Työ- ja elinkeinoministeriöltä uusi ohjeistus julkisiin hankintoihin

08.02.2016 21:44

Julkisen sektorin hankinnoilla on keskeinen merkitys energiatehokkuuden edistämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut suositusluonteiset ohjeet, joissa on esitetty keskeiset julkisten hankintojen energiatehokkuutta ohjaavat velvoitteet sekä selvennetty, miten energiatehokkuus voidaan hankintayksiköissä ottaa kattavasti huomioon.

– Energiatehokkailla ja kestävillä valinnoilla julkinen sektori voi vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden energiankulutukseen sekä siten energiakustannuksiin ja päästöihin. Julkinen sektori voi myös toimia uusien innovaatioiden sekä energiatehokkaan teknologian ja suunnittelun edistäjänä, teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Ohjeet ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategian sekä EU-direktiivien toimeenpanoa. Julkisten organisaatioiden tulisi sisällyttää ohjeet omiin hankintastrategioihinsa ja -ohjeisiinsa. Uudet ohjeet korvaavat kesäkuussa 2011 annetut työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Energiankäytön kannalta keskeisimmät tuoteryhmät ovat kiinteistöjen lämmitys ja muu energiankäyttö, liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä sähkön hankinta. Yksityiskohtaisempaa neuvontaa energiatehokkuus- ja ympäristökriteerien soveltamiseen ja innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen tarjoaa Suomessa Motiva Oy

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa -ohje on osoitteessa https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut?C=98033&xmid=5556.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |24.10.2016 17:32
Porvoossa tuhoutui maanantaina tulipalossa tuhannen neliön teollisuushalli. Palon epäillään saaneen alkunsa kattotulitöistä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan tuli tuhosi koko hallin ja palosta...
Uutiset |24.10.2016 17:24
Reformaation valtakunnallinen merkkivuosi saa juhlallisen alun Turussa tulevana viikonloppuna. Sunnuntaina 30. lokakuuta kello 10 pidetään Turun tuomiokirkossa avajaismessu, jonka toimittaa piispa...
Uutiset |24.10.2016 17:12
Lasten kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) ja autismikirjon häiriöihin, voi liittyä lapsen itsetunnon, tunne-elämän ja käyttäytymisen...
Uutiset |24.10.2016 16:44
Sisäministeriö on asettanut hankkeen maahanmuuttoon liittyvien rekisterisäännösten uudistamiseksi. Tarkoituksena on saattaa ulkomaalaisrekisterilainsäädäntö vastaamaan nykyaikaisia...
Uutiset |24.10.2016 16:00
Verovuoden 2015 jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 25. marraskuuta. Veron voi maksaa e-laskulla. E-laskun voi tilata verkkopankissa viimeistään 4. marraskuuta.
Uutiset |24.10.2016 13:44
TE-palvelujen Työlinjan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Työttömyysturvaneuvonta, Koulutusneuvonta ja Siviilipalveluslinja palvelevat poikkeuksellisesti rajoitetuin aukioloajoin maanantaista...
Uutiset |24.10.2016 13:28
Varsinais-Suomen Kuluttajat järjestää Kuluttajaliiton kanssa koulutustilaisuuden tiistaina 25. lokakuuta kello 18 Puolalanmäen lukiossa Aurakadulla. Tilaisuus kuuluu Kuluttajaliiton Kuluttaja-...
Uutiset |24.10.2016 13:24
Merialuesuunnittelua koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1. lokakuuta. Merialuesuunnitelmat laaditaan kahdeksan rannikon maakunnan liiton yhteistyönä. Varsinais-Suomen liitto laatii yhdessä...
Uutiset |24.10.2016 12:52
Työpaikkojen määrä on laskenut tasaisesti Varsinais-Suomesta vuodesta 2011. Vuoden 2014 loppuun mennessä työpaikkoja oli hävinnyt lähes 10 000. Niiden määrä oli silloin samalla tasolla kuin vuonna...
Uutiset |24.10.2016 12:52
Maakuntahallitus myönsi maanantaina alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta (AIKO) neljälle hankkeelle.
Uutiset |24.10.2016 12:36
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksista Natura 2000 -alueiden tietojen ajantasaistamiseksi sekä verkoston täydentämiseksi. Ympäristöministeriön ehdotukset kohdistuvat pääosin Varsinais...