Varsinais-Suomessa maakunnista vahvin usko näkymien paranemiseen

12.08.2017 23:50

Kuusi kymmenestä valtuutetusta (60 %) katsoi, että oman kunnan tulevaisuus yleisesti arvioiden paranee nykyisellä valtuustokaudella 2017–20, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kuntavaltuutetuille tekemästä kyselytutkimuksesta. Joka viides (19 %) ei uskonut muutosta tapahtuvan. Vain 16 prosenttia valtuutetuista arvio kehityksen heikkenevän.

Vahvinta usko oman kunnan myönteiseen kehitykseen oli vihreiden valtuutetuilla, joista kolme neljästä (74 %) uskoi siihen. Myönteiseen kehitykseen uskoi myös kaksi kolmesta kokoomuksen (67 %) valtuutetusta. Pessimistisimpiä olivat SDP:n valtuutetut, mutta heistäkin yli puolet (54 %) arvioi kunnan kehitystä myönteisesti.

Ensimmäisen kauden valtuutetuista kaksi kolmesta (68 %) uskoi kuntansa myönteiseen kehitykseen, kun yli neljä kautta valtuutettuna olleista vain reilu puolet (52 %) uskoi samoin.

Tulevaisuuden usko näyttää olevan suoraan riippuvaista iästä. Alle 30-vuotiaasta valtuutetusta lähes neljä viidestä (77 %) uskoi kuntansa tulevaisuuteen. Yli 50 –vuotiaista kollegoista sama luku oli reilulla puollella (53 %).

Puolet (48 %) kuntien valtuutetuista uskoi oman maakunnan kehityksen paranevan. Reilu viidennes (22 %) ei uskonut muutokseen mihinkään suuntaan nykyisellä valtuustokaudella.  Viidennes (19 %) uskoi kuntansa aseman sen heikkenevän.

Vahvinta usko maakunnan myönteiseen tulevaisuuteen oli kokoomuksen (60 %) ja keskustan (57 %) valtuutetuilla. SDP:n valtuutetut olivat pessimistisimpiä, reilu kolmannes (37 %) uskoi oman maakunnan kehityksen paranevan.

Maakunnista vahvin usko näkymien paranemiseen oli Varsinais-Suomessa, jossa kaksi kolmesta (68 %) uskoi näin. Synkimpinä näkymiä pitivät eteläsavolaiset valtuutetut, joista kolmasosa (32 %) uskoi näkymien heikkenevän ja hieman vähemmän, 29 prosenttia, paranevan.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö teki sähköpostitse kyselytutkimuksen keväällä valituille uusille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille. Kysely lähetettiin 7 902 valtuutetulle 24.5–12.6. ja kyselyyn vastasi 1 745 valtuutettua. Vastausprosentti on 22. Vastanneet olivat edustava joukko suhteutettuna valtuutettujen kokonaismäärään maakunnittain ja puolueittain. RKP:n valtuutetuilla on pieni aliedustus. Kysely tehtiin suomenkielisenä. Tutkimuksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |17.08.2017 10:28
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden päivähoidon asiakasmaksujen alentamista. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja poistaa kannustinloukkuja....
Uutiset |17.08.2017 10:03
Turun seudun joukkoliikenne Föli aloitti kesän mittaisen vesibussikokeilun toukokuun lopulla. Martinsillalta Ruissalon Kansanpuistoon liikennöinyt vesibussi osoittautui heti suosituksi. Suosio ylitti...
Uutiset |17.08.2017 9:32
Turussa on aloitettu tällä viikolla ja Liedossa heinäkuun puolella uusien ikäihmisten hoivakotien rakennustyöt. Attendo vastaa kohteissa ikäihmisten hoivapalveluista. Hoivakodit valmistuvat...
Uutiset |17.08.2017 8:36
Pääteiden kokonaisliikenne lisääntyi tammi–kesäkuussa noin 2,3 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Varsinkin raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) kasvu oli merkittävää, sillä se...
Uutiset |17.08.2017 8:12
Tulli on paljastanut laajamittaisen doping- ja lääkeaineiden laittoman maahantuonnin ja levityksen, jossa epäillään kahden pohjoissavolaisen henkilön tuoneen maahan, valmistaneen ja levittäneen...
Uutiset |16.08.2017 22:41
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi keskiviikkona Föli-lippujen käytön syksyn vesibussiliikenteessä. Lautakunta tarkasti pöytäkirjan asian osalta heti ja päätös toimeenpannaan...
Uutiset |16.08.2017 19:19
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan mies putosi Nepontiellä Hirvensalossa veden varaan  keskiviikkona illalla, eikä päässyt omin voimin ylös. Pelastustoimen pintapelastaja kävi...
Uutiset |16.08.2017 18:56
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistystoimialan...
Uutiset |16.08.2017 17:40
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on kutsunut kuljetusliittojen puheenjohtajat keskustelemaan rautateiden henkilöliikenteessä toteutettavista uudistuksista. Tapaaminen järjestetään...
Uutiset |16.08.2017 16:00
Rokotuksista ja erityisesti rokotevastaisuudesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) nosti asian aiheellisesti esille 15....
Uutiset |16.08.2017 15:52
Lähes joka kolmanteen suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015...