais-...
Uutiset |24.05.2016 15:36
Varsinais-Suomen ELY-keskus tarkasti tien päällä jätekuljetuksia yhteistyössä Lounais-Suomen poliisin kanssa tiistaina 24. toukokuuta. Tarkastuspisteitä oli kuusi, kolme Turun ja kolme Porin alueella...
Uutiset |24.05.2016 14:28
Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen arvioi Rysän päältä -blogissaan, että oikeusministeriössä tehtiin tiistaina merkittävä päätös.
Uutiset |24.05.2016 13:45
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus esittää 14. kesäkuuta kokoontuvalle valtuustolle, että uudeksi sairaanhoitopiirin johtajaksi valitaan Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisten...
Uutiset |24.05.2016 12:20
Posti on kehittänyt ruuan verkkojakelukonseptin, jossa ruoan kotiinkuljetus on yhdistetty perinteiseen posti- ja pakettijakeluun. Kylmäketju säilyy koko toimituksen ajan ruuan...
Uutiset |24.05.2016 12:16
Valvira on selvittänyt vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Valviran kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä peräti 7 406 yksiköiden työntekijää. Kysely...
Uutiset |24.05.2016 10:48
Pääesikunnan koulutusosasto on julkaissut Reserviläisten toimintakyky vuonna 2015 -tutkimuksen. Tutkimukseen osallistui 792 reserviläistä. Tutkimus piirtää kuvan reserviläisten fyysisestä,...
Uutiset |24.05.2016 10:40
Viime aikoina on uutisoitu ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden katoamisista Euroopassa. Maahanmuuttoviraston selvityksen mukaan Suomessa on kadonnut 30 ilman huoltajaa...
Uutiset |24.05.2016 9:28
Mielenterveysongelmiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet lähes puolella Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelimessa. Auttavan puhelimen päivystäjät kohtaavat yhä...
Uutiset |24.05.2016 9:24
Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntia oli viime vuoden lopulla 2,6 miljoonaa, joista 42 prosenttia oli yhden henkilön asuntokuntia. Yksinasuvien määrä kasvoi edellisvuodesta 14 000:lla ja muiden...