Uutiset

Vedenpintojen lasku jatkuu heinäkuussa

Vähäsateinen kevät ja alkukesä näkyvät vesistöissä keskimääräistä alhaisempina vedenpintoina ja pienempinä virtaamina, eivätkä kesäkuun lopun sateet juuri muuttaneet tilannetta, koska valtaosa sataneesta vedestä jäi kuivaan maaperään. Kuivimmilla alueilla Lounais-Suomessa jokien keskivirtaamat olivat kesäkuussa alle kymmenesosan tavallisesta. Järvi-Suomessa vedenkorkeudet ovat kuitenkin pääosin ajankohdan keskitasojensa tuntumassa ja Saimaa on edelleen tavallista korkeammalla suuren kevättulvansa sekä viime syksyn ja talven runsaiden sateiden vuoksi.