Työryhmä: Maatalousyrittäjien vuosiloma pidemmäksi ja tilakohtaiseksi

21.04.2017 12:16

Lomituspalvelujen uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että maatalousyrittäjien vuosiloma olisi jatkossa tilakohtainen. Vuosilomapäivien määrää korotettaisiin samalla nykyisestä 26 päivästä 31 päivään.

Maatilalla vain yhden yrittäjän tulisi täyttää edellytykset, ja yrityksen kaikkien yrittäjien tulisi pitää vuosilomansa samanaikaisesti. Tilakohtainen vuosiloma voisi vähentää lomittajien osa-aikaisuutta, mikä turvaisi osaavan lomittajakunnan säilymisen tulevaisuudessa.

Työryhmä ehdottaa, että oikeus lomituspalveluihin sidottaisiin kaavamaisempaan kotieläinten määrän mukaiseen laskentaan. Lomituspalveluihin olisi edelleen oikeutettu vain sellainen yritys, jossa vähintään yksi maatalousyrittäjä osallistuu päivittäin tai viikoittain välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin. Jatkossa lomituspalveluja saisivat myös elinkeinoverotuksen piirissä olevat maatalousyrittäjät, kun MYEL–vakuutussidonnaisuudesta luovuttaisiin. Tavoitteena on lainsäädännön yksinkertaistaminen ja soveltamisalan selkeyttäminen.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.) perjantaina 21. huhtikuuta.

Maatalousyrittäjällä olisi jatkossakin oikeus sijaisapuun silloin, kun hän ei pysty huolehtimaan yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä tehtävistään laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi. Oikeutta parannettaisiin siten, että jatkossa ei arvioitaisi mahdollisuutta hoitaa tehtävät yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavun perusteet eivät muuttuisi.

Työryhmä esittää, että tuetun maksullisen lomittaja-avun nimi muutettaisiin lisävapaaksi ja sitä voitaisiin antaa kaikille maatalousyrittäjä-määritelmän täyttäville henkilöille. Palvelun enimmäismäärä nostettaisiin 200 tuntiin kalenterivuodessa ja lisävapaan hinta laskettaisiin vuoden 2017 väliaikaiselle tasolle 12 euroa tunnilta.

Itse hankitun lomituksen käyttöä edistettäisiin korottamalla korvaus 30 euroon tunnissa sekä tekemällä vuosilomaan tai sijaisapuun liittyvästä automaation varallaolosta tai valvontakäynnistä sekä lisävapaasta subjektiivinen oikeus.

Hallituksen maakuntauudistuksen linjaukset ovat pohjana sille, miten lomituspalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Kuntien palveluksessa olevat lomittajat ja lomituksen hallintohenkilöstö siirtyvät maakuntiin maakuntauudistuksen mukaisella liikkeenluovutusperiaatteella. Myös maatalousyrittäjien lomituspalvelujen rahoitus siirtyy maakunnalle.

Työryhmä esittää, että maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyisi 18 itsenäiselle maakunnalle, turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu keskitettäisiin Pohjanmaan maakunnalle ja poronhoitajien sijaisavun järjestämis- ja tuottamisvastuu Lapin maakunnalle.

Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi jatkossa lomituspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela) olisi mahdollisuus tarjota lomitukseen liittyvää osaamistaan maakunnille tai uudelle ohjaus- ja valvontavirastolle.

Sekä toimeenpanoa että palveluja koskevat esitykset merkitsisivät suurta muutosta nykyjärjestelmään. Esityksessä olevien lomituspalvelujen tarkoituksena on nykyiseen tapaan tukea maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä.

Työryhmän esitystä seuraa lausuntokierros, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |17.08.2017 21:12
Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää...
Uutiset |17.08.2017 18:12
Turun kaupunki järjestää info- ja keskustelutilaisuuden Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikön ja alueen tulevaisuudesta tiistaina 22. elokuuta kello 17–18. Tilaisuus pidetään Vasaramäen...
Uutiset |17.08.2017 16:56
Turun arkkihiippakunnan entistä piispaa, kansanedustaja Ilkka Kantolaa (sd.) esitetään uudeksi arkkipiispaksi, kertoo Demokraatti-lehti. Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka kirjoittaa...
Uutiset |17.08.2017 16:48
Ennen hallituksen budjettiriihtä on esitetty vaatimuksia palkansaajille kuuluvasta veroalesta. Kevennyksen tarpeeksi on ilmoitettu 300–400 miljoonaa euroa riippuen siitä, koskisiko se myös...
Uutiset |17.08.2017 10:28
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja....
Uutiset |17.08.2017 10:03
Turun seudun joukkoliikenne Föli aloitti kesän mittaisen vesibussikokeilun toukokuun lopulla. Martinsillalta Ruissalon Kansanpuistoon liikennöinyt vesibussi osoittautui heti suosituksi. Suosio ylitti...
Uutiset |17.08.2017 9:32
Turussa on aloitettu tällä viikolla ja Liedossa heinäkuun puolella uusien ikäihmisten hoivakotien rakennustyöt. Attendo vastaa kohteissa ikäihmisten hoivapalveluista. Hoivakodit valmistuvat...
Uutiset |17.08.2017 8:36
Pääteiden kokonaisliikenne lisääntyi tammi–kesäkuussa noin 2,3 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Varsinkin raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) kasvu oli merkittävää, sillä se...
Uutiset |17.08.2017 8:12
Tulli on paljastanut laajamittaisen doping- ja lääkeaineiden laittoman maahantuonnin ja levityksen, jossa epäillään kahden pohjoissavolaisen henkilön tuoneen maahan, valmistaneen ja levittäneen...
Uutiset |16.08.2017 22:41
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi keskiviikkona Föli-lippujen käytön syksyn vesibussiliikenteessä. Lautakunta tarkasti pöytäkirjan asian osalta heti ja päätös toimeenpannaan...
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...