Vastaanottokeskuksiin ehdotetaan järjestyksenvalvojia

08.02.2016 21:22

Järjestyksenvalvojia tulisi voida asettaa vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin sekä eräisiin muihin kansainvälistä suojelua hakevien tai maasta poistettavien ulkomaalaisten majoitustarkoitukseen käytettäviin tiloihin turvaamaan järjestystä ja turvallisuutta. Hallituksen esitysluonnos järjestyksenvalvojien asettamisesta vastaanottokeskuksiin lausuntokierroksella.

Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa vain sellaisille alueille, joista on laissa erikseen säädetty. Järjestyksenvalvojien asettaminen vastaanottokeskuksiin edellyttäisi esitysluonnoksen mukaan poliisin lupaa vastaavalla tavalla kuin järjestyksenvalvojien asettaminen esimerkiksi kauppakeskuksiin ja liikenneasemille.

Turvapaikanhakijoiden määrä on Suomessa lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana ja vastaanottokeskusten määrää on jouduttu lisäämään huomattavasti. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksia on yhteensä noin 140 eri puolella maata. Alaikäisille tarkoitettuja yksiköitä on noin 80. Torniossa toimii turvapaikanhakijoiden rekisteröintiä varten perustettu järjestelykeskus.

Vastaanottokeskuksissa on ilmennyt järjestyshäiriöitä. Keskusten oman henkilöstön toiminta ja toimivaltuudet eivät kaikissa tapauksissa riitä järjestyksen ylläpitämiseen. Poliisin voimavarat puolestaan ovat rajalliset eikä poliisi voi olla vastaanottokeskuksissa jatkuvasti läsnä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)
Uutiset |22.10.2016 13:24
Hallitus esittää eduskunnalle, että kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatkettaisiin kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun asti. Yhtiöittämisvelvollisuus...
Uutiset |22.10.2016 11:32
Poliisin lupapalvelupisteissä vältyttiin tänä kesänä passiruuhkilta verkkoasioinnin ansiosta. Elokuun lopussa vanhenivat viimeiset kymmenen vuoden passit, joten passinhakijoita on ollut runsaasti...
Uutiset |22.10.2016 11:28
Hallitus esittää, että kunnille mahdollistetaan aiempaa paremmin tapauskohtainen harkinta siinä, mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää ikääntyneen väestön ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen...
Uutiset |22.10.2016 10:48
Valkohäntäpeurojen ja muiden peuraeläinten sekä metsäkauriiden määrän lisääntymisen takia myös niiden kanssa tapahtuvien liikennevahinkojen määrä on kasvanut. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari...
Uutiset |22.10.2016 10:44
Toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelaan ei ole henkilöstön rekrytoinnin osalta sujunut Julkis-ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan mallikkaasti, eikä liiton arvion mukaan...
Uutiset |22.10.2016 10:16
Hallitus esittää, että sairauspäivärahan määrän laskusääntö muuttuisi ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettaisiin takuueläkkeen tasolle.
Uutiset |22.10.2016 8:48
Hallitus esittää 15. elokuuta säädettyyn tupakkalakiin muutoksia. Savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellot rajattaisiin Euroopan komission päätöksen mukaisesti koskemaan...
Uutiset |22.10.2016 8:48
Hallitus ehdottaa muutoksia sairausvakuutuslakiin, työtapaturma- ja ammattitautilakiin sekä työttömyysturvalakiin. Ehdotetut muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää...
Uutiset |22.10.2016 8:48
Hallitus esittää, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuskorvaus laajennettaisiin koskemaan myös yliopistoja. Aiemmin valtion varoista on maksettu koulutuskorvausta kunnille...
Uutiset |22.10.2016 8:36
–Kirkosta voi erota, mutta luterilaisuudesta irtautuminen on vaikeampaa.Näin tiivistää arkkipiispa Kari Mäkinen reformaation merkityksen suomalaisuudelle ja vaikutuksen siihen. Luterilaisuus on...
Uutiset |21.10.2016 18:48
Silakkamarkkinoilla vieraili toisen päivän aikana perjantaina poutaisessa mutta viileähkössä säässä noin 22 000 henkilöä. Ensimmäisenä päivänä torstaina, jolloin aurinkokin helli markkinavieraita,...