Työ- ja elinkeinoministeriöltä uusi ohjeistus julkisiin hankintoihin

08.02.2016 21:44

Julkisen sektorin hankinnoilla on keskeinen merkitys energiatehokkuuden edistämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut suositusluonteiset ohjeet, joissa on esitetty keskeiset julkisten hankintojen energiatehokkuutta ohjaavat velvoitteet sekä selvennetty, miten energiatehokkuus voidaan hankintayksiköissä ottaa kattavasti huomioon.

– Energiatehokkailla ja kestävillä valinnoilla julkinen sektori voi vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden energiankulutukseen sekä siten energiakustannuksiin ja päästöihin. Julkinen sektori voi myös toimia uusien innovaatioiden sekä energiatehokkaan teknologian ja suunnittelun edistäjänä, teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Ohjeet ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategian sekä EU-direktiivien toimeenpanoa. Julkisten organisaatioiden tulisi sisällyttää ohjeet omiin hankintastrategioihinsa ja -ohjeisiinsa. Uudet ohjeet korvaavat kesäkuussa 2011 annetut työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Energiankäytön kannalta keskeisimmät tuoteryhmät ovat kiinteistöjen lämmitys ja muu energiankäyttö, liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä sähkön hankinta. Yksityiskohtaisempaa neuvontaa energiatehokkuus- ja ympäristökriteerien soveltamiseen ja innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen tarjoaa Suomessa Motiva Oy

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa -ohje on osoitteessa https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut?C=98033&xmid=5556.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |30.09.2016 10:08
Viikonvaihteessa printtinä ja tänään näköislehtenä ilmestyvä Aamusten Herkku on uusi tulokas erikoisnumeroiden rivistöön. Herkussa on tarjolla juttuja ruoasta, juomasta, ihmisistä niiden takana,...
Uutiset |30.09.2016 9:32
Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuonna määrättiin 240 700 rikesakkoa, lähes kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkojen korotukset astuivat voimaan 1.9.2015, mistä alkaen...
Uutiset |30.09.2016 9:28
Valtakunnansyyttäjä on antanut syyttäjille ohjeen syyttäjän tehtävien asettamisesta niiden kiireellisyyteen perustuvaan etusijajärjestykseen. Uudistetun ohjeen tavoitteena on edistää...
Uutiset |30.09.2016 9:12
Tulli lakkauttaa Hangon, Porin, Tornion (Etelätulli) ja Turun toimipaikkojen asiakaspalvelun 1. lokakuuta alkaen. Asiointi on järjestetty hyödyntämällä sähköisiä palveluita ja muita vaihtoehtoisia...
Uutiset |30.09.2016 8:20
Kansalaisten viranomaisasioinnissa siirrytään paperikirjeiden sijaan käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa. Hallitus linjasi asiaa koskevan lainvalmistelun käynnistämisestä...
Uutiset |30.09.2016 6:44
Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää parhaillaan, ovatko lounaissuomalaiset linja-autoalan yritykset syyllistyneet kiellettyihin kilpailijoiden välisiin menettelyihin. Käytännössä se tarkoittanee...
Uutiset |29.09.2016 23:00
Kirkkovaltuusto ei halua suurempia seurakuntayksikköjä tai seurakuntien yhdistymistä. Valtuusto poisti tuomiokapitulille menevästä ja seurakuntarakenteeseen liittyvästä lausunnostaan pois pyrkimyksen...
Uutiset |29.09.2016 16:20
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) esittää Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) vuoden 2017 puheenjohtajaksi Riina Lummetta ja hallituksen jäseneksi Jyri Lähdemaata. TYY:n edustajisto valitsi...
Uutiset |29.09.2016 15:16
Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan perhesidehakemukset pyritään avaamaan sähköisessä asiointipalvelussa marraskuun aikana. Perhesidehakemuksilla tarkoitetaan turvapaikanhakijoiden perheiden...
Uutiset |29.09.2016 13:56
Turun kaduille jalkautuu lauantaina 15. lokakuuta ihmiskaupan vastainen Walk for Freedom –kävelytapahtuma. Tarkoituksena on herättää tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja sen vastaiseen työhön...
Uutiset |29.09.2016 13:20
Suomeen ilman huoltajaa tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille perustettuja vastaanottokeskuksia muutetaan perheryhmäkodeiksi tai tuetun asumisen yksiköiksi.