Uutisanalyysi: Ruusukorttelin torniriita kytee

21.04.2017 8:20
ARKKITEHTITOIMISTO JARMO SAARINEN OY

Ruusukorttelin 16-kerroksinen tornitalo näyttäisi tällaiselta. (Kuva: ARKKITEHTITOIMISTO JARMO SAARINEN OY)

Ruusukorttelin 16-kerroksinen tornitalo näyttäisi tällaiselta.

Valtuusto jätti tiistaina juhlakokouksessaan pöydälle Ruusukorttelin kaavamuutoksen. Päätös tehdään 15. toukokuuta. Esitys jakaa valtuuston mielipiteet lähes kahtia. SDP:n valtuustoryhmä piti esitystä ”erinomaisena”, vasemmistoliittolaiset ja vihreät pitivät sitä kelvottomana tai ainakin ongelmallisena.

Mistä kiikastaa? Ongelmakohtia on kriitikoiden mukaan ainakin kaksi. Kaavamuutos mahdollistaisi 16-kerroksisen tornitalon rakentamisen ja jyrän alle jäisi kaksi toimivaa päiväkotia. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell muistutti, ettei valtuusto hyväksy kaavassa tornitaloa, vaan siitä tehdään erikseen päätös kaupunginhallituksessa. Päiväkodit luvataan korvata niin, että hoitopaikkoja olisi jatkossa keskustassa enemmän kuin nyt.

Toni Eklund (sd.) perusteli kaavamuutosta sillä, että uusista vuokra-asunnoista on kova tarve. Vuokra-asuntojonossa on tällä hetkellä noin 2 000 hakemusta.

Eklund muistutti poliittisesta sopimuksesta, jolla TVT Asunnot Oy:n osuus Turun asuntokannasta pidetään noin 11 prosentissa. Se tarkoittaa laskennallisesti noin 200 uutta asuntoa vuodessa. Käytännössä uusia asuntoja tarvitaan noin 300 vuodessa seuraavan kymmenen vuoden ajan, sillä osa vanhoista ei ole enää korjauskelpoisia ja tavoitteesta on muutenkin jääty jälkeen. TVT aikoo myös seuraavan 30 vuoden aikana peruskorjata vuokra-asuntojaan noin 600 miljoonalla eurolla.

Eklundin mukaan TVT voisi kaavamuutoksella lisätä asuntojen määrää noin 300:lla Ruusukorttelissa.

– Investointi on taloudelliselta arvoltaan noin 50–60 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on rakentaa kohtuuhintaisia, pääsiassa ikäihmisille suunnattuja vuokra-asuntoja.

Eklund myönsi, että tornin korkeus on mielipidekysymys, mutta hän kiisti, että kaavamuutos vähentäisi päivähoitopaikkojen määrää tai että se olisi kaupungin taloudelle haitallinen. Hänen mukaansa pelko vuokrien noususta on turha. Tornia ei rakenneta, jos hinta nousee liian korkeaksi. ARA tukee TVT:n asuntotuotantoa ja samalla valvoo, että asunnot pysyvät kohtuuhintaisina.

– Tämä on puhdasta tulonsiirtoa valtiolta kaupungille, arvioi Eklund.

Eklundin mukaan päiväkoti-investoinnit tehtäisiin ennen Ruusukorttelin täydennysrakentamista.

Puheenvuoro ei vakuuttanut kaikkia. Niina Ratilainen (vihr.)muistutti, ettei yksikään viranomainen ole kannattanut tornitaloa. Hän piti sitä tökerönä. Katri Sarlund (vihr.) katsoi, että torni olisi liian lähellä Mikaelinkirkkoa. Mikaela Sundqvist (vihr.) arvioi, ettei keskustan alueella yksinkertaisesti ole tontteja päiväkodeille.

– Puistoalueet ja liikuntapaikat joutuvat väistymään, pelkäsi Sundqvist.

Elina Sandelin (vas.) epäili, että TVT edistää yksityisten rakennuttajien intressejä. Hän toivoi, ettei esitys olisi päässyt valtuustosaliin asti. Sandelin piti esitystä kaupungin omaisuuden haaskaamisena. Li Andersson (vas.) samoilla linjoilla, eikä nähnyt esityksessä ”mitään järkeä”.

Kaavamuutos palaa valtuuston esityslistalle 15. toukokuuta.

Lasse Virtanen
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...
Uutiset |16.08.2017 15:12
Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen...
Uutiset |16.08.2017 14:36
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt, että Fölin suosittu vesibussikokeilu Ruissaloon jatkuu tulevana viitenä viikonloppuna. Vesibussikokeilun jatkon Föli-liikenteenä vahvistaa vielä Turun...
Uutiset |16.08.2017 13:08
Valvira on julkaissut tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksen vuosille 2018–19. Tupakkalain valvontaohjelman 2015–19 painopistealueita vuosille 2018–19 ovat tupakointikieltojen ja -...
Uutiset |16.08.2017 12:36
Maahanmuuttajien lasten todennäköisyys saada toisen asteen tutkinto suoritettua on matalampi kuin verrattaessa heitä samankaltaisiin kantaväestön nuoriin. Tilanne selviää Turun yliopiston sosiologian...
Uutiset |16.08.2017 11:00
Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1. syyskuuta alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista....
Uutiset |16.08.2017 9:24
Viestintäviraston keväällä teettämä kuluttajatutkimus kuvaa viestintäpalvelujen käyttöä Suomessa eri näkökulmista: Valtaosa käyttäjistä huolehtii salasanoista, päivityksistä ja tietoturvasta. Lähes...