Työryhmä: Maatalousyrittäjien vuosiloma pidemmäksi ja tilakohtaiseksi

21.04.2017 12:16

Lomituspalvelujen uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että maatalousyrittäjien vuosiloma olisi jatkossa tilakohtainen. Vuosilomapäivien määrää korotettaisiin samalla nykyisestä 26 päivästä 31 päivään.

Maatilalla vain yhden yrittäjän tulisi täyttää edellytykset, ja yrityksen kaikkien yrittäjien tulisi pitää vuosilomansa samanaikaisesti. Tilakohtainen vuosiloma voisi vähentää lomittajien osa-aikaisuutta, mikä turvaisi osaavan lomittajakunnan säilymisen tulevaisuudessa.

Työryhmä ehdottaa, että oikeus lomituspalveluihin sidottaisiin kaavamaisempaan kotieläinten määrän mukaiseen laskentaan. Lomituspalveluihin olisi edelleen oikeutettu vain sellainen yritys, jossa vähintään yksi maatalousyrittäjä osallistuu päivittäin tai viikoittain välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin. Jatkossa lomituspalveluja saisivat myös elinkeinoverotuksen piirissä olevat maatalousyrittäjät, kun MYEL–vakuutussidonnaisuudesta luovuttaisiin. Tavoitteena on lainsäädännön yksinkertaistaminen ja soveltamisalan selkeyttäminen.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.) perjantaina 21. huhtikuuta.

Maatalousyrittäjällä olisi jatkossakin oikeus sijaisapuun silloin, kun hän ei pysty huolehtimaan yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä tehtävistään laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi. Oikeutta parannettaisiin siten, että jatkossa ei arvioitaisi mahdollisuutta hoitaa tehtävät yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavun perusteet eivät muuttuisi.

Työryhmä esittää, että tuetun maksullisen lomittaja-avun nimi muutettaisiin lisävapaaksi ja sitä voitaisiin antaa kaikille maatalousyrittäjä-määritelmän täyttäville henkilöille. Palvelun enimmäismäärä nostettaisiin 200 tuntiin kalenterivuodessa ja lisävapaan hinta laskettaisiin vuoden 2017 väliaikaiselle tasolle 12 euroa tunnilta.

Itse hankitun lomituksen käyttöä edistettäisiin korottamalla korvaus 30 euroon tunnissa sekä tekemällä vuosilomaan tai sijaisapuun liittyvästä automaation varallaolosta tai valvontakäynnistä sekä lisävapaasta subjektiivinen oikeus.

Hallituksen maakuntauudistuksen linjaukset ovat pohjana sille, miten lomituspalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Kuntien palveluksessa olevat lomittajat ja lomituksen hallintohenkilöstö siirtyvät maakuntiin maakuntauudistuksen mukaisella liikkeenluovutusperiaatteella. Myös maatalousyrittäjien lomituspalvelujen rahoitus siirtyy maakunnalle.

Työryhmä esittää, että maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyisi 18 itsenäiselle maakunnalle, turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu keskitettäisiin Pohjanmaan maakunnalle ja poronhoitajien sijaisavun järjestämis- ja tuottamisvastuu Lapin maakunnalle.

Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi jatkossa lomituspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela) olisi mahdollisuus tarjota lomitukseen liittyvää osaamistaan maakunnille tai uudelle ohjaus- ja valvontavirastolle.

Sekä toimeenpanoa että palveluja koskevat esitykset merkitsisivät suurta muutosta nykyjärjestelmään. Esityksessä olevien lomituspalvelujen tarkoituksena on nykyiseen tapaan tukea maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä.

Työryhmän esitystä seuraa lausuntokierros, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |29.04.2017 19:10
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenkyselyyn vastanneista jäsenistä 92 prosenttia haluaa seuraavalla liittokierroksella palkankorotukset naisvaltaisille matalapalkka-aloille....
Uutiset |29.04.2017 16:57
Poliisi sai ilmoituksen noin kello 16 Turun Kauppatorilla puukkolla uhkailleesta miehestä.Poliisi eristi Hansakorttelin ja epäilty tavoitettiin vain hetkeä myöhemmin korttelista.Kukaan ei...
Uutiset |29.04.2017 16:53
Kalastaja on kateissa Kaarinan Kuusistossa. Mies lähti kokemaan verkkoja mökkirantaan varhain aamulla. Koska hän ei palannut takaisin, omaiset alkoivat etsiä häntä lähialueelta, mutta tuloksetta....
Uutiset |29.04.2017 13:05 (päivitetty: 29.04.2017 13:08)
Helsinginkadulla tapahtui lauantaina noin kello 1.35 liikennevahinko, jota poliisi tutkii rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Vuonna 1976 syntyneen miehen...
Uutiset |29.04.2017 12:54
Hätäkeskukseen ilmoitettiin lauantaina kello 00.14, että vuonna 1997 syntynyt nuori mies on mahdollisesti pudonnut mereen Naantalissa Ukko-Pekan viereiseltä kalliolta.Miestä etsittiin jalan...
Uutiset |29.04.2017 8:38
Kaksi autoa kolaroi Helsinginkadulla Turussa lauantaina ennen kahta. Yksi loukkaantui vakavasti, toinen lievästi.Tie oli yöllä onnettomuuskohdalta poikki ja poliisi ohjasi liikennettä.
Uutiset |28.04.2017 22:16
Metsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta kaikkiaan 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä...
Uutiset |28.04.2017 18:52 (päivitetty: 28.04.2017 22:27)
Turussa on käynnissä kahdessa terveyskeskuksessa Auta-hanke. Keskustan ja Runosmäen terveyskeskuksissa opastetaan erityisesti OmaKannan ja eTerveyspalvelujen käyttöön, mutta neuvontaa saa muiden...
Uutiset |28.04.2017 18:48
Ulkomaalaislupa-asiat siirtyivät vuoden alusta poliisilta Maahanmuuttovirastolle. Lupa-asioiden kokonaisvolyymi on laskenut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin kymmenen prosenttia...
Uutiset |28.04.2017 15:28
Ikääntyvien työurat jatkuvat julkisella sektorilla, mutta katkeavat yksityissektorilla. Tämä käy ilmi 27. huhtikuuta julkaistusta tutkimuksesta. Työurien jatkaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja...
Uutiset |28.04.2017 15:16
Turvapaikanhakijat olivat alkuvuoden aikana asianomistajina rikoksissa 408 ja rikoksesta epäiltyinä 627 kertaa. Vastaavat luvut vuosi sitten olivat 531 ja 830, joten määrät ovat pienentyneet.