Työryhmä: Maatalousyrittäjien vuosiloma pidemmäksi ja tilakohtaiseksi

21.04.2017 12:16

Lomituspalvelujen uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että maatalousyrittäjien vuosiloma olisi jatkossa tilakohtainen. Vuosilomapäivien määrää korotettaisiin samalla nykyisestä 26 päivästä 31 päivään.

Maatilalla vain yhden yrittäjän tulisi täyttää edellytykset, ja yrityksen kaikkien yrittäjien tulisi pitää vuosilomansa samanaikaisesti. Tilakohtainen vuosiloma voisi vähentää lomittajien osa-aikaisuutta, mikä turvaisi osaavan lomittajakunnan säilymisen tulevaisuudessa.

Työryhmä ehdottaa, että oikeus lomituspalveluihin sidottaisiin kaavamaisempaan kotieläinten määrän mukaiseen laskentaan. Lomituspalveluihin olisi edelleen oikeutettu vain sellainen yritys, jossa vähintään yksi maatalousyrittäjä osallistuu päivittäin tai viikoittain välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin. Jatkossa lomituspalveluja saisivat myös elinkeinoverotuksen piirissä olevat maatalousyrittäjät, kun MYEL–vakuutussidonnaisuudesta luovuttaisiin. Tavoitteena on lainsäädännön yksinkertaistaminen ja soveltamisalan selkeyttäminen.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.) perjantaina 21. huhtikuuta.

Maatalousyrittäjällä olisi jatkossakin oikeus sijaisapuun silloin, kun hän ei pysty huolehtimaan yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä tehtävistään laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi. Oikeutta parannettaisiin siten, että jatkossa ei arvioitaisi mahdollisuutta hoitaa tehtävät yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavun perusteet eivät muuttuisi.

Työryhmä esittää, että tuetun maksullisen lomittaja-avun nimi muutettaisiin lisävapaaksi ja sitä voitaisiin antaa kaikille maatalousyrittäjä-määritelmän täyttäville henkilöille. Palvelun enimmäismäärä nostettaisiin 200 tuntiin kalenterivuodessa ja lisävapaan hinta laskettaisiin vuoden 2017 väliaikaiselle tasolle 12 euroa tunnilta.

Itse hankitun lomituksen käyttöä edistettäisiin korottamalla korvaus 30 euroon tunnissa sekä tekemällä vuosilomaan tai sijaisapuun liittyvästä automaation varallaolosta tai valvontakäynnistä sekä lisävapaasta subjektiivinen oikeus.

Hallituksen maakuntauudistuksen linjaukset ovat pohjana sille, miten lomituspalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Kuntien palveluksessa olevat lomittajat ja lomituksen hallintohenkilöstö siirtyvät maakuntiin maakuntauudistuksen mukaisella liikkeenluovutusperiaatteella. Myös maatalousyrittäjien lomituspalvelujen rahoitus siirtyy maakunnalle.

Työryhmä esittää, että maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyisi 18 itsenäiselle maakunnalle, turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu keskitettäisiin Pohjanmaan maakunnalle ja poronhoitajien sijaisavun järjestämis- ja tuottamisvastuu Lapin maakunnalle.

Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi jatkossa lomituspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela) olisi mahdollisuus tarjota lomitukseen liittyvää osaamistaan maakunnille tai uudelle ohjaus- ja valvontavirastolle.

Sekä toimeenpanoa että palveluja koskevat esitykset merkitsisivät suurta muutosta nykyjärjestelmään. Esityksessä olevien lomituspalvelujen tarkoituksena on nykyiseen tapaan tukea maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä.

Työryhmän esitystä seuraa lausuntokierros, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |22.06.2017 12:28
Seitsemän tekniikan alan yliopistoa ovat sopineet yhteistyöyliopiston (Finnish Institute of Technology) perustamiseen liittyvästä käynnistysprojektista. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto...
Uutiset |22.06.2017 11:36
Lemminkäinen ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Logomon jalankulkusillan rakentamisesta Turkuun. Rakennustyöt alkavat elokuussa, ja uusi silta otetaan käyttöön syksyllä 2018....
Uutiset |22.06.2017 10:40
Suojelupoliisi nosti hiljattain Suomessa mahdollisesti tapahtuvan terroriuhan riskiä. Turun satamassa toimitaan kuitenkin edelleen normaalin turvallisuusluokituksen mukaan. Poliisilla ja satamalla on...
Uutiset |21.06.2017 13:44
Turkulaisen Kiinteistösäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea rakennussuunnitteluun, asumiseen, asuinympäristöön, kiinteistönhoitoon ja -hallintoon sekä kiinteistökannan säilyttämiseen liittyvää...
Uutiset |21.06.2017 12:44
Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 2 prosenttia työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan kolmen vuoden...
Uutiset |21.06.2017 12:32
Keski- ja Itä-Suomessa toimiva kotimainen vaatekauppaketju Kekäle avaa syksyllä liikkeen kauppakeskus Myllyssä. 1 100 neliömetrin myymälä on ketjun kahdeksas Suomessa. Kyseessä on Kekäleen...
Uutiset |21.06.2017 12:12 (päivitetty: 22.06.2017 12:10)
Syyslomaviikolla 19.-21. lokakuuta nähdään Turussa ensimmäistä kertaa kansainvälisen kokoluokan elektronisen urheilun pelitapahtuma, kun pelifestivaali Grail Quest täyttää Gatorade Centerin. E-...
Uutiset |21.06.2017 11:54
Nesteen henkilöstöryhmät ovat peruuttaneet ensi viikolle suunnittelemansa polttoaineiden jakelun keskeytyksen Porvoon ja Naantalin terminaaleista. Päätös syntyi, kun yhtiön johto ja henkilöstöryhmien...
Uutiset |20.06.2017 18:30
Turun kaupunki ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko osallistuvat 1.-3. heinäkuuta yhteisellä ohjelmakokonaisuudella Reformaation maailmannäyttelyyn Wittenbergissä. Kokonaisuuden kautta halutaan...
Uutiset |20.06.2017 16:15
Turun kaupunki on mukana edistämässä kiertotaloutta ja vähentämässä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia yhdessä 20 muun Suomen kaupungin kanssa. KEHTO-foorumiin kuuluvat kaupungit ovat...
Uutiset |20.06.2017 13:25
Nesteen henkilöstöryhmien mielenilmaus uhkaa keskeyttää polttoaineiden jakelun Naantalin ja Porvoon jakeluterminaaleista.Nesteen henkilöstöryhmät ovat tiistaina 20. kesäkuuta ilmoittaneet...